Skatt på arv från utlandet

2014-07-15 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Om min mor i Sverige får arvspengar av sin avlidna far i mellanöstern, ska detta skattas då? Kan banken ha något att säga till om detta, då summor på 50.000 - 100.000 överförs till henne svenska konto från ett utländsk konto där?
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Lagen om arvsskatt och gåvoskatt är upphävd sedan utgången av 2004. Detta innebär att ingen skatt ska betalas på gåvor, se 8:2 inkomstskattelagen. Gåvan ska därmed inte upptas i deklarationen.Vad gäller banken kan det nog vara en bra idé att höra av er till dem i förväg angående detta.Med vänliga hälsningar,

Penninggåva från utlandet - skatta i Sverige?

2013-05-12 i Arvsskatt
FRÅGA |Min mor som bor i ett land utanfor EU vill salja en del av hennes fastigheter och ge mig gava i pengar, ca 1.000.000skr. Undrar om pengarna kommer att skattas i Sverige? Vill garna anvanda de pengar for att kopa sjalv en legenhet i Sverige dar jag bor. Vilka dokumenter behover jag for Skattevarket och for banken? Vanligen,
Rikard Wahlström |Hej,Tack för din fråga.Lagen om arvsskatt och gåvoskatt är upphävd sedan utgången av 2004. Detta innebär att ingen skatt ska betalas på gåvor, se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Gåvan ska därmed inte upptas i din inkomstdeklaration och inte heller på annat sätt redovisas för Skatteverket.Vad gäller banken kan det vara en idé att tillse att dokument utvisande att du erhållit penningsumman genom gåva finnes. Detta finns dock inget sådant rättsligt krav som banken kan uppställa gentemot dig. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. I annat fall är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,

Arvsskatt, svensk och amerikansk

2012-12-04 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej, skall just göra bouppteckning med min bror, efter vår mammas bortgång. Min mamma bodde i Sverige. Jag har bott i USA sedan 1998, fortfarande svensk medborgare. Vilka skatteregler gäller för eventuellt kaptial jag ärver? Hur skall det deklareras och var, både USA och Sverige? Hur hög är skatten som måste betalas? Beror det på arvsbeloppet eller är det en satt procent oavsett belopp? Tacksam för svar.
Axel Bonning |Hej, Arvsskatten avskaffades i Sverige den 1 januari 2005 och i 8 kap. 2 § inkomstskattelagen stadgas att förvärv genom arv är skattefria. Därför behöver inte arvet heller tas upp i inkomstdeklarationen i Sverige. I USA finns ingen skatt på arv efter utländska arvlåtare. Om ditt arv däremot överstiger $100 000 kan du behöva ta upp arvet i din deklaration till de amerikanska skattemyndigheterna. För detta finns ett särskilt formulär, Form 3520, som du hittar här http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f3520.pdf. Med vänlig hälsning,

Arvs- och gåvoskatt

2011-11-25 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag väntar ett arv från en moster. Stämmer det att det inte längre finns någon arvsskatt. I så fall beskattas mitt arv på annat sätt. Ska jag ta upp arvet i deklaration som en "inkomst" eller förmögenhet ? Får jag så att säga betala något, till staten eller så ?
Rikard Wahlström |Hej, Tack för din fråga. Lagen om arvsskatt och gåvoskatt upphörde att gälla den 1 januari 2005. Enligt övergångsbestämmelserna tillämpas dock lagen om skattskyldighet inträtt innan utgången av 2004. Detta gäller inte i ditt fall och du behöver således inte uppta det du erhåller i arv i din deklaration, då detta inte ska beskattas. Arvet kommer inte heller att beskattas "på annat sätt". Med vänlig hälsning,

Beskattning vid arv av fast egendom

2013-11-23 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej, Jag har två frågor som jag hoppas kunna få svar på. Vi är fyra syskon och står inför ett arvsskifte där en fastighet ingår. Min första fråga är följande: Om en av oss ska lösa ut de tre andra och huset är värt 2 miljoner, ska då de som vill bli utlösta ha en fjärdedel rakt av dvs 500 000 eller ska de få en fjärdedel minus reavinstbeskattningen? Den andra frågan gäller följande: Kan ett av syskonen komma överens med de andra syskonen ( de som vill bli utlösa) ut att de får vardera en summa (av det syskonet som vill bo kvar i fastigheten) och sen att de skänker sin del vid arvskiftet som gåva till den som sitter kvar, går det att göra så och finns det några fördelar nackdelar med detta?
Thomas Hefner |Hej, Vid arvskifte sker inge realisation och då betalar man inte heller någon kapitalvinstskatt ("reavinstskatt"). Andelarna som de som ska bli utlösta hade fått har därför ett nettovärde på 500.000, eftersom man inte är skattskyldig för dem.Vad gäller den andra frågan är det du beskriver en skentransaktion och ses precis som om man hade sålt fastigheten - det går inte att göra. Det spelar ingen roll att du kallar det "gåva".  Däremot är det så att när man säljer en fastighet för en summa som understiger taxeringsvärdet räknas det skattemässigt som gåva, vilket innebär att man inte behöver betala någon skatt på transaktionen. 

Förskott på arv - skattepliktigt?

2013-02-17 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Min farmor har gjort ett tillägg i sitt testamente där det står att jag och alla hennes andra barnbarn ska få 50.000 kr var när hon dör eller när hennes hus säljs (det är där pengarna ligger). Nu ska hon sälja huset. Min fråga är om denna summan jag kommer att få räknas som en inkomst? Behöver jag skatta? Mvh Cecilia
Josefin Ajemark |Hej, tack för att du har vänt dig till lawline. Summan kommer troligtvis att ses som ett förskott på arv. Sedan den 1 Januari år 2005 är arvsskatten borttagen i Sverige, se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). Även gåvoskatten är slopad. Du kommer således inte att behöva skatta på denna summa. Länk: https://lagen.nu/1999:1229Med vänlig hälsning

Finsk arvsskatt

2011-12-18 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Kommer att ärva min mor i Finland.Vet att arvskatten är avskaffad i sverige men har ni koll hur det är i Finland?
Mathias Gunnervald |Hej, Arvsskatt ska betalas för egendom som man fått genom arv eller testamente, om arvlåtaren eller arvingen eller testamentstagaren vid dödstillfället var bosatt i Finland. För mer information råder jag dig att besöka: http://www.vero.fi/sv-FI/Personkunder/Arv Vänligen,

Arvsskatt

2011-10-28 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej jag har ärvt ett hus i utlandet efter avlidne mormor. Kan jag få pengarna efter försäljning eller är det skatt på det?
Carina Persson |Hej! I Sverige är arvsskatten avskaffad. Däremot kan du behöva betala skatt enligt det andra landets lag. Om du behöver betala arvsskatt och hur mycket beror på vilket land det gäller. Vänliga hälsningar