Har jag rätt till sjuklön som timanställd?

2020-08-21 i Sjuk
FRÅGA |Hej,Jag är tjänstledig från det jobb som jag tidigare varit tillsvidareanställd på pga studier. Jag arbetar nu under sommaren här i 10 veckor och är nu timanställd.För två veckor sedan fick jag Corona och har nu varit hemma från jobbet i 14 dagar. Min fråga lyder: Har jag rätt till sjuklön om jag varit sjuk och är timanställd? Enligt min arbetsgivare så får jag ingen sjuklön...
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om sjuklön finner du i Lag (1991:1047) om sjuklön. Att vara timanställd är enbart ett sätt att få betalt på och utgör ingen anställningsform. De två typerna av anställningsformerna i Sverige är tillsvidareanställning (fast anställning) samt tidsbegränsad anställning (såsom säsongsanställning och vikariat). Huvudregeln enligt 4 § Lag om anställningsskydd är att om inget annat sägs gäller en anställning tills vidare.Enligt 3§ Lag om sjuklön har du rätt till sjuklön från och med den första dagen av anställningstiden. Av din angivna bakgrund jobbar du i 10 veckor, varför reglerna om anställning kortare än en månad inte blir aktuellt för dig. Vanligtvis brukar ett karensavdrag på 20% av sjuklönen göras, men till följd av rådande coronavirus har regeringen meddelat att detta karensavdrag tillfälligt slopats. Din arbetsgivare är enbart skyldig att utge ersättning för de timmar du var ombedd att arbeta. Det är enbart inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av din nedsatta arbetsförmågan som kommer kompenseras, 4§ Lag om sjuklön. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,