Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka pengar som tillhör mig?

2021-04-09 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag hade ett muntligt avtal med en vän att hon skulle ta hand om min tik när hon valpade och hjälpa mig sälja valparna. När allt var klart vägrade hon lämna ifrån sig tiken och alla valppengarna. Överenskommelsen var att hon skulle få behålla en av valparna. Efter mycket påtryckning har hon lämnat tillbaka tiken men har en av valparna och alla valppengarna 7 x 25000kr. Hur kan man gå vidare med detta? Hon vägrar prata med mig. Vad ska jag göra för att få tillbaka mina pengar?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har såklart alltid rätt att få tillbaka saker som är dina. Eftersom du redan har försökt prata med din vän för att hon ska lämna tillbaka pengarna från valpförsäljningen skulle jag rekommendera dig att kontakta kronofogden. De kan hjälpa dig att driva in skulden genom att du ansöker om ett så kallat betalningsföreläggande. Ansökan om betalningsföreläggandeAnsökan om betalningsföreläggande görs hos kronofogden. Du fyller i en blankett antingen på ett fysiskt papper eller genom att logga in på "mina sidor" på kronofogdens hemsida med hjälp av BankID. Kraven och grunden för ansökan ska anges på ett tydligt sätt. Det kostar 300 kr att ansöka om betalningsföreläggande. Denna kostnaden kan man begära ersättning för av motparten.Kronofogden kommer sedan skicka ett brev (ett föreläggande) till din vän om att betala.FullgörelsetalanOm din vän inte betalar då heller kan du välja att gå till domstol och väcka en så kallad fullgörelsetalan mot henne (13 kap 1 § rättegångsbalken). Om du vinner målet blir det en så kallad exekutionstitel som möjliggör verkställighet att driva in skulden. Det kan alltså kronofogden också hjälpa dig med.Att driva en process i domstol är dock dyrt och tidskrävande. Som huvudregel gäller dessutom att den som förlorar målan får betala sina egna och motpartens rättegångskostnader (18 kap 1 § rättegångsbalken). PolisanmälanNär någon vägrar ge ut någon annans egendom kan personen göra sig skyldig till olovligt förfogande (10 kap 4 § brottsbalken). Din vän har pengarna som tillhör dig i sin besittning och vägrar ge tillbaka dem. Detta gör att du fråntas egendomen, varför förutsättningarna för brottet är uppfyllda. Det krävs då också att din vän har uppsåt till handlingen, vilket verkar troligt (1 kap 2 § brottsbalken).RådJag skulle i första hand rekommendera dig att än en gång prata med din vän och förklara att du kommer att vidta rättsliga åtgärder om hon inte självmant betalar tillbaka dina pengar.I andra hand rekommenderar jag dig att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden och att polisanmäla brottet. Du behöver då också samla bevis på att pengarna verkligen är dina. Det kan eventuellt bli svårt i och med att det endast verkar föreligga ett muntligt avtal. Men försök skrapa ihop så mycket bevis som möjligt som styrker ditt påstående om att pengarna är dina. Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Kan man avtala bort giltiga betalningsmedel?

2021-04-06 i Avtal
FRÅGA |Hej enligt Riksbanken så är kontanter giltiga betalningsmedel. Enligt fler frågor här så kan den giltiga betalningsmetoden avtalas bort. Var finns det lagligt stöd för att de kan avtala bort denna betalningsmetod? Det känns lite flummigt att ett företag bara kan sätta upp en handskriven lapp på dörren. När man på en hemsida måste man nämna villkor för köpet.
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Som du nämner är huvudregeln att sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken lagliga betalningsmedel i Sverige, se 5 kap. 1 § stycke 2 Riksbankslagen. Denna bestämmelse är däremot dispositiv, det vill säga att parterna kan avtala om annat med stöd av den så kallade avtalsfriheten. Ett företag kan alltså välja att neka kontanter helt och hållet, eller välja att neka enbart mynt eller enbart sedlar.Ett undantag från denna avtalsfrihet finns däremot inom sjukvården. Detta undantag har växt fram ur en dom i Högsta förvaltningsdomstolen från 2015 där domstolen menade att landstinget måste erbjuda patienter möjligheten att betala med kontanter.Som svar på din fråga så kan man alltså avtala bort giltiga betalningsmedel med stöd av avtalsfrihet, detta då lagparagrafen i Riksbankslagen är dispositiv.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad kan jag göra om förälder försatt mig i skuld när jag var omyndig?

2021-04-06 i Omyndiga
FRÅGA |Hej.Jag startade mitt vuxna liv med skulder som min mor har orsakat dvs. hon skrev hennes bil på mitt namn när jag var 15 år. Och betalade då inte trafiksförsäkring avgifter och böter och allt annat som ska betalas när man äger ett fordon. Det har resulterat i att jag idag har stora skulder hos trafikförsäkringsföreningen samt kronofogden. Har även själv försökt att bestrida dessa skulder flera gånger, genom att skicka in allt från brev, som min mamma skrivit där hon erkänner skulden som hon orsakat och hon har även ringt och bett dom att skriva över skulderna till henne. Men det enda svar jag får är att ärendet inte finns kvar i deras register/ arkiv och kan därför inte göra något åt detta. Och jag får lida varje dag, då jag har en utmätning av min inkomst. Vill veta vad jag kan göra mera? Har även frågat om hur man kan stämma min mor och på det sättet få bort skulderna, men svaret har blivit att jag lär förlora och få ännu mer kostnader då, rättegångskostnader med mera. stämmer detta?Jag var 15 år när fordonets skrevs på mitt namn, förfalskades dessutom, och idag är jag 38år. vill börja leva mitt liv nångång.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan en förälder skuldsätta sitt barn?Den som är under arton år är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än som följer av lag (9 kap. 1 § FB). Skulderna uppkom när du var 15 år, vilket innebär att du var underårig och därmed omyndig. En förälder får inte för den omyndiges räkning ta lån eller företa någon annan rättshandling som innebär att den omyndige sätts i skuld. Det är endast möjligt med samtycke från en överförmyndare (13 kap. 12 § FB). Din mor ingick ett avtal i ditt namn när du var omyndig som resulterade i att du blev skuldsatt. Avtalet är därför ogiltigt och du ska därför inte behöva betala skulderna. Du kan inte heller ha ansetts ratihaberat (godkänt) rättshandlingen i efterhand (när du blivit myndig) eftersom du bl.a. bestridit skulderna tidigare.Bestrida fordranOm du avser att väcka en skadeståndstalan mot din mor på grund av ekonomisk skada krävs att skadan uppkommit genom brott (2 kap. 2 § SKL). Det smidigaste tillvägagångssättet är i stället att du bestrider skulden hos Kronofogden som därefter skickar bestridandet till den som kräver dig på pengar. Om fordringsägaren inte håller med om dina invändningar kan denne begära att ärendet lämnas till domstol. Om fordringsägaren inte begär att målet ska överlämnas till domstol, kommer Kronofogden att avsluta ärendet. Fordringsägaren accepterar då invändningen. Det är därför upp till fordringsägaren att avgöra om ärendet ska tas vidare till domstol om du väljer att bestrida fordran. En rättegångsprocess kan bli kostsam. Den part som förlorar målet ska som huvudregel ersätta motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § RB). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får en bröstarvinge sälja sin förälders saker med fullmakt utan att fråga övriga bröstarvinar

2021-04-04 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Får en bröstarvinge med framtidsfullmakt (som trätt i kraft pga demens) för en förälder slänga/avyttra förälderns saker/bohag i samband med flytt till äldreboende, utan annan bröstarvinges medgivande/vetskap? Givetvis säljs saker som kan antas ha något värde, och givetvis hamnar alla pengar från sådan försäljning på förälderns konto, för senare arv. Allt i syfte att på bästa sätt ta hand om förälderns ekonomi (undvika kostnader för en övergiven bostad eller dyr magasinering)
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att fullmakten har trätt i kraft i enighet med 9 § i lagen framtidsfullmakter, vilket är rimligt då demens är just en gällande orsak.Vad innebär fullmaktenEnligt 1 § lagen om framtidsfullmakt ska fullmakthavaren ta hand om ekonomiska och personliga angelägenheter. Av fullmakten ska det framgå vad fullmaktsuppdraget omfattar. Det vill säga vilka befogenheter har du, se 5 § lag om framtidsfullmakt.FullmaktsgivarenI det här fallet är det din förälder som äger både sina ekonomiska tillgångar samt bohag och lösöre. Det som ägs med full äganderätt kan föräldern göra precis vad den önskar med. Det innebär att du som fullmaktshavare kan inom rimliga gränser sälja och rensa ut bland de saker som du anser inte befäster något värde för övriga bröstarvingar. Det ger uttryck för att du förvaltar fullmaktsgivarens ekonomiska tillgångar genom att inte hyra magasin eller anlita onödiga flyttkostnader.Var noga med att du inte säljer eller gör dig av med någonting som eventuellt är testamenterat.SammanfattningI egenskap av fullmaktshavare kan du sälja sakerna om det ingår i fullmaktsavtalet. I annat fall är det rimligt att tolka avtalet på det sätt som ger ekonomisk fördel för fullmaktsgivaren, eftersom du skriver att pengarna från försäljningen går in på förälderns konto, talar det för att det går bra att sälja sakerna. För att vara på den säkra sidan är det en god idé att kontakta den andra bröstarvingen och berätta vad du tänker sälja och hur pengarna förvaltas. Om du behöver hjälp med att tolka fullmaktsavtalet är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Tillhandahåller Lawline juridiskt hjälp med utfärdande av kontrakt/avtal?

2021-04-09 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej.Jag har blivit erbjuden femtio tusen kronor från en bekant som investering i mitt kommande musikprojekt.Skulle behöva skriva ett kontrakt/avtal som gäller för oss bägge såattsäga.Är det något ni kan tillhandahålla?Bästa,Gudmundur Mogensen
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline!Utöver den webbaserade gratis rådgivning erbjuder vi på Lawline Juristbyrå även mer juridiskt kvalificerad hjälp för att hantera de juridiska delarna kring viktiga händelser i livet. Våra jurister finns i Stockholm men har även möjlighet att hålla möten på telefon eller Skype. Om du trycker på länken jag bifogar här och fyller i dina kontaktuppgifter och en kort beskrivning av ditt ärende så återkommer någon av våra jurister inom kort till dig!Uppstår det fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss, även här på Lawlines webbplats!Med vänliga hälsningar,

Kan min pappa ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever?

2021-04-06 i Gåva
FRÅGA |Kan min pappa ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåva av bostadsrättFör att det ska vara fråga om en gåva ska en förmögenhetsöverföring ske frivilligt av gåvogivaren (din pappa) till gåvotagaren (sitt ena barn). Det ska finnas en vilja att ge bort bostadsrätten. Parterna ska vara överens om att något vederlag inte ska utgå för gåvan. Någon motprestation från gåvotagarens sida får inte förekomma. Vid gåva av bostadsrätt måste underrättelse, s.k. denuntiation, ske till föreningen för att bostadsrätten ska vara skyddad från gåvogivarens fordringsägare (jfr 3 § tredje stycket GåvoL och NJA 1993 s. 560). En gåva av en bostadsrätt anses därför vara fullbordad först när bostadsrättsföreningen meddelas om gåvan. Först när underrättelse skett kan du anses ha fått äganderätten till bostadsrätten.Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom gåva ska upprättas skriftligen och skrivas under av gåvogivaren och gåvotagaren (6 kap. 4 § bostadsrättslagen).Följder av gåvanGåvan kan ses som ett förskott på arv, vilket innebär att en arvinge mottagit egendom innan gåvogivaren avlidit. Detta resulterar i att gåvotagaren får sitt framtida arv minskat med värdet för förskottet under förutsättning att det inte framgår av ett gåvobrev att gåvan inte ska ses som förskott på arvet (6 kap. 1 § ÄB).SlutsatsDin pappa kan ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Samägande av fastighet

2021-04-04 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej, jag äger tillsammans med mina två bröder en fastighet som stått orörd i 11 år. De vill inte sälja, de vill heller inte ta emot min del av fastigheten som gåva. Vad kan jag göra för att bli av med min1/3? Tacksam för info!
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns i lag om samäganderätt.Samägande innebär att flera personer gemensamt äger exempelvis en fastighet. Ett sätt att klargöra vilka rättigheter som gäller inom samägandet är att skriva ett samäganderättsavtal. I ett sådant avtal mellan delägarna kan regeln om offentlig auktion avtals bort samt nyttjande till specifika delar av egendomen bestämmas. Vidare kan det i samäganderättsavtalet regleras hur beslut ska fattas, hur kostnadsfördelning ska ske, hur drift och underhåll av den samägda egendomen ska skötas osv. Om det inte finns något samäganderättsavtal gäller samäganderättslagen. Enligt 2 § samäganderättslagen måste beslut fattas med full enighet mellan samtliga ägare. Men om det uppstår en tvist som delägarna inte kan lösa har varje delägare rätt att ansöka om en god man hos tingsrätten (3 § samäganderättslagen). Den gode mannen tar då över egendomen och ska sköta den till delägarnas fördel. Den gode mannen kan även sälja egendomen på offentlig auktion om någon av delägarna har ansökt om detta (6 § samäganderättslagen). Enligt 8 § samäganderättslagen är det även möjligt för en delägare att sälja egendom på offentlig auktion. En sådan ansökan skickas in till tingsrätten. Vill en annan delägare förhindra försäljningen är det fullt möjligt att själv buda vid auktionen.Sammanfattningsvis beror dina valmöjligheter på om du har skrivit på ett samäganderättsavtal eller inte. Om du har skrivit på ett sådant avtal gäller det som står där. Om det inte finns något samäganderättsavtal kan du ansöka om god man eller själv ansöka om att få sälja egendomen på offentlig auktion, och då har dina bröder inget val än att köpa din andel om de vill behålla fastigheten. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Måste man säga att man är sambo i sin lånelöfte?

2021-04-03 i Avtal
FRÅGA |Hej! Min sambo will köpa en lägenhet och har redan lånelöfte. Vi kommer båda att bo i den nya lägenheten, men fastigheten är helt hans egen (vi fastställde det specifikt i vårt samboavtal). Måste han säga att vi är sambo i sin lånelöfte?
Gabriella Abdulahad |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om inte banken har frågat om detta (Ifall ni är sambo) särskild så behöver du inte säga något om ditt samboförhållande.Du brister inte i din upplysningsplikt så länge det inte står någon specifik fråga angående ditt samboförhållande i lånelöfteavtalet. Det vill säga du behöver inte nämna något om ditt samboförhållande så länge inget annat står i avtalet.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella