"annan anledning"

2018-11-23 i Avtal
FRÅGA |Min elleverantör sände nytt elavtal för underskrift. jag reagerar på följande mening: "Om kunden ej fullföljer avtalets bindningstid, eller om elhandelsföretaget av annan anledning förhindras att fortsätta elleveransen, har elhandelsföretaget rätt till ersättning." "annan anledning", det kan väl vara krig, naturkatastrofer eller sabotage, -som jag inte är ansvarig för. Eller vantolkar jag skrivningen?Mvh
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först vill jag börja med att säga att det är riktigt bra av dig att anmärka på detaljer i avtal. Ordet "annan anledning" använder en part oftast i avtal för att inte specifik behöva reglera en situation och på så sätt hävda att uppkomna omständigheter borde omfattas av det ordet. Problemet är att det oftast uppkommer rättsliga tvister om avtalstolkning varför det vore bra om parterna undvek dessa typer av vaga ord eller åtminstone i avtalet ange exempel på vad som menas med "annan anledning". För som du säger så måste någon gräns dras och naturkatastrofer omfattas sällan av den ordalydelsen. Mitt tips till dig är att ta upp denna fråga med din elleverantör så ni i framtiden undviker en rättslig tvist.Hoppas detta svar var till någon hjälp, annars är du välkommen åter med frågor.Med vänliga hälsningar!

Får inte tag på hantverkarfirman

2018-05-21 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vi byggde om och till vårt sommarhus 2010. Bl.a. nytt tak. Nu läcker taket. Problemet är att vi inte får tag i hantverkaren som borde åtgärda det. Han finns kvar som företagare men vägrar svara oss. I över 1 månad har vi ringt, mailat och messat utan resultat. Vad gör vi när han vägrar svara?Mvh.
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När omständigheterna är sådana att Du inte får tag på hantverkaren så finns det dessvärre inte så mycket mer att göra än att väga mellan dessa två alternativ: antingen väljer Du att reparera taket genom en annan firma eller ifall du misstänker att Du drabbats av ett fuskbygge anmäla detta till tingsrätten och begära ersättning för det felbyggda taket. Om du väljer att stämma firman så kommer tingsrätten försöka få tag på firman genom olika former av delgivning. Detta låter enkelt i teorin men detta kan ta tid och kosta en slant. Det som skulle vara ännu tråkigt är ifall firman har det dåligt ekonomiskt och väljer att försättas i konkurs. Om det är så att firman sätts i konkurs så kommer du inte i praktiken få ut några pengar även om tingsrätten skulle finna att du drabbats av ett fuskbygge och har rätt till ersättning. Mitt tips till dig är att väga mellan dessa alternativ och se vad som känns mest värt. Hoppas detta svar var till någon hjälp och du är välkommen att ställa mer frågor. Med vänliga hälsningar!

Kan resturang stänga innan utsatt tid

2018-04-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag undrar kan en restaurang stänga innan utsatt tid? De säger att de stänger för att de har för lite folk?
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som hindrar att en restaurang stänger innan utsatt tid. Det är helt upp till de personer som äger/arbetar på restaurangen när de vill stänga. Det finns dock ett undantag och det är om restaurangen befinner sig inuti en galleria. I så fall har restaurangen skyldighet att följa de öppettider som gäller för gallerian. Om det är så att de befinner sig inuti en galleria och hade stängt innan utsatt tid så kan inte du som privatperson stämma dem eftersom ni emellan har inte något avtal. Dock kan du tala med ansvariga för gallerian och berätta om denna händelse så kan de sedan välja huruvida de vill gå tillväga med detta. Med vänliga hälsningar!

Dubbeluthyrning av samma stallbox

2018-03-10 i Avtal
FRÅGA |Hej,Kan en stallägare ta in dubbla hyror för samma box?Jag har flyttat min häst innan uppsägningstidens slut och stallägaren rev min box samma kväll jag flyttade ut. Han säger att det fanns annan tom box. Men nu jag har fått berättat att stallägaren har tagit in ny hyresgäst under min uppsägningstid som också har betalt hyra. Stallet är i övrigt fullt. Får man verkligen göra så?Mvh
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns ingen lag som reglerar problemet med dubbeluthyrning utan problemet får tolkas med de lagar, rättsfall och allmänna principer vi har. Dessvärre har jag inte hittat några rättsfall varför jag utgår från vad som allmänt gäller. Så som jag förstår problemet så har stallägaren hyrt ut din box under din uppsägningstid efter att du flyttat ut din häst till ett annat stall. Du som är första hyrestagare har självklart företräde till boxen så länge din uppsägningstid gäller enligt avtalet ni ingått. Ett tips är att kolla igenom ert avtal och se ifall det står något om kontraktsbrott, oftast är det så att den som bryter ett avtal blir skadeståndsskyldig. Alternativt se hur uppsägningstiden i ert avtal är utformat som exempel finns det skillnad på dessa nedan givna exempel:"uppsägningstiden gäller i 3 månader från att avtalet sagts upp.""uppsägningstiden gäller 3 månader eller fram till att hyresgästen flyttat ut från att avtalet sagts upp."Beroende på hur ert avtal är utformat så avgör det om stallägaren gjort sig skyldig till kontraktsbrott varför han ska ersätta er. Har inte stallägaren gjort sig skyldig till kontraktsbrott så kan han ändå bli skadeståndsskyldig ifall han varit vårdslös i sitt handlingssätt som lett till att du lidit skada. Det är nämligen så att även om det går att fastställa att stallägaren gjort fel så måste ändå en skada uppstå i någon form för att det ska leda till juridiska konsekvenser.Jag hoppas detta svar var till någon hjälp annars är du välkommen åter,Med vänliga hälsningar!

Avtalsvillkor

2018-06-29 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag har ansökt om att hyra en parkeringsplats i ett parkeringshus.I ansökan skall man ange regnr på den bil som skall parkeras på platsen. Eftersom jag har två bilar ställde jag frågan till parkeringsbolaget och fick till svar att de endast hanterar ett regnr per avtal. Jag förklarade för dom att jag endast är i behov av en parkeringsplats, men att det kan vara två olika bilar som parkerar på den. De svarade då att jag i så fall behöver betala för två platser. Är detta verkligen rätt? Kan jag kräva att de låter mig parkera vilken bil jag vill önskar så länge de uppfyller övriga krav (skattad, besiktad, påställd osv.)Inget framgår om att endast en bil gäller i de villkor som skickades med ansökan.I mina ögon så hyr jag en plats, sen vad jag väljer att ställa på den platsen bör inte vara relevant så länge övriga krav är uppfyllda.Vänligen,
Julia Zarour |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som reglerar hur ert avtal ska se ut eftersom det råder avtalsfrihet i Sverige. Vill de som hyr ut parkeringsplatserna att bara en viss bil med ett visst regnummer ska endast få stå där så är villkoret gilltigt om du skrivit under avtalet. Dock finns det konsumentskydd och ramregler som en kan ta hjälp av när vissa tvister uppstår. Som jag förstår din fråga så fanns inte villkoret i den ansökan du gjort eller i de villkor du fått ta del av. Om läget är så som jag förstår det så finns det en viss möjlighet att få det villkoret om att en viss bil med ett visst regnummer ska få parkera endast. Detta med hänsyn till att villkoret inte kan anses vara en del av det avtal du skrivit på eftersom du ej haft vetskap om detta. Det är omöjligt för mig att avgöra om villkoret är en del av avtalet eftersom jag ej läst igenom avtalet. Om du känner att du skulle vilja ha mer hjälp och reda ut detta mer noggrant så kan du boka tid med en jurist genom att trycka här.Jag hoppas detta svar var till någon hjälp,med vänliga hälsningar!

Ersättningens storlek vid avtalsbrott

2018-04-15 i Avtal
FRÅGA |Hej. Jag åkte på en tågresa för ett par månader sen och rökte i hytten även fast det stod i deras regler att det var förbjudet. Dumt, självklart. Men jag hann ta knappt 2 bloss innan det rycktes ur min mun och släcktes. Jag fick idag veta via mejl att avgiften som skulle betalas för detta var totalt 5 781kr varavKudde: 650krSäng: 2350krArbete: 2781krTotal: 5 781krÄr detta en realistisk summa för detta regelövertramp? Min fråga är om jag bara borde betala eller om jag bör ifrågasätta den (enligt mig) högst övervärderade sängen som enligt dem har fullt oanvändbar och trasig eftersom att den tydligen(?) måste ersättas fullständigt. Tack på förhand.
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mitt första tips till dig är att se över det berörda tågbolagets avtals del som berör avtalsbrott (brukar finnas på deras hemsida). Framgår det där någonting om storleken på ersättningen. Om det inte gör det så är det upp till dig att överväga för och nackdelar med att föra process i domstol om att summan är orealistisk i förhållande till skadan. Eller att ett sådant avtalsvillkor som rör ersättningsskyldighet borde tydligt framgå för att det ska vara del i avtal. Jag själv kan inte besvara huruvida summan är realistisk med endast denna fråga till grund. Du skulle annars kunna tala med tågbolaget och se ifall de kan redovisa utgifterna i detalj eftersom du är tveksam till slutbeloppet av ersättningen och inte själva saken om att du bör ersätta dem alls. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp.Med vänliga hälsingar,

Ångerrätt / katthem

2018-04-15 i Avtal
FRÅGA |Jag lämnade min sons katt till katthemmet för 2 dagar sedan och fick betala katthemmet drygt 1000:- Jag såg ingen annan utväg då katten både kissade och bajsade på sängar & mattor samt jamade hela nätterna. Min son är nu förtvivlad och kan inte sluta gråta så jag vill ta tillbaka katten från katthemmet. Vad har jag för rättigheter? Kan jag göra en ånger- försäljning?
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så betalade du katthemmet pengar för att ta över eran katt och nu vill du ha tillbaka både katten och de pengar du betalade. Det går det inte att hitta stöd i lag för att hävda rätten till ånger. När du betalade katthemmet för att ta över katten så ingick ni två avtal med varandra och nu tillhör katten dem. Huvudregeln i svensk rätt är att avtal ska hållas men det är även parterna som styr avtalets innehåll. Det du behöver göra för att lösa denna situation är att höra med katthemmet och se hur de förhåller sig till denna omständighet som uppstått i efterhand. De kan möjligtvis erbjuda dig att köpa tillbaka katten och på så sätt har ni ett nytt avtal med varandra. Men det går inte att kräva tillbaka dina pengar eftersom avtalet om att dem ska ta över katten inte går att ogiltigförklara eftersom det saknas stöd i lag.Jag hoppas detta svar var till någon hjälp, annars är du välkommen med ytterligare frågor,med vänliga hälsningar!

Gåva eller lån samt dröjsmålsränta

2018-01-16 i Gåva
FRÅGA |Jag bodde med en kille vi var mest vänner. Han gav mej 55.000 kr för jag behövde pengar för annars fick jag bo på en annan ort eller få dom av någon annan. Jag bad aldrig honom överföra dessa pengar han valde själv att göra det och skrev att han gjorde det bara för att jag skulle slippa den andra människan på den andra orten. Är något av detta Olagligt? Eftersom han påstår att han ska stämma mej på 200.000 tusen nu om jag ej ger tillbaka detta. Och sen påstår han att vi har haft ett förhållande men om vi hade det betyder det då att jag kan få ut hälften av kostnaden på bilen? som han nyligen har sålt.
Julia Zarour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är helt lagligt att ge/låna ut pengar till andra så länge den som ger/lånar ut kan förfoga över ens tillgångar vilket jag utgår från i detta svar varför handlingen om 55.000 kr är laglig. Vad avser om du är skyldig att lämna tillbaka pengarna eller inte så är svaret beroende av om det var en gåva eller ett lån. Kriterierna för att något ska ses som gåva är följande: 1. det ska vara fråga om en förmögenhetsöverföring2. gåvan ska ges frivilligt från gåvogivaren och 3. det ska finnas en gåvoavsikt Alla dessa tre kriterier måste vara uppfyllda. Vad som kan vålla problem är just om din vän haft gåvoavsikt om han haft det vid tillfället när betalning gjordes så behöver inte du betala tillbaka något. Detta blir en bevisfråga varför jag inte kan ge ett exakt svar. Om det är så att detta inte var en gåva så är du skyldig att betala till tillbaka pengarna. Eftersom någon ränta inte är avtalad så har inte din vän inte rätt till det. Den enda räntan han har rätt till är dröjsmålsränta som är angiven i lag (räntelagen). För att dröjsmålsränta ska börja löpa förutsätts en förfallodag på betalning. Med andra ord "när En är sen med sin betalningen". Dröjsmålsränta beräknas enligt lag genom en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan ökat med åtta procentenheter (3, 6 och 9 §§ räntelagen). Vad avser om du har rätt till hälften av kostnaderna från försäljningen av bilen så blir svaret nej eftersom ni inte är gifta. När man är sambo med någon så utgör inte bil samboegendom. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp,Med vänliga hälsningar!