Vad krävs för att ett avtal ska kunna jämkas?

2021-02-19 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Jag har gått till en massör där jag har haft en klippkort och på det är 2 tillfällen kvar.Det har kommit till min kännedom att den här massören på sin facebook har uttryckt sig rasistiskt. Detta känns inte ok för mig då jag inte är bekväm med det då jag är afrosvensk. Jag skrev ett mail till honom och förklarade att jag inte ville fortsätta gå hos honom pga hans uttalanden på hans privata men öppna facebook. Jag ville såklart ha pengarna tillbaka på dom sista behandlingarna med det ville han inte ge mig då han tyckte att han varit "snäll" och förlängt klippkortet pga covid-19, men han hade ju förlängt alla som hade ett klippkort...han föreslog att jag skulle ge bort dom sista gångerna men ingen vill ju såklart ha dom då jag förklarar varför jag ger bort dom.Kan jag på något sätt få tillbaka mina pengar eller måste jag ge upp?
Ida Zackariasson |Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! När det gäller tjänster som utförs på andra människor såsom massage finns det inga särskilda lagar som reglerar det området. Det vill säga du som är konsument åtnjuter inget speciellt skydd. Därför behandlas situationen som ett vanligt avtal mellan dig och massören. Därmed blir avtalslagens (AvtL) regler tillämpliga. Kan avtalet jämkas?En allmän rättsprincip är att "avtal ska hållas". Detta innebär att det krävs väldigt mycket för att ett avtal ska kunna brytas. Ett avtal som är oskäligt kan dock jämkas (36 § AvtL). Det vill säga anpassas så att avtalet blir lämpligare. Denna bestämmelse tillämpas dock väldigt restriktivt. Jag förstår att det känns väldigt jobbigt att besöka massören efter att han uttryckt sig på det sätt som du beskriver. Det är möjligt att detta faktum skulle kunna vara en sådan situation som gör att det är oskäligt för dig att tvingas hålla avtalet och inte få tillbaka pengar för de outnyttjade massagerna. Det är dock svårt att avgöra exakt. Mina råd till digDet första steget i den här situationen bör vara att igen kontakta massören och diskutera problemet. Kvalificerad juridisk hjälp och tvister i domstol får alltid vissa kostnader och om det är möjligt att komma överens med massören, så är det att föredra. Annars kan du väcka en talan vid domstol för att få avtalet jämkat. Innan du går vidare med en domstolsprocess bör du komma ihåg att sådana processer både kan bli dyra och psykiskt påfrestande. Det är att rekommendera att du ta kontakt med en jurist innan som kan vägleda dig. Skulle du vilja ta kontakt med en utav våra jurister kan du göra det här. Hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du ha fler funderingar är du alltid varmt välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar,

Kan en säljare kräva efterfakturering på grund av en felskrivning?

2021-01-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,Jag har ett företag och köpte varor av annan företag ,vi kom överens om pris per kilo och dem har skickat faktura.Jag fick här om dagen en faktura av dem där dem påstår att dem har fakturerat fel då deras system har draget av 10%.När jag och revisorn går igenom alla fakturorna a ser vi att vi hade 8% rabatt och sedan har någon ändrat till10%.Min fråga är om dem rätt att skicka en efterfakturera till oss efter 1 år ,jag ser detta som en fel från deras sida och ej min.
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om det företag du köpt varor ifrån har rätt att i efterhand meddela att de vill efterfakturera dig då deras system dragit av 2% mer rabatt än vad som var överenskommet. Regler som berör detta hittar du i avtalslagen (AvtL). FelskrivningAtt ni fått 10% rabatt istället för 8% som varit det ni kommit överens om beror på att systemet fakturerar fel. Detta kallas för felskrivning. Huvudregeln vid felskrivningar är att de ändå blir giltiga om motparten varit i god tro (32§ AvtL). Att vara i god tro innebär att man inte borde ha insett misstaget. I ditt fall rör det sig endast om en skillnad på 2% och du skriver även att du inte varit medveten om misstaget förens du och din revisor gått igenom alla fakturor. Du borde därför inte ha kunnat inse misstaget och därför är du i god tro. BefordringsfelSåsom du ställt frågan verkar det som att företaget du köpt varor ifrån verkar skylla på att det blivit något fel i deras system som lett till misstaget, detta kallas befordringsfel. I sådana fall spelar det ingen roll om du varit i god tro eller inte, felskrivningen blir aldrig bindande (32§ 2 stycket AvtL). Det framgår dock att företaget väntat i er än ett år med att meddela dig detta. Om en felskrivning skett ska detta meddelas inom skälig tid annars blir den bindande (32§ 2 stycket AvtL). Att vänta ett år kan inte anses skäligt och därför gäller rabatten på 10% och du kan inte efterfaktureras. Mina råd till digDet finns alltså inga grunder för att du ska efterfaktureras. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med företaget igen och meddela att det passerat alldeles för lång tid för att du ska kunna efterfaktureras. Det bästa är att nå en överenskommelse med företaget. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen om du skulle ha några fler frågor! Med vänliga hälsningar,