Kan gåvobrev bevittnas av närstående?

2021-08-17 i Gåva
FRÅGA |Om min brors frus moster bevittnar vår fars namnteckning är hon då jävig? Hon bevittnade ett gåvobrev utan att vara närvarande vid fars påskrift. Är detta verkligen korrekt gjort.
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om din brors frus moster kan bevittna din fars namnteckning vid gåvobrev används lag angående vissa utfästelser om gåva (gåvolagen) och jordabalken (JB). Jag vet inte om gåvan gäller fast eller lös egendom, så jag skriver utifrån båda scenarierna. Om gåvan gäller lös egendomGällande lös egendom är lag angående vissa utfästelser om gåva (gåvolagen) tillämplig. När det gäller gåvor av lös egendom finns det inget krav på bevittning för att gåvan ska vara juridiskt bindande. Det finns ej heller krav på gåvobrev överlag. Att man ändå låter någon bevittna gåvobrevet kan vara bra för senare bevisfrågor gällande gåvobrevet, men det finns alltså inget krav på det. Ingen bevittning krävs alltså, så om det ändå används så spelar det ingen roll vem som bevittnar. Det finns ej förbud mot att närstående bevittnar. Om gåvan gäller fast egendomFör vissa typer av gåvor är gåvobrev nödvändigt för att gåvan ska bli juridiskt bindande. Gåva av fast egendom regleras i jordabalken. I svensk rätt finns det dock inte heller för dessa gåvobrev krav på bevittning. Det är endast säljarens underteckning på lagfarten som kräver bevittning (JB 20 kap. 7 §). Sammanfattningsvis krävs alltså inte bevittning av gåvobrev, och om en närstående har bevittnat så är detta inte något som gör det icke korrekt. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Kan företaget kräva fullt pris för varor i efterhand?

2021-06-27 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag har beställt varor via en butik på nätet, och använde då en rabattkod jag såg på en annan hemsida. Rabattkoden fungerade och jag fick 20 % rabatt, betalade och fick hem varorna. Nu i efterhand vill företaget att jag betalar fullpris för varorna eftersom rabattkoden jag använde tydligen bara var menat till deras personal (vilket inte framgick någonstans), såg ut som en vanlig rabattkod och jag anade inte att något var fel. Kan de kräva att jag betalar fullpris nu i efterhand eller hur ligger det till?
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om företaget kan kräva att du i efterhand betalar fullt pris för varorna tillämpas avtalslagen (AvtL).Är företaget bundet av det rabatterade priset?Ett bindande avtal sluts genom anbud och accept (AvtL 1 kap. 1 §). Detta innebär att när du ger ett erbjudande om att köpa varorna så ger du ett anbud och när säljaren accepterar detta anbud så har ni ett avtal. Sedan är utgångspunkten att detta avtal ska hållas och båda parterna är bundna av det. En följd av detta är även att det angivna priset är bindande (AvtL 1 kap. 1 §). Utgångspunkten är alltså att butiken är bunden av det rabatterade priset som ni ingått avtal om. Från denna regel finns dock ett undantag, vilket nedan undersöks om det är tillämpligt i detta fall. Om företaget av misstag har angett ett felaktigt pris och du insåg eller borde ha insett misstaget så är företaget inte bundet av det rabatterade priset (AvtL 3 kap. 32 §). För att avgöra om företaget är bundna av det rabatterade priset handlar det alltså om att avgöra om du insåg eller borde ha insett att det nya rabatterade priset var felaktigt. Då kan företaget kräva att du betalar mellanskillnaden mellan det rabatterade priset och fullt pris eller att avtalet blir ogiltigt och varorna då ska återgå. Om du däremot inte insåg det eller borde insett det, så är företaget bundet av det rabatterade priset.Min bedömning Utifrån den information som finns i frågan är min bedömning att du borde anses vara i god tro, alltså borde du inte förstått att det var ett felaktigt pris tex eftersom det inte framgick att rabatten endast gällde för anställda. Då ska avtalet gälla och företaget får stå för sitt fel. Du kan kontakta företaget och hävda att priset ska gälla eftersom avtalet är bindande och du inte borde förstått att priset var felaktigt. Om du och företaget inte kan komma överens kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden och de kan pröva tvisten kostnadsfritt. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Är restaurangen bunden till priset på hemsidan?

2021-04-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Idag besökte jag en restaurang efter att ha kollat upp den på nätet först. Dagens rätt var prissatt till 110 kr. När jag kom till restaurangen så var priset för samma rätt 130 kr. När jag ifrågasatte detta så sa personalen att de inte har hunnit uppdatera hemsidan och att jag måste betala det högre priset om jag vill äta där. Får man annonsera ett bris på nätet och ta ett annat pris på plats?
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår det som att du undrar om restaurangen får annonsera ett pris för maten på sin hemsida och sedan ta ett annat pris på plats i restaurangen. För att besvara din fråga tillämpas avtalslagen (AvtL). Restaurangen är inte bunden att sälja till priset på hemsidanEtt bindande avtal sluts genom anbud och accept (AvtL 1 kap. 1 §). Detta innebär t.ex. att en person framför ett erbjudande om att få köpa och sedan kan detta erbjudande nekas eller accepteras av säljaren. Om erbjudandet accepteras är sedan utgångspunkten att detta avtal ska hållas. Om erbjudandet inte är riktat mot en specifik mottagare utan ett obestämt antal mottagare är det inte längre ett anbud utan ett utbud. Till skillnad från anbud är ett utbud inte bindande (AvtL 1 kap. 9 §). Ett utbud på en hemsida ska alltså ses som en uppfordran om att ge ett anbud, när en köpare sedan kommer med ett anbud får säljaren välja att acceptera detta eller neka det. Detta är till följd av vår avtalsfrihet som innebär att vi väljer vilka vi vill ingå avtal med och inte. Prisuppgifter om maten som finns på ett företags hemsida är precis ett sådant utbud. Dessa är riktade mot allmänheten och därmed är detta inte bindande för säljaren. Avtalet blir istället giltigt när företaget accepterar köparens beställning. Avtalet mellan dig och restaurangen skulle alltså bli bindande när du beställer maten och de accepterar detta. Butiken har alltså rätt att tacka nej till ditt erbjudande att köpa varan till priset som står på hemsidan. SammanfattningDu kan inte kräva att få köpa maten till priset på hemsidan. Dock ska butikerna inte visa ett felaktigt pris för att vilseleda sina kunder. Företaget är skyldigt att lämna korrekt och tydlig prisinformation (prisinformationslag 10 §). Du kan anmäla ett företag till konsumentverket om de inte gör det. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,Nadja Nordlund

Vad kan jag få för ränta vid försenad betalning?

2021-07-26 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej. Jag sålde en bild samt en film till en tidning den 27/12-19 . Vi kom överens om att jag skulle få 1000:- i betalning. Men jag har ännu ej fått betalt (trots mailkontakt och samtal) för min bild eller film och materialet ligger fortfarande ute på deras hemsida, har jag rätt till någon ränta på detta? Och hur räknar jag ut det? Mvh
Nadja Nordlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om du har rätt till ränta och vilken detta är används räntelagen (RänteL). En part som inte presterar i enlighet med avtalet begår avtalsbrott. Eftersom du inte fått betalningen som de enligt avtalet är skyldig dig så föreligger avtalsbrott. De skulle alltså ha betalat för filmen och bilderna när ni hade avtalat att förfallodatum infaller eller, om det ej är avtalat om, när du begär betalning. Utgångspunken är till följd av detta att du har rätt till påföljder som sätter dig i samma ekonomiska läge som om motparten hade agerat som avtalet säger att de ska, alltså om de hade betalat i tid.Eftersom de inte har betalat har du nu en penningfordran mot dem, alltså att de är skyldiga dig pengar. Därför ska vi gå till räntelagen. Det ska dock nämnas att räntelagen är dispositiv, detta innebär att parterna (du och de som du ingick avtalet om filmen och bilderna med) kan ha avtalat om annat, i sådana fall gäller det som ni har i avtalet framför räntelagen (RänteL 1 §).Ränta på fordran utgår ej för tid innan fordringen är förfallen till betalning (RänteL 2 §). Detta innebär att ränta tillkommer efter det datum som fordringen senast ska betalas, när kontraktsbrottet alltså skedde iom att de ej betalade (RänteL 3 §). Ränta enligt räntelagen räknas ut genom att addera aktuell referensränta med 8 procentenheter (RänteL 6 §). För att veta hur stor räntan blir i just ditt fall, måste jag veta när fordringen som räntan löper på skulle ha betalats. Räntan ska beräknas för referensräntan för varje kalenderhalvår sedan skulden förfallit. Vad detta blir kan du dock se på kronofogens hemsida, länk här. Fyll i beloppet, på "ränta" skriver du 8 procentenheter och så fyller du i datumen som gäller. Klicka i "vanlig ränta" och "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar".Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Bunden av muntligt anställningsavtal?

2021-05-22 i Anställningsavtal
FRÅGA |Jag blev erbjuden ett jobb och tackade ja muntligt. De frågade mig om jag kunde jobba i sommar och jag sa ja. Men sedan ställde jag en följdfråga om hur mycket och hur länge jag skulle jobba men det visste hon inte. Jag fick jobba två kvällar för att lära mig hur kassan fungerar. De berättade vad knapparna betydde och sen fick jag sitta själv i kassan en måndagskväll mitt i rusningen. Jag har fått ett schema som innefattar att jag ska jobba hela sommaren, 6 dagar i veckan, med en totalrast på 15 min per dag. Jag har inte fått någon information om hur mycket jag ska jobba. Jag har inte fått veta in lön, mina arbetstider, inte fått jobbkläder, och inte lämnat några kontouppgifter. Jag har inte skrivit på något överhuvudtaget, inget kontrakt eller liknande som visar att jag jobbar i butiken. De enda uppgifter jag lämnat är mitt namn, personnr, telefonnr och mailadress. Har jag bundit mig till att jobba i butiken? Kan jag säga upp mig?
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du ingått ett anställningsavtal som är är bunden till och om du isåfall kan säga upp dig. För att besvara din fråga finns regler i avtalslagen (AvtL) och lag om anställningsskydd (LAS). Har du ingått ett bindande muntligt avtal?Ett bindande avtal sluts genom anbud och accept (AvtL 1 kap. 1 §). Detta innebär t.ex. att en person framför ett erbjudande om anställning och att detta accepteras eller nekas. Om erbjudandet accepteras är sedan utgångspunkten att detta avtal ska hållas. I svensk rätt har vi inga formkrav för hur ett anställningsavtal måste se ut. Det krävs bara att ni är i samförstånd om en anställning som ska påbörjas. Det krävs inte att det är skriftligt. Därför är även muntliga överenskommelser bindande för parterna (AvtL 1 kap. 3 §). Eftersom du tackar ja till ett arbetserbjudande under sommaren har du förmodligen ingått ett muntligt avtal om anställning med arbetsgivaren. Kan du säga upp dig?Eftersom du inte vill ha detta jobb kan du dock säga upp dig. Utgångspunkten är att både arbetstagare och arbetsgivare har en minsta uppsägningstid på 1 månad (LAS 11 §). Du kan alltså säga upp dig nu och uppsägningstiden kan ha slutat innan du ska börja jobba, om det är längre än en månad bort. SammanfattningsvisDu har förmodligen ingått ett avtal men du kan säga upp dig. Mitt råd är att du försöker prata med din arbetsgivare och förklarar hur du känner kring jobbet. Så kan ni säkert komma fram till en lösning som fungerar för båda. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,