Falska fakturor har kommit upp i rätten

2020-03-03 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Min mamma är förföljd av en tidigare hyresvärd efter det att hon har flyttat ifrån en hyreslägenhet i juni månad 2019. Den tidigare hyresvärden har nu senast anlitat en grovt kriminell person i Stockholm (domar inhämtade) som falskeligen påstår dels att han har ett byggföretag och dels att han ska ha städat mammas lägenhet (fastän den var väldigt ren när vi lämnande den) . Fakturan av den kriminella personen är utställd på den f.d. hyresvärden. Hyresvärden har nu stämt min mamma i tingsrätten och åberopar den (enligt min uppfattning) falska fakturan i sin stämningsansökan mot mamma. Hon har aldrig sett den förut. Situationen är smått absurd i så måtto att hyresvärden nu även åberopar den kriminella personen som vittne under ed till en kommande huvudförhandling. Han ska även vittna om hur smutsigt det var i lägenheten fastän det var väldigt rent. Vi har foton på att lägenheten är ren när vi flyttade ut. Vad gäller ang. bevisbörda i denna process? Det känns orimligt att en kärande kan hitta på fordringar, fabricera falska fakturor och sedan kräva oskyldiga människor. Min mamma är 86 år gammal och mår mycket dåligt av detta. Jag har hjälpt mamma att polisanmäla alla kränkningar men polisen menar att frågan endast är av civilrättslig natur och har lagt ner samtliga anmälningar. Är detta verkligen riktigt? Hyresvärdens förfarandet känns väldigt polisiärt.
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Krav på betalning kan i allmänhet hanteras på två sätt i lagen. De kan medges, vilket sker i vanliga fall när vi betalar något, eller så kan de invändas mot, så som ni har gjort nu. Om en svarande invänder mot ett betalningskrav är det upp till den kärande att bevisa att svarande är visst skyldig kärande pengar. Därför är bevisbördan på honom.Detta har han löst genom att producera fakturan, som är bevis på en enkel fordring. Nu har ni fördelen med att en faktura endast är bevis prima facie(vid första anblick), och om du lyckas visa i rätten att fordringen har tillkommit på oklara grunder kommer dess bevisvärde sjunka väsentligt. Till detta kan bilderna ni har tagit på den rena lägenheten vara ytterst lämpliga. Glöm inte datumen på fakturan och bilderna, så att båda an jämföras.Det andra beviset han har är den kriminella mannen som vittne. Denna man är ett jävigt vittne, och har en historia av att begå brott av den typen som de nu försöker utsätta er för. Om ni påpekar båda dessa omständigheter kan vikten av hans vittnesmål kraftigt minska.Förutsatt att ni gör allt detta kommer troligen inte hans "bevisning" räcka till att göra sannolikt att fordringen tillkommit på korrekt sätt, och därför kommer rätten troligen döma till er fördel. Om ni vinner målet helt och håller kan ni också stämma honom för era advokatkostnader, vilket gör att ni går därifrån utan att ha förlorat något.Vad gäller frågan om polisens agerande utreder de i regel inte mål där den enskilda har möjlighet att försvara sig genom civilrättsliga metoder, eftersom då finns inget behov av det skydd polisen erbjuder. Om ni förlorar i rätten hade åklagaren ändå inte kunnat få gärningsmännen fällda pga. bevisläget, och om ni vinner har det inte skett någon skada.Jag hoppas detta hjälper er, men ta kontakt med en advokat för säkerhets skull, eftersom processens detaljer behöver analyseras av en expert. Om har ni rätt kommer ni åndå får era kostnader tilbaka från motparten.Med vänlig hälsning,

Solidariskt ansvar för lån?

2019-11-20 i Skuldebrev
FRÅGA |Skuldsatt exSandra har tillsammans med sin expartner skrivit under ett skuldebrev på 500 000 kr. De drev varsitt företag i en gemensam lokal och beloppet var ett lån för inredning av lokalen. Nu har de gått skilda vägar och sandras ex har inga pengar att betala lånet med. I dagarna har banken krävt att Sandra ska betala hela beloppet. Är det inte meningen att de ska betala hälften var? Vad är det som gäller?
Alexander Hedblom |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ofta när man tar ett lån från en bank tillsammans med någon blir man så kallat solidariskt ansvarig för att betala tillbaka hela beloppet. Det framgår av Skuldebrevslagens 2 § 1 st. Det innebär i praktiken att banken kan rikta sig till vem som helst av låntagarna och begära den personen på hela beloppet om de andra visar sig vara inkapabla till att betala. Det i sin tur ger dock Sandra i detta fall så kallad "regressrätt", det innebär att hon har rätt att kräva från övriga låntagare att få deras del av beloppet som hon betalat till banken. Så jo, meningen är troligtvis att de ska betala hälften var men utan att veta om det framgår av låneavtalet att låntagarna är solidariskt bundna eller inte är detta det bästa svaret jag kan ge. Min rekommendation skulle vara att ta kontakt med banken direkt och reda ut situationen och sätta upp en avbetalningsplan med "exet" så att hon får tillbaka halva beloppet vilket han med största säkerhet ska göra! Om några oklarheter skulle kvarstå, tveka inte utan skicka in en ny fråga till oss så reder vi ut det.Vänliga hälsningar,

Har fordringen preskriberats?

2019-09-02 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!För lite mer än tio år sedan köpte jag och min sambo hans föräldrahem. Vi fick köpa det väldigt förmånligt av hans pappa. För att detta skulle gynna min sambo så skrev vi en revers på 225000:- ställd till mig som låntagare. Ingen ränta utan vid separation eller försäljning av fastigheten så ska reversen omedelbart betalas och då räknas upp enligt konsumentprisindex osv. Vi ska nu separera och min fråga lyder: finns det en preskriptionstid på denna revers? Överallt jag läst så står det 10år preskriptionstid mellan privatpersoner. Betyder det att denna revers inte gäller längre? Kanske ska nämna att jag aldrig har blivit påmind, gjort någon betalning eller fått en skriftlig påminnelse vi har heller aldrig pratat om denna revers.
Catarina Franco Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga rör preskriptionstid gällande en skuld mellan två privatpersoner kommer preskriptionslagen (1981:130) (PreskL) att vara aktuell.Preskriptionstiden för en privatskuld är tio år efter reversens tillkomst, såvida inte preskriptionen avbrutits dessförinnan. Detta framgår av 2 § första stycket PreskL. Preskriptionstiden styrs alltså inte av när betalning ska ske av gäldenären, utan preskriptionstiden inleds den dag skuldebrevet upprättades.Det finns tre sorters preskriptionsavbrott, vilka framgår av 5 § PreskL. Har preskriptionsavbrott skett innebär det att en ny tioårig preskriptionstid börjar löpa från dagen för avbrottet, enligt 6 § PreskL. Den första sortens preskriptionsavbrott är ifall du sagt att du ska betala, om du erlagt ränta, amorterat eller erkänt skulden på annat sätt gentemot din exsambos pappa. Eftersom du berättat att du inte har betalat och att skulden aldrig uppmärksammats av någon av er under dessa år har inte preskriptionsavbrott skett utifrån detta alternativ till preskriptionsavbrott.De andra alternativen för att avbryta preskriptionen är ifall din exsambos pappa, dvs. borgenären, har väckt talan om skulden hos Kronofogdemyndigheten, domstol eller liknande, eller ifall du fått ett skriftligt krav om att fordringen ska betalas. Eftersom du inte heller fått en skriftlig påminnelse har inte förutsättningarna för preskriptionsavbrott uppfyllts. Det innebär att reversen är preskriberad och att borgenären har förlorat sin rätt att kräva betalning av skulden från dig.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur får jag tillbaka pengar en person är skyldig mig?

2019-08-09 i Skuldebrev
FRÅGA |Har hyrt ut ett rum till ensamkommande Afghansk kille som inte betalt hyran. Vi har ett skrivet kontrakt. Den totala skulden är 10 300 kr, hyresskuld 9900kr + ett lån på 400kr.Har jag några möjligheter att få dessa pengarna av honom?
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga regleras främst i lag om betalningsföreläggande och handräckning. Ansök om betalningsföreläggandeNär någon är skyldig en pengar som man inte får tillbaka börjar man med att ansöka om betalningsföreläggande. Det finns två krav för att få ansöka om betalningsföreläggande (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning):Skulden ska avse pengar.Skulden ska vara förfallen till betalning.Kronofogdemyndigheten kommer då att försöka driva in pengarna från personen. Om personen motsätter sig skulden kan man i sista hand ansöka om stämning vid tingsrätten, men har du bevis för att skulden finns brukar det inte behöva gå så långt. Hoppas detta var till hjälp för dig! Vill du läsa mer om ansökan om betalningsföreläggande rekommenderar jag att du tittar på Kronofogdemyndighetens hemsida, den hittar du här.

Hur går jag vidare med att lösa en skuld?

2019-12-31 i Skuldebrev
FRÅGA |Min mamma lånade 27.000kr av mig för att kunna behålla huset, när jag va 23 år gammal, idag är jag 37år. Har ej skrivit skuldebrev, med tanke på att vi är familj. Men min pappa är vittne till detta. Jag lät detta rinna ut i sanden just för att hon hade det så illa ställt. Men idag vart jag påmind av anledningen att jag fick låna 200 kr som jag vart sen att betala. Och då lät det högt att jag blåst henne och så vidare... så nu vill jag fråga om det finns något jag kan göra, för att driva in skulden med lagens hjälp?!
Ayub Akbari |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Din fordran mot din mor kallas för enkel fordran. Enkla fordringar regleras av skuldebrevslagen (SkbrL), regler om betalningsföreläggande hittas i Lag om betalningsföreläggande och handräckning (LBfH) och regler om preskription finns i preskriptionslagen (PreskL). Enkel fordran kan drivas in genom betalningsföreläggande hos KFMDu kan som privatperson få hjälp av Kronofogdemyndigheten att driva in en skuld. Detta förfarande kallas för betalningsföreläggande, 1 § LBfH. En ansökan om betalningsföreläggande kan göras efter att skulden förfallit till betalning, 2 § LBfH. Om svarande bestrider fordran så kan överlämnas ärendet till en Tingsrätt, 33 § LBfH. Fordran preskriberas efter 10 årDu skriver i frågan att skulden uppstod när du var 23 år och att du nu är 37 år. En enkel fordran preskriberas som huvudregel 10 år efter skuldens tillkomst, 2 § första stycket PreskL. Det finns dock flera situationer då preskriptionstiden kan avbrytas under denna tid. Detta innebär att det löper en helt ny preskriptionstid från denna nya tidpunkt, det sker då ett så kallat preskriptionsavbrott, 5 § PreskL. Från denna nya tidpunkt måste man sedan vänta ytterligare 10 år (eller så lång tid preskriptionstiden är) innan skulden kan preskriberas. Det kan t.ex. vara att din mor har erkänt skulden under denna tiden eller på annat sätt bekräftat att hon är skyldig dig pengar. Sammanfattningsvis så bör du först kolla om fordran är preskriberad och sedan kan du gå vidare med betalningsföreläggande hos Kronofogden. Hoppas att det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan man överlåta skulder?

2019-11-07 i Skuldebrev
FRÅGA |Kan ett låneföretag sälja/överlåta min skuld hur som helst ? Hade ett lån hos Bank A som försvann och hamnade hos Bank B istället,efter nästan 3 år så har skulden hamnat hos Bank C helt plötsligt som nu vill ha betalt.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Skulder kan överlåtas. Om det är ett löpande skuldebrev är du betalningsskyldig gentemot den nya innehavaren så fort denne fått skuldebrevet i sin besittning (22 § skuldebrevslag). Om det är ett enkelt skuldebrev ska du meddelas när skuldebrevet har sålts till en ny borgenär (31 § skuldebrevslag). Ett enkelt skuldebrev är utställt till en viss person (26 § skuldebrevslag), ett löpande skuldebrev är ställt till innehavaren, viss man eller order (11 § skuldebrevslag). Sålänge överlåtelsen följer reglerna för hur enkla respektive löpande skuldebrev överlåts finns ingen begränsning för hur mycket dom kan överlåtas. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Om man har skuld hos 2 olika inkassobolag, kan då det ena bolaget köpa upp skulden från de andra?

2019-08-28 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej Om man har en skuld hos 2 olika inkassobolag.Kan de ena bolaget köpa upp skulden från de andra?
|Hej,Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Det är fullt möjligt för ett inkassobolag att köpa upp en skuld som du har till ett annat inkassobolag. Som huvudregel gäller nämligen att borgenärsbyte, som det här är fråga om, får ske utan gäldenärens medgivande (jfr bl a NJA 1966 s 97, NJA 1993 s 222, Stefan Lindskogs tillägg i NJA 2009 s 570, NJA 2016 s 51) dvs det är "fritt fram" för inkassobolag 1 att överlåta sin fordran till inkassobolag 2. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning

Hur gör man när en person är skyldig en pengar och inte betalar?

2019-08-08 i Skuldebrev
FRÅGA |Kan man stämma en person som är skyldig en pengar?
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga regleras främst i lag om betalningsföreläggande och handräckning. Ansök om betalningsföreläggandeNär någon är skyldig en pengar som man inte får tillbaka börjar man med att ansöka om betalningsföreläggande. Det finns två krav för att få ansöka om betalningsföreläggande (2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning):Skulden ska avse pengar.Skulden ska vara förfallen till betalning.Kronofogdemyndigheten kommer då att försöka driva in pengarna från personen. Om personen motsätter sig skulden kan man i sista hand ansöka om stämning vid tingsrätten, men har du bevis för att skulden finns brukar det inte behöva gå så långt. Hoppas detta var till hjälp för dig! Vill du läsa mer om ansökan om betalningsföreläggande rekommenderar jag att du tittar på Kronofogdemyndighetens hemsida, den hittar du här.