Hur gör man egendom till enskild?

2019-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Min dotter köpte en bostadsrätt, efter ett tag gifte hon sig. Maken som är arbetslös står inte för lägenheten, inte på lånet, min dotter betalar allt. I ett testamente har hon skrivit att bostadsrätten är enskild egendom. De har inga egna barn, men maken har två barn i ett tidigare äktenskap. Vad händer om maken dör?
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Genom testamente kan den som har fyllt 18 år förordna om sin kvarlåtenskap (9 kap. 1§ Ärvdabalken). Du anger i frågan att din dotter har skrivit i sitt testamente att bostadsrätten är enskild egendom, dock är ett testamente ett dokument som en person skriver för att reglera hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter sin död och det skulle inte ha någon verkan vid makens död. Om din dotter vill att bostadsrätten ska utgöra enskild egendom ska hon och maken istället skriva ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord kan skrivas efter att äktenskapet har ingåtts (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Dock har maken ingen skyldighet att skriva på ett äktenskapsförord, utan precis som de allra flesta avtal gäller att man har en frihet att välja om man vill ingå avtalet. Om din dotter och hennes make kommer överens om att ingå ett äktenskapsförord där det framgår att bostadsrätten är enskild egendom, kommer inte den att tas upp vid en eventuell bodelning vid äktenskapsskillnad på grund av ena makens död. Detta innebär att makens särkullbarn (barn som inte är gemensamma barn) inte kommer att ärva någon del av bostadsrätten. Med vänliga hälsningar,

Huvudmannens rättshandlingsförmåga

2019-07-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag har en dotter med förståndshandikap som har en god man som missköter sitt uppdrag. Vi undrar nu om hon kan få ut kontoutdrag från sin bank och om jag som närmaste anhörig får göra det.
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler om gode män hittas i Föräldrabalkens 11 kap och 12 kap. Till skillnad från förvaltarskap förlorar inte en person (huvudmannen) sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att den som har tilldelats en god man fortfarande kan utföra bindande handlingar och har full förfoganderätt över sina bankkonton. Detta innebär att din dotter har rätt att begära ut ett kontoutdrag från banken. Du å andra sidan har inte rätt att begära ut ett kontoutdrag från banken såvida du inte har en fullmakt från din dotter. Med vänliga hälsningar,