Samboavtal för bostad som skaffats för att sambo senare skulle flytta in i den

2020-03-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag är tillsammans med min pojkvän sedan 1,5 år. Under vårt förhållande köpte jag min första lägenhet som jag nu sålt och köpt ny. Det är enbart jag som utfört köpet. Lägenheten är skaffad för att bo i tillsammans. Jag har bott i den i ca två veckor, min kille flyttar in om ca två veckor men kommer att stå skriven på sin hyresrätt. Jag är också gravid i sjunde månaden.Nu är min fråga om ett vanligt samboavtal mellan oss som reglerar att bodelning inte blir aktuell vid separation hindrar honom från att kräva del av bostaden. Alltså räcker ett vanligt samboavtal med två vittnen? Eller behövs något tillägg? Påverkar det faktum att jag är gravid saken? Jag vill alltså vid separation inte riskera att han kräver andel i lägenheten.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Lägenheten bör betraktas som samboegendomEnligt sambolagen utgör bostad och bohag sambor har anskaffat för gemensamt bruk vad som kallas för samboegendom (3 § sambolagen). Egendom någon sambo ägde innan samboförhållandet inleddes, är som utgångspunkt inte samboegendom.Även om ni, när du köpte lägenheten, möjligen inte var sambor i teknisk mening, kan bostaden ändå betraktas som samboegendom eftersom köpet skedde i nära anslutning till samlevnaden och avsikten varit att bostaden skulle användas gemensamt. Lägenheten du har köpt bör därför betraktas som samboegendom.Samboegendom ingår i en bodelning och ska delas mellan sambornaOm ett samboförhållande upphör, ska det göras en bodelning mellan samborna. I bodelningen ingår all samboegendom, och denna ska delas lika mellan samborna (8 § sambolagen). Det innebär i sådant fall att lägenheten ska ingå i en bodelning, där samboegendomen ska delas lika mellan er.För att hålla samboegendom utanför en bodelning ska ett samboavtal upprättasOm du inte vill att lägenheten ska ingå i en eventuell framtida bodelning, ska du och din sambo upprätta ett samboavtal tillsammans, där ni kommer överens om att lägenheten inte ska ingå i en bodelning. Ni ska då i samboavtalet ange att lägenheten (och eventuell annan egendom om ni vill) ska hållas utanför en bodelning. Ni kan också i samboavtalet ange att ingen egendom, såväl sådan ni äger nu och som ska förvärvas i framtiden, ska ingå i en bodelning. Detta brukar i sådant fall beskrivas som att sambolagens regler om bodelning inte ska tillämpas på samboförhållandet.Det räcker med ett samboavtal där ni anger något av detta, och det behövs i övrigt inga särskilda tillägg.Övrigt om samboavtaletDet är för övrigt inte nödvändigt med vittnen för att ett samboavtal ska bli giltigt. Det är tillräckligt att endast ni två känner till det. Däremot kan det ofta vara en god idé att ha vittnen till samboavtalet, för att säkerställa bevisning för dess existens.Att du är gravid påverkar inte huruvida bostaden ska ingå i en bodelning eller inte.SammanfattningFör att lägenheten inte ska ingå i en bodelning och delas lika mellan dig och din pojkvän vid en eventuell separation, behöver ett samboavtal upprättas där det anges att lägenheten inte ska ingå vid en bodelning.Vill du ha hjälp med att upprätta ett samboavtal kan du kontakta Lawlines juristbyrå på 08-533 300 04 eller boka tid en jurist via Lawlines hemsida.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Ska fastighet någon ägt sedan innan samboförhållande delas när samboförhållandet upphör?

2019-10-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min son äger en fastighet till 100%En kvinna flyttar in till honom och betalar hyraVad händer vid ev separation Behöver man upprätta dokument
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag är lite osäker på vad det är du frågar efter, men jag uppfattar din fråga som att du undrar vem som har rätt till fastigheten, efter att ett samboförhållande har upphört.När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas likaNär ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, bodelning göras. I bodelningen ska det som utgör samboegendom fördelas lika mellan samborna (8 § sambolagen). Det som inte utgör samboegendom, behåller den sambon som äger det.En fastighet någon ägde innan samboförhållandet inleddes, är inte samboegendomSom samboegendom räknas sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Eftersom din son ägde fastigheten redan innan samboförhållandet inleddes, har den inte förvärvats för gemensam användning, utan för din sons användning. Det innebär att fastigheten inte utgör samboegendom, och därmed inte ska tas in i en bodelning. Din son ska med andra ord fortsatt äga hela fastigheten. Det är inte nödvändigt att upprätta något samboavtal eller annat dokument, utan din son äger fastigheten ändå.Att ena sambon betalar hyra till den andra påverkar inte detta.SammanfattningEn fastighet någon har ägt redan innan samboförhållandet utgör inte samboegendom och ska därför inte delas mellan samborna. Det är inte nödvändigt att upprätta något dokument för att din son ska fortsatt äga hela fastigheten.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Jag vill separera från min sambo. Vart vänder jag mig?

2019-09-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Jag vill skiljas med min sambo.Vi äger ett hus tillsammans.Vem ska jag vända mig till för hjälp för att allt blir rätt fördelad?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag är lite osäker på vad du menar, men som din fråga är formulerad tolkar jag det som att ni är sambor som ska separera, inte att ni är makar som ska skiljas.Det görs ofta en bodelning när ett samboförhållande upphörNär sambor separerar är det vanligt att, om det finns samboegendom, det görs en bodelning. I bodelningen efter ett samboförhållande delas den gemensamt anskaffade bostaden och gemensamt anskaffat bohag mellan samborna. I samband med bodelningen ska ett bodelningsavtal upprättas. Det finns inget krav på att bodelningsavtalet ska registreras, men det är möjligt att göra det hos Skatteverket.Samborna kan själva bestämma hur bodelningen ska gå till, eller så kan de utse en bodelningsförrättare. En bodelningsförättare bestämmer hur egendomen ska delas mellan samborna. Om någon av samborna inte är nöjd med hur egendomen har fördelats, går bodelningsförrättarens beslut att överklaga. En ansökan om bodelningsförrättare görs hos tingsrätten.En jurist kan hjälpa till med bodelningen.Det är ofta en god idé att ta hjälp av en jurist i samband med en bodelning. För att få hjälp med er bodelning kan du kontakta Lawlines juristbyrå på telefonnummer 08-533 300 04 eller maila till info@lawline.se för att boka tid med en jurist. Du kan också boka tid via denna länk. Timkostnaden är 2 000 kr inkl. moms per timme (2019).Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Ansöka om skilsmässa från utländsk medborgare med bara sökandens underskrift

2019-05-28 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min far är svensk och han har gift sig med en kvinna från Fillippinerna, ej svenskt medborgarskap, de har inga gemensamma barn. Min fråga är; kan min far lämna in skilsmässoansökan utan hennes underskrift och få igenom skilsmässan med endast hans underskrift? Har det nån betydelse att inte hon skriver under?Tacksam för svar,MVH Dick
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall endast en av personerna i ett äktenskap kan ansöka om skilsmässa, när den andra personen är utländsk medborgare utan svenskt medborgaskap.Svensk domstol är behörigSvensk domstol är behörig att pröva mål om äktenskapsskillnad, bl.a. om den som ansöker om skilsmässan är svensk medborgare och har eller tidigare har haft hemvist i Sverige, eller om den andra personen har hemvist i Sverige (3 kap. 1 § lagen om internationella äktenskap och 3 kap. 2 § lagen om internationella äktenskap). Med hemvist menas att personen stadigvarande bor här.Eftersom din far är svensk men inte den andra personen, gäller att om han bor eller tidigare har bott i Sverige sedan han fyllt 18 år, kan en ansökan om skilsmässa lämnas in till tingsrätten i Sverige.Endast en person behöver ansöka om skilsmässaEftersom svensk domstol är behörig, tillämpas svensk lag, förutom i undantagsfall (3 kap. 4 § lagen om internationella äktenskap).Om ena maken inte skriver under skilsmässoansökan ses det som att personen inte har skickat in någon ansökan.Det är dock tillräckligt att en av makarna ansöker om äktenskapsskillnad för att kunna få till stånd en skilsmässa (5 kap. 2 § äktenskapsbalken). Det krävs alltså inte att båda makar skriver under skilsmässoansökan, utan det är tillräckligt med att en gör det.Om bara en av makarna ansöker om skilsmässa, måste dock en betänketid på sex månader iakttas (5 kap. 3 § äktenskapsbalken). Efter betänketiden måste ett nytt yrkande framställas till tingsrätten inom ett år från betänketidens början.SammanfattningEn ansökan om skilsmässa kan lämnas in till tingsrätten, om din far bor här eller har gjort det tidigare, eller om den andra personen bor i Sverige.Det krävs inte att båda personer skriver under ansökan om skilsmässa för att skilsmässan ska kunna fullgöras. Däremot kommer det innebära att en betänketid på sex månader måste iakttas innan skilsmässan kan fullgöras.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Ska egendom min make har köpt i sitt företag ingå i bodelningen vid skilsmässa?

2020-02-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej !Jag och min man har varit gifta i 24 år. Nu håller vi på att skiljas. Min man har ett eget företag som sidobuisness till sin vanliga löneinkomst. Via sitt företag har han bla köpt en skåpbil, instrument samt en mängd ljud och ljusutrustning.Hur blir det med de sakerna delas de lika vid en skilsmässa ?Jag har ju inte alls varit inblandad i hans företag men vi har ju varit gifta medan han haft sitt företag.Mvh
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Giftorättsgods ska delas mellan makarnaVid en skilsmässa ska det göras en bodelning där makarnas giftorättsgods delas lika mellan makarna. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Som enskild egendom räknas endast sådant som till följd av ett äktenskapsförord m.m. ska betraktas som enskild egendom (7 kap. 2 § äktenskapsbalken).Företag och egendom i företaget är giftorättsgods om inget annat är särskilt föreskrivetEtt företag och egendom en make har köpt i företaget är giftorättsgods i den mån inte annat är särskilt föreskrivet i ett äktenskapsförord (eller följer av ett testamente eller gåva m.m.). Det din make har köpt i sitt företag ska således ingå i bodelningen mellan er. Din make dock rätt att i första hand få sin egendom, om han själv önskar få den (11 kap. 7 § äktenskapsbalken). Han kan alltså välja att behålla skåpbilen och utrustningen m.m. men värdet av det ska fortfarande räknas in i hans andel i bodelningen.SammanfattningDet din make har köpt i sitt företag ska ingå i bodelningen, om inte annat är särskilt föreskrivet i exempelvis ett äktenskapsförord. Han har rätt att behålla just den egendomen, men då ska värdet av den räknas in i hans andel.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Har sambo rätt till den andra sambons enskilda firma när samboförhållandet upphör?

2019-10-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejOm man varit sambo men bara den ena partnern står för en enskild firma, kan den andra ha rätt att få hälften då? eller delar av den? Finns inga mera papper på delägare osv.Med vänlig hälsningAnn
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du undrar om den ena sambon kan ha rätt till delar av den andra sambons enskilda firma efter att samboförhållandet har upphört.Samboegendom ska fördelas genom bodelningNär ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, en bodelning göras. I bodelningen ska samboegendomen fördelas mellan samborna (8 § sambolagen).Endast bostad och bohag kan utgöra samboegendomSamboegendom utgörs enligt sambolagen av två saker, och ingenting annat. Dessa är sambornas gemensamma bostad och bohag, under förutsättning att egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Med bohag avses sådant som möbler och köksutrustning m.m.En enskild firma är inte att betrakta som bostad eller bohag. Det innebär att en sådan inte utgör samboegendom och därmed inte ska tas med i bodelningen. Den ena sambon har med andra ord inte rätt till hälften, eller någon annan andel, av den andra sambons enskilda firma i samband bodelning efter att ett samboförhållande upphört.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Förenklat förfarande för bekräftelse av faderskap och föräldraskap för ogifta par

2019-08-02 i Faderskap
FRÅGA |Hej!För ett tag sen läste jag att det skulle utredas om den så kallade faderskapspresumtionen även skulle gälla ogifta par, så att faderskapet direkt fastställs utan att socialnämnden behöver göra en utredning ( i vart fall i de fallen där modern vet vem fadern är). Hur har det gått med den utredningen?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Faderskapspresumtionen gäller endast för gifta mänEnligt nu gällande rätt gäller faderskapspresumtionen för gifta män. Regleringen innebär att den man som är gift med en kvinna som har fött ett barn, anses vara barnets pappa, om inga särskilda omständigheter talar emot det (1 kap. 1 § föräldrabalken och 1 kap. 2 § föräldrabalken). För att män som inte är gifta med kvinnan ska fastställas vara barnets pappa, krävs en bekräftelse som ska godkännas av socialnämnden och mamman, eller genom en dom (1 kap. 3 § föräldrabalken och 1 kap. 4 § föräldrabalken).Förenklat och moderniserat förfarande för bekräftelse av faderskap och föräldraskapDen 17 mars 2017 utfärdade regeringen ett kommittédirektiv enligt vilket det skulle tillsättas en utredare för att se över bland annat reglerna för fastställande och bekräftelse av faderskap (Dir. 2017:28 Modernare regler om faderskap och föräldraskap). Den 22 augusti 2018 publicerades en utredning i Statens offentliga utredningar (SOU 2018:68 Nya regler om faderskap och föräldraskap). I utredningen föreslås regler om är ägnade att förenkla fastställande av faderskap och föräldraskap.Utredningen har inte resulterat i ett förslag om att det ska råda en presumtion för faderskap för män som är ogifta. Däremot föreslås ett införande av en reglering som innebär ett förenklat och moderniserat förfarande för ogifta par att bekräfta föräldraskap. Den nya regleringen innebär att föräldrarna kan göra en elektronisk bekräftelse, där de samstämmigt bekräftar att barnet är deras gemensamma. En sådan bekräftelse behöver inte föregås av någon utredning eller godkännande från socialnämnden, utan kan göras med hjälp av en e-legitimation och ska göras i en tjänst som troligtvis kommer tillhandahållas av Skatteverket.Det finns i dagsläget ingen färdig proposition för riksdagen att ta ställning till, men de nya reglerna beräknas enligt planen träda i kraft under 2021.SammanfattningDet finns i dagsläget inga skarpa förslag eller utredningar om att faderskapspresumtionen ska gälla även ogifta män. Däremot planeras ett införande av nya regler enligt vilka ogifta par kan fastställa faderskap eller föräldraskap genom bekräftelse på ett enklare sätt, t.ex. på elektronisk väg.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Rätt till möbler hemma hos särbo

2019-05-06 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej. Jag och min pojkvän är särbo ( ej samma adress). Jag bor större delen hos honom. Jag har rätt mycket möbler m.m. hos honom som är mitt. Vad för avtal ska vi skriva tillsammans som säkrar att jag har rätt till det som är mitt om olyckan är framme eller att vi inte längre kommer vara tillsammans?Mvh. Madeleine
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du behöver göra något för att säkra rätten till din egendom som är hemma hos din särbo.Särbor har alltid rätt till sin egendomAtt vara särbo medför ingen särskild juridisk ställning särborna emellan. Samma regler om vem som har rätt till egendomen ska tillämpas mellan särbor som mellan vilka andra människor som helst. Det innebär att all din egendom är din och din särbos egendom är din särbos. Den egendom du har haft sedan tidigare och ny egendom du skaffar förblir din och du har rätt att göra vad du vill med den, både under och efter tiden ni är särbor. Det gäller även om egendomen är hos din särbo.Du behöver alltså inte skriva på något avtal för att säkra din rätt till möblerna.Sambor kan skriva samboavtalSkulle ni däremot flytta ihop med varandra och stadigvarande bo tillsammans kan ett samboförhållande inledas. Som huvudregel ska sambor dela lika på bostad och bland annat möbler som har skaffats för gemensam användning (3 § sambolagen). Då kan det vara bra att skriva ett samboavtal där man kan bestämma att bostaden eller viss egendom ska tillhöra bara den ena. Däremot räknas inte en bostad eller möbler m.m. som sådan samboegendom om någon av samborna hade egendomen sedan tidigare. Skulle ni bli sambor räknas med andra ord alla dina möbler du har haft sedan tidigare fortfarande som dina egna, även utan samboavtal.SammanfattningFör särbor behövs inget särskilt avtal för att respektive särbo ska ha rätt till sin egendom. Du har rätt att göra vad du vill med dina möbler m.m. även utan avtal, både under och efter särboförhållandet. Det gäller även om egendomen är hos din särbo.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,