Formkraven för upprättandet av ett samboavtal

2021-11-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |I ett samboavtal måste det framgå ort och datum eller är det endast namnteckningarna som är av vikt?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarDet enda formkravet för att ett samboavtal ska anses vara giltigt är att det ska vara skriftligt och att båda parterna ska skriva under det, 9 § andra stycket Sambolagen. Det existerar alltså inga formkrav på att ort och datum ska finnas med i ett samboavtal, emellertid kan det vara bra ur bevissynpunkt att veta när ett samboavtal upprättas om det skulle uppstå en framtida tvist. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Påföljder av missbruk vid god man uppdrag

2020-12-06 i God man
FRÅGA |Hej.Jag blev god man för en kvinna i februari detta året. Jag hade precis blivit av med min anställning pga psykisk ohälsa.Jag har under tiden efter jag blev arbetslös utvecklat ett spelberoende och har ioch med det förskingrat ca 150000 kr. Jag har fört över dessa pengar från hennes konto till mitt och sedan spelat upp dem. Jag har vunnit också, och trott att jag ska kunna spela tillbaka pengarna. Men nu är det snart redovisning och då kommer jag anmälas. Jag är en kvinna på 53 år, har levt ordnat tills nu och är tidigare ostraffad.Vad tror du kommer hända, vad får jag för straff?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Påföljder för god manRegler för en god man finns i 11 kap föräldrabalken (FB). Om en god man gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag ska denne entledigas från sitt uppdrag (11 kap 20 § FB). Om den gode mannens agerande orsakat skada kan denne bli skadeståndsskyldig mot den enskilde (12 kap 14 § FB).SvarI ditt fall kan det innebära att du både kan bli uppsagd som god man och kan bli skadeståndsskyldig. Utöver ansvar enligt FB kan även ansvar enligt 10 kap brottsbalken, som handlar om förskingring och annan trolöshet, bli aktuellt. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Vad kan man göra om man befarar att ett barn far illa?

2021-07-15 i Barnrätt
FRÅGA |Hej jag och min dåvarande separerade för 3år sen, hon träffa sedan en ny person jag var kritisk mot som hade domar i domstol för bla. Sms-lån, jag fick nu för ett par veckor sedan reda på att han dessutom är narkoman och haft fler tal återfall. Jag anser inte han lämplig att spendera tid med min son. Hon hävdar att min åsikt spelar ingen roll hon bestämmer vem eller vilka Lion träffar på sin vecka. Men vi har delad vårdnad och jag anser detta vara högst olämpligt. Vad kan jag göra?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarEtt alternativ du har, om du är orolig att ditt barn far illa, är att göra en orosanmälan till socialtjänsten, (14 kap. 1 c § Socialtjänstlagen). Enligt lagen står att var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden. Det innebär att om du har misstankar om att ditt barn riskerar att ta skada fysiskt eller psykiskt så bör du göra en orosanmälan. Socialtjänsten kommer efter en orosanmälan undersöka om de behöver inleda en utredning om barnets förhållanden och mående. Om du bestämmer dig för att anmäla har du även rätt att få reda på om socialtjänsten har inlett eller inte inlett en utredning om det inte är olämpligt att informationen lämnas ut, (14 kap. 1 b § Socialtjänstlagen).Länkar till vart du kan göra en orosanmälan finns på socialstyrelsens hemsida.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Fråga om äktenskapsskillnad

2020-09-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejsanJag och min man ska skiljas och vi köpte för 2 år sedan en bil och tog ett lån där jag är huvudlåntagare och han är medsökande, nu vill jag att bilen ska säljas så vi kan lösa lån och andra krediter men han påstår att eftersom bilen är skriven på honom så är det hans egendom. Stämmer detta?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline! Vad som utgör giftorättsgodsFör att få bygga upp lite bakgrund till mitt svar så går jag lite kort igenom vad giftorättsgods är. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken. Detta innefattar då all egendom som du och din man har köpt under ert tidigare äktenskap som inte kan räknas som enskild egendom. Allt giftorättsgods ska sedan delas lika mellan makarna (du och din man) vid en skilsmässa. 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. Om du undrar vad som utgör enskild egendom kan du finna detta i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken Svar på din frågaJag tolkar din fråga som att bilen som din man gör anspråk på inte är enskild egendom. Bilen ska då ingå som giftorättsgods och ska räknas som er bådas egendom vid bodelningen, värdet av bilen räknas sedan ihop med all annan giftorättsgods och delas sedan på hälften mellan dig och din man. Dock kan din man senare under lottläggningen (den faktiska fördelningen av vilken egendom ni har rätt till efter skilsmässan t.ex. en bil eller ett hus) ha rätt att i första hand få sin egendom eller den del av denna som din man önskar, 11 kap. 7 § äktenskapsbalken. Konsekvensen av detta är att din man då kan ha rätt att i första hand få bilen på sin lott, men då kommer du få kompensation för din del av bilens värde i form av annan egendom vid lottläggningen eller en skifteslikvid. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se Mvh,