Hur länge måste man betala underhållsbidrag till sitt barn?

2020-06-15 i Underhåll
FRÅGA |Hej Min mans dotter har tagit studenten igår hon fyllde 18 år i oktober förra året hon har sökt till folkhögskolan men ej kommit in vad gäller är min man skyldig att betala underhåll Mvh
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Frågan handlar om föräldrarnas underhållsskyldighet gentemot sina barn och detta regleras i föräldrabalken.Hur länge är man underhållsbidrags skyldig gentemot sitt barn?Föräldrarnas underhållsskyldighet upphör när barnet fyller arton år (7 kap. 1 § andra stycke föräldrabalken). Denna tid kan bli längre om barnet studerar i grundskolan eller gymnasiet, dock längst intill barnet fyller tjugoett år (7 kap. 1 § andra stycke föräldrabalken). Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda konstateras att föräldrarna kan vara underhållsskyldiga gentemot sina barn till och med det året då barnet fyller tjugoett år men detta gäller bara om barnet går i grundskolan, gymnasiet eller annan jämförlig utbildning. Eftersom din mans dotter är klar med gymnasiet, behöver han ej betala underhållsbidrag till henne efter att hon har fyllt arton år. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Kan bank neka ansökan om lån till följd av makars underhållsskyldighet?

2020-06-13 i Underhåll
FRÅGA |Hej vi har funderingar på att köpa hus men då jag har låg skattepliktig inkomst pga studier och andra saker samt skuld har tanken varit att han tar eget lån för huset men det är ju inget banken är med på iom att vi är gift och dom då ser det som att jag har en del i huset så min fundering är om det inte går att inskaffa en enskild egendom när vi är gift via köp? Dvs att vi skriver in ett äktenskapsförord om att huset är hans enskilda, att jag inte har någon som helst rätt till detta? Då kan väll heller banken inte neka honom pga att vi är gifta? Mvh sanna
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du skriver i din fråga är det möjligt att skriva ett äktenskapsförord där detta hus blir enskild egendom. Även om ni skulle upprätta ett äktenskapsförord så är sannolikheten fortfarande stor att banken nekar ansökan om lån. Detta med anledning av makars underhållsskyldighet. Underhållsskyldigheten stadgas i 6 kap. äktenskapsbalken. Bestämmelserna innebär att makar ska leva med ungefär samma ekonomiska standard. Om en make har mer pengar än den andre ska denne alltså som utgångspunkt skjuta till en del för att denne ska kunna ta del av välståndet. Till följd av detta innebär det i förlängningen att banken bedömer att din make inte har en god återbetalningsförmåga då han är juridiskt underhållsskyldig gentemot dig. Slutligen vill jag poängtera att banken inte har någon som helst skyldighet att bevilja en ansökan om lån, trots att den sökande uppfyller samtliga kriterier. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Underhållsskyldig trots att barnen inte bor hos mig?

2020-06-08 i Underhåll
FRÅGA |Mitt ex och jag skiljde oss för ca 5 år sedan. Vi har 3 gemensamma barn. I början gick det bra och vi försökte komma överens för barnens skull. Men sen träffade han en ny tjej och jag blev den värsta mamman som fanns enligt honom. Helt plötsligt skulle de flytta till honom och vill absolut inte träffa mig och jag får inte veta varför. Så min fråga är nu att måste jag verkligen betala underhåll ?Känns bara som jag duger när det gäller pengar.
Nhi Tran |Hej!Tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna gällande dina rättigheter och skyldigheter som förälder finns i Föräldrabalken (FB). BoendeOm du och barnens far har gemensam vårdnad om barnen och ni kan inte komma överens om barnens boende kan du väcka talan hos domstolen och be rätten att besluta vem av föräldrarna barnet ska bos tillsammans med (6:14a st. 1 FB). Domstolen kan också besluta att barnen ska bo växelvis hos föräldrarna om detta är bäst för dem. Ett växelvist boende förutsätter dock att din och deras fars samarbetsförmåga är särskilt god och att ni bor förhållandevis nära varandra. Domstolen kommer även att beakta barnens egna inställning (prop. 2005/06:99 s. 52-53). Du och barnens far kan också avtal om barnens boende. Ett sådant avtal är giltigt om det är skriftligt och godkänns av socialnämnden (6:14a st. 2 FB). UnderhållsskyldighetDu som förälder har s.k. underhållsskyldighet gentemot dina barn. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst till dess barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Underhållsskyldigheten fördelas mellan dig och barnens far. Hur fördelningen ser ut beror på respektive din och hans ekonomiska förmåga (7:1 FB). Om du inte har vårdnaden om barnen och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnen ska du fullgöra din underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnen. Samma sak gäller om du har vårdnaden om barnen gemensamt med barnens far men barnen varaktigt bor tillsammans med endast honom (7:2 FB). Om du inte kan komma överens med barnens far om underhållsbidraget kan du få detta fastställt genom avtal eller av domstol (7:2 st. 2 FB). På Försäkringskassans hemsida finns ett verktyg där du kan beräkna hur mycket du rimligen ska betala i underhållsbidrag. Verktyget ger förslag på ett underhållsbidrag och en avtalsmall som du och barnens far kan använda för att göra en giltig överenskommelse om underhållsbidrag. Länken till det hittar du HÄR. UmgängeDina barn har rätt till umgänge med dig, som är den föräldern de inte bor tillsammans med. Både du och barnens far har ett gemensamt ansvar för att barnens behov av umgänge med dig tillgodoses. Umgänget är till för barnen, det finns således ingen plikt för dem att umgås med dig och du har inte någon rätt att umgås med dem (6:15 FB). Du kan dock väcka talan hos domstolen och låta rätten besluta om umgänge mellan dig och barnen (6:15a st. 1 FB). Du och barnens far får även avtala om barnens umgänge med dig. Ett sådant avtal är giltigt om det är skriftligt och godkänns av socialnämnden (6:15a st. 3 FB) SammanfattningSom förälder ansvarar du för dina barns underhåll. Det verkar som att barnen numera är varaktigt bosatta hos sin far, detta innebär att du ska betala underhållsbidrag till barnen eftersom du är underhållsskyldig gentemot dem. Om ni inte är överens om hur mycket du ska betala i underhållsbidrag kan du väcka talan om detta i domstol. Likaså gällande barnens boende. Om du och barnens far har gemensam vårdnad och ni kan inte komma överens om barnens boende kan du väcka talan om detta i domstol. Slutligen har barnen rätt till umgänge med dig. Om barnens far förbjuder dem att umgås med dig kan du väcka talan om detta och låta domstolen pröva frågan. Jag hoppas att mitt svar har varit till någon hjälp. Återkom gärna har du har ytterligare frågor!Med vänliga hälsningar,

Måste man ge sitt förlängda underhållsstöd till sin boendeförälder?

2020-05-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag är 18 år och har förlängt underhållsstöd. Min fråga är om jag måste ge underhållsstödet till föräldern jag born hos eller har jag rätt att necka dom?
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!LagrumBetalning av förlängt underhållsstöd regleras i socialförsäkringsbalken (2010:110), som förkortas SFB.Förlängt underhållsstödDet förlängda underhållsstödet skall betalas till den studerande, alltså dig, och inte boendeföräldern (18 kap. 18 § SFB). Eftersom att det betalas till dig och du är 18 år gammal borde det bli dina pengar. Dock skall det förlängda underhållsstödet främst användas till sådant som föräldrarna normalt skulle ha bekostat.SammanfattningDu måste alltså inte ge pengarna till din boendeförälder, men de pengar som du får genom underhållsstödet skall ändå främst gå till att täcka mat, husrum och liknande som det hade gått till om din förälder hade fått pengarna.Hoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan fadern till ett barn undgå att betala underhållsbidrag om mamman har lurat honom om sin graviditet?

2020-06-14 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Det är så att min sambo ( snart make ) har ett barn sen ett tidigare förhållande. Han ville inte ha barn och det visste hon mycket väl. Hon ljög om att hon åt p piller vilket hon inte gjorde och skulle hon bli gravid så skulle hon göra abort sa hon. Självklart blev hon gravid. Är det lagligt att lura någon så? Hon misshandlade honom vid flera tillfällen i förhållandet. Min sambo har mått väldigt dåligt över detta i snart 18 år. Han har betalat underhåll men inte haft kontakt med barnet. Och nu har alltså barnet rätt att ärva om någonting skulle hända min sambo snart blivande make?
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Frågan handlar om ett barns rätt till underhåll och arv och regleras i ärvdabalken och föräldrabaken. Kan fadern till ett barn undgå att betala underhållsbidrag om mamman har lurat honom om sin graviditet? Om en person är verkligen ett barns pappa eller inte kan fastställas genom dom eller bekräftelse (1 kap. 3-5 §§ föräldrabalken). Om faderskapet är fastställt, blir personen underhållsskyldig gentemot barnet, såtillvida inte barnet varaktigt bor hos honom (7 kap. 2 § första stycke föräldrabalken). Ett underhållsbidrag fastställ genom avtal eller dom (7 kap. 2 § andra stycke föräldrabalken). Om pappan ej frivilligt går med på att betala underhåll, kan mamman vända sig till en domstol för att få underhållsbidraget fastställt. Kan man utesluta sitt barn från sitt arv?Om man är bröstarvinge till en person, är den berättigad till laglott. En bröstarvinge är alltid berättigad till hälften av den arvslotten som skulle ha tillkommit den (7 kap. 1 § ärvdabalken). Till exempel ett testamente som inskränker barnets rätt till laglott kan jämkas, om barnet begär det. Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda konstateras att även om din sambo har blivit misshandlat av den kvinna som är mamma till barnet och inte har underrättat honom om sin avsikt med att skaffa barn med honom, påverkar dessa omständigheter inte din sambos underhållsskyldighet gentemot barnet. En pappa kan ej lämna sitt barn utan arv. Barnet har alltid rätt till laglott.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Hur påverkas underhållsskyldighet till barn av att föräldern går ner i arbetstid?

2020-06-12 i Underhåll
FRÅGA |Hej, kan mitt ex gå ner i tid 50% på sitt jobb för att betala mindre underhåll till barnen? Han har varken umgänge eller vårdnad. Men när jag begärt lite mer i underhåll så har han hotat med att gå ner i tid på sitt arbete för att skippa betala underhåll.
Paulina Asplund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En förälder är underhållsskyldig mot sina barn utifrån vad som är skäligt med hänsyn till förälderns ekonomiska förmåga enligt 7 kap. 1 § Föräldrabalken (FB). Underhållsskyldigheten fullgörs genom underhållsbidrag om en förälder inte bor varaktigt med barnen (se 7 kap. 2 § FB). Hur stort underhåll som ska betalas bestäms i första hand utifrån förälderns inkomst. Om föräldern däremot själv försätter sig i en sådan situation som du beskriver, dvs frivilligt minskar sin inkomst för att slippa betala underhåll, kan bidraget räknas utifrån den inkomst som föräldern skulle haft om denne nyttjade sin fulla förvärvsförmåga. Det är alltså inte säkert att ditt ex slipper betala underhåll när han går ner i arbetstid. Frågan har lyfts både i en proposition och i olika rättsfall, jag kommer nedan redogöra kort för vad som sägs i dessa och du kan även gå in på länkarna och läsa vidare om du är intresserad. Enligt propositionen bör bidraget inte minskasI prop. 1978/79:12 s. 402 sägs följande: "Underhållsskyldigheten bör kunna bestämmas med hänsyn till den verkliga förvärvsförmågan i fall då den underhållsskyldige utan godtagbar anledning underlåter att skaffa sig inkomster som sätter honom i stånd att bidra till barnets underhåll. En förälders intresse av att själv få avgöra hur han skall inrätta sitt liv får sålunda tåla viss inskränkning med hänsyn till hans eller hennes plikt att underhålla barn." Detta tyder på att om ditt ex väljer att arbeta mindre för att betala mindre i underhåll så bör bidraget fortfarande beräknas utifrån vad han hade tjänat om han arbetade heltid. Rättsfall som berör frågan I NJA 1983 s. 194 gällde det en man som hade lämnat en fast anställning för att han önskade flytta till en annan stad. Där hade han bestämt sig för att starta eget företag, vilket hade gått dåligt. Högsta domstolen menade att han inte kunde komma ifrån att betala underhållsbidrag eftersom han frivilligt valt att försätta sig i en sämre ekonomisk situation utan godtagbara skäl. I ett fall från hovrätten, RH 2011:44, handlade det om en man som arbetade deltid. Hovrätten ansåg att man vid bedömningen av hans förvärvsförmåga skulle utgå från inkomsten i ett heltidsarbete på grund av att han inte hade några särskilda skäl för att arbeta deltid. Det ska tilläggas att det även finns fall där underhållsbidraget har satts ner på grund av att den underhållsskyldige har haft mycket goda skäl för att inte arbeta eller gå ner i arbetstid. Det kan då röra sig om någon sjukdom som sätter ner förvärvsförmågan, att personen aktivt har sökt heltidsjobb men inte fått något, osv. Min slutsats av detta är att om ditt ex inte har några särskilda skäl för att gå ner i arbetstid kommer hans val inte påverka underhållsbidragets storlek. Om ni behöver hjälp att diskutera vad som är rimligt i er situation kan ni vända er till familjerätten i er kommun för samarbetssamtal. Genom familjerätten kan man också få hjälp att skriva bindande avtal gällande underhållsbidraget. Detta brukar kunna vara ett bra första steg att testa innan man söker sig till domstol. Jag hoppas att detta var svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen! Med vänliga hälsningar

Ingår försäkring i underhållsskyldigheten?

2020-05-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag fyller snart 18 år. Jag går fortfarande gymnasie och tar snart sommarlov. Efter sommarlovet börjar jag mitt sista tredje år. Alltså är dom vell fortfarande underhållsskyldiga? Vad jag förstått vill dom att jag betalar mobilabonnemang och försäkringar (mina egna). Jag ska även sommarjobba över sommarn. Måste jag betala sånt själv redan nu eller efter jag gått ut gymnasiet. Undrar egentligen vad som räknas in i underhållsskyldigheten?
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag önskar att det fanns ett tydligare konkret svar att ge dig men din fråga innehåller många bedömningspunkter som gör svaret väldigt individuellt och därmed blir det beroende av flera uppgifter som du inte lämnat. Dina föräldrar har i första hand underhållsskyldighet tills att du fyllt 18 år, men om skolgång i gymnasiet pågår som du beskriver, har de underhållsskyldighet under den tiden skolgången pågår, så tills nästa sommar, 7:1 2 st föräldrabalken. Vid bedömningen av hur stort underhållet ska vara och indirekt vad som ska ingå, tas det hänsyn till dina behov, dina föräldrars samlade ekonomiska förmåga och även dina egna inkomster. Vid bedömning av barns behov så finns det schabloner (tabeller) som man använder sig av som grund, för att se ungefär vilka utgifter en ungdom i din ålder beräknas ha. Underhållsbidraget ska tänka de grundläggande kostnaderna som för mat, kläder och liknande. Försäkringskassan sätter upp utgiftsposter som de anser ska ingå i underhållsbidraget och räknar upp försäkring (barn och ungdomsförsäkring för sjukdom och olycksfall) och utgifter för mobiltelefon. (https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/e989e825-9411-4a3b-8e69-df10016d65d9/vagledning-2016-1.pdf?MOD=AJPERES&CVID= se s.14-15)Senare vid en bedömning av dina föräldrars ekonomiska förmåga, ser man till deras inkomster, och du kan kräva "högre standard" och därmed högre underhåll desto bättre dina föräldrars ekonomiska förmåga är. Även mindre grundläggande behov, som mobilabonnemang kan inkluderas om dina föräldrar har det gott ekonomiskt ställt (proposition 1978/79 s.105, 154, 400 och 422 om du vill hänvisa dem till en källa) Gällande ditt sommarjobb så brukar mindre inkomster under begränsad tid under pågående studier inte påverka dina föräldrars underhållsskyldighet.Som slutsats ska din försäkring, beroende på om det är sjuk- och olycksförsäkring ingå, samt mobilabonnemang beroende på dina föräldrars ekonomiska situation. Hoppas detta vara svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Har en förälder försörjningsplikt över barn som valt att ej bo hemma?

2020-05-29 i Underhåll
FRÅGA |Jag har en stökig 19 åring som går sista året på Gymnasiet och är arbetslös. Hon har efter ett bråk själv gjort valet att sluta ha kontakt med mig som vårdnadshavare och flyttat ut tillfälligt och bor hos en vuxen vän, som nu begär att jag som förälder ska betala hennes boende där. Trots att hon har möjligheten att bo kvar hos mig. Är jag betalningsskyldig för hennes tillfälliga boende som jag inte godkänt? Hon har inte gjort en adressändring och inte tagit med sig några ägodelar mer än kläder till sin vän. Med vänlig hälsning M
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar ifall du som förälder har en har en plikt att försörja ditt barn (särskilt boende) när barnet själv valt att bo någon annanstans. Jag utgår i mitt svar från att du är ensam vårdnadshavare - notera att om så ej är fallet gäller andra regler.Som vårdnadshavare har du en försörjningsplikt till den dag då barnet fyller 18 år (7 kap. 1 § FB). Om barnet går i skolan efter den tidpunkten har föräldrar/vårdnadshavare en försörjningsplikt under den tid som skolgången pågår, dock inte längre än till det att barnet har fyllt 21 år. Med skolgång avses grundskolan, gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning. Föräldrar är underhållsskyldiga gentemot barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets personliga omständigheter och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Detta beloppet bygger på schablonbelopp med hänsyn till barnets personliga omständigheter och föräldrars ekonomiska situation (7 kap. 2 § FB). Vid bestämmande av föräldrarnas underhållsskyldighet måste även hänsyn bl.a. tas till barnets eventuella egna inkomster och tillgångar (7 kap. 1 § första stycket FB). I ditt fall då barnet är yngre än 21 år och fortfarande går kvar i skolan har alltså du som förälder en försörjningsplikt i form av ett underhållsbidrag, oberoende av vart barnet bor, tills dess att denna gått ut skolan. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,