Medföljer en stege i ett fastighetsköp?

2019-12-05 i Köpavtal
FRÅGA |Hej. Vi har precis sålt vårt hus och köparen tyckte vi skulle lämna kvar vår lösa stege. Det sitter en fast stege på taget för sotning av skorsten men vi hade även en lös stege som vi har använt till väldigt mycket mer än just sotning, vi beskär träd och trimmar häck med den. Vi tycker jordabalken är rätt svår att förstå. Vi anser att den lösa stegen är vår men hon vill ha den. Vad är egentligen rätt? Vi får ingen hjälp av vår mäklare som tycker vi borde lösa detta själva
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor gällande fastighet regleras i jordabalken. Om ni inte har avtalat om något annat gäller följande bestämmelser. Vid köp av fastighet har köparen har rätt att få med sig viss tillhörande lös egendom. I ditt fall måste man göra en bedömning om stegen anses utgöra byggnadstillbehör och därmed ingå i köpet eller inte (2 kap 2 § JB). Som byggnadstillbehör räknas fast inredning och andra föremål som försetts byggnaden för stadigvarande bruk. En lös stege som är särskilt avsedd för annat än rensning av skorsten, som till exempel trimma häck, borde därför inte utgöra byggnadstillbehör. Speciellt eftersom det redan finns en fast stege som är till för sotning av skorstenen. Detta innebär enligt min bedömning att köparen inte har rätt till den lösa stegen, om ni inte har avtalat om det. Du har alltså rätt att ta med dig stegen. Kan nämna att om du ändå vill få frågan prövad får du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Tingsrätten kan då meddela dom om stegen ska betraktas som byggnadstillbehör eller inte. Värt att veta är dock att processkostnaden i tingsrätten troligtvis lär vara högre än kostnaden för en ny stege. Hoppas du fick svar på din fråga!

Inneboende eller andrahandsuthyrning?

2019-10-08 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Om jag hyr ut en del av min villa. Som är så populärt att uppmana till i studentstäder nu. Är det för inneboende eller andrahandsuthyrning? Vad skall man använda för avtalsmall?
Anna Holmlund |Hej och tack för att vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om uthyrning av en egen bostad finns i Lag om uthyrning av egen bostad.Inneboende eller andrahandsuthyrningDin första fråga handlar om ifall det rör sig om inneboende eller andrahandsuthyrning. I ditt fall rör det sig om en privat villa som du äger, och därför blir det inte fråga om andrahandsuthyrning eftersom du äger bostaden och inte är en hyresgäst. Det medför att du inte behöver något tillstånd för varken inneboende eller för hyresgäster. Hade du däremot bott i en lägenhet hade läget sett annorlunda ut. Då hade det exempelvis krävts tillstånd för att hyra ut i andra hand.Det finns inga tydliga regler för vart gränsen går mellan inneboende eller hyresgäst. Det som dock skulle tala för att det rör sig om en hyresgäst är att hyresgästen till exempel har eget kök och egen ingång till villan. Om personen däremot har ett eget rum men delar kök och allmän yta med dig, rör det sig om en inneboende. Det beror alltså på hur boendesituationen kommer att se ut för personen du hyr ut till.AvtaletDin andra fråga handlar om vilken avtalsmall du ska använda. I ditt fall rör det sig om ett förstahandskontrakt, vilket är det kontrakt du skriver när du hyr ut en bostad som du själv äger. Du då bli den huvudsakliga hyresvärden. Jag rekommenderar jag dig att se över följande punkter för ditt framtida avtal:- Vilka avtalsparterna är, det vill säga vilka som ingår avtalet (hyresgäst och hyresvärd)- Vad hyran ska vara- Hur lång hyrestiden ska vara- Om hyresgästen ska ha tillgång till andra utrymmen, såsom förråd, garage etc - Övriga punkter, till exempel vad som gäller för städning, möbler, försäkring och så vidareDet viktiga är att du skriver ett hyreskontrakt så att det är tydligt för både dig och den som hyr vad som gäller under uthyrningsperioden.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hyresgästens ersättningsskyldighet vid skada i lägenhet

2019-10-12 i Skadestånd
FRÅGA |Hej ! Vid avflyttning fann vi ett flertal fönsterrutor sönderslagna. Hyresgäst vägrar nu att betala rep. av dessa. Vi anser att detta är onormalt slitage och att hyresgäst har ansvar för detta.
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyresförhållanden finns i 12 kapitlet Jordabalken (JB).Normalt slitageEn hyresgäst är skyldig att under hyrestiden vårda lägenheten (12 kap 24 § JB). Hyresgästen har rätt till normalt slitage, det vill säga vad som är normalt för att kunna leva, exempelvis märken på golvet, fettfläckar etc. Men jag anser att sönderslagna fönsterrutor inte är normalt slitage.Hyresgästens ersättningsskyldighetHyresgästen är ersättningsskyldig för skada som uppkommer genom oaktsamhet, det vill säga vårdslöshet. Viktigt att påpeka är att hyresgästen även ansvarar för skada som annan har orsakat, till exempel en kompis. En skada som uppstår genom en olyckshändelse är hyresgästen däremot inte skyldig att ersätta.Frågan blir då om de sönderslagna rutorna har skett genom vårdslöshet eller olyckshändelse. Det är du som hyresvärd som måste bevisa att de sönderslagna rutorna har gått sönder under tiden din hyresgäst bott i lägenheten. Däremot kan inte hyresgästen komma undan med att endast säga att det var en olyckshändelse. För mig är detta svårt att svara på, men det som kan tala för att hyresgästen agerat vårdslöst ärpå hur fönsterrutorna ser ut, om det ser värre ut än en olyckshändelse.Jag vill även tillägga att hyresgästen har ansvar för att underrätta dig om skada som har uppkommit. Sker inte detta blir hyresgästen skyldig att ersätta den ska som uppkommit därefter (12 kap 24 § 2 st JB)Svaret på din fråga är alltså att de sönderslagna fönsterrutorna inte anses vara normalt slitage, och om det går att bevisa att skadan skett på grund av hyresgästens vårdslöshet kommer hyresgästen att bli ersättningsskyldig.Hoppas du fick svar på din fråga!