Vad innebär härskande och tjänande fastighet?

2020-12-01 i Servitut
FRÅGA |Vad innebär det att vara härskare av ett avtal härskande och tjänande när det gäller ett avtal gällande en avloppsbrunn?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den tjänande fastigheten är den fastigheten som upplåter rätt (servitut) åt en annan fastighet. Den härskande fastigheten är den fastighet till vilken rätten upplåts. För att förenkla kan man säga att den fastighet som avloppsbrunnen tillhör är den tjänande fastigheten, och den fastigheten som har rätt att nyttja avloppsbrunnen, trots att den inte tillhör fastigheten, är den härskande fastigheten (14 kap. 1 § JB).Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Får bostadsrättsföreningen förbjuda rökning på balkongen?

2020-06-07 i Bostadsrätt
FRÅGA |Har precis flyttat in i en bostadsrätt och enligt ordningsregler som delats ut får man inte röka på sin balkong. Är det ens lagligt?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Eftersom jag tolkar det som att du är bostadsrättshavaren så är reglerna i bostadsrättslagen tillämpliga. Du som bostadsrättshavare är när du använder din lägenhet skyldig att se till att dina grannar inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (7 kap. 9 § BrL). Det har dock fastslagits i praxis att rökning är en sådan störning som skäligen bör tålas. Bostadsrättsföreningen kan därför inte förbjuda rökning på balkongen.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Måste jag betala hyra under uppsägningstiden även om jag flyttat ut?

2020-05-25 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej,Jag hyr en lägenhet i andra hand från en privat person. Han äger lägenheten. Jag flyttade in i november och kontraktet är tillsvidare. Uppsägningstid enligt kontraktet är 3 månader. "Hyresavtalet upphör vid det månadsskifte som infaller närmast efter tre månader från uppsägningen." Jag har sagt upp lägenheten i mitten av maj och informerat hyresvärden att jag kommer att flytta ut redan i början av juli. Har han rätt att kräva de 3 månader uppsägningstid alltså att jag måste betala hyran för juli och augusti fast jag inte längre bo i lägenheten?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom ni har avtalat om en uppsägningstid på 3 månader så är den den uppsägningstiden som gäller. Den uppsägningstiden är också förenlig med jordabalkens regler om uppsägningstid (12 kap. 5 § JB). Din hyresvärd har därför rätt att kräva att du betalar hyran för juli och augusti även om du inte längre bor i lägenheten. Om du inte betalar hyran kan din hyresvärd ta hjälp av Kronofogdemyndigheten för att driva in skulden, eller väcka talan i hyresnämnden eller tingsrätten.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Vem är skyldig att ersätta skada på ett kylskåp i en lägenhet?

2020-06-11 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag tänkte fråga, en glasskiva i vårt kylskåp gick sönder då min sambo la in en varmkastrull på skivan. Vår fastighetsskötare bytte ut den och vi fick en faktura på 400kr. Är det så att vi måste betala för den?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om ni bor i en hyresrätt så hittar vi de tillämpliga reglerna i 12 kap. JB. Där stadgas att du som hyresgäst under hyrestiden ska vårda lägenheten och vad därtill hör väl, samt är skyldig att ersätta all skada som du vållar eller som orsakas genom vårdslöshet eller försummelse av någon i ditt hushåll (12 kap. 24 § JB). Att ställa en varm kastrull på en kall glasskiva får nog anses vara vårdslöst eftersom en vanlig följd av det handlandet är just att glasskivan spricker. Du är därför skyldig att betala för ersättningen av glasskivan, under förutsättning att 400 kr är en skälig summa för en ny glasskiva.Om ni bor i en bostadsrätt så hittar vi reglerna i bostadsrättslagen. Som bostadsrättshavare ska du på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick om inte annat framgår av föreningens stadgar (7 kap. 12 § BrL). Det finns även några undantag enligt vilka bostadsrättsföreningen är ansvariga, men dessa undantag är inte tillämpliga på din situation. Sammanfattningsvis är du skyldig att ersätta glasskivan oavsett om du bor i en hyresrätt eller i en bostadsrätt.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Får hyresvärden förbjuda rökning i lägenheten och på balkongen?

2020-06-06 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Idag fick vi hyresgäster information från vår hyresvärd gällande rökning. Ingen får nu inte röka i lägenheter, på balkonger eller på någon mark tillhörande fastigheten, utan måste ta sig 50 meter från fastighetsgränsen om de vill röka. Den som avslöjas med att bryta mot detta kommer de se sig ha anledning att säga upp kontraktet för, står det vidare i informationen. För min del har jag bott länge i lägenheten och det står ingen klausul i mitt kontrakt. Huset är gammalt. När jag läser jordabalken ser jag inget lagstöd för att människor inte ska få röka i sin lägenhet eller precis utanför tomtgränsen. Flera av mina grannar har inte så god insyn i vilka rättigheter och skyldigheter de har och är oroade och givetvis undrar även jag. Har hyresvärden verkligen rätt att agera så här?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Reglerna om hyra hittar vi i 12 kap. jordabalken. Du är som hyresgäst skyldig att vid användning av din lägenhet se till att dina grannar inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö på ett sätt som inte skäligen bör tålas (12 kap. 25 § JB). Det har dock fastslagits i praxis att rökning är något som grannarna skäligen måste tåla. Hyresvärden kan därför inte förbjuda rökning i din lägenhet, på din balkong eller utanför hyreshuset. Inte heller kan din hyresvärd ange rökning som skäl för uppsägning av kontraktet, åtminstone inte så länge det inte står i ditt hyreskontrakt. Däremot kan hen förbjuda rökning i gemensamhetsområden som tvättstuga och torkrum.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Finns det krav på att det ska finnas brandvarnare i lägenheter?

2020-05-09 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Har en fråga om lag om brandlarm.Bor i en hyreslägenhet i Hedemora (Dalarnas län)Är det inte ett krav på att de ska finnas en brandvarnare nånstans i huset? Det är ett stort gammalt trähus där 6 personer bor tätt. Utan nån brandsäkerhet, endast en liten brandsläckare längst ner i trapphuseg. Blir svårt om branden börjar nere, finns ingen möjlighet att överleva för oss som, bor uppe då? Ingen rymningsväg , ingenting. Vill gärna ha svar enligt svensk lag.
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Den som äger huset har en skyldighet att se till att det i rimlig omfattning finns utrustning för släckning av brand, och även en skyldighet att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand (2 kap. 2 § LSO). Brandvarnare anses normalt vara en sådan åtgärd som ägaren av ett hyreshus har ansvar att se till att det finns i varje lägenhet. Underhåll av brandvarnare, exempelvis batteribyte, brukar vanligen vara ditt ansvar som hyresgäst. Det är din kommun som har ansvaret att se till att alla fastighetsägare har satt upp brandvarnare (5 kap. 1 § LSO). Kommunen har bland annat rätt att få gå in i huset för att kunna kontrollera att det finns brandvarnare. Kommunen kan sedan besluta att fastighetsägaren måste sätta upp brandvarnare för att inte behöva betala vite, som är en slags straffavgift (5 kap. 2 § LSO). Jag rekommenderar dig att i första hand prata med fastighetsägaren och berätta att hen har en skyldighet att sätta upp brandvarnare i huset. Skulle fastighetsägaren ändå inte göra det kan du istället kontakta din kommun. Hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt! Vänliga hälsningar,