Måste originalritningarna följa med när jag övertar huset?

2020-10-18 i Fastighet
FRÅGA |hej, jag är på väg att köpa ett hus som är byggt år 1967ska original ritningarna följa med (finnas på plats) när jag övertar huset?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar det som att du vill veta om originalritningarna måste följa med enligt lag. Du skriver att du är på väg att köpa ett hus. Jag tolkar det som att du även köper marken där huset står, i så fall rör frågan köp av fastighet. I dagligt tal brukar man prata om att "köpa hus" men juridisk-teknisk finns en viktig skillnad mellan att köpa en fastighet, där man även blir ägare till marken, och ett "hus" på annans mark.Jordabalken (JB) är tillämplig lag. Jag antar att du ska använda fastigheten för privat bruk.Detta ska följa med fastigheten Till en fastighet hör byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk (2 kap., 1 § JB).Till byggnaden hör fast inredning och annat byggnaden blivit försedd med och som är ägnad för stadigvarande bruk, såsom fast avbalkning, hiss, ledstång, ledning för vatten, värme, ljus eller annat med kranar, kontakter (och liknande), värmepanna, element till värmeledning, kamin, kakelugn, innanfönster, markis, brandredskap, civilförsvarsmateriel och nyckel. När det gäller en bostad tillhör i regel även badkar och annan sanitetsanläggning, spis, värmeskåp och kylskåp samt tvättmaskin (2 kap., 2 § JB).I ditt fall Det står inte i lagen att originalritningarna måste följa med. Men jag förstår att det vore kul att ha dessa ritningar om/när du köper huset. Om jag var dig hade jag helt enkelt pratat med säljaren om detta. Det är inte ens säkert att säljaren är intresserat av att behålla originalritningarna när hen inte bor kvar. Testa förhandla lite med säljaren, så du kan få behålla originalritningarna.Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga! Och jag önskar dig stort lycka till med huset!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Hur lång är uppsägningstiden på min hyresrätt?

2020-07-19 i Hyresrätt
FRÅGA |Vad gäller jag hyr privat på kontraktet står tre månaders uppsägning kontraktet skrevs för åtta år sen. Vad gäller har jag rätt att flytta ut med en månads uppsägning om jag vill?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att vill veta om du har tre eller en månads uppsägning.Jag antar att din fråga gäller en bostadsrätt som du hyr privat. I så gäller "hyreslagen" (jordabalk 12 kap.).Precis som du själv skriver är uppsägningstiden tre månader enligt avtalet. Avtalet gäller mellan dig och din hyresvärd. Avtalet är fortfarande giltigt, även efter åtta år. Avtalet gäller tills efter en eventuell uppsägning.Tre månaders uppsägning är dessutom en rimlig uppsägningstid, som även gäller om inget annat har avtalats (JB 12:4)Därför räcker en månads uppsägning inte, utan det är tre månaders uppsägningstid som gäller.Praktisk information om uppsägning av hyresrättUppsägningstiden räknas i hela kalendermånader. Därför räknas den månad du säger upp kontraktet inte. Detta är vigtigt att komma ihåg när du vill säga upp hyresavtalet, så du inte behöver betala för en "extra månad".Kom ihåg att du ska säga upp avtalet skriftligt. Det räcker att skicka ett e-mail, som du i så fall bör spara på din dator.Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga. Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss!Vänligen,

Har köparen rätt till skadestånd?

2020-10-17 i Fel i fastighet
FRÅGA |vår köpare av vår försålda fastighet kräver skadestånd underlåtit informera om belastning i fastigheten avseende hyra av fritidsbostad
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar din fråga som att du vill veta om köparen har rätt att kräva skadestånd, eftersom du/ni har underlåtit att informera köparen om en belastning i fastigheten avseende hyra (en nyttjanderätt). Sådana belastningar kallas rättsliga fel.Detta regleras i jordabalken (JB). Fastigheten är behäftat med ett rättsligt fel Din fastighet är behäftat med ett rättsligt fel. Om din fastighet belastas av en nyttjanderätt eller ett servitut som köparen inte var medveten om vid köpet har köparen rätt till skadestånd (4 kap., 17 § JB). Frågan blir därmed om köparen var medveten om detta vid köpet. Det framgår inte av frågan men eftersom du skriver att ni har underlåtit att berätta om nyttjanderätten låter det som att köparen är i god tro. Utifrån din beskrivning verkar köparen därmed ha rätt till skadestånd (4 kap. 12 § JB).Hur du kan gå vidare med din frågaJag förstår om du hoppades få ett annat svar. Men jag hoppas ändå att du med detta fick svar på din fråga! Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,