Reparation av bil

2021-06-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Min bil har varit hos en aukoriserat bilmekaniker i SEX MÅNADER. Första gången jag lämnade dem min bil fick jag ett ofert som kostade cirka 35'kr och de sa att bilen skulle vara klar om två veckor. Den första felsökning de gjorde var nämligen felaktiga och från och med nu till nu kan de inte hitta fel. Problemet är att mekanikern säger till mig att han reparerar min bil och varje gång jag kommer dit reparerar han andra bilar och min är på parkeringsplatsen. Det hände så att de letade efter fel och bytte många delar på bilen utan att meddela mig. Är jag skyldig att betala hela deras reparationskostnad medan de letar efter och gissar på felet på min bil utan att jag är informerat? Kan ni snälla nämna lagrum som stödjer ditt svar? Tack på förhand!
Anna von Fircks |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I detta fall är Konsumenttjänstlagen (1985:716) tillämplig, då det gäller "Avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser arbete på lösa saker" se 1 §. Enligt 4 § ska näringsidkaren utföra tjänsten fackmässigt. Han skall vidare med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt. Om en tjänst med hänsyn till priset, värdet av föremålet för tjänsten eller andra särskilda omständigheter inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten, skall näringsidkaren avråda honom från att låta utföra tjänsten. (6 §). Har näringsidkaren åsidosatt vad som åligger honom enligt 6 § och finns det starka skäl att anta att konsumenten i annat fall hade avstått från att beställa tjänsten eller hade avbeställt den, har näringsidkaren inte större rätt till ersättning än han skulle ha haft, om konsumenten hade avstått från att beställa tjänsten eller hade avbeställt den. (7 §)Hoppas du fick svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Garantitiden

2021-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vår husbil togs ut av förre ägaren 2019-09 då ny vi köpte den 2020-07 då husbilen har 2 år garanti måste väl garantin gälla när nu air- condition har slutat fungera.
Nhi Tran |Hej! Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Om garantin gäller från leveransdatumet, alltså när den togs ut av den första ägaren, så räknas tiden från det (d.v.s. september 2019). Då stämmer det att garantin gäller fortfarande och ska göra det fram tills september 2021. Dock skulle jag råda dig att se över köpeavtalet och se vad som stå där gällande garantitiden. Om garantin fortfarande gäller ska säljaren ansvara för felet med AC:n (21 § Konsumentköplagen). Hoppas att det var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Har man rätt att ångra ett medlemskap köpt på plats?

2021-06-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har betalat en medlemskap på en golfklubb. Jag ångrar mig nu efter en vecka och de påstår att ångerrätten inte gäller när man köper saker på plats. Stämmer detta? Har jag rätt att få en återbetalning?Mvh Fattig student
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som du undrar över om du har rätt att ångra ett medlemskap köpt på plats hos säljaren.För vissa typer av köp finns lagstadgad ångerrätt och säljaren är då skyldig att erbjuda köparren ångerrätt en viss tid. Ett exempel på detta är distansköp (köp som t.ex. gjorts över telefon eller internet), där konsumenten har 14 dagars lagstadgad ångerrätt (2 kap. 10 § distansavtalslagen). För köp som görs på plats hos en säljare har säljaren inte någon juridisk skyldighet att erbjuda ångerrätt. Många butiker väljer dock att ändå erbjuda detta i form av "öppet köp" eller "bytesrätt". Det är dock ett frivilligt åtagande från butikernas sida.Golfklubben du köpte ditt medlemskap från har alltså inte någon juridisk skyldighet att erbjuda dig ångerrätt. För att du ska ha rätt att ångra medlemskapet krävs då att de frivilligt åtagit sig en ångerrätt. Utifrån hur du beskriver situationen förefaller så inte vara fallet eftersom de nekar dig ångerrätt, men om du vill undersöka saken närmare kan du alltid dubbelkolla ditt köpeavtal för att se om det står något om ångerrätt där.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Får företaget välja påföljd vid reklamation?

2021-06-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag har ett abonnemang inklusive en mobil som man delbetalar i priset. Jag tecknade abonnemanget 2019 och det har nu snart gått 2 år sennan dess. Jag har fått lämna in min mobil på service 3 gånger och de har inte kunnat åtgärda felet och därför har jag reklamerat varan. Mobilen är av märket iPhone.Det företaget gjorde var en omleverans av en likvärdig iPhone. Det är inte en fabriksny mobil jag fick (inkl. Kartong och tillbehör) utan jag fick en mobil som är ihopsatt av reservdelar. Då undrar jag om jag som konsument har rätt att få en ny mobil eller är det företaget som får bestämma vad de ska ersätta mig med?Vänligen
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Vad tråkigt att höra att ditt köp inte har motsvarat dina förväntningar. Nedan kommer jag inledningsvis att redogöra för hur jag tolkar ditt klagomål, vilken lag som gäller i situationen, vilka dina rättigheter är som konsument samt avslutningsvis vägleda dig kring hur du ska gå vidare för att kunna tillvarata dina rättigheter.Tolkning av ditt klagomålJag tolkar situationen du beskriver som en köprättslig fråga där du i egenskap av konsument köpt en vara från en näringsidkare, vilket innebär att konsumentköplagen blir tillämpbar i ditt fall enligt 1 § konsumentköplagen (1990:932) (fortsättningsvis KKöpL). Din avsikt med köpet har varit att köpa en fungerande mobil som kan användas för de ändamål en mobil normalt kan användas för enligt 16 § första stycket 1 punkten KKöpL. Däremot fungerar inte mobilen som den ska och kan därför inte heller användas, vilket anses vara ett fel i varan i lagens mening enligt 16 § andra stycket första punkten KKöpL.Vem ansvarar för ett fel på varan?I 20 § och 20 a § KKöpL fastställs att det är säljaren som svarar för eventuella fel som funnits vid tidpunkten för köpet oavsett om felet visar sig en tid senare. Även fel som uppkommer inom sex månader efter att köpet gjorts ansvaras av säljaren, eftersom det enligt lagen betraktas som ett ursprungligt fel.Du har meddelat företaget om felet på mobilen. Den har skickats för service för tre gånger totalt.Påföljder vid fel på varanSäljaren kan åtgärda detta fel på olika sätt. I första hand ska säljaren erbjuda reparation eller en ny mobil enligt 26 § KKöpL och detta bör ske inom en skälig tid. Med skälig tid menas hur lång tid det normalt brukar ta för ett företag i branschen att reparera eller nyleverera en produkt. För elektroniska varor är en skälig reparationstid normalt några veckor.Som jag förstår det har säljaren försökt reparera mobilen tre gånger och trots detta kvarstår felet. Konsumenter har rätt att åberopa en annan påföljd efter att säljaren har försökt reparera varan två gånger, i enlighet med Prop 1989/90:89 s. 122. Det kan konstateras att säljaren inte har reparerat eller erbjudit dig en ny mobil inom en skälig tid. Därför har du som konsument rätt att i andra hand kräva antingen prisavdrag eller att häva köpet om felet är av väsentlig betydelse. Med tanke på att du har betalat mycket för mobilen och att du har förväntat dig att kunna använda mobilen för dina ändamål i åtminstone ett par år, bedöms felet vara av väsentlig betydelse för dig i enlighet med 28 § och 29 § KKöpL. Att häva köpet innebär att köpet går åter och att du får dina pengar tillbaka.SkadeståndSom en följd av att mobilen varit behäftad med fel och att du eventuellt lidit på grund av felet, har du som konsument rätt att kräva ersättning från säljaren, se 30 § KKöpL. Du ska alltså kräva ersättning för alla kostnader som har orsakats i samband med felet samt förklara varför du kräver ersättningen, enligt 31 § KKöpL. Reparationer och byten ska alltid ske utan kostnad för konsumenten. Kravet om ersättning bör du förslagsvis göra skriftligen i bevissyfte och se till att spara svaret som du får av säljaren också. Du kan exempelvis göra detta antingen via mail, chatt eller SMS.Dessa kostnader kan du kräva ersättning för:Utgifter: exempelvis resekostnaderna, transportkostnader samt frakt.Inkomstförlust: om du har förlorat inkomst i samband med reklamationen.Prisskillnad: om du exempelvis har köpt en annan mobil för ett dyrare pris under tiden.Sammanfattning och vägledningSammanfattningsvis råder det inga tvivel om att mobilen är behäftad med ett fel. Således är det säljaren som ansvarar för detta fel och är skyldig att åtgärda felet inom skälig tid eller erbjuda dig pengarna tillbaka. Med tanke på att säljaren försökt reparera felet i över två år, vilket inte är att betrakta som en skälig tid, har du rätt att åberopa hävning av köpet och därmed returnera mobilen och få pengarna tillbaka. Detta kan du göra skriftligen till företaget och du bör även nämna att du kräver ersättning för den ekonomiska skada du lidit av med anledning av felet på mobilen. Kom ihåg att du inte behöver acceptera ett tillgodokvitto eller presentkort! Jag hoppas du har fått svar på dina frågor. Du är välkommen att höra av dig vid fundering.Annars önskar jag dig lycka till!Med vänliga hälsningar,

Köp mellan privatpersoner

2021-06-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag har köpt en båt av en privatperson. Vi använde en köpekontraktsmall. När det var tid för att hämta båten hade säljaren upptäckt en läcka i varmvattenberedaren. Han tog på sig att installera en ny så snart som möjligt mot att jag höll inne 2-3 % av köpeskillingen. Den skulle betalas när felet var åtgärdat och la till en bilaga om det. I och med den kända läckan var vattentanken tömd, så det fanns ingen möjlighet för mig att undersöka om det fanns läckor i ledningarna. Vi skrev inte något särskilt om det i kontraktet, men det är ju uppenbart i och med nämnda läcka i varmvattenberedaren. Jag tog över båten den dagen.Säljaren åtgärdade felet och jag kunde nu fylla på med vatten i tanken på båten. Efter en vecka upptäcker jag att det läcker in vatten i kabinen. Efter lång tid av sökande finner jag att det läcker från vattenledningarna till hon i badrummet. Läckan har med tiden fyllt skrovet under kabinen och tillslut svämmat in och vattenskadat heltäckningsmattan i kabinen. Jag reklamerar detta som ett dolt fel i och med att jag inte getts möjligheten att undersöka läckor. Jag håller inne den slutliga betalningen då jag läser i Köplagen att jag har rätt till det om jag reklarmerar det dolda felet och beloppet underskrider mina krav på kompensation. Säljaren svarar inte ens på reklamationen utan skickar ärende till kronofogden. Gäller Köplagen i detta fall? Vad har säljaren för krav på sig att svara på min reklamation? Vad gör jag?
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Gäller köplagen?Det här är ett köp av lös egendom mellan två privatpersoner och då blir köplagen (KöpL) aktuell. Enligt 3 § KöpL är köplagen dispositiv och det betyder att man kan avtala om att köplagens bestämmelser inte ska gälla för ert köpeavtal. Så börja med att kolla om ert köpeavtal har avtalat bort köplagen eller inte. Jag kommer att utgå ifrån att lagen gäller för ditt köp.Din undersökningsplikt före köpetNär man köper en vara så har köparen en undersökningsplikt enligt 20 § KöpL. Där köparen ska undersöka varan före köp men det är inget som är en skyldighet för köparen att göra. Dock kan det påverka dina chanser att åberopa felet på varan. Det är två fall som påverkar din rätt att åberopa felet:1. Att du som köpare har faktiskt undersökt varan eller, 2. Att du som köpare har inte undersökt varan fast du har fått uppmaningar av säljaren att undersöka varan. Då om någon av de två situationerna stämmer in på din situation så kan du inte åberopa fel som du borde ha märkt. I den informationen som du har skrivit så framgår det inte om faktiskt undersökte båten innan köpet. Sedan så kunde du inte undersöka ledningarna då det fanns inget vatten i ledningarna därmed borde felet inte anses vara ett fel som du borde ha märkt.Undersökningsplikt efter köpetSom köpare har du en undersökningsplikt efter du har mottagit varan enligt 31 § KöpL. Då du som köpare ska undersöka varan så snart som möjligt efter varan har lämnats över till dig. Undersökningen ska stämma överens med god affärssed och det betyder att undersökningen skulle ha gjorts på samma sätt som den genomsnittliga köparen hade undersökt persiennederna. Varför det är viktigt att undersöka är då det påverkar dina möjligheter att reklamera varan för eventuella fel.Har du reklamerat?Att utgå från informationen som du har gett mig verkar det som att du har kontaktat säljaren och påpekat felet på varan, alltså reklamerat enligt 32 § KöpL. Då har du uppfyllt den första delen av reklamationen. Den andra delen är att du måste ha reklamerat inom skälig tid från den tidpunkt du upptäckte felet eller borde ha upptäckt felet. När det kommer till vad som anses vara skälig tid har man gjort den bedömning att vid köp av en näringsidkare så har köparen ett par dagar på sig att reklamera fel. När det kommer till köp av en privatperson kan man anta att den är längre men det beror på också vad det är för typ av vara som har köpts för det påverkar också tidsramen för en reklamation.Vad kan du göra?Du bör har rätt att åberopa felet och har reklamerat inom skälig tid har du rätt till påföljder av felet. Det du har rätt till är avhjälpande eller omleverans (34–36 §§ KöpL) eller prisavdrag eller hävning (37–39 §§ KöpL). Att utgå från informationen vill du ha avhjälpande av felet. Då säljaren inte svarar så får du ta det till domstol och skicka in en stämningsansökan. Skulle du vilja ha ytterligare hjälp att rikta din talan mot säljaren kan du boka en tid med en av våra jurister här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Vad händer om det blir fel på ett hus?

2021-06-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! jag har köpt hus av ett företag 2020 i november. nu under juni månad skulle jag dra in fiber i fastigheten och undersökte då fasadmätarskåpet. såg en nätverkskabel som jag följde med blicken för att sen följa med fingrarna in bakom en plåt (öppet för att få in minst 4 fingrar) där kom fingrarna in 2 cm så small det till rejält. jag fick alltså en stöt på 380v från den utgående huvudledningen. Detta var möjligt pga en glömd åtgärd i fasadmätarskåpet. Det svar jag fått är att företaget kommar för att åtgärda felet. Jag känner mig ganska skärrad då det känns som att detta är en livsfarlig sak att glömma.
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar om det stämmer att företaget har rätt att själva åtgärda felet. Jag tolkar din fråga som att du är en konsument som köpt huset av företaget i egenskap av konsument.Om du är en konsument som köpt en tjänst av ett företag gäller konsumenttjänstlagen (KTjL). Om det blir något fel i entreprenaden så har företaget rätt att fixa det felet själva först (KTjL 16 §). Du kan också ha rätt att hålla inne betalningen eller kräva skadestånd av företaget (KTjL 16 §).Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bör ett företag som säljer varor i Sverige erbjuda svensk kundtjänst?

2021-06-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Måste ett företag som säljer varor i Sverige även erbjuda kundtjänst på svenska?Företaget är baserat i Tyskland och säljer till hela Europa. De säger att de kan enbart erbjuda kundtjänst (mail och telefon) på engelska och tyska.Tack på förhand!
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lag som hanterar just din fråga om kundtjänst. Men, beroende på hur pass mycket anknytning företaget har till Sverige så kan konsumentköplagen bli aktuell. Om problem skulle uppstå avseende ett köp, exempelvis att varan är felaktig, så bör konsumenten kunna åtnjuta sina rättigheter gentemot företaget vilket bland annat är att reklamera varan (23 § konsumentköplagen). För att kunna göra det krävs att en kommunikation kan hållas. Hade kundtjänsten enbart varit på tyska hade det blivit problematiskt, däremot är engelska ett väldigt stort främmande språk i Sverige så det bör enligt min bedömning inte vara något problem.Då jag tolkar det som att företaget säljer varor via nätet så vill jag även notera att det i 11 § andra punkten E-handelslagen regleras att företag som säljer varor via nätet är skyldiga att på ett klart och otvetydigt sätt informera köparen om vilka språk som avtalet kan ingås i innan beställningen genomförs. Detta kan således tolkas som att så länge företaget har informerat om vilka språk avtalet kan ingås i, så kan vilket språk som helst användas. Vänliga hälsningar,

Kan jag begära prissänkning istället för nyleverans vid reklamation?

2021-06-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej vi har köpt en sammetssoffa för 10800kr när vi packat upp soffan så är soffan trasig i tyget på 2 ställen vi reklamerar soffan med bilder 6-8 veckor får vi vänta på en ny soffa vi har då erbjudit oss att betala 5-6000kr för soffan ej erhållit svar låter summan vi erbjudit rimlig
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad tråkigt att höra att ditt köp inte har motsvarat dina förväntningar. Nedan kommer jag inledningsvis att redogöra för hur jag tolkar ditt klagomål, vilken lag som gäller i situationen, vilka dina rättigheter är som konsument samt avslutningsvis vägleda dig kring hur du ska gå vidare för att kunna tillvarata dina rättigheter.Tolkning av ditt klagomålJag tolkar situationen du beskriver som en köprättslig fråga där du i egenskap av konsument köpt en vara från en näringsidkare, vilket innebär att konsumentköplagen blir tillämpbar i ditt fall enligt 1 § konsumentköplagen (1990:932) (fortsättningsvis KKöpL). Din avsikt med köpet har varit att köpa en felfri soffa som kan användas för de ändamål en soffa normalt kan användas för enligt 16 § första stycket 1 punkten KKöpL. Däremot är soffan behäftad med fel genom ett trasigt tyg, vilket anses vara ett fel i varan i lagens mening enligt 16 § andra stycket första punkten KKöpL.Vem ansvarar för ett fel på varan?I 20 § och 20 a § KKöpL fastställs att det är säljaren som svarar för eventuella fel som funnits vid tidpunkten för köpet oavsett om felet visar sig en tid senare. Även fel som uppkommer inom sex månader efter att köpet gjorts ansvaras av säljaren, eftersom det enligt lagen betraktas som ett ursprungligt fel.Det kan således konstateras att det är ett ursprungligt fel på soffan vilket innebär att företaget ansvarar för felet och är enligt lag skyldig att åtgärda felet. Du har meddelat företaget om felet på soffan. Företaget menar att de kan skicka en felfri soffa inom 6-8 veckor. Om jag förstår dig rätt så har ni erbjudit att, istället för en nyleverans, betala c:a 6000 kr för att behålla den trasiga soffan d.v.s. en prissänkning.Påföljder vid fel på varanFöretaget kan åtgärda detta fel på olika sätt. I första hand ska företaget erbjuda reparation eller en ny soffa enligt 26 § KKöpL och detta bör ske inom en skälig tid. Med skälig tid menas hur lång tid det normalt brukar ta för ett företag i branschen att reparera eller nyleverera en produkt. Några veckor i detta fall kan anses vara skälig väntetid för en ny soffa.Eftersom företaget erbjudit en felfri soffa kan ni inte begära prissänkning enligt lagen, såvida inte företaget går med på detta själva. Om felet på soffan bedöms vara av väsentlig betydelse för dig i enlighet med 28 § och 29 § KKöpL kan ni häva köpet. Att häva köpet innebär att köpet går åter och att du får dina pengar tillbaka.Sammanfattning och vägledningSammanfattningsvis råder det inga tvivel om att soffan är behäftad med ett ursprungligt fel. Således är det företaget som ansvarar för detta fel och är skyldig att åtgärda felet inom skälig tid eller erbjuda dig pengarna tillbaka. Med tanke på att företaget har erbjudit en nyleverans, kan ni inte begära prissänkning, eftersom nyleverans gäller som första alternativ vid reklamation.Jag hoppas du har fått svar på dina frågor. Du är välkommen att höra av dig vid fundering.Annars önskar jag dig lycka till!Med vänliga hälsningar,