Hej måste båda två stå på bolånet om båda två står på köpekontraktet?

2021-03-12 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej måste båda två stå på bolånet om båda två står på köpekontraktet?
Ranya Eliassi |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns inget direkt krav på att båda ägarna ska stå som låntagare däremot kommer en av er behöva skriva på skuldebrevet om banken ska ha säkerhet i fastigheten dvs, någon måste godkänna pantsättningen. Jag utgår ifrån att banken vill ha panträtt i fastigheten då detta normalt är en förutsättning för att ett huslån ska beviljas. Men om fastigheten inte ska pantsättas (t ex för att du upplåtit säkerhet i någon annan egendom) behöver ingen såklart inte skriva på något skuldebrev.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/bokaHälsningar,

Är jag skyldig att återlämna egendom som sålts till mig av någon annan än ägaren?

2021-03-10 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag köpte en tv på blocket och betalade för den. Efter att jag hade hämtat tv:n blev jag kontaktad av en person som påstod att hans kompis hade lånat hans tv och sedan sålt den efter ett tag och att jag därför var tvungen att ge tillbaka den till honom eftersom han var den rätte ägaren. Är jag verkligen skyldig att göra det, hur skulle jag veta att hans kompis inte var den rätte ägaren?? Mvh.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Händelseförloppet du beskriver aktualiserar reglerna om godtrosförvärv, vilka regleras i lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre (godtrosförvärvslagen). I 1 § godtrosförvärvslagen anges att lagen är tillämplig vid förvärv i god tro av rätt till lösöre. Det finns inte någon lagfäst definition av begreppet lösöre men man brukar säga att det omfattar saker som man kan ha i sin besittning. Detta kan omfatta allting från möbler och elektronik till bilar och smycken. I 2 § godtrosförvärvslagen anges att en person som har förvärvat lösöre från någon som hade egendomen i sin besittning men som inte var ägare till den eller behörig att förfoga över den, kan få äganderätt till egendomen. Detta om personen som förvärvat egendomen har fått den i sin besittning och om denne var i god tro vid förvärvet. I 2 st anges att en förvärvare kan anses ha varit i god tro endast om det är sannolikt att egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt var sådana att han inte borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen. I ditt fall har du angett att du köpte tv:n på blocket och inte hade någon som helst aning om att säljaren inte var den rätte ägaren. Du bör därför anses ha varit i god tro vid förvärvet. Du har även fått tv:n i din besittning, varför du bör anses ha äganderätt till den genom ett godtrosförvärv. Om det är så att ett godtrosförvärv har skett, så har du ingen skyldighet att återlämna tv:n till den ursprunglige ägaren. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Har konsumenter ångerrätt vid ingående av avtal om onlinecoachning på telefon/mejl?

2021-03-08 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en liten fundering. Jag kontaktade en online coach som ska ge mig rådgivning angående min kost och träning. Personen ska göra ett träningsschema samt kostschema. Jag pratade med coachen via telefon först, där han berättade upplägget och vad det skulle kosta m.m. Han sa att det kostade 1500 kr per månad och en startavgift på 1000 kr. I och med att jag var under 20 år så bjöd de på startavgiften. Efter detta samtal fick jag ett mejl där jag skulle legitimera mig och godkänna avtalet, i avtalet står det följande " Nedan visas detaljerna för vårt avtal: Vi har kommit överens om en prenumeration på 6 månader, med 4 månaders bindningstid, bjuder på startavgiften. Den första betalningen är på SEK 1 499 kr. Därefter kommer du att debiteras SEK 1 499 kr varje månad". Detta tecknades upp 25 februari och skulle börja med start från 1 mars. Den 2 mars meddelar jag coachen att jag inte är nöjd med köpet och inte vill göra detta. Jag undrar om jag har någon ångerrätt? Han påstår att det inte går då jag är bunden till betalningslösningen. Kan jag avbryta detta eller går det inte?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En grundläggande regel vid ingående av avtal, är att avtalet ska hållas. Det finns emellertid vissa skyddsregler för konsumenter som borde kunna aktualiseras i ditt fall. Som jag förstår det bedriver den här onlinecoachen en näringsverksamhet avseende coachning om kost och träning och i och med att du uteslutande har ingått den här avtalet för privat bruk, betraktas du som konsument. Då ni verkar ha ingått avtalet på telefon följt av mejl, har ni ingått ett distansavtal, vilket gör att avtalet omfattas av Distansavtalslagens bestämmelser (se 1 kap. 2 § och 2 kap. 1 §). Detta innebär att du som konsument har rätt till 14 dagars ångerrätt, vilket betyder att du inom 14 dagar från det att avtalet ingicks (25 februari) har möjlighet att meddela säljaren att du vill frånträda avtalet. Om du inte har fått information av säljaren om ångerrätten börjar ångerfristen löpa då du får info om den (2 kap. 10 § och 12 §). Om du utövar din ångerrätt ska säljaren betala tillbaka det som du betalat inom 14 dagar från då du meddelat säljaren att du ångrat dig (2 kap. 14 §). I ditt fall har du hur som helst meddelat onlinecoachen inom 14 dagar att du vill frånträda avtalet och i och med att onlinecoachen inte har fullgjort tjänsten i sin helhet, har du alltså rätt att ångra avtalet.Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vem betalar för varan när den transportör tappadat bort varan?

2021-03-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag gjorde en beställning från en hemsida som heter A förra året. Beställningen kom aldrig fram så jag beställde från annan hemsida. Nu ett år senare får jag ett mejl om att min vara är påväg och jag får en faktura av dem. Jag meddelar dem att jag inte vill ha min vara längre, då det gått ett år och jag är inte i behov av det längre. Dem har inte kunnat leverera inom den tiden det stod. Nu är det dessutom så att jag aldrig fick min vara levererat. Jag hörde av mig till A:s kundservice och sa att jag aldrig fått min vara men att jag har en faktura med en påminnelseavgift från kreditföretaget som jag betalde för jag var rädd att det skulle vidare till inkasso. A säger att de inte kan göra något åt fakturan, då de har skickat ut min vara. Jag får anmäla detta till transportör menar dem. Jag undrar om det är okej för dem att skicka iväg en faktura för en vara jag aldrig fått. En annan fråga jag har är : är det jag som ska göra denna anmälan till transportören?Tacksam för hjälp!
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga att det handlar om en vara som har försvunnit hos transportör och aldrig kommit fram till dig. Vidare att företaget menar att de har skickat varan till dig och alltså uppfyllt sin del av avtalet och att du får begära ersättning av transportör som skulle leverera varan. Jag kommer också utgå ifrån att det är ett standardavtal mellan dig och företaget. Din fråga berör konsumenträtt då du är en konsument som köper av ett företag och därmed blir konsumentköplagen (KKL) och avtalslagen (AvtL) tillämpbar. Avtalsrättslig utgångspunkt Har ett bindande avtal kommit till stånd?Enligt min mening går det att anse att inget bindande avtal har kommit till stånd men det ska poängtera att avtalslagens bestämmelser är dispositiva, dvs kan avtalas bort och inte gälla för din situation. Men som du skriver så gjorde du en beställning hos ett företag vilket går att anses som ett anbud från din sida, om ett ensidigt löfte om att du kommer köpa en vara (1 § AvtL). Du är bunden av det anbudet under den legala acceptfristen (3 § AvtL) då jag utgår från att det inte finns tidsangivelse för svar. Den legala acceptfristen är den skäliga (rimliga) tiden företaget har på sig svara ditt anbud. Då de svarade dig efter ett år går det att konstatera att acceptfristen har gått ut och att du inte är bunden av ditt anbud. Därmed går det att anse att inget avtal har kommit till stånd.Köprättslig utgångspunktAnsvarar du över varan när varan har överlämnats till transportör? Svaret på den frågan är nej. Det är säljaren som ansvarar för varan och risken för varan tills den har blivit avlämnad (8 § 2 st KKL). Varan anses vara avlämnad när den är i konsumentens besittning, alltså när du har fått varan (6 § 1 st KKL). Ska du kontakta och anmäla varan till transportör?Nej, det ska du inte då du inte ansvarar för varan. Dock ska du meddela företaget att du inte har fått någon vara vilket du redan har gjort.Ska du betala för att ersätta varan och få en ny? Nej det ska du inte. Säljaren ansvarar för alla kostnader som kan uppkomma före överlämnandet till köparen (7 § KKL). Får de skicka en faktura till dig och tvinga dig att betala?De kan skicka en faktura men de har ingen rätt att få den betalt av dig, då partsprestationerna (alltså vad ni ska göra) är att de ska skicka en vara och du ska betala. De har inte uppfyllt sin prestation som är att tillförse dig med varan. Därmed har du rätt att hålla inne betalningen (11 § KKL) då förteget är i dröjsmål genom att de inte har levererat varan (9 § KKL). Därmed har du har ingen skyldighet att betala fakturan. Vad ska du göra med fakturan som du har betalat hos kreditgivaren? Det du ska göra är att kontakta kreditgivaren (kreditbolaget) och bestrida fakturan. Oftast brukar kreditgivarna förstå och hjälpa dig så börja med att kontakta dem. Skulle du behöva bestrida den så hittar du en mall och mer info här.Sammanfattning och min rekommendationEnligt mig har inget avtal kommit till stånd och du har inga skyldigheter. Skulle det vara så att ett avtal har kommit till stånd (då jag inte besitter alla sakomständigheter för att göra fullt korrekt bedömning) så ansvarar företaget för varan och du har i detta fall inte heller några skyldigheter. Min rekommenderar att du kontaktar företaget och säger att du inte kommer betala fakturan och vill ha tillbaka summan för påminnelseavgiften som du betalade, i och med att du inte ansvarar för risken för varan och ansvaret ligger hos dem. Om ni inte skulle kunna komma överens så kan du vända dig till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). Då kan ARN pröva ditt ärende kostnadsfritt och eventuellt hjälpa dig. Mer information hittar du här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Kan silverfiskar räknas som ett dolt fel vid köp av bostadsrätt?

2021-03-12 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en bostadsrätt och jag undrar om silverfiskar kan räknas som ett dolt fel?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bostadsrätt är s.k. lös egendom. Vid köp av lös egendom (bostadsrätt) gäller bestämmelserna i köplagen (1 § KöpL). Silverfiskar är att betrakta som skadedjur. Om en bostadsrätt avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig (17 § KöpL). Som köpare finns det anledning att anta att bostadsrätten inte kommer att ha skadedjur (t.ex. silverfiskar). I ett rättsfall från Högsta domstolen (NJA 1998 s. 792) var det fråga om fel i bostadsrätt när det fanns ohyra (kackerlackor) i lägenheten vid tillträdet.Köparen får inte hänvisa till fel som köparen måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen inte undersökt lägenheten trots att han uppmanats av säljaren att göra det så kan han inte åberopa felet, såvida han skulle ha upptäckt felet vid undersökningen. Därmed kan dolda fel göras gällande trots att en undersökning skett. Avgörande blir då om köparen borde ha upptäckt felet vid undersökningen (20 § KöpL). Om det fanns skadedjur, som köparen borde ha upptäckt kan felet inte åberopas om en undersökning har skett eller om köparen struntade i att undersöka lägenheten efter uppmaning av säljaren. Felet kan däremot åberopas om skadedjuren inte borde ha upptäckts vid en undersökning. Eftersom det kan vara svårt att upptäcka små silverfiskar vid en undersökning, är det troligt att en köpare inte borde ha upptäckt felet. Det är dock en bedömning som får göras i varje enskilt fall.Frågan om bostadsrätten är felaktig ska bedömas med hänsyn till lägenhetens beskaffenhet när risken för varan går över på köparen (21 § KöpL). Risken för bostadsrätten går över på köparen när varan avlämnats enligt avtalet (13 § KöpL). Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (21 § KöpL). Därmed är säljaren fortfarande ansvarig om silverfiskar funnits vid tidpunkten för avlämnandet, men som visar sig efter att köparen fått bostadsrätten, s.k. dolda fel. Det kan därför vara möjligt att skadedjur, såsom silverfiskar, utgör ett dolt felt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till återbetalning när en konsert flyttats fram?

2021-03-08 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej jag hade köpt biljetter till en konsert som skulle hållas i april 2020. På grund av den rådande situationen blev denna konsert uppskjuten till detta år 2021.När denna information kom upp, kontaktade jag arrangören och bad om en återbetalning men nekades denna. Jag kontaktade även bolaget där jag köpte mina biljetter och nekades även från dem en återbetalning. De menar att arrangören ska stå för detta.Nu har de för andra gången skjutit upp konserten och jag kontaktade dem denna gång också och bad om en återbetalning, som sist nekades mig begäran.Vad kan jag göra??Hur eller var kan jag göra en anmälan på detta?Jag vill inte gå på konserten på grund av att den skjutits upp och vill ha tillbaka mina pengar.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en konsert ställs in och flyttas fram har du rätt få tillbaka pengarna för biljetten. Du har rätt till återbetalning oberoende av vilken anledning som konserten inte genomförs. Därmed kan inte företaget hänvisa till den rådande pandemin. Konsertarrangören ska därför återbetala hela biljettkostnaden. Du bör dock läsa igenom avtalsvillkoren från det företag du köpte biljetten ifrån för att se om det finns ett villkor som begränsar arrangörens återbetalningsskyldighet.Eftersom du redan klagat hos företaget två gånger och därigenom nekats återbetalning rekommenderar jag dig att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att göra en anmälan. ARN prövar tvister mellan konsumenter och företag. Här hittar du deras hemsida.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan jag reklamera en paramotor som varit sönder från första början?

2021-03-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte förra sommaren en paramotor av den instruktör jag gick min flygkurs hos. Företaget hade påbörjat inkörning men inte gjort klart den. Första dagen under min inkörning stannade motorn och gick sen inte att starta. Jag kontaktade företaget som bad mig komma ner med motorn för kontroll. Han startade den och påstod att inget var fel. Efter resterande inkörning gjorde jag mitt första flyg. Efter några minuter i luften stannade motorn igen och gick inte att dra igång vilket medförde en nödlandning. Motorn var nu mycket trög att dra igång. Jag kontaktade åter företaget som bad mig komma ner med den. Drygt en månad efter att han fick motorn kontaktade jag honom och fick till svars att den gick problemfritt. Hämtade motorn igen men lyckades inte starta den. Kontaktade då en annan instruktör som kollade på motorn och konstaterade att tändstiftet inte tände när det var monterat. Kontaktade företaget med önskan om att reklamera motorn. Företaget påstod då att reklamation inte var möjligt p.g.a. att den var en beställningsvara. Han erbjöd sig kontrollera motorn igen, men jag ville bli av med den. Vi kom överens om att han skulle förmedla en försäljning. Fick nyss besked av företaget om att salt och vägsmuts kommit in i tändspole och andra känsliga delar och att han inte kommer stå för kostnaden att reparera det. Vad gör jag? Jag menar att fel funnits sedan dag ett. Han påstår att den inte går p.g.a. transport bakom bilen (som jag ju blivit tvungen till p.g.a. krångel.)
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga har du köpt en paramotor. Du skriver förvisso att du köpt en av en instruktör min tolkning utifrån resten du skriver är att du köpt den av själva företaget (och inte instruktören privat). Det är vad jag kommer att ha som utgångspunkt i mitt svar till dig.Tillämplig lagTillämplig lag under de förutsättningarna är konsumentköplagen (KKöpL). Lagen gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument (1 § KKöpL). Det är så jag förstår din fråga.Vad som utgör fel på varaEn vara (i detta fall paramotorn) ska som huvudregel vara i avtalsenligt skick. Den ska motsvara vad köparen och säljaren kommit överens om muntligt eller skriftligt. Gör den inte det är det ett fel på varan (jfr 16 § KKöpL). Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare (20 § KKöpL). Ett fel som visar sig inom sex månader efter att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas (20 a § KKöpL).Är varan felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom får hen kräva skadestånd (22 § KKöpL). Anser köparen att varan är felaktig måste hen lämna meddelande om felet inom skälig tid, s.k. reklamation. Reklamerar köparen inte inom tre år från att hen tagit emot varan, förlorar hen rättan att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti (23 § KKöpL). Kräver köparen en annan påföljd än avhjälpande eller omleverans har säljaren trots detta rätt att på egen bekostnad vidta sådan åtgärd om hen erbjuder sig att göra det inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (27 § KKöpL). Det innebär att även om du som konsument kräver en ny vara eller att häva köpet, har säljaren som utgångspunkt rätt att reparera varan först.Invändningen om att det är en beställningsvaraSom jag förstår det har säljaren invänt att det inte är möjligt att reklamera då det rör sig om en beställningsvara. Det är direkt felaktigt; du har rätt att reklamera (och är skyldig att göra så för att kunna göra gällande fel på den). Däremot har säljaren rätt att reparera varan istället för att häva köpet eller byta ut den.Bevisbördan om feletUtgångspunkten är, som redogjort för inledningsvis, att fel som visar sig inom sex månader efter att varan avlämnades ska anses som ursprungliga. Det innebär en presumtionsregel till köparens fördel och lättar på köparens beviskrav. Man utgår helt enkelt från att ett fel som visar sig inom sex månader fanns redan från början. Det är dock möjligt för säljaren att bryta presumtionen. Enligt Högsta domstolen är det vid tillämpning av bestämmelsen motiverat att näringsidkaren ges en viss bevislättnad för att bryta presumtionen, i jämförelse med det högsta ställda krav som annars är utgångspunkten. Vad som kan krävas för att näringsidkaren ska anses ha lagt fram tillräcklig bevisning om att ett fel inte förelåg vid tidpunkten för riskövergången kan enligt domstolen i viss mån variera beroende på omständigheterna. En viktig faktor kan här vara den tid som har gått sedan varan avlämnades. Ofta räcker det därför med att näringsidkaren gör sannolikt att felet har orsakats av en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på konsumentens sida.Bedömningen i ditt fallI ditt fall är utgångspunkten att felet är ursprungligt. Jag förstår det som att felet visat sig omgående och att du direkt reklamerat. Utgångspunkten (presumtionen) om att felet är ursprungligt kan dock brytas. I det här fallet anför näringsidkaren att salt och vägsmuts kommit in i tändspole och andra delar på grund av din vanvård. Kan näringsidkaren visa det är det inte längre ett ursprungligt fel, då är det orsakat av dig.I ditt fall kan jag inte göra någon närmre bedömning; just för att jag inte vet vilken bevisning näringsidkaren har för att felet beror på din vanvård.Vad du kan göraÄr du inte nöjd med hur näringsidkaren hanterat ärendet kan du antingen vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller gå till domstol. ARN prövar ärenden mellan näringsidkare och konsument, du kan läsa mer på ARN:s hemsida. Även om ARN:s bedömningar inte är bindande brukar seriösa företag följa dess uppmaningar. Ett alternativ är att du går till domstol, dvs. att du stämmer näringsidkaren.Om du överväger att gå vidare till domstol är min rekommendation att du anlitar en jurist som går igenom ärendet och hjälper dig vidare. Juristen kan börja med att skicka ett kravbrev till näringsidkaren med förhoppning om att den går med på dina krav, alt. att ni kan komma överens om en lösning som ni båda kan godta.Om du önskar hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Felaktig prissättning på webbutik

2021-03-06 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Ett stort företag sålde en vara i webbutik för 87% av produktens originella värde.Jag trodde det var ett sista exemplar eller kampanj på varan. Jag valde, efter mitt köp, att hämta ut i butik. Det ställdes inga frågor eller liknande.På deras hemsida står bl.a detta:"Vi reserverar sig för felskrivningar och tekniska problem i samband med prisangivelser och förbehåller oss rätten att makulera samt justera fakturabeloppet vid uppenbart felaktiga beställningar och fullföljda köp. Vi ger naturligvis inte bort produkterna gratis eller säljer dem till uppenbart felaktiga priser. Nu hävdar de detta:"Vi undrar om du önskar att behålla vagnen i och med detta (vi fakturerar beloppet separat) eller om du vill returnera vagnen så fort du aviserats om uthämtning och då bli återbetald." Vad gäller? Är jag skyldig att acceptera det nya priset (fullpris). Jag kan ha börjat använda produkten eller till och med redan sålt den då den inte passade mig.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För köp mellan konsument och näringsidkare gäller konsumentköplagen (KKöpL) men även avtalslagen (AvtL). Utgångspunkt vid köp & avtal Utgångspunkten är att du som konsument ska betala avtalat pris (35 § KKöpL). Detta följer även av den allmänna grundsatsen inom avtalsrätt att "avtal ska hållas" (även kallat "pacta sunt servanda") (1 § AvtL). Utgångspunkten är således att du har rätt till att behålla varan till det pris du betalat.Undantag Det finns dock (som med allt) undantag från utgångspunkten att avtal ska hållas. Ett av dessa är felskrivning. En förutsättning för att felskrivning ska leda till att ett avtal är ogiltigt är dock att den andra (alltså du) insåg, eller borde insett att det rörde sig om en felskrivning (32 § AvtL). Eftersom varken du eller personalen i butiken reagerade särskilt på priset, samt att 87% av värdet (13% rabatt) ändå är ett "rimligt pris" bör butiken vara bunden trots sin felskrivning. Observera dock att om felskrivningen är en följd av någon annans misstag (till exempel att butikens hemsida drivs av ett utomstående företag och det är dessa som gjort fel) kan avtalet hävas även om du varit i "god tro" (alltså inte insett att det var en felskrivning). Detta kräver dock att butiken meddelat dig detta så fort de fått vetskap om felskrivningen. Här får man alltså se till hur längesen det var du köpte varan (32 § 2 st. AvtL). Eftersom butiken hade möjlighet att invända mot köpet då du hämtade ut den i butik bör denna tidsfrist vara tämligen kort. Min bedömning är således att du har rätt att behålla varan utan att erlägga ytterligare betalning. Min rekommendation Min rekommendation är således att du vänder dig till bolaget och meddelar dem hur du ställer dig till deras erbjudande. Kan ni inte komma överens kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan hjälpa dig i frågan. Utlåtandet från ARN är inte juridiskt bindande för domstol eller butiken, men vanligtvis följer butikerna det ARN rekommenderar. Du kan vända dig till ARN genom att klicka här. Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,