Har jag reklamerat i tid?

2021-04-30 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en häst som 5 veckor efter köpet blev halt. Jag reklamerade inte direkt jag märkte det hemma utan jag väntade tills jag gjort en veterinärkoll. Dock dröjde det 6 veckor. Jag väntade alltså i 6 veckor med att reklamera till säljaren. Felet på hästen visade sig vara artros och flera veterinärer har skrivit under på att detta fanns redan vid köpet. Finns det någon chans för mig att häva eller få kompensation trots att jag väntade med reklamationen så länge som 6 veckor?Jag är själv företagare och köpte av annan företagare.Hästen var besiktat utan anmärkning vid köp.
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köp mellan näringsidkare regleras i köplagen (KöpL). Som jag förstått det så undrar du om du har reklamerat i tid. Nedan kommer jag redogöra vad rätten säger.Reklamation vid felKöparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation) (32 § första stycket KöpL).Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse (32 § andra stycket KöpL).Enligt paragrafen måste köparen reklamera inom skälig tid efter det han märkt eller borde ha märkt felet. Tidsfristen kan räknas från det att köparen faktiskt upptäckte felet. Den kan också räknas från det att köparen borde ha upptäckt felet. Felet kan emellertid vara sådant att det inte kan upptäckas vid en normal undersökning utan visar sig först senare efter det att varan har tagits i brak eller sålts vidare (s. k. dolda fel). I sådana fall räknas reklamationsfristen från det att felet visar sig. Vad som utgör skälig tid ska dock bedömas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Som regel bör bedömningen vara strängare om köparen är en näringsidkare, och särskilt om köpet har samband med dennes ordinarie näringsverksamhet, än om köparen är en privatperson. När köparen är näringsidkare kan man oftast kräva att meddelande om felet lämnas inom kort tid, i regel någon eller några dagar efter det att felet har observerats. Vilket mått av sakkunskap köparen har är också en omständighet som bör beaktas. Vidare anges det i paragrafen en yttersta tidsgräns inom vilken reklamation måste ske – vilket är 2 år.Sammanfattningsvis är det svårt att säga vad som är skälig tid. Bedömningen av vad som är skälig tid måste göras med hänsyn till alla omständigheter i det enskilda fallet. Som framgår ovan bör bedömningen vara strängare om köparen är en näringsidkare och köpet har samband med dennes ordinarie näringsverksamhet. Jag tycker dock att den omständighet att du inte har varit passiv under den tid som förflutit kan vara till hjälp i ditt fall. Att du gjorde en veterinärkoll visar att du vill vara säker på att det faktiskt finns ett fel innan du reklamerar och detta kan vara en giltig ursäkt till att du inte reklamerat tidigare. Kontakta vår Juristbyrå här om du behöver hjälp med ditt ärende.Hoppas du fick svar på din frågaVänligen,

Returnera vara utan fel

2021-04-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har beställt ett Frans- och ögonbrynsserum som det visade sig att jag inte tålde då jag vaknade med svullna ögon och bryn. Mailade dom och bad om att reklamera serumet och få pengarna tillbaka. Detta var deras svar: " Vi kan tyvärr inte göra en återbetalning på detta eftersom att du verkar vara allergisk mot något som finns i serumet. Alla ingredienser står på hemsidan, och det finns tyvärr inget vi kan göra åt det." Stämmer detta eller finns det något jag kan göra? Handlar ändå om över 600kr.Med vänliga hälsningar,
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du som konsument köpt något av en näringsidkare är konsumentköplagen tillämpligt (här). Om en vara är felaktig så får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning (22§). En vara är felaktig om den i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning eller i övrigt avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17). Eftersom företaget har en förteckning över produktingredienserna och varan i övrigt inte är felaktig är min bedömning att du inte kan kräva att få lämna tillbaka produkten på grund av fel i vara. Om det var mindre än 14 dagar sen du fick varan i din besittning (hämtade ut den från posten) och detta skedde online eller via telefon kan du dock kräva att få lämna tillbaka varan och få tillbaka dina pengar utan att ett fel måste göras gällande enligt 10 och 12 §§ distansavtalslagen (här). Då har du rätt att lämna tillbaka varan oavsett vilka skäl du har. Hoppas detta besvarade din fråga!MVH,

Näringsidkares skyldighet att specificera faktura enligt konsumenttjänstlagen

2021-04-29 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Vi har haft en hantverkare hos oss på löpande räkning gällande en helrenovering av vår bostad. Nu har vi fått fakturan och även underlag på deras arbetstimmar. När jag efterfrågar underlag på materialkostnaden (den uppgår ändå till drygt 150k) vägrar hantverkare redovisa det till mig.Får han verkligen göra så? Han kan ju ta betalt för andra kunders material då, jag har ju ingen aning gällande rimligheten i det om inget underlag finns?Kan jag använda mig av 40 § ktjl eller hur kan jag gå vidare?MVH
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Du har helt rätt i att du kan använda 40 § konsumenttjänstlagen (KtjL). Nedan följer en genomgång av hur jag resonerar i frågan. Näringsidkaren måste specificera räkningen Till att börja med kan konstateras att ni är konsumenter och hantverkaren är näringsidkare som har renoverat er bostad. Därmed faller frågan inom konsumenttjänstlagens tillämpningsområde (1 § KtjL). Precis som du själv skriver så reglerar 40 § KtjL rätten till specificerad räkning. Eftersom tjänsten inte har utförts mot fast pris (utan på löpande räkning) så har ni rätt att kräva en räkning där det framgår hur priset har beräknats. Enligt kommentarer till denna bestämmelse innefattar denna rätt att få en faktura där det går att läsa vilket slags arbete som utförts, vilka åtgärder som vidtagits och vad för slags material som använts. Syftet bakom detta är att ni som konsumenter ska kunna bedöma om tjänsten utförts enligt avtal. Det krävs då att näringsidkaren specificerar antalet timmar, hur mycket material som gått åt samt priset per timme och per materialenhet. Detta innebär att det är du som har rätt i frågan, inte näringsidkaren. Vad du kan göraJag förstår det som att ni har fått fakturan men inte betalat den än. I sådana fall har ni rätt att låta bli att betala till ni får en specificerad räkning av näringsidkaren. Detta följer av 41 § 2 st. KtjL. Jag föreslår därmed att ni informerar näringsidkaren om att ni inte tänker betala något i enlighet med 41 § KtjL, till att ni har fått en sådan specificerad räkning som ni har rätt till enligt 40 § KtjL. Om näringsidkaren fortfarande trilskas har ni tre alternativa möjligheter. Ni kan kontakta allmänna reklamationsnämnden (ARN) som då kommer med förslag på hur tvisten ska lösas. Seriösa hantverkare följer dessa rekommendationer. Ni kan även anlita ett juridiskt ombud, för att lösa tvisten med kvalificerad hjälp men hålla den utom domstol. I sista hand kan ni även stämma hantverkaren. Risken med detta är att ni kan tvingas betala för hantverkarens rättegångskostnader om ni skulle förlora i domstol. Jag råder er därför i första hand att så snart som möjligt framställa kravet mot näringsidkaren skriftligt. Meddela att ni inte kommer betala något förrän ni fått en specificerad räkning. Meddela även att ni tänker ta ärendet till ARN eller domstol om detta inte kan lösas mellan er. Om näringsidkaren då ger er exempelvis kvitton så att ni kan avläsa materialkostnaden så ska ni betala direkt. Om ni inte får någon specifikation så får ni fatta beslut om var ni vill vända er. Jag skulle rekommendera att ta kontakt med ARN och höra mig för där, kanske kan ni också få vidare hjälp av dem. Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Du är varmt välkommen att kontakta oss igen med ytterligare funderingar! Med vänliga hälsningar,

Retur vid felaktig vara

2021-04-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Vi har beställt en spabad som levererades trasig (sprucken akryl som upptäcktes efter att vi har packat upp av varan). Leverantören lovade att ordna returen men det har inte skett trots att det har nu 10 dagar gått sedan vi anmält att den ska returneras.Badet står på vår tomt och blockerar vår uppfart, vilket gör att vi inte kan använda vår bil. Samt att badet levererades stående på en pall gör att vi starkare vind utgör fallrisk och direkt fara för både egendom och fastighet. Vad är skälig tid för leverantören att ordna med en retur? Trots upprepade försökt av oss att få en snabb retur så lovar företaget bara att göra det "så fort som möjligt" men det sker bara inte.
Angelica Ruuth |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om detta gäller ett internetköp mellan dig som konsument och en butik på internet kan Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen) och Konsumentköplag (1990:932) (KKöpL) vara tillämpliga i detta fall.I vanliga fall ska konsumenten stå för returfrakten om inte företaget har gått med på något annat, och företaget ska göra detta inom 14 dagar. (2 kap. 13 § distansavtalslagen). Däremot handlar det här om en reklamation snarare än en retur eftersom varan levererats trasig. Om det är fel i varan är det säljaren som ska stå för denna returfrakt (30 § KKöpL). En möjlighet är att tala om för företaget att de behöver ordna med returen snarast möjligt, om inte detta fungerar finns det konsumentvägledning som kan hjälpa dig med vägledning om hur situationen ska lösas, alternativt anmäla ärendet till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Företag utförde inte den tjänst som bestämdes.

2021-04-29 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Har lämnat in guldsmycken 24 gr till guldsmedsbutik för omarbetning till en halslänk de har kampanj på 20% rabatt på arbetet. När jag jag redan efter 4 arbetsdagar kan hämta halslänken så frågar jag hur det kunde gå så snabbt sa de att det kan bli så ibland. Sa också att det såg fabriksgjort ut. Allt är som det ska vara svarar dom . Jag betalar 8440kr för omarbetet av mitt inlämnade guld. Nu har jag med hjälp av annan guldsmed kunnat tyda stämplarna på länken, den är italiensk! De har inte omarbetat mitt guld utan bara gett mig en ny länk. På 21,1gr det försvinner 10% när man arbetar om det ???? Har betalat för ej utfört arbete!! Lämnat 24 gr o 8440kr fick en ny länk på 21,1gr vad kan jag göra ?
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga berör en tjänst och du köpte tjänsten som privatperson och därmed blir konsumenttjänstlagen (KTjL) aktuell.Kan du reklamera lagningen av halsbandet?Att utgå från informationen som du har skrivit så låter det som att du och butiken bestämde att din halslänk skulle omarbetas. Det är något som inte gjordes som bekräftades av den andra guldsmeden och frågan blir då om du kan reklamera det. Min bedömning är att du borde kunna reklamera då ni bestämde att omarbeta halslänken och inte att ni skulle få en annan halslänk och därmed strida mot det avtal som kom till stånd på platsen och därmed faller inom 9 § p. 1 och 2. KTjL. Då går det att anse att tjänsten är felaktig då guldsmeden inte gjorde det som avtalades och du har rätt till reklamation.Påföljder och reklamationVid fel så har konsumenten rätt till hålla inne betalning (19 § KTjL), kräva att näringsidkare avhjälper felet (20 § KTjL), prisavdrag eller hävning av avtalet (21 § KTjL) och sedan också en eventuell rätt att kräva skadestånd från näringsidkaren (31 § KTjL). När du har bestämt hur du vill gå tillväga, som till exempel hävning, behöver du anmäla det via en reklamation (17 § KTjL). Reklamationen skickar du till företaget på ett ändamålsenligt sätt, e-post till exempel. Sedan krävs att du reklamerar inom skälig tid, brukar anses inom 2 månader. Vad kan du göra? Det du behöver göra är att reklamera felet till guldsmeden inom rimlig tid, dvs inom två månader. Sedan behöver du och guldsmeden bestämma ersättning för den skadan (värdeminskningen) och hur du vill gå tillväga med halslänken. Om du och guldsmeden inte skulle komma överens och de inte följer lagen så kan du vända dig till den Allmänna reklamationsnämnden (ARN) där de kan pröva din tvist kostnadsfritt. Om du skulle vilja ha ytterligare hjälp att rikta din talan mot guldsmeden kan du boka en tid med en av våra jurister här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Ångerrätt genom distansavtalslagen där ingen återbetalning skett

2021-04-29 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag som privatperson hade beställt några varor sedan gjort en retur på vissa grejer. Jag märker att det har gått en månad som jag inte fått min återbetalning, så jag går in i webbsidan för att kolla om jag kanske missat något men då märker jag att på mina tidigare retur som jag gjort innan, inte heller återbetalades och där fanns även en från förra året. Borde inte företaget hört av sig? Om det liksom finns fyra returer utan att dem gett tillbaka mina pengar det krävdes alltså att jag går in och av en slump se dessa andra returerna. Hur borde jag gå till väga?
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vet tyvärr inte specifika detaljer kring ditt fall, därför kommer detta svar innehålla generella regler kring ångerrätt och vilka skyldigheter och rättigheter köpare respektive säljare har vid ett ångrat köp. Samt hur du ska gå tillväga om företaget inte vill hjälpa dig. Först vill jag klargöra att jag tolkar det som att du köpt varan online och sedan valt att ångra ditt köp. Vid dessa typer av köp är det distansavtalslagen som är tillämplig (1 kap. 1-2 § Distansavtalslagen (DAL)) Din ångerrättI 2 kap. 10 § DAL framgår att du som konsument har rätt till 14 dagars ångerrätt från dagen du fick varan i din besittning. Som konsument ska du då sända ett tydligt meddelande om att du vill utöva din ångerrätt på varan, detta kan göras genom standardformulär. Idag får du som konsument ofta en sådan i samband med köpet. Om du har anmält detta till näringsidkaren får meddelandet om ångrat köp åberopas även om det inte når fram. Ångerfristen för varor är från och med den dagen du fått varan i din besittning (2 kap. 12 § DAL) men den börjar inte löpa fören du som konsument fått information om ångerrätten. Undantag för ångerrättenSpecialtillverkad vara som har tillverkats utifrån din beskrivningVaror som snabbt förverkas eller blir gamla t.ex. livsmedelVaror med bruten försegling och som inte kan återlämnas på grund av hälso-eller hygienskäl, t.ex. underkläder. MatkassarLösnummer av tidning eller tidskrift. När konsumenten utövat sin ångerrättNär en konsument utövat sin ångerrätt ska näringsidkaren göra en återbetalning senast inom 14 dagar från den dagen näringsidkaren mottog konsumentens meddelande om att hen vill ångra sitt köp. Ditt fallFörst och främst rekommenderar jag dig att kontakta företaget med bevis på att du returnerat varan inom tidsfristen. Dvs. 14 dagar. Detta kan du göra genom att uppvisa dina returkvitton kopplade till de returer du gjort. Om företaget ändå säger att du inte har ångerrätt bör du kontakta konsumentverket eller, om företaget inte är svenskt, ska du kontakta ECC. Om företaget hävdar att returen inte kommit fram måste företaget kunna visa att du varit vårdslös men i regel är det företaget själva som har ansvar för varan när du skickar tillbaka den. Om ni inte kan komma överens ska du kontakta ARN.För mera information kring vart du kan vända dig se HÄR. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Ångra en vara köpt från en amerikansk hemsida

2021-04-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag köpte för ett tag sen en mobiltelefon av en amerikansk internetbutik, men när jag fick hem den ångrade jag köpet. Jag hittar dock ingen ångerblankett på den amerikanska sajten och undrar om det skulle räcka med att jag skriver ett brev och skickar tillbaka mobilen? Eller finns det något annat sätt jag kan gå tillväga för att häva köpet? Hade det varit någon skillnad om jag köpte den online i Sverige? Eller om jag köpte den i en riktig butik?Tacksam för svar.
Nathalie Chahine |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Som jag förstått din fråga, har du alltså köpt en mobiltelefon online från USA vilket du nu ångrar. Nu undrar om du kan häva köpet och i så fall hur du ska gå tillväga för att göra det. Att handla från företag utanför EUVaror som beställs från ett land utanför EU räknas som privatimport. Det betyder alltså att du som konsument alltid måste betala moms på produkten och ibland även tull och andra avgifter som aktualiseras i samband med köpet. När du handlar utanför EU har du inte samma konsumentskydd som du har ifall du handlar en vara från ett land inom EU. Om det amerikanska företaget inte tydligt vänt sig till svenska kunder och anpassat hemsidan efter en svensk marknad, så gäller inte den svenska lagstiftningen (EU-lagstiftning). Jag utgår från att den amerikanska sidan du handlat mobiltelefonen ifrån inte riktat sig mot svenska kunder och därför är det lagstiftningen i USA som blir aktuell. Det här betyder att det inte är säkert att du har rätt ångra ditt köp på samma sätt som om du köpt telefonen från ett företag i ett EU-land. Det är ditt ansvar som konsument att då ta reda på vilka riktlinjer som just det företaget du handlat av har. Det kan du göra genom att läsa vad som står på deras hemsida eller genom att kontakta dem och fråga om deras retur- och ångerpolicy. Det är alltså inte en bra idé att bara skriva ett brev och skicka tillbaka mobilen. Du bör först vara säker på vad som gäller för just det företaget. Om du hade köpt mobiltelefonen i SverigeOm du istället hade köpt mobiltelefonen från en svensk hemsida hade du i enlighet med 2 kap. 10 § distansavtalslagen haft rätt att ångra ditt köp, förutsatt att du lämnar ett meddelande till säljaren om detta inom 14 dagar. När det gäller köp i butik så har du som konsument, till skillnad från köp online, inte någon ångerrätt. Det är upp till butiken själva om de vill erbjuda öppet köp och/eller bytesrätt och hur länge det ska gälla. De allra flesta butikerna ernjuder dock det här. Därför kan vi anta att om du köpte mobiltelefonen i en svensk butik, så hade du troligen kunnat ångra ditt köp och få pengarna tillbaka. Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänligen,

Vad gäller vid köp av en begagnad bil?

2021-04-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag har en fråga om att reklamera en bil. Jag köpte en byggnad bil för ett par månader sedan, nu har jag märkt att den drar olja. Bilhandlare har försökt en gång att reparera den, men felet kvarstår. Jag har hävdat att jag vill reklamera den och skickat påminnelse. Kan de neka mig reklamationen? Hur skall jag gå till väga om de vägrar. Mvh
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!I ditt fall tolkar jag det som att du köpt den aktuella bilen i egenskap av konsument från en näringsidkare. När det finns ett scenario med en konsument och en näringsidkare blir konsumentköplagen (KköpL) tillämplig. Denna ger ett lite starkare skydd till konsumenten (köparen).Vad räknas som ett fel?För att du ska ha möjlighet att reklamera varan behöver ett fel föreligga. Det första du bör kolla på är om ni skrev ned något specifikt i köpeavtalet, om så är fallet så gäller det. Om det inte följer av avtalet, är varan felaktig om den inte kan användas för det avsedda ändamålet samt om den inte överensstämmer med den beskrivning som säljaren har lämnat. Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunde förutsätta vid köpet. Vad man kan förvänta sig påverkas bland annat av bilens pris, ålder och körsträcka, KköpL 16 §.Om bilen sålts i "befintligt skick" ska varan anses felaktig om den är i sämre skick än kunden med hänsyn till varans pris samt övriga omständigheter kunde förutsätta 17 § KköpL.Vem har bevisbördan?I det fall felet på varan upptäcks efter köpet, är det säljaren som ansvarar för felet om det går att bevisa att felet fanns redan innan köptillfället 20 § KköpL. Uppstår felet inom sex månader från köpet anses felet alltid ha funnits vid köptillfället. I en sådan situation är det säljaren som har bevisbördan för att felet inte låg 20 a § KköpL.Har reklamationen skett i tid?Konsumenten får däremot inte åberopa att varan är felaktig om denne inte reklamerar felet inom skälig tid genom att meddela säljaren. Reklamation som sker inom två månader efter att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Reklamerar köparen inte inom tre år från att denne tagit emot varan, förloras rätten att åberopa felet 23 § KköpL.Vad som gäller i din situationDet är svårt att göra en bedömning i det enskilda fallet eftersom mycket beror på vad som avtalats mellan dig och säljaren. Jag föreslår därför att du börjar med att kika igenom avtalet. Finns inget avtalat kring reklamationen föreslår jag att du kontaktar bilhandlaren för att nå en lösning. Skulle bilhandlaren säga nej till kraven kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan avgöra tvisten. Hoppas du fick svar på din fråga och stort lycka till!Med vänlig hälsning,