Allemansrätt för bär

2016-06-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vi bor i bostadsrätt. Igår när jag och mina barn var på väg hem, såg de en buske med bär och frågade om de fick plocka lite. Jag ansåg att buskarna var planterade på allmän gräsmatta. När barnen stod och åt bär, kvinnan som bodde på första plan kom ut, och sa att buskar är deras som bor i huset på första plan och att de är dem som har planterat dem och vi får absolut inte plocka och äta. Jag svarade att den område är allmänt och det fanns ingen skylt om att buskar är privata osv. 3 kvinnor som kom ut och var otrevliga mot mig, de förbjöd barn att äta bär osv Min fråga är: får man plantera inköpta buskar på allmänt gräsmattan och på det sättet privatisera allmänheten? Jag pratat med ordförande, han visste inte själv vilka regler som gäller när man planterar en buske på allmänt gräsmattan. Men han var säkert att gräsmattan tillhör fastigheten dvs är inte privat.
Terese Vestergård |Hej och tack för din fråga!Det som växer på fastighetens gräsmatta tillhör fastighetsägaren enligt lag, 2 kap. 1 § 3 st Jordabalken. Det spelar ingen roll vem som har planterat träd, buskar eller blommor. Har det rötter tillhör det fastigheten och därmed fastighetsägaren. Allemansrätten, 2 kap. 15 § 4 st Regeringsformen, sträcker sig till att man får gå och vistas under kortare tider på mark som tillhör annan så länge man inte förstör. Bär och svamp, såsom mossa tillhör fastighetsägaren, men så länge man sköter sig och inte skräpar ned eller försäljer i stora mängder borde det inte vara utanför lagens famn.Sammanfattningsvis, bären på er gräsmatta tillhör fastighetsägaren som har lagfart för marken och om det inte stör denne eller förstör marken borde det vara inom allemansrätten.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med varma hälsningar

Störande grannar

2016-06-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |har under 6 år blivit upprepade gånger blivit störd av granne under och de har svurit på mig och aldrig hört på mina egna påpekande att jag velat sova nattetid.informerat brf. styrelse om problemet men det upphör endast en kortare tid.m.m. Vill ha en förändring
Alban Dautaj |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det framgår inte i din fråga hur du bor, om det är i en hyresrätt eller i en bostadsrätt, men när man bor i flerfamiljshus måste man acceptera ljud och andra störningar som hör till ett normalt liv. Jag råder jag dig först och främst att tala med den här personen. Tala om för grannen att det är ett oacceptabelt beteende och att det omedelbart ska upphöra. Om det mot förmodan inte sker någon förbättring råder jag dig att kontakta hyresvärden eller bostadsföreningen, beroende på din boendeform, och förklara din situation. Då ska värden/föreningen tillställa den boende en skriftlig varning om att omedelbart upphöra med beteendet. Om grannen trots skriftliga varningar inte ändrar på sitt beteende kan Hyresnämnden eller Socialnämnden kontaktas som därmed tar beslut i frågan. Kontakt med nämnderna behöver inte alltid göras, såvida det inte är tal om en bostadsrätt, utan hyresvärden/bostadsföreningen kan självklart på eget bevåg avhysa den störande grannen från sin lägenhet om förändring inte sker. Vid rättsliga tvister krävs alltid bevisning, en ganska omfattande sådan för att nå framgång. Det kan handla om förhör med grannar, loggbok över störningar som förekommit och så vidare. Dessvärre är bevisningen ofta ett återkommande problem i störningsärenden eftersom det oftast uppfattas som obehagligt att vittna mot sina grannar exempelvis. Bevisning är som sagt en viktig detalj men att smygfotografera andra människor ska helst undvikas.Jag önskar dig stort lycka till med ärendet!Vänliga Hälsningar,

Grenar hänger över väg

2016-06-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Våra granne har en buske som grenar hänger över på våra väg som vi kör på varje dag. Är grannen skyldig att klippa grenarna som hänger ut på våra väg?
Daniel Scharff |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga."Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom." så står det i 3 kap. 2 § Jordabalken (1970:994). Det innebär att ni, om grannen inte själv efter anmodan utför åtgärden inom några månader, själva får ta bort de grenar från buskarna som hänger över på er tomt. Man får däremot inte ta bort stammen överhuvudtaget, eller grenar i den utsträckning att busken/trädet dör, då kan man bli skadeståndsskyldig.Med vänliga hälsningar

Samäganderätt till bostadsrätt

2016-06-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Tack för en bra sida! Jag äger tillsammans med min make och vår son en bostadsrätt. När vi köpte lägenheten skrevs ett dokument med villkor som vår son då gick med på. Vår son har själv en son från en tidigare relation och de skulle tillsammans bo i lägenheten. Vi som då bodde utomlands, skulle få tillgång till lägenheten vid kortare vistelser. Vår son hade dessutom en vad vi förstod senare, missbruksproblematik. Vi hade fått reda på att han "testat" droger så i avtalet stod också att han skulle vara drogfri. Något som han absolut inte såg som något problem. Nu 5 år senare har han hamnat i ett djupare missbruk. Vi har fått flytta hem för att stötta honom och både min man och jag har fått byta jobb som en följd av det. Problemet är att vår son har misskött lägenheten, haft viss konflikt med föreningen, slutat betala sina räkningar (dock inte hyra eller lån), bytt lås, får inte längre vara själv med sin son och har fördjupat sitt missbruk. Min man och jag äger 37,5% var och vår son 25%. Vi vill nu sälja lägenheten dels för att vi själva behöver hitta en ny lägenhet men dels för att han har brutit de överenskommelser som vi haft. Själv vägrar han flytta och vi har ingen möjlighet att ens komma in i lägenheten. Det är oerhört smärtsamt att behöva sätta en sådan här gräns gentemot sitt barn men genom att låta honom bo kvar understödjer vi också hans livsstil. Hur vi än gör känns det förfärligt! Hur går vi tillväga för att lösa detta på bästa sätt? VänligenMamman
Anton Walfridsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att ni har ett komplext problem men den fråga som jag kan hjälpa till med, är enligt vad jag kan utläsa, hur ni kan gå tillväga för att få sålt bostadsrätten. Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt (SamäganderättsL) är tillämplig på er situation eftersom att ni trots allt har delad äganderätt till bostadsrätten. Huvudregeln enligt lagen är att samtliga delägare måste samtycka för att den ska kunna säljas, det framgår av SamäganderättsL 2 §. Det bästa vore alltså om ni kunde komma överens med er son om att det bästa är att bostadsrätten försäljs. Om det inte går så lämnas en viss öppning i samma lag 6 §, var och en av delägarna kan ansöka hos rätten om att egendomen säljs på offentlig auktion. Kan då den som motsätter sig försäljning inte visa på synnerliga skäl för anstånd så kommer den att säljas i detta läge. Köpeskillingen kommer att fördelas mellan er tre enligt era äganderättsandelar om ni kan visa andelarna (exv. genom lägenhetsförteckningen eller köpekontraktet) annars fördelas köpeskillingen lika mellan er. Går det på något sätt att komma överens mellan er så är det att föredra då det generellt är så att priset blir högre om bostaden säljs enligt normalt förfarande. Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till med allt!Behöver du vidare hjälp med frågor om samäganderätt är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Normalt slitage

2016-06-30 i Skadestånd
FRÅGA |Hej Jag undrar vad normalt slitage innebär i en hyreslägenhet? Vem bedömer vad skall ersättas?Jag håller på att flytta ur en lägenhet jag bott i 6 år. Innan vi flyttade in blev det ett läckage från balkongdörren in i vardagsrummet och man ersatte delar av parketet med kakel. Nu har en bit av parketet lossnat intill kaklet och tecken till ytterligare fukt i golvet intill. Hyresvärden vill att vi skall betala för bytet av parketen. Ytterligare kräver de att vi betalar för byte av handfat då det finns en 2 mm hak i handfatet.Är detta rimliga krav? Är vi skyldiga att betala för en följdskada av tidigare läckage?
Erik Claeson |Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Vad som är att ses som normalt slitage bedöms ultimat av en tingsrätt om det blir en tvist om det, fram till dess så är det upp till hyresvärd och hyresgäst att försöka komma överens om vad som är normalt slitage.Normalt slitage är den nivå av slitage som rimligt uppstår i samband med normal användning av en lägenhet. Nivån av "acceptabelt" slitage beror på hur länge man bott i lägenheten (då det så klart är "normalt" att en lägenhet har blivit mer sliten under längre tid). Detta framgår av Jordabalken 12 kap. 24 § (även kallat Hyreslagen). Där framkommer även att "[hyresgästen] är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse[...]". Ifall ni vållat läckaget, eller på grund av oaktsamhet frambringat det så skulle det därför inte utgöra normalt slitage. Men du skriver att läckaget inträffat innan in flyttat in, vilket innebär att det inte är ert handlande som lett till skadan, och det är således inte ert ansvar att betala för detta. Det ovan sagda gäller även för handfatet. Efter år av användning kommer det sakta men säkert gå sönder, och det får hyresvärden finna sig i. Att ni tappar ett ting på handfatet innebär inte att det är vårdslöst handlande förutsatt att ni inte faktiskt agerat vårdslöst (t.ex. jonglerat med tunga objekt bredvid det).Sedan beror allt även på hur gammalt alla dessa saker är. Baserat på det jag fått reda på i din beskrivning så anser jag att det inte är rimliga krav.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Med vänlig hälsning,

Den tidigare hyresgästen vägrar ändra sin adress

2016-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Vi hyrde ut vårt fritidshus under 2 mån. Hyresgästen fick stå på den adressen under hyrestiden. Men nu har han flyttat och vägrar ändra adressen. Vi ska sälja huset om en månad.Vad kan vi göra?Mvh Kenny
Fanny Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt Folkbokföringslagen (du hittar lagen här) ska en person vara folkbokförd där personen har sin dygnsvila. En person ska folkbokföras där personen är att anse som bosatt. Enligt lagens 25 § är den som har flyttat skyldig att inom en vecka anmäla flytten till Skatteverket. Eftersom den tidigare hyresgästen inte längre bor i fritidshuset är personen därmed skyldig att ändra sin folkbokföringsadress. Enligt 31 § får Skatteverket förelägga en person som är skyldig att anmäla sin nya folkbokföringsadress att göra en sådan anmälan. Enligt 37 § kan Skatteverket förelägga personen vite om den inte följer föreläggandet om att inkomma med anmälan.Mitt tips till dig är att i första hand upplysa den tidigare hyresgästen om dennes skyldighet att ändra sin folkbokföringsadress samt om de konsekvenser som kan uppstå om personen inte ändrar adress. I andra hand kan du även höra av dig till Skatteverket och upplysa om att personen inte längre bor kvar i er fastighet.Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!Med vänlig hälsning,

Behövs underskrift för upphörande av hyreskontrakt?

2016-06-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Vi är ett par som hyr lägenhet i förstahand, men kontrakt på obestämd tid. Gjorde en förfrågan om uppsägningstid via mail då vi önskade finna billigare boende. Fick, svar (2 månaders uppsägningstid) - skrev att vi skulle komma och skriva på veckan därefter. Fick förhinder och kunde ej gå dit. Glömde i all hast att maila och säga att vi ändrat oss.Nu vill vår hyresvärd att vi flyttar ut (2 månader efter förfrågan). De menar att mailet representerade avsikt att flytta, och har nu kontrakterat ut lägenheten till ny hyresgäst. Att detta inträffat mailas till oss en vecka innan vi skall, enligt dem, flytta ut.Vi förstår att det har varit missvisande kommunikation, men vi har fortfarande inte skrivit på att vi skall flytta. De erkänner att de har felat i deras administrative arbetsuppgifter, och inte dubbelkollat om vi ville flytta eller ej. De kvarhåller dock att den nykontrakterade personen skall flytta in.Vi undrar därför om det nya kontraktet är giltigt?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Eftersom ert kontrakt är på obestämd tid är det följande regler som gäller, jag förutsätter att ni har bott längre än 3 månader i lägenheten. Skulle det vara så att ni inte har bott mer än tre månader i lägenheten har er hyresvärd rätt att säga upp hyresavtalet muntligen, eller som skett i ert fall att ni har sagt upp avtalet och hyresvärden har bekräftat detta.I 12 kap 3 § Jordabalk (1970:994), JB, stadgas det att hyresavtal på obestämd tid skall sägas upp för att upphöra, om hyresvärden är den som säger upp avtalet kan hyresgästerna ha besittningsskydd, d.v.s. rätt till förlängning vad gäller bostadslägenheter. Vidare i 12 kap 8 § JB, stadgas det att en uppsägning ska vara skriftlig om hyresförhållandena har varat längre än tre månader i rad, så det är alltså inte ok att uppsägningen är muntlig om ni har bott i lägenheten i mer än tre månade i rad, då måste uppsägningen ske skriftligen. Fjärde stycket i samma paragraf stadgar att hyresvärden genom rekommenderat brev ska skicka uppsägningsdokumenten till er för underskrift, datumet på postkvittot vid uthämtningen av det rekommenderade brevet är det datum som avgör när ni ska flytta från lägenheten. För er del är det alltså den dagen ni hämtar ut brevet och två månader framåt. Dessvärre anses delgivningen ha skett även om brevet aldrig kommit fram till er. 12 kap 68 § JB stadgar att det i varje län finns en Hyresnämnd som ni kan hänföra tvisten till om ni inte får bo kvar och er hyresvärd går med på att utföra uppsägningen på rätt sätt, vilket hen uppenbarligen inte har gjort i ert fall. Till att börja med kommer nämnden att medla i tvisten och om det inte kommer någonstans kommer de vidare att lämna ett avgörande. Här hittar ni hemsidan till Hyresnämnden: http://www.hyresnamnden.se/, viktigt är att ni hör av er till rätt län. Se Jordabalk (1970:994) här: https://lagen.nu/1970:994Hoppas att ni fått svar på Er fråga!Med vänlig hälsning,

Hyresvärds rätt till tillträde

2016-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag hyr del av villa: två rum o toalett som är mina 'egna'. Dessutom har jag del av kök, badrum, tvättstuga o garage.Får hyresvärden helt utan mitt medgivande eller utan att informera mig i förväg gå in i min del av villan för att flytta på möbler eller börja 'fixa' på toaletten med silikon etc. Behöver jag stå ut med detta? Måste hyresvärden informera mig innan denne har rättighet att gå in i mina 2 rum o toalett?
Martin Persson |I hyreslagens 26 § stipuleras att en hyresvärd har rätt att relativt omgående få tillträde till hyresgästens lägenhet om det är för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada.För att man som hyresvärd skall kunna motivera att gå rakt in i lägenheten utan att informera sin hyresgäst krävs det att något av ytterst brådskande karaktär, exempelvis vattenläcka, påkallar besöket. För övriga ärenden skall man informera och ge hyresgästen en viss tidsfrist innan förbättringsarbeten eller tillsynen skall utföras. Att din hyresvärd bereder sig själv tillträde för att "fixa på toaletten med silikon" låter jag därmed vara osagt huruvida det är motiverat, är det på grund av risken för vattenskada skulle det kunna vara acceptabelt, är det däremot enbart av förbättrande karaktär ser jag det som orimligt.Vänligen,