Kan man klaga på ljudnivå anonymt?

2017-11-01 i Hyresrätt
FRÅGA |Klagomål från föreningen vid ett tillfälle om hög musik och fest 04.00, samt att grannen skulle ha klagat direkt vid tillfället till mig. Detta är ej sant, ingen har knackat på eller knackat i väggen och vi pratar om musik på normalnivå , men eftersom det var 04.00. Har frågat styrelsen var klagomålet kommer ifrån men de vägrar uppge varifrån klagomålet kommer. Kan man verkligen klaga anonymt och påstå saker utan ayy jag kan försvara mig eller veta varifrån det kommer.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Det är varje hyresgästs ansvar att ta hänsyn till grannar vad avser ljudnivå och övriga störningar (25 § hyreslagen). Om det förekommer störningar ska hyresvärden säga till hyresgästen att upphöra med störningarna (25 § andra stycket). De har rätt att ta emot anonyma tips. De måste dock kunna visa att dessa tips stämmer om de vill vräka dig eller liknande (42 §). Du har rätt att bestrida tipsen, oftast bör det röra sig om klagomål från flera grannar oberoende om något ska kunna ske. Men ja, det är alltså tillåtet att klaga anonymt.Vänliga hälsningar,

Hur lång tid fordras för att dröjsmål vid nyproduktion ska anses utgöra väsentlig betydelse? Frånträda förhandsavtal

2017-10-31 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Jag tecknade för ett år sedan ett förhandsavtal gällande en nyproducerad bostadsrätt, och erlade strax där efter en förskottsbetalning. Beräknad inflytt var Q1 2018. Sedan dess har inflytt flyttats fram 2 gånger och senaste besked var att inflytt nu ska ske Q3 2018. Hur lång försening kan man i detta fall acceptera innan förseningen anses som skälig och man kan frånträda avtalet?
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Om du inte får tillträda lägenheten i rätt tid när nyproduktionen ska tillträdas första gången och om dröjsmålet inte beror på dig, har du rätt till skälig nedsättning av årsavgiften för den tid du inte kan använda lägenheten. Om förseningen är av väsentlig betydelse får du frånträda bostadsrätten (7 kap. 3 § bostadsrättslagen).Vilken tid för dröjsmål som utgör väsentlig betydelse till grund för frånträdande av förhandsavtal beror helt på omständigheterna och vad du kan anses tåla. Här gör domstolen (om överlåtaren inte godtar ditt meddelande om frånträdande av avtalet) en skönsmässig bedömning av ert fall eftersom det saknas föreskrifter eller rättspraxis kring vad denna tid kan vara. Om ni inte har ett annat boende och det gått mer än ett kvartal kan denna tid mycket väl utgöra grund för frånträdande av förhandsavtal till nyproduktion av bostadsrätt. Om ni meddelar motparten om uppsägningen ska ni även ha tillbaka vad ni betalat i handpenning eller liknande.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Hur mycket får en hyresvärd höja hyran?

2017-10-31 i Hyresavtal
FRÅGA |Hur många procent får man höja hyran på hyreslägenheter vid åresskiftet om man säger till 3 mån före
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hyresgästen kan bli bunden av hyreshöjningen om ingen invändning skerHyresgästerna ska få ett skriftligt meddelande när hyresvärden vill ändra i hyresvillkoren. Innehåller meddelandet följande uppgifter blir hyresgästen bunden av den höjda hyran om denne inte gör en invändning mot ändringen inom angiven tid:- Hyreshöjningen i kronor.- Den totala hyran.- Datumet då den höjda hyran börjar gälla.- Hyresvärdens adress.- Upplysning om att hyresnämnden kan komma att pröva höjningen.- Vad hyresgästen måste göra för att en prövning ska ske.- Tid inom vilken hyresgästen måste motsätta sig hyreshöjningen, som minst två månader. Hyresnämnden ska pröva hyran om hyresgästen motsätter sig hyreshöjningenSkulle hyresgästen invända mot hyreshöjningen har hyresvärden rätt att få höjningen prövad i hyresnämnden. Hyran ska då fastställas till ett skäligt belopp. Hyresnämnden kollar vid denna bedömning på hyran för likvärdiga lägenheter. (se 12 kap 54, 54a och 55 §§ jordabalken, här)SammanfattningDet går alltså inte att säga exakt hur många procent som en hyresvärd får höja hyran. Det beror på vad hyresgästerna går med på eller på vad domstolen anser är skäligt. Hoppas du har fått någorlunda svar på din fråga även om du inte fick en exakt procentsats. Är det något som är oklart är du varmt välkommen att lämna en kommentar här nedan. Vill du ha mer kvalificerad hjälp får du gärna kontakta vår juristbyrå, här. Med vänliga hälsningar,

Fråga om uthyrningsavtal på livstid

2017-10-31 i Hyresavtal
FRÅGA |Kan ett enfamiljhus hyras ut på hyresgästens livstid?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om uthyrning av hus hittar man i jordabalkens 12 kapitel, även kallat hyreslagen. I 3 § finns bestämmelser om hyrestiden. Där står att ett hyresavtal som är ingånget på bestämd tid upphör vid hyrestidens utgång. Hyresavtal som är på obestämd tid slutar att gälla vid uppsägning.Så frågan blir då om ett hyresavtal på livstid är att anse som ett hyresavtal på bestämd eller obestämd tid.Högsta domstolen har i ett fall (NJA 1993 s.228) sagt att ett hyresavtal på hyresgästens livstid inte är att anse som på obestämd tid. Avtalet gäller alltså tills hyresgästen dör.Det korta svaret på din fråga blir alltså: Ja det går att hyra ut ett hus på hyresgästens livstid.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Uppsägningsgrunder för hyresvärd

2017-10-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Kan en hyresvärd komma och anklaga först en hyresgäst och kalla henne för sjuk i huvudet och håna med sin kärring och slänga ut hyresgästen direkt om inte ursäkt kommer från hyresgästen. Sen några dagar efter komma och säga att läs lappen och skriv på uppsägning av kontrakt?
Frida Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån omständigheterna i frågan så tolkar jag det som att du undrar huruvida hyresvärden har rätt att säga upp dig som hyresgäst.Jag utgår från att detta gäller en bostadslägenhet.Det föreligger givetvis ingen rättighet för din hyresvärd att uttrycka sig så som hen gjort och det går inte att grundlöst säga upp ert hyreskontrakt. Då omständigheterna i frågan är snäva och då jag inte vet mycket om ert hyresförhållande eller ert avtal, presenterar jag nedan de allmänna grunderna som gör att ett hyreskontrakt på en bostad kan sägas upp av hyresvärden: Om hyresgästen dröjer med att betala hyran i mer än en vecka efter dagen den förfaller till betalningOm hyresgästen exempelvis överlåter hyresrätten eller hyr ut den i andra hand, utan samtycke eller tillstånd, och att hyresgästen efter tillsägelse inte rättar sig.Om lägenheten används för annat ändamål eller om hyresgästen har utomstående personer boende i lägenheten. Samt att hyresgästen inte efter tillsägelse rättar sig. Om hyresgästen är vårdslös och orsakar att ohyra förekommer i lägenheten, eller att ohyra sprids i fastigheten på grund av att hyresgästen inte underrättar om detta.Om lägenheten vanvårdas eller hyresgästen utsätter andra personer, boende i omgivningen, för exempelvis störningar, och att hyresgästen inte rättar sig efter tillsägelse. Om hyresgästen vägrar tillträde till lägenheten för hyresvärden när det föreligger rätt till det, exempelvis vid förbättringsarbete av lägenheten. Om hyresgästen inte uppfyller avtalade eller lagenliga skyldigheter, där det är av betydelse för hyresvärden. Om det förekommer form av brottslig verksamhet i lägenheten. Detta regleras i jordabalken, 12 kap. 42 §. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad har jag för skyldighet som gäst i en bostadsrättsförening?

2017-10-31 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag har fått detta påstående från en bostadsrättsföreing, "Det åligger således varje person som bor eller vistas på föreningens område att vara medveten om det regelverk som gäller."Om jag är på besök hos vän i dennes bostadsrätt en kortare tid, är det då min skydlighet att sätta mig in i bostadsrättsföringens regelverk? Vad händer om jag nyttjar deras besöksparkering, utan att besöka någon i föreningen, är jag även då skyldig att känna till föreningens deras regelverk? Det står inget om att parkeringen endast är till för besökande till föreningens medlemmar.
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Till att börja med så är inte denna fråga reglerad i bostadsrättslagen, vilket är den lag som innehåller dom grundläggande reglerna om bostadsrätter och bostadsrättsföreningar. Det dokument i en bostadsrättsförening som man kan beskriva som föreningens regelverk är föreningens stadgar. Dessa stadgar antas av föreningens medlemmar i demokratisk ordning. Eftersom du som gäst i en bostadsrätt inte har någon relation till bostadsrättsföreningen såsom exempelvis en bostadsrättsinnehavare har så ålägger stadgarna inte dig några skyldigheter och du har därför inte heller någon skyldighet att sätta dig in i dessa. En helt annan sak är at den bostadsrättsinnehavare som har dig som gäst kan ansvara för skador och liknande som du orsakar, och av den anledningen så kan det vara lämpligt för dig att sätta dig in i regelverket. När det gäller din fråga om besöksparkeringen så kan det mycket väl vara så att föreningen har beslutat om regler gällande vad som gäller för besöksparkering, den bostadsrättshavare som tar emot dig som gäst har då en skyldighet gentemot föreningen att ta reda på vad som gäller och tala om detta för dig. Bara för att du parkerar på en bostadsrättsförenings parkering trots att du inte besöker någon i föreningen betyder inte att du har någon allmän skyldighet i att sätta dig in i föreningens stadgar. Att man inte bör parkera på föreningens parkering utan att vara besökande är en annan sak. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor! Vänligen,

Hyresrätt dåligt skick

2017-10-31 i Hyresrätt
FRÅGA |hej!Jag var tvungen att bo i en renoveringslägenhet och där bodde jag ungefär 9 månader och under denna tid var livsförhållandet mycket dåligt, det var väldigt kallt på vintern, isoleringen var också väldigt dålig och den ledde till att jag blev sjuk hela tiden , jag har aldrig varit sjuk på det här sättet, jag var tvungen att åka till vårdcentral eller till akutmottagning minst en gång per vecka pga förkylning , influensa och astma , min man och mitt barn var också väldigt sjuka och vi kunde inte göra nånting eftersom våga hyresvärd inte göra nånting och vi var rädda att vi hamnar på gatan .Jag fick en hård kall astma och enligt doktorn hade jag riskerat min hälsa , han förklarade till mig att det är kylan är den största orsaken till det , jag berättade också att vi bor i en dålig lägenhet och där är livet är outhärdligt. Han sa att det går inte att leva i denna lägenheten längre och det var bättre att hitta en annan bostad.Jag kollade nyligen på min journal och jag var chockad av de antal gånger jag varit på sjukhuset under de tre sista månader .Min fråga gäller att jag vill kräva en skadestånd / ersättning mot min ex hyresvärd, hur gör man då ?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En hyresvärd är skyldig att hålla lägenheten "i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet" (Jordabalken 12:9, 12:14), såvida inte tidigare har avtalats om att lägenheten är i sämre skick. Har du vänt dig till hyresvärden och påtalat felen (bristande isolering)? Bristerna kan medföra att du antingen har rätt till nedsättning av hyran då lägenheten är i bristfälligt skick, och rätt till skälig kostnadsersättning föreligger. I annat fall har du möjlighet att få rätt till skadestånd genom den skada du lider. I sådant fall förutsätter detta att du kan styrka att du lidit skada och att denna skada orsakats av hyresvärdens försumlighet. Andra alternativ kan vara att du har rätt till uppsägning i förtid (om hyresvärden ej åtgärdar problemet) eller s.k. åtgärdsföreläggande, innebärande att du kräver att hyresvärden reparerar skadan. Jag skulle rekommendera dig att kontakta din lokala hyresnämnd där du bor, eftersom dessa medlar mellan hyresvärdar och hyresgäster och se om de kan hjälpa dig.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Uppsägningstid för hyreslokal när uppsägningstid inte avtalats

2017-10-31 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej.Jag hyr en lokal av en bostadsrättsförening för min verksamhet.När jag skrev under avtalet så avtalades ingen uppsägningstid.När jag nu vill säga upp avtalet hävdar föreningen att det är 3 månaders uppsägning.Det har de skrivit in i efterhand på kontraktet utan att jag fått ta del av det.Kan dom verkligen kräva 3 mån Är det lagligt att ändra på ett redan undertecknat kontrakt utan den andres vetskap?Jag begärde för 8 mån sen att få en ny kopia på kontraktet då jag inte hittade mitt just då.Men det fick jag aldrig.Tacksam för svar.Mvh
Clara Görrel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som avtalats mellan dig och hyresvärden som är det som gäller. Hyresvärden kan inte utan ditt samtycke föra in villkor i avtalet efter att avtalet ingåtts. Gällande uppsägningstid gäller att uppsägningstiden är nio månader om hyresavtalet är tecknat på obestämd tid och annan uppsägningstid inte har avtalats. Har avtalet slutits på bestämd tid och avtalad uppsägningstid saknas gäller följande (12 kap 4 § jordabalken):1. en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor,2. en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader,3. tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet,4. tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader men längst nio månader och det är fråga om en lokal,5. nio månader i förväg om hyrestiden är längre än nio månader och det är fråga om en lokal. Hoppas detta gav dig svar på din fråga! Vänliga hälsningar