Krävs samtycke för andrahandsuthyrning av lokal?

2015-08-06 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej har hyrt ut min lokal i andra hand. Hittade ingenting i kontraktet om andrahandsuthyrning när jag gjorde det. Begärde således ej lov av värden. Har dock muntligt löfte att jag kan hyra ut kontorsplatser.Har nu fått mail av värden om att antingen vidta rättelse om det inte fins skäl att hyresvärden skall " tåla detta" eller om vi inte är överens så jag vi gå till hyresnämnden. Hyresvärden är större privat värd i Sth området.Vad är det som gäller vid andrahands uthyrning av lokaler för företag/juridisk person.
Daniel Scharff |Tack för att du vänder dig till Lawline.För andrahandsuthyrning av en lokal gäller i princip samma regler som för andrahandsuthyrning av bostad. Reglerna finns i den s.k. hyreslagen, 12 kap. Jordabalken (1970:994), JB: Bestämmelser angående denna situation finns i 12 kap. 39-40 §§ JB. Hyresvärdens samtycke krävs för att andrahandsuthyrning av hela lokalen ska vara tillåtet. Tillstånd för uthyrning ska lämnas av hyresnämnden om hela lokalen hyrs ut p.g.a. till exempel hyresgästens ålder, sjukdom, utlandsvistelse, studier eller andra särskilda förhållanden. TIllstånd ska även ges om det inte finns befogad anledning att vägra samtycke.Det din hyresvärd skriver verkar vara taget ur 12 kap. 41 § JB. Det som avses är partiell sublokation, när endast en del av lokalen hyrs ut, medan du samtidigt är kvar som hyresgäst. Det är tillåtet att ha någon "inneboende" utan att inhämta tillstånd om det inte medför men för hyresvärden. Om det medför men och du inte vidtar rättelse kan hyresrätten bli förverkad enligt 12 kap. 42 § 1 st. 4 p. JB. Hyresvärden kan också motsätta sig en andrahandsuthyrning om den som ska hyra i andra hand är olämplig att bedriva verksamhet i lokalen. Du kan givetvis hävda att din uthyrning inte medför men för hyresvärden, men det kan mycket riktigt bli en sak för hyresnämnden att avgöra. Normalt sett behöver du i vart fall inte ha tillstånd för en andrahandsuthyrning av en del av lokalen.Med vänliga hälsningar

Hyra av hus/ uppsägningstid

2015-08-05 i Hyresavtal
FRÅGA |Jag hyr från 1999 ett litet hus. Nu har vi blivit uppsagda med en uppsägningstid om 6 veckor. Går det?
Måns Gottfries |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Frågor om hyra regleras i Jordabalkens (1970:994) (JB) 12 kapitel, du kan läsa kapitlet i sin helhet https://lagen.nu/1970:994#K12P1S1. Objektet för hyresavtal är hus eller delar av hus och kallas i lagen för ”lägenhet". Detta framgår indirekt av 12:1 1 st. andra meningen JB. Lagens uttryckssätt överensstämmer således inte med vanligt språkbruk. Det hus ni hyrt är följaktligen exempel på en lägenhet i lagens mening. I det fall en privatperson hyr ut en egen bostadslägenhet gäller lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad, under förutsättning att uthyrning inte sker i näringsverksamhet, enligt dess 1 § 2 st. har lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad företräde. Av frågan framgår inte i vilken egenskap uthyraren hyr ut till er, reglerna om uppsägningstid är dock likartade, men de olika lagarna innehåller andra regler som skiljer sig åt. Reglerna i 12:e kapitlet är som huvudregel tvingande till förmån för hyresgästen, detta framgår av 12:1 5 st. JB och innebär att en ej kan ingå avtal som för hyresgästen innebär sämre villkor än vad lagen stadgar. Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad är på samma sätt tvingande till förmån för hyresgästen enligt dess 2 §. Jag utgår från att detta hyresavtal gällt på obestämd tid. Hyresavtal som gäller för obestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla, enligt 12:3 1 st. JB respektive 3 § lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad. Uppsägningstiden gällande hyra av bostadslägenhet på obestämd tid är 3 månader, detta enligt 12:4 1 st. 1p. JB. Uppsägningstiden är även 3 månader enligt lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad, detta enligt 3 § 2 st. En uppsägningstid om 6 veckor är därav för kort och då reglerna är tvingande till förmån för hyresgästen så kan denna regel ej avtalas bort. Det kan tilläggas att det av 12:46 JB dessutom följer ett besittningsskydd som innebär en rätt till förlängning. Av 3 § 3 st. lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad följer att hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet om parterna inte avtalat om detta. Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad har som sagt företräde men saknar tillämplighet i det fall uthyraren är en näringsidkare, detta bör ni undersöka då även förlängning kan vara aktuellt enligt jordabalkens regler. I vilket fall gäller en uppsägningstid om 3 månader och 6 veckor är således för kort tid. Jag råder dig att kontakta din hyresvärd och försöka lösa den uppkomna situationen. Löses inte problemet på den vägen bör du vända dig till hyresnämnden för hjälp.Jag hoppas att svaret var till din hjälp.

Formkrav vid försäljning av bostadsrätt

2015-08-05 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Hej Lawline! Jag har en etta bostadsrätt som jag funderar att sälja. Dock vill jag inte anställa en mäklare som gör jobbet åt mig. Jag vill stå för försäljningen själv. Vad är den rätta juristiska vägen att gå? Tack för en bra sida!
Martin Persson |Tack för din fråga.Gällande försäljning av en bostadsrätt finns det inget krav på att en fastighetsmäklare måste anlitas.De krav som däremot ställs vid försäljning av fast egendom, tillika en bostadsrätt, uppställs i 4 kapitlet 1 § jordabalken. Dessa lyder kortfattat att det för det första måste upprättas en skriftlig köpehandling som signeras av såväl säljare som köpare. För det andra måste det framgå vilken fastighet det gäller samt uppgift om överenskommen köpeskillnad. För det tredje och sista skall avtalet förklara att det handlar om en överlåtelse mellan de involverade parterna (köpare och säljare).Det kan dock vid fastighetsöverlåtelser ändå rekommenderas att man säkerställer dess juridiska utformning då det oftast kan handla om såväl stora överlåtelsesummor som en relativt hög risk för framtida tvistemål om fastighetens beskaffenhet. Undrar du mer om detta eller är intresserad av fortsatt juridisk rådgivning i ärendet är du välkommen att kontakta oss per telefon på 08 - 533 300 04.Vänligen,

Hur överlåter man en lägenhet och vad blir konsekvenserna?

2015-08-01 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hejsan! Min fråga är ganska kort; kanske för att jag tycker att det är väldigt svårt att sätta sig in i detta med bostäder och dess försäljningar. Min mamma äger än lägenhet i Stockholm som hon vill överlåta till mig då hon flyttar utomlands. Detta kommer bli min första bostadsrätt. Hon har dock inte betalat av lånet som idag ligger på 1,4 miljoner. Lägenheten köptes för 1,5. Marknadsvärdet på lägenheten idag ligger dock på runt 3,5-4 miljoner. Hur skulle man gå till väga om hon vill överlåta den till mig? Kan jag möjligtvis ta över hennes nuvarande lån? Har förövrigt fått ett lånelöfte på 1,9 miljoner.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!ÖverlåtelsenDe alternativ som finns när man vill överlåta en lägenhet är förstås i de flesta fall att antingen sälja eller ge lägenheten som gåva. Jag antar att din fråga handlar om en bostadsrätt. Enligt 6 kap. 4 § Bostadsrättslagen (https://lagen.nu/1991:614#K6) skall man i båda fall skriva ett skriftligt avtal, som skrivs under av både köparen och säljaren (eller givaren och mottagaren), innehåller uppgifter om vilken lägenhet det rör sig om samt priset. Om det är en gåva, skall det istället framgå att det inte finns något pris. Vill man att den som får gåvan skall ta över lån, skall naturligtvis även det stå med som villkor.Utöver kravet på att skriva ett avtal finns det inga större svårigheter, men det är viktigt att veta att den som 1,4 miljoner har lånats av måste samtycka till att lånet flyttas över till en ny person.Skatterättsliga konsekvenserKort sagt är det självklart att du kan ta över din mammas lån, och i övrigt kan ni förstås göra upp om vilket pris ni vill. Beroende på vad priset blir kan det dock bli lite olika skatterättsliga konsekvenser om du senare säljer lägenheten. Grundregeln är enligt 44 kap. 13-14 §§ att skatten beräknas utifrån "Försäljningsintäkten minus vad man har betalat för det man säljer". Det är så att om du inte betalar "fullpris", blir mellanskillnaden mellan det du betalar och marknadsvärdet att se som en gåva. För att visa på hur jag menar kommer jag i exemplen nedan att tänka mig att du endast övertar lånet på 1,4 miljoner kr och inte behöver betala något mer för att få lägenheten. Exempel:Lägenheten är värd 4 miljoner kr. Din mor ger dig lägenheten mot att du tar över lånet på 1,4 miljoner kr.Skatterättsligt anses du ha köpt 35 % (1,4/4=0,35) av lägenheten medan du har fått 65 % som gåva.Om du senare säljer lägenheten blir det här viktigt. 35 % anses du nämligen ha köpt för 1,4 miljoner kr. När man räknar ut skatten får den andelen, kommer du att få dra av 1,4 miljoner kr från den andel av pengarna som du har fått för 35 % av lägenheten; det var ju bara 35 % som ansågs vara ett köp, och du betalade ju 1,4 miljoner kr genom att ta över lånet. När det gäller de övriga 65 %, får du istället dra av det din mor betalade för dessa, vilket blir 1500000X0,65=975000 kr(se 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen, sehttps://lagen.nu/1999:1229#K45).Exempel:Du säljer om några år lägenheten för 5 miljoner kr.5000000x0,35=1750000 kr av inkomsten är för den del som du köpte genom att ta över din mammas lån.5000000x0,65=3250000 kr är för den del som i skatterätt räknas som gåva.Skatten vid försäljning av en bostadsrätt är enligt 45 kap. 33 § och 65 kap. 7 § Inkomstskattelagen 22 %.Den totala skatt du skall betala räknas ut såhär:((1750000-1400000)x0,22)+((3250000-975000)x0,22)=577500 kr.Kort sammanfattat blir den skatt du får betala när du säljer lägenheten större ju mindre du har betalat till din mamma. Betalar du fullpris, bli det naturligtvis så att du får dra av hela kostnaden om du senare säljer lägenheten! Jämfört med mitt exempel blir det betydligt mindre skatt i så fall. Istället får i så fall din mamma betala mer i skatt; för henne fungerar det ju precis likadant när skatten räknas ut; det hon har betalat dras från det hon får vid försäljningen och sedan är skatten 22 % av vad den uträkningen ger.Hoppas att det ganska långa och komplicerade svaret är till hjälp!Hälsningar,

Grannarnas träd förstör min uppfart

2015-08-06 i Fastighet
FRÅGA |Hej! Min fråga: Rötterna från grannens träd (tallar) förstör asfalten till min infart där jag parkerar min bil. Kan jag kräva att grannen ska fälla ner 2-3 träd? Tacksam för svar
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Om en grannes rot eller gren tränger in på din sida av fastigheten och det medför olägenhet för dig har du rätt att ta bort dem, i detta fall gäller det ju rötter. Men du måste först bereda grannen tillfälle att själv åtgärda det om det kan befaras medföra skada för grannen, se https://lagen.nu/1970:994#K3P2S1. Grannen måste få rimlig tid på sig att åtgärda problemet innan du får göra något åt saken, vilket är åtminstone mellan tre och sex månader. I lagtexten anges tydligt att det gäller rot och gren, dvs. inte stammen på trädet. Om du ska ta bort rötterna själv måste du göra det så att inte träden dör, eftersom du isåfall kan bli skadeståndsskyldig.Du kan alltså inte kräva att grannen ska ta bort träden helt, däremot rötterna om de förstör din uppfart. Hoppas det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Anlägga färist/sätta upp grind vid servitut

2015-08-05 i Servitut
FRÅGA |HejUndrar om vi ( fastighetsägare ) kan anlägga en färist på en väg som är servituts belagd.Alternativt sätta upp grind o ge servituts innehavaren en nyckel.
Daniel Scharff |Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Servitut upplåtes skriftligen enligt 14 kap. 5 § Jordabalken (1970:994), JB. Att sätta upp en grind eller färist på en servitutsbelagd väg strider under vissa omständigheter mot servitutet. Avgörande är om åtgärden hindrar utövandet av servitutet, gör den det strider den mot 14 kap. 11 § JB. Fastighetsägaren har då åsidosatt sina skyldigheter enligt avtalet. Då ska fastighetsägaren att återställa det som rubbats, se 14 kap. 7 § JB.Färisten skulle enligt min mening inte alls hindra utövandet av servitutet. Sätter ni upp en grind kan det bli svårare, men ger ni en nyckel till servitutsinnehavaren bör det gå bra. Framgår något annat av ert servitutsavtal så gäller detta dock. Mitt råd är att helt enkelt tala med servitutsinnehavaren och se vad denne föredrar. Båda föreslagna alternativ är troligen tillåtna.Med vänliga hälsningar

Uppsägning och avhysning, andrahandsuthyrning

2015-08-02 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Jag har hyrt ut min lägenhet i andrahand under en period. Sedan en månad tillbaka är andrahandshyresgästen uppsagd och ska enligt kontraktet flytta senast den 30 september. Jag har fått information om att Kronofogden kan avhysa någon om min andrahandsgäst vägrar flytta när kontraktet gått ut. Stämmer detta? Varför måste Socialstyrelsen meddelas om ett sådant beslut? Kan det beslutas om att andrahandshyresgästen får bo kvar, mot min vilja?
Daniel Scharff |Tack för din fråga.UppsägningDen s.k. hyreslagen gäller hyreslägenheter, se Jordabalken kap. 12 (JB). Jag vill ta upp några regler kring uppsägning i svaret på din fråga. 12 kap. 8 § JB säger att en uppsägning från hyresvärden ska vara skriftlig.Enligt 12 kap. 8 § JB gäller en ansökan hos domstol med yrkande att hyresförhållandet skall upphöra eller att hyresgäst skall avhysas som uppsägning. Detsamma gäller en ansökan enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning om att hyresgäst skall avhysas. Mycket riktigt kan du alltså ansöka om avhysning hos Kronofogden, se närmare här. Det kan hända att hyresgästen bestrider förläggandet om avhysning, då måste saken prövas i domstol. Det kan ta några månader i det fallet, annars verkställs avhysningen inom några veckor. Utebliven betalning, störningar eller vanlig uppsägningJag vet inte skälet bakom uppsägningen i ditt fall. Om uppsägningen sker utan uppsägningstid p.g.a. utebliven betalning bör du titta på 12 kap. 44 § JB. Paragrafen säger att socialnämnden i kommunen ska informeras om uppsägningen sker p.g.a. utebliven betalning. Betalar hyresgästen eller socialnämnden hyran inom tre veckor och två dagar från det att de fått meddelandet får hyresgästen bo kvar. Vägrar hyresgästen flytta trots fortsatt utebliven betalning kan du begära avhysning enligt ovan.Säger du upp hyresavtalet utan uppsägningstid med anledning av störningar ska socialnämnden informeras innan du överhuvudtaget kan säga upp avtalet, se 12 kap. 25 § JB. Vägrar hyresgästen flytta efter att du uppfylllt dessa villkor kan du begära avhysning enligt ovan.Om hyresgästen sagts upp enligt vanliga regler, då uppsägningstiden normalt är 3 månader, se 12 kap. 4 § JB, gäller annat. Om hyresförhållandet varat mer än två år krävs ytterligare åtgärder innan du kan begära avhysning, bland annat hänskjutande av tvisten till hyresnämnden. I annat fall kan du direkt begära avhysning enligt ovan om hyresgästen inte flyttar.Ny lag vid uthyrning av bostadsrätterJag vill sist uppmärksamma på att en ny lag om uthyrning av bostadsrätter gäller för kontrakt som skrivits efter 1 januari 2013. Lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad gäller upplåtelser i bostadsrätt som sker utanför näringsverksamhet. För hyresvärden gäller dock även här en uppsägningstid på tre månader, därefter kan avhysning bli aktuellt om hyresgästen inte flyttar, se 3 §.Området är inte helt lätt att förstå, hoppas det är något klarare nu i vart fall.Med vänliga hälsningar

Dolda fel i fastighet

2015-07-31 i Köpavtal
FRÅGA |Har idag överlåtit min halva av huset till mitt ex. mot att att han tar över ansvaret å skulderna som finns kvar... Han började då prata om att man som säljare är skyldig till att stå för dolda fel i upp till 10 år. Är jag en säljare när jag inte fått ett öre för huset? Jag har bara låtit honom ta över hus å resterande skulder då han inte har råd att lösa ut mig, kan jag då bli skyldig att stå för fel som visar sig om nått år? Fel finns det i huset som vi båda är medvetna om å han tar ju över med de kända felen.... Vi har bott i huset tillsammans i över 10 år.Tacksam för svar!
Alfred Brandt |Hej! Vad som innebär köp av fastighet och hur ett sådant köp går till framgår av Jordabalken 4:1, https://lagen.nu/1970:994. Här av framgår att ett köp av fast egendom utgår genom ett upprättande av en köpehandling där säljaren och köparen skriver under. Det framgår inte av frågan hur avtalet ser ut, men om kravet i 4:1 jordabalken är uppfyllt innebär det ett köp av fast egendom. Gällande frågan din fråga om säljaren har ansvar för dolda fel stämmer detta bara i viss utsträckning. Det stämmer att köparen har 10 år på sig att åberopa fel som föreligger, 4:19b Jordabalken. Men detta ansvar gäller bara fel som köparen inte med fog kunnat förutsätta vid köpet. I ditt fall kan dessa dolda fel troligen inte komma att bli aktuella eftersom ditt ex med fog bör känna till det mesta om fastigheten - eftersom han (utifrån vad jag förstått) redan bor där. Utöver detta har det i praxis visat sig att undersökningsplikten för en köpare har visat sig sträcka sig långt och att dessa fel som kan medföra hävningsrätt för en köpare är väldigt sällsynta. Hoppas du känner att din fråga är besvarad och tack för att DU vänder dig till Lawline! Vänligen,