Betala skatt på pengar en fått genom appen Swish

2018-10-25 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag undrar om en sakIgår fick jag min lön sen jag fick en betalning med swish från min kompis, min fråga är ska jag betalar skatt för pengarna jag fått av min kompis genom swish??
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är svårt att säga om du ska skatta dessa 9000kr du fått av en kompis utan att veta bakgrunden till varför du fick dem. Är dessa 9000kr bara en gåva så behöver du inte skatta på dem (8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). Om det är så att du utfört ett arbete åt din vän eller sålt något åt honom eller henne så hänför sig dessa pengar antingen till inkomstslaget tjänst, näringsverksamhet eller kapital 10, 13 respektive 41 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Det innebär att dessa ska beskattas genom att summan tas upp i din deklaration. Så för att ge svar på din fråga det beror på om pengarna är en gåva, hänför sig till ett arbete eller försäljning. Om de hänför sig till en försäljning så ska de endast skattas om du gjort en vinst genom försäljningen. Hoppas detta svar var till någon hjälp.Med vänliga hälsningar!

Dricks/skatt

2018-08-21 i Inkomstskatt
FRÅGA |Min arbetsgivare har börjat betala ut min dricks från arbetet på min lönespecifikationen men det står att den ej är beskattad, vilket jag förmodar att det är vi personalen som bestämde över vår dricks men arbetsgivaren har sagt att det är de som bestämde över våran dricks och när och hur den ska utbetalas! Vilket det då skulle betyda att det är arbetsgivarens ansvar att dricksen skattas inte vi i personalen och att även arbetsgivaren måste betala en arbetsgivaravgift. Eller är jag fel ute känns att man nästan blir lurad de vi ha all kontroll över dricksen men säger att det är vårt ansvar att skatta den, jag förmodar att de inte vill betala arbetsgivaravgift! Skulle vilja få den beskattad med min lön, är det möjligt att få det av arbetsgivaren. Undrar om Det stämmer det jag skriver och det är arbetsgivaren som gör fel här! Kan man kontakta skatteverket om detta? Tacksam för svar!
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först vill jag börja med att säga att det alltid går att kontakta skatteverket om man har frågor om skatt, de är skyldiga att besvara frågan. Som svar på din fråga så betalas inga arbetsgivaravgifter på dricks då det inte är arbetsgivaren som är utbetalaren av dricksen. Dock väljer varje arbetsplats själv hur de vill fördela upp dricksen, om varje individ ska behålla sin egna dricks eller om det ska delas lika mellan personalen. Dricks är en en förmån man får genom sitt arbete och beskattas av arbetstagaren själv. Så enligt din fråga så kan jag inte se att din arbetsgivare gör något fel.Med vänliga hälsningar!

Ettårsregeln

2018-01-16 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Ettårsregeln säger att jag inte är skatteskyldig i Sverige om jag är anställd minst ett år och inte behöver skatta i landet jag arbetar i pga avtal med arbetsgivaren.Jag har blivit anställd vid CERN, anställda vid CERN betalar inte inkomstskatt i Schweiz. Min anställning är från 2018-02-01 till 2019-01-31, dvs 365 dagar, dvs 1 år. Gäller ettårsregeln för denna anställning? När jag varit i kontakt med skatteverket påstår de att minst ett år skulle vara 2018-02-01 till 2019-02-01, dvs 366 dagar, dvs ett år och en dag.Med vänliga hälsningar
Julia Zarour |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att ettårsregeln ska bli tillämplig så förutsätts (3:9 inkomstskattelag):- vistelse och anställning på minst ett år i ett land- att det inte rör sig om anställning hos svenska staten eller svensk kommun- att det inte finn krav på beskattning i verksamhetslandet som framgår av lagstiftning, administrativ praxis eller avtal. I ditt fall så har du en anställning på 365 dagar enligt avtalet vilket omfattar ett år, men ettårsregeln tar sikte på att minst ett år ska ha gått varför en anställning på 366 dagar är ett krav. Tyvärr får terminologin "ett år" och "minst ett år" två olika utfall. Skulle du inte kunna se om det finns möjlighet med någon förlängning av anställningsavtalet? Jag hoppas detta svar var till någon hjälp,Med vänliga hälsningar

Är det möjligt att undvika en vinsbeskattning

2018-10-25 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag vill hjälpa mitt barnbarn som pluggar på högskola med 1-2 rums bostadsrätt. Meningen är att jag köper den kontant och han står för månadskostnaden. Om ca två år när han slutar plugga och får jobb ( han blir master inom datateknik) tänker han ta ett bolån och köpa lägenheten eller ev köpa större och sälja den mindre. Hur skall vi göra för att slippa vinstskatter och dyl.?
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår din fråga rätt så är du intresserad av att veta hur du i framtiden undviker vinstbeskattning vid en eventuell försäljning av bostaden till din son. Reglerna om kapitalvinstbeskattning återges i 44 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). Kortfattat så innebär reglerna om kapitalvinstbeskattning att du måste betala skatt på den vinst du gör när du säljer exempelvis din bostadsrätt. Enkelt exempel: har du köpt en bostad för 1 000 000kr och säljer den sen för 2 000 000kr så ska vinsten du gjort på 1 000 000kr beskattas. Det finns även utrymme till att räkna av vissa utgifter som benämns för avdragsgilla kostnader. Beräkningen sker på så sätt att du räknar skillnaden mellan försäljningspriset minskat med utgifterna du haft på bostaden (44 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229)). Utgifterna för bostaden kallas för omkostnadsbelopp i detta ingår köpeskillingen, förbättringsutgifter och mäklarkostnader (44 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229)). Dessa angivna kostnader får du räkna av från försäljningspriset eftersom det är utgifter du haft på fastigheten. Till förbättringskostnader räknas renovering som fått huset att öka i värde. Om du vill undvika att betala kapitalvinst så är ditt enda alternativ att sälja bostaden utan vinst. Men när din son sedan säljer den vidare så kommer han förmodligen att vara intresserad av att göra en vinst. Svaret på din fråga blir att det inte är möjligt att undvika en vinstbeskattning så länge det gjorts en vinst. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp annars är du välkommen åter med frågor. Med vänliga hälsningar!

Kapitalvinstskatt

2018-03-27 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej ! Jag ska betala in vinstskatt det här året för min lägenhet jag sålde. Jag köpte lägenheten tillsammans med min sambo för 1.675.000:-. vi stod 50/50 på lånet. drygt 1 år senare gjorde vi slut och det bestämdes att jag bor kvar. vi värderade lägenheten till 2.000.000:-. han fick då sin del av vinsten minus en summa jag lagt mer i handpenning (vi hade skuldebrev på det) så han fick 137.500:- ner i fickan och jag stod sen ensam på lånen. Vi gjorde ett överlåtelseavtal. drygt ett år efter det utökade jag bolånet med 100.000:- för att renovera köket. Förra året sålde jag bostaden och fick 3.100.000:-. Jag har svårt att greppa vad min vinstskatt blir? räknar jag med att jag köpte lägenheten för 1.675.000/2 (837.500) har jag alltså en vinst på 2.263.000:- som ska beskattas 0,22% (497.860:-) Men jag har ju inte gjort en vinst på så mycket pengar? eftersom jag tog över hela lånet blev min vinst 1.425.500 (x0.22 = 313.500:-)sen har jag de där 100.000:- som jag utökade bolånet med som jag inte vet vad jag ska göra med? mycket tacksam för att få lite klarhet i det här.. Nu har jag köpt en ny lägenhet tillsammans med min nuvarande sambo, eftersom vi gick in 50/50 på den så blev kostnaden för den mindre än förra lägenheten. så skatten måste betalas in det här året. mvh
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mycket rätt så måste du betala kapitalvinstskatt när du sålt din bostad med vinst. Kapitalvinstskatten ligger på 30 procent dock ska den vinsten kvoteras till 22/30 eftersom det är en privatbostadsfastighet vilket i sig resulterar en skatt på 22 procent (65 kap. 7 § + 45 kap. 33 § inkomstskattelagen). Beräkningen sker på så sätt att du räknar skillnaden mellan försäljningspriset minskat med utgifterna du haft på bostaden (44 kap. 13 § inkomstskattelagen). Utgifterna för bostaden kallas för omkostnadsbelopp i detta ingår köpeskillingen, förbättringsutgifter och mäklarkostnader (44 kap. 14 § inkomstskattelagen). Dessa angivna kostnader får du räkna av från försäljningspriset eftersom det är utgifter du haft på fastigheten. Att du utökat bostadslånet med 100 000 kr är i sig ingen avdragsgill kostnad om inte det är så att du renoverat för dem. Är det så att du renoverat bostaden med dem pengarna så är de avdragsgilla. Skatteverket kan komma att begära dig på bevisning där du ska styrka att dessa 100 000kr gått till förbättringsutgifter. Detta gör du med exempelvis kvitton eller för och efterbilder. Exempel på hur du kan räkna. Eftersom jag inte vet exakt vad du haft för kostnader så kommer jag inte kunna räkna ut ett exakt belopp. Men jag hoppas att mitt exempel ska vara till någon hjälp eller vägledning. Du och din dåvarande sambo köpte bostaden för 1 675 000 kr. Sedan tog du över huslånet varför du ska räkna på köpeskillingen 1 675 000 kr enligt köpekontraktet. Du sålde sedan bostaden för 3 100 000 kr. Vi har nu en vinst på 1 425 000 kr av den vinsten behöver du endast skatta 22/30 vilket resulterar i ett belopp på 1 045 000 kr (jag räknade så här 22/30 x 1 425 000 = 1 045 00 kr). Det är det här beloppet på 1 045 000 kr du räknar 30 procent skatt på och summen blir 313 500 kr. Alltså kommer du behöva skatta 315 500 kr i mitt exempel. Observera att jag innan exemplet nämner att jag inte räknat på avdragsgilla utgifter du haft som exempelvis lånet på 100 000kr. Det lånet får endast dras av om det gått till reparation/renovering och om du drar av det så kommer kapitalvinsten minska och därav får du ett lägre slutbelopp som du ska skatta. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp, du är välkommen att höra av dig med mer frågor och funderingar. Jag rekommenderar dig dock att tala med skatteverket angående mer detaljerade frågor kring skatt, de har en skyldighet att besvara dina frågor och vägleda dig rätt. Med vänliga hälsningar!