Skatt för boende i Danmark

2021-05-08 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej! Jag har några frågor gällande att betala skatt i Sverige när man bor utomlands. Bakgrundsinfo: Jag är svensk medborgare men bor nu i Danmark. Min familj (föräldrar, syskon m.m.) bor kvar i Sverige. Jag är uppvuxen i Sverige men har aldrig jobbat eller betalat skatt. Mina frågor är:1. Har jag skattehemvist i Sverige och är jag i så fall det man kallar obegränsat eller begränsat skatteskyldig?2. När jag får ett jobb här i Danmark, är jag då skyldig att betala skatt i Sverige för den inkomsten? 3. Jag har sedan 2018 ägt en s.k. "andelsbolig" (i princip en bostadsrätt) här i Danmark, som kommer att säljas. Är jag skyldig att betala skatt i Sverige för detta?Tack på förhand.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om beskattning besvaras främst genom hänvisningar till inkomstskattelagen (IL). För begränsat skatteskyldiga gäller därutöver lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatt (SINK).Du skulle kunna anses som obegränsat skatteskyldig på grund av din anknytning till Sverige och att du tidigare bott här (3 kap. 3 § 3 p. IL). Att du är medborgare i Sverige är något som talar för att du är obegränsat skatteskyldig, men det är flera faktorer som spelar in; bland annat huruvida du har fastighet i Sverige, om du är varaktigt bosatt utomlands, etc. (3 kap. 7 § IL). Utan att veta mer detaljerad information om din livssituation kan jag inte ge ett helt säkert svar, men utifrån den informationen du givit (att du varaktigt bor i Danmark och att du verkar bo där permanent och utan planer att flytta hem) är min bedömning att du är inte är obegränsat skatteskyldig. Istället är du begränsat skatteskyldig (3 kap. 17 § 1 p. IL). För att du ska få ett uttömmande och tillfredsställande svar kommer jag dock redovisa för båda situationerna. Du kan hoppa över den rubriken som du anser irrelevant. Obegränsat skatteskyldigDen som är obegränsat skattskyldig är skatteskyldig för samtliga intäkter. Det finns dock ett skatteavtal mellan Sverige och Danmark som innebär att du inte blir beskattad "dubbelt". InkomstNär du får jobb i Danmark kommer du att betala skatt i Danmark eftersom du har hemvist i där (art. 15 skatteavtalet). Försäljning av bostadsrättFörsäljning av fast egendom beskattas i den stat där den fasta egendomen är belägen. I ditt fall innebär det att du betalar skatt i Danmark för försäljningen (art. 6 & 13 skatteavtalet).Begränsat skatteskyldigOm du anses vara begränsat skatteskyldig (vilket är min bedömning utifrån informationen i din fråga) är du endast skatteskyldig i Sverige för vissa inkomster (3 kap. 18 § IL). Varken inkomst från arbete i Danmark eller försäljning av bostadsrätt i Danmark är sådan inkomst (jfr 5 § SINK). SammanfattningHuruvida du är begränsat eller obegränsat skatteskyldig avgörs genom att beakta olika faktorer. Att du är svensk medborgare talar för att du är obegränsat skattskyldig, men mycket annat i din fråga talar för att du är begränsat skatteskyldig. Min bedömning är därför att du är begränsat skatteskyldig, men detta är inget jag kan konstatera med 100% säkerhet. Det spelar dock mindre roll i ditt fall eftersom du är skatteskyldig i Danmark för båda inkomsterna du beskriver och inte i Sverige för någon av dem, antingen genom skatteavtalet (om du anses obegränsat skatteskyldig) eller genom SINK (om du anses begränsat skatteskyldig).Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig!Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,

Beskattning vid överlåtelse av bostad

2021-04-23 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej Lawline, Min fråga gäller en bodelning. Jag och min tjej har köpt en bostadsrätt och har separerat oss. Vi är inte gifta men vi äger bostadsrätten gemensamt. Det är värt att nämna att jag överlät halva bostaden via gåva till henne, men nu vill jag ta tillbaka i samband med separation. Hur blir det rätt juridiskt; kan jag ta över hennes del utan att betala någon skatt eller anses det en försäljning så jag måste beskatta övertagen del ? Tack på förhand
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller gåvor hänvisas främst till gåvolagen (GåvoL) och för skattefrågorna hänvisas till inkomstskattelagen (IL). Som jag förstår frågan är det din sambo som kommer "ge tillbaka" alternativt sälja sin halva av bostaden till dig och att du således kommer bli ensam ägare av bostaden.Bindande gåvor Om du har skänkt bort halva bostaden till din sambo är detta bindande och du kan inte "ta tillbaka" gåvan utan din sambos samtycke (jfr 1 § GåvoL). Om din sambo samtycker till det är det dock självklart möjligt för henne att "ge tillbaka" sin halva av bostaden. Skatt Om du får tillbaka halva bostaden av din sambo utan någon ersättning blir detta att anse som en gåva. Även i det fallet att du betalar en ersättning som är lägre fastighetens taxeringsvärde blir det att anse som en gåva (RÅ 1981 1:29). Gåvor är skattefria och varken du eller din sambo behöver skatta någonting (8 kap. 2 § IL). Om du betalar en ersättning som överstiger fastighetens taxeringsvärde beskattas dock hela överlåtelsen. Det är dock din sambo och inte du som kommer bli beskattad eftersom det är hon som gör en kapitalvinst på försäljningen. Skatten på kapital är i så fall 30% (65 kap. 7 § IL). Värt att nämna är att eftersom det endast gäller halva bostaden tar man såklart utgångspunkt i fastighetens halva taxeringsvärde när man avgör om det utgör en gåva eller inte ovan. Jag hoppas jag har tolkat din fråga korrekt och att du fått ett tydligt svar samt att din situation löser sig på bästa sätt! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Hur mycket skattar man på förskott av arv/gåva?

2021-03-13 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej. Jag är änka och det enda arvtagare. Jag går i tankar om att sälja vårt stort villa. Vi hade två gemensamma vuxna barn. Jag ville ge bort en likadan summa pengar till var och en av barnen efter hus försäljning och efter köp av en mindre lägenhet till mig. Ska denna summa vara skattepliktig, dvs måste barnen betala skatt på gåvan? Vad blir bättre, att ge den som gåva eller som förskott på arv? Tacksam för hjälp.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor om skatt regleras i inkomstskattelagen (IL) medan frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Gåvor som förskott på arv Till att börja med kan sägas att gåvor som ges till bröstarvingar presumeras vara förskott på arv om inget annat framgår (6 kap. 1 § ÄB). Det innebär att det egentligen inte är någon skillnad på en gåva till dina barn eller förskott på deras arv. Det är helt enkelt samma sak kan man säga. Hur blir skatten? Gåvoskatten togs bort i Sverige den 1 januari 2005, vilket innebär att om du ger dina barn en gåva kommer de inte skatta på gåvan överhuvudtaget! Detsamma gäller för deras framtida arv (arvsskatten är alltså numera också borttagen) (8 kap. 2 § IL)Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att förskott på arv och gåva är samma sak, och att dina barn inte kommer behöva skatta någonting på den summan de mottar från dig. Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Hur beskattas inkomst för USA och Sverige

2021-02-05 i Internationell skatterätt
FRÅGA |HejJag är svensk medborgare, jag bor permanent i Sverige. Jag är inte bosatt eller amerikansk medborgare. Jag planerar att öppna ett företag i USA och tillhandahålla mina tjänster till amerikanska kunder i USA. Frågor: 1. Behöver jag betala skatt i Sverige eller USA eller båda? 2. Om ja, hur mycket skatt måste jag betala i Sverige?Tack
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer börja mitt svar med att gå igenom några allmänna punkter vad gäller skattelagstiftningen för att sedan gå in på din specifika situation när det gäller Sverige och USA. Allmänt om skattelagstiftning Den svenska skatteregleringen återfinns i inkomstskattelagen (IL). Först och främst kan sägas att alla som är "bosatta", "stadigvarande vistas", eller har "väsentlig anknytning" till Sverige är skatteskyldiga här för samtliga sina inkomster(3 kap. 3 § & 3 kap. 8 § IL). Det ska dock sägas att det är vanligt för länder att "pinka revir" när det gäller skatteskyldigheten. I princip alla länder är dock överens om att det inte är önskvärt med dubbelbeskattning, dvs. när man beskattas för samma inkomst i två länder. Därför skrivs ofta skatteavtal mellan länderna för att undvika just dubbelbeskattningSkattesituationen när det gäller USA och Sverige Ett sådant skatteavtal finns mellan USA och Sverige. Du kan hitta skatteavtalet på Skatteverkets hemsida genom att klicka här (Svensk version finns om du scrollar ner förbi den engelska). Skatteavtalet finns som sagt till för att undanröja dubbelbeskattning så att du bara ska beskattas i ett av länderna. Om det är enskild yrkesverksamhet du ska bedriva beskattas du i Sverige (art. 14), men om jag förstår din fråga rätt är det snarare ett företag du ska starta som därmed är en juridisk person. Om företaget har sitt säte i USA kommer företaget att beskattas i USA (art. 7). Om du får utdelning från ditt företag beskattas dock sådan utdelning i Sverige (art. 10.1). Sådant ska beskattas i inkomstlaget kapital, vilket innebär att du skattar 30% (65 kap. 7 § IL).Sammanfattning Om det är ett företag du ska bedriva som därmed är en juridisk person beskattas företaget i USA. Utdelning från bolaget som du erhåller beskattas dock i Sverige. Om det istället är du som personligen ska utföra tjänster som enskild näringsidkare beskattas det dock i Sverige. Jag hoppas detta besvarade samtliga dina frågor och gav dig en inblick i skattelagstiftningen! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Arvsskatt mellan Sverige och Tyskland

2021-05-03 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Har egentligen en fråga som gäller ett svar som ni gett här.I den hänvisar ni till en EU förordning. När jag läser den så står det i inledningen (10) att "denna förordning bör inte tillämpas på skattefrågor...". Gäller den förordningen då själva arvsskatten, eller egentligen bara arvslagar i övrigt? när jag läser artikel 21 "allmän regel" och därefter övriga artiklar, så står det inte ett pip om beskattning i dessa.jag tittade därefter i dubbelbeskattningsavtalet sv-ty och tycker att art 24, 26 och 27 ger samma svar som ni gett, dvs ingen arvsskatt i Tyskland i detta fall (inte hundra dock, då jag inte är jurist. Bekräfta gärna). Men jag kan inte se att den där EU förordningen har något med saken att göra.Har ni hänvisat fel eller är det jag som är för obildad :)? Tacksam för svar
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har alldeles rätt i att EU:s arvsförordning tar sikte på de arvsrättsliga lagarna, dvs. frågor som vem som har rätt till arvet och dylikt. Istället ska man se till skatteavtalet mellan Tyskland och Sverige som finns till för att undvika dubbelbeskattning mellan länderna. Det är väldigt vanligt att länder "pinkar revir" för att kunna beskatta en så vid krets som möjligt, men att detta revir sedermera preciseras genom skatteavtal eftersom de flesta länderna anser det vara icke-önskvärt med dubbelbeskattning. Vad gäller?Enligt art. 24.1 i skatteavtalet ska fast egendom (såsom hus och liknande) beskattas i den stat där den är belägen och inte där arvlåtaren är bosatt. I frågan du hänvisade till utgår jag ifrån att någon sådan situation inte var aktuell. Utgångspunkten är enligt art. 24.3 att övrig egendom beskattas i den stat där arvlåtaren har hemvist, dvs. Sverige i det här fallet. Eftersom jag utgår ifrån att arvlåtarna hade all sin egendom i Sverige aktualiseras inte undantagsreglerna i art. 26.2. Det innebär att svenska skatteregler tillämpas på arvet och därmed ingen beskattning överhuvudtaget eftersom Sverige inte har arv- eller gåvoskatt (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Slutsatsen blir alltså densamma som i svaret du hänvisade till, men med ett annorlunda resonemang. Jag hoppas detta förtydligade det du redan hade mer eller mindre full koll på! Och kom ihåg att även om du inte är jurist är det aldrig för sent med ett byte av karriär…;)

Kapitalbeskattning Spanien & Sverige

2021-04-15 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Min son, som bor i Spanien sedan många år, äger en fond i Sverige. När han säljer den vad skall han då betala i skatt?MvhI Strid
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer börja mitt svar med att gå igenom några allmänna punkter vad gäller skattelagstiftningen och tankarna bakom denna. Om du inte är intresserad av detta kan du gå direkt till rubriken "Skattesituationen när det gäller Spanien och Sverige" för det konkreta svaret på din fråga. Allmänt om skattelagstiftningDen svenska skatteregleringen återfinns i inkomstskattelagen (IL). Först och främst kan sägas att alla som är "bosatta", "stadigvarande vistas", eller har "väsentlig anknytning" till Sverige är skatteskyldiga här för samtliga sina inkomster (3 kap. 3 § & 3 kap. 8 § IL).Det ska dock sägas att det är vanligt för länder att "pinka revir" när det gäller skatteskyldigheten. I princip alla länder är dock överens om att det inte är önskvärt med dubbelbeskattning, dvs. när man beskattas för samma inkomst i två länder. Därför skrivs ofta skatteavtal mellan länderna för att undvika just dubbelbeskattningSkattesituationen när det gäller Spanien och SverigeEtt sådant skatteavtal finns mellan Spanien och Sverige och du hittar det genom att klicka här. Enligt skatteavtalet ska realisationsvinster beskattas i det land där man har hemvist (art. 13.4). Din sons hemvist är Spanien (art. 4). Därmed ska din son beskattas i Spanien.Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Med vänliga hälsningar,

Beräkna anskaffningsvärde för fastighet vid gåva och köp

2021-02-10 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej!Ponera att jag har fått min fastighet i gåva (betalat 84% av taxeringsvärde) och vill räkna ut anskaffningsvärde vid eventuell försäljning. Eftersom dem jag "fick" fastigheten av i sin tur fick den i arv, men pga ogiltigt testamente också fick den i gåva av den efterlevande. Vad blir då anskaffningsvärdet för mig vid eventuell försäljning? Det gjordes en värdering i samband med att jag tog över fastigheten.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om beskattning återfinns i inkomstskattelagen (IL) och det är således hit jag hänvisar mina svar. Mitt svar kommer börja med att redogöra för hur man ser på gåvor när det gäller fastigheter för att sedan gå in på vilket anskaffningsvärde du får tillgodoräkna dig. Slutligen ger jag en kort överblick över kapitalberäkningen.Gåva av fastighetNär det rör sig om både gåva och köp (så kallat "blandat fång") gäller vissa speciella regler för fastigheter. Istället för att överlåtelsen delas upp i en köpdel och en gåvodel (som man gör vid ex. bilar, se RÅ 1943 ref. 9), använder man sig av den så kallade "huvudsaklighetsprincipen" när det gäller fastigheter (RÅ 1981 1:29). Det innebär att om ersättningen för fastigheten understiger taxeringsvärdet så ska hela överlåtelsen anses som gåva, medan om ersättningen överstiger taxeringsvärdet så ska hela överlåtelsen anses som köp. I ditt fall understiger ersättningen taxeringsvärdet, och därför ska hela överlåtelsen betraktas som en gåva.Hur beräknas anskaffningsvärde vid gåva? När det gäller gåvor använder man sig utav "kontinuitetsprincipen". Denna innebär att du "övertar" överlåtarens anskaffningsvärde (44 kap. 21 § IL). Detsamma gäller för de som du fick fastigheten ifrån vilket i sin tur innebär att du får tillgodoräkna anskaffningsvärdet som den första personen i "gåvoledet" hade. Det kanske låter krångligt, men jag hoppas du förstår min formulering. Därutöver får du tillgodoräkna det anskaffningsvärde som du haft (alltså 84% av taxeringsvärdet som du betalade). Dessutom kan du vid kapitalberäkningen tillgodoräkna dig utgifterna för avyttringen samt vissa förbättringsutgifter som har inneburit "grundförbättringar" av fastigheten (jfr 44 kap. 13-14 §§ IL & 45 kap. 11-12 §§ IL). Då din fråga inte rör just kapitalberäkningen väljer jag att inte gå djupare in på detta i mitt svar då svaret i så fall blir väldigt långdraget.Sammanfattning Istället kan svaret sammanfattas som så att ditt anskaffningsvärde är det belopp du betalade för fastigheten, plus det anskaffningsvärde som den första personen i gåvoledet hade fått tillgodoräkna sig vid en försäljning. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

När beskattas kapitalvinster?

2021-01-19 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hello, I read somewhere that in Sweden the right to tax capital gains on foreign securities is limited to securities acquired when the individual lived in Sweden. This would be very meaningful for me as I intend to sell shares that were acquired before my move to Sweden. Therefore, I need to know if I can forgo the capital gains tax on them. However, I am not able to find a direct answer on Skatteverket.se. Can you help?Big thanks in advance!
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!/Hello and thank you for turning to us at Lawline with your question. An answer in english will follow down below after the swedish version. Skattelagstiftningen återfinns främst i inkomstskattelagen (IL) och det är hit jag hänvisar mina svar. Huvudregeln för det svenska skattekravet är att den som antingen bor, stadigvarande vistas eller har väsentlig anknytning till Sverige är skatteskyldig för samtliga inkomster, så kallat "obegränsat skattskyldig" (3 kap. 3 & 8 §§ IL). Du är därför skatteskyldig för samtliga dina inkomster. Tidpunkten för beskattningen när det gäller kapital är att vinster ska tas upp till beskattning det är då tillgången avyttras. Detta brukar kallas för "realisationsprincipen" (44 kap. 26 § IL). Detta innebär att du är skatteskyldig för de kapitalvinster du gör när du bor i Sverige, även om de införskaffades innan din flytt hit. Det är möjligt att Sverige har ett skatteavtal med landet du tidigare levt i och att detta ändrar situationen, men det ser jag som otroligt. Jag kan dock inte säga med säkerhet eftersom jag inte vet vart du tidigare bodde. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka en tid genom att klicka här eller ringa oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 English The swedish tax laws can be found in Income Tax Act (refered to as "IL"). As a principal rule the swedish tax is based on wether the person lives, resides or in any other way as a close connection to Sweden. If the person is any of the mentioned, he/she must tax for all his/her income. Since you live in Sweden you must therefor pay tax for all your income (3rd chapter 3 & 8 §§) When it comes to capital income it shall be taxed for the same year as you sell your shares (44th chapter 26 § IL). This means that you must tax for the profit you make on the shares, although you bought them before your move to Sweden. It is possible that Sweden and the country you used to live in have a tax treaty which changes your tax liability, but it is unlikely that such a treaty would change the situation. However, without knowing where you lived before, I can not make any closer assessment on this matter. I hope you got the answers you were looking for! If you need further advice, I recommend you to book an appointment with our law firm. You can do so by clicking here or giving us a call:Phone: 08-533 300 04Opening hours: Mon-fri 10:00am−4:00pm Med vänliga hälsningar/Sincerely,