Kostnad om man skriver över fastighet genom gåva

2019-05-08 i Gåvoskatt
FRÅGA |HejOm jag vill skriva över min fastighet på min mor. Vad kommer det att innebära kostnadsmässigt?En fastighet med taxeringsvärde på 3.8M och marknadsvärde på ca 7M.mvh
Sofie Falk |Hej! Och tack för att du vänder till till lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att din fråga rör vilken kostnad du kan räkna med om du skriver över din fastighet genom gåva till din mor. Jag kommer därför utgå från att ägarbytet av fastigheten avser att ske helt utan ersättning i svaret nedan. Av din fråga framstår det även att du undrar vad detta skulle innebära för dig kostnadsmässigt, jag kommer dock i svaret nedan även redogöra för vad det kommer innebära kostnadsmässigt för din mor då jag kan tänka mig att de ligger i ditt intresse. Vad du kan räkna med kostnadsmässigt: Fastighet är kapital, och utgångspunkten är att det ska betalas skatt på sådan tillgångs vinst/förlust när den är realiserad (se 41 kap. 2 § inkomstskattelagen). För att beskattning för kapitalvinst ska kunna ske krävs att det är fråga om en avyttring, dvs. att överlåtelsen sker genom ett oneröst fång. Vad som avses med avyttring regleras i 44 kap. 3 §, där det föreskrivs att "Med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar." Gåvor anses alltså inte som en avyttring i lagens mening. I gåvositutionen så är det alltså annorlunda. Först måste man börja med att konstatera att det är en gåva, några kriterier behöver då vara uppfyllda. Det krävs det att tre kriterier ska vara uppfyllda, (i) den ska bygga på frivillighet, (ii) det ska finnas en gåvoavsikt, och (iii) det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren. Är dessa uppfyllda är det alltså en gåva vilket jag alltså utgick från i din fråga. En gåva ses som en benefik överlåtelse. En gåva utlöser därav inte kapitalvinstbeskattning.Om det är så att ersättning har utgått gäller andra regler och det blir en annan bedömning. Vad din mor kan räkna med kostnadsmässigt: Förvärv genom gåva är skattepliktigt enligt 8 kap. 2 § IL. När det gäller gåva kan man behöva betala stämpelskatt om man övertar lån eller betalar något för gåvan. Vid handläggning jämförs då taxeringsvärdet från föregående år mot den summa som är en ersättning för gåvan. Om summan uppgår till 85 procent eller mer av taxeringsvärdet ska stämpelskatt betalas som vid ett köp. Det framgår inte några omständigheter kring lån eller någon ersättning. Utifrån omständigheterna i frågan blir därav slutsatsen är att hon inte kommer att behöva betala stämpelskatt. Dock blir det aktuellt att betala en expeditionsavgift, den brukar vara cirka 800 kr. Hoppas du fick svar på din fråga!

bestämma pris vid försäljning av fastighet

2019-04-24 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min mor ger mig och min syster sin fastighet i gåva. Min syster ska lösa ut mig. Husets marknadsvärde är 1150000kr. Finns inga lån på det.Hur mycket ska min syster lösa ut mig med. Får vi en latent skatteskuld.
Jakob Westling |Hej!Tack för att du valde Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar hur mycket din syster ska erlägga i betalning för att lösa ut dig. Det är upp till dig hur mycket du vill sälja din andel i fastigheten för. Du kan bestämma om du vill sälja det för marknadsvärdet eller om du vill ge det som en gåva. Såklart måste du betala skatt på försäljningen av din andel. Dock så behöver man inte betala skatt om du ger fastigheten som en gåva, 8:2 IL.Det finns en speciell funktion med gåvor gällande fastigheter. Om du väljer att sälja fastigheten för ett pris som är lägre än taxeringsvärdet (vilket är 75% av marknadsvärdet), så ser man hela övergången som en gåva. Det betyder att du inte behöver skatta köpeskillingen du får om priset är lägre än taxeringsvärdet på fastigheten. Som sammanfattning så får du alltså välja priset som din syster ska lösa ut dig med själv, men är det lägre än taxeringsvärdet behöver du inte skatta på försäljningen Hoppas det besvarade din fråga!

Hur ser reglerna ut kring överföring av gåva?

2019-03-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej!Jag skulle vilja ge min mamma ett par hundra tusen som jag själv har sparat. Tanken är att hon själv ska få ha detta på ett sparkonto som hon sen kan nyttja när hon väl går i pension.Hur går en sådan överföring till? Kan jag bara skicka över pengarna till hennes konto? Måste hon skatta på pengarna? Behövs det samverkan med skatteverket och bankerna innan?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågan besvaras med regler som finns i inkomstskattelagen (IL). Hur går en sådan överföring till? Det är fullt tillåtet för dig att ge din mamma en gåva. Själva överföringen kan genomföras som en vanlig överföring via din bank. Måste din mamma skatt för gåvan? Enligt 8 kap. 2 § IL beskattas inte gåvor. Din mamma behöver därför inte betala någon skatt när du överför pengarna Behöver du samverka med skatteverket och bankerna innan? Det krävs inte att du samråder med skatteverket innan du överför pengarna. Det händer emellertid att banker bestämmer en maxgräns för hur stora belopp som kan skickas per överföring. Det är endast din bank som kan svara på om de uppställer några maxbelopp för överföringar mellan privatpersoner. Jag rekommenderar därför att du rådgör med din bank innan du genomför överföringen för att slippa komplikationer. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Gåva av aktier

2019-03-18 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo äger 50% var i ett aktiebolag. Han vill nu ge sina 50% till mig så jag äger 100% av bolaget. Skriver vi bara över dem i form av ett aktiebrev? Hur gör vi får att jag ska slippa gåvoskatt och han ska slippa skatta för gåvan/försäljningen av sina andelar? Är det bättre att han säljer dem för 1 kr st eller liknande? Vad är smartast?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!I Sverige avskaffades gåvoskatten 2005, vilket innebär att varken du eller din sambo kommer skatta på de överlåtna aktierna, se 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (IL). Istället träder du in i din sambos skattemässiga situation i enlighet med kontinuitetsprincipen som regleras i 44 kap. 21 § IL. Om du sedan väljer att sälja aktierna, kommer du eventuellt kapitalvinstbeskattas vari du använder dig av din sambos omkostnadsbelopp (anskaffningsvärde + förbättringsutgifter). Om aktiebolaget är ett avstämningsbolag kan din sambo kontakta den bank som förvarar aktierna och begära att de ska överföra aktierna till dig. Om det är ett kupongbolag fullbordas gåvan genom att du får aktiebrevet i din besittning enligt 3 § 1 stycket. gåvolagen. Ni behöver alltså inte upprätta något gåvobrev. Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ingen gåvoskatt i Sverige

2019-05-03 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej !Kan jag ge bort halva min fastighet till min sambo utan att betala någon skatt?Jag har bott i huset skälv innan. Värderat till ca 5milj, lån 2,4milj. Går det att skriva skuldbrev innan den dagen man ev går isär?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Sverige finns ingen gåvoskatt och därför kan du skänka bort delen av din fastighet utan att betala skatt. Ett skuldebrev kommer egentligen att vara onödigt eftersom en gåva av fastigheten inte kommer att vara bindande för dig, trots skuldebrevet. Gåvor är bindande först när de är givna. Ni kan såklart skriva ett skuldebrev på att du är skyldig din sambo halva fastigheten, men du har ingen skyldighet att följa skuldebrevet och din sambo kan inte kräva dig på fastigheten med stöd i skuldebrevet.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Deklarera en gåva

2019-04-23 i Gåvoskatt
FRÅGA |hur deklararera man!Skänka pengar till sitt barn om hen skall köpa en lägenhet och behöver pengar till insatsen.
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du vill veta hur du ska deklarera en gåva i pengar till ditt barn. Rena gåvor behöver inte du eller mottagaren skatta på, 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen. En ren gåva kännetecknas av att tre kriterier är uppfyllda:1. Det sker en förmögenhetsöverföring av något slag, t.ex. att du ger en viss summa pengar.2. Förmögenhetsöverföringen har skett frivilligt.3. Det fanns en gåvoavsikt hos den som förde över förmögenheten.Det innebär att gåvan inte kan vara t.ex. ersättning för något arbete som ditt barn har utfört. I sådana fall brister det nämligen i gåvoavsikten. Då måste beskattning ske. Men om du bara ger pengar till ditt barn för att hen ska köpa en lägenhet tyder allt på att det räknas som en gåva som ingen behöver skatta för. Du behöver inte deklarera en ren gåva.Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Gåvor kan fritt skänkas men gåvoskatt kan påverka

2019-03-26 i Gåvoskatt
FRÅGA |Kan israelisk medborgare får landstället i Sverige som gåva?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inget hinder mot att ge gåvor till utländska medborgare i Sverige. Landstället kan alltså ges till en israelisk medborgare, även om den personen bor någon annanstans än i Sverige. Möjligtvis kan gåvan ge andra skattemässiga effekter. I Sverige finns det ingen gåvoskatt vilket innebär att den israeliska medborgaren inte behöver betala någon skatt enligt svensk lag. Som israelisk medborgare finns det ju dock en möjlighet att personen är skattskyldig i Israel där det kanske finns gåvoskatt, alltså finns en risk att personen får betala gåvoskatt på gåvan av landstället i Israel.Slutsatsen är alltså att det inte finns något hinder mot att ge gåvan. Det kan göra att mottagaren får betala viss del av gåvans värde i skatt ifall personen är skattskyldig i ett land där det finns gåvoskatt.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Skattar vi när vi får ett hus från vår mor?

2019-03-18 i Gåvoskatt
FRÅGA |HejMin mor vill ge sin stuga till oss barn . ( vi är 3 stycken )Vi kommer äga den tillsammans och vi vill inte sälja den.Innebär detta att vi måste beskatta någonting I samband med ägarbytet ?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Tidigare hade vi gåvoskatt i Sverige, men den är numera avskaffad. Det blir alltså inga skatterättsliga konsekvenser när ni tar över stugan (8 kap 2 § Inkomstskattelag). När ni i framtiden säljer stugan kommer ni att använda er mors anskaffningsvärde.Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.