Kan jag få tillbaka ett lån även om det inte finns något avtal?

2021-04-25 i Avtal
FRÅGA |Hej! I januari "lånade" jag 5000:- till min dåvarande sambo. Med mina pengar och en del av sina egna investerade han i några aktier. Idag är aktierna värda omkring 17 tusen och finns kvar i ett av hans aktie-konton (okänt). Vi har bott ihop från ungefär mitten av 2018 men folkbokförde mig inte hos honom förrän 2020. Vi separerade bara för någon månad sen och han verkar inte vilja betala tillbaka. Är det juridiskt sett omöjligt för mig att få tillbaka pengarna med tanke på att aktierna är kopplade till hans konto och lånet togs via Swish utan noteringar. Med vänliga hälsningar fattig student
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarChansen att du kan få tillbaka dina pengar, om din dåvarande sambo inte vill lösa detta mellan er, är tyvärr små. Det kan vara svårt för dig att bevisa att det faktiskt var ett lån och inte en gåva eller något annat liknande, därav finns det knappast några juridiska möjligheter att driva in skulden. Ditt fallBevisbördan för att det faktiskt finns en skuld som din dåvarande sambo har till dig ligger på den som påstår att det finns en skuld (du i det här fallet). Om ni har ingått ett muntligt avtal mellan er är lika giltigt som ett skriftligt avtal, 1 § Avtalslagen. Om ni båda då kommit överens om att det var ett lån på 5000 kr är detta då ett giltigt avtal. Det problematiska är dock att det uppkommer bevissvårigheter om den ena parten senare inte vill erkänna att ni kom överens om ett avtal muntligt. Som jag skrev ovan så är det du som är skyldig att bevisa att ni ingått ett avtal och om det ingicks muntligt så står ord mot ord, vilket med all trolighet inte är tillräckligt för att bevisa att det ingåtts ett avtal inför en domstol.SkuldebrevI framtiden om du kommer ingå liknande avtal kan jag rekommendera dig att upprätta ett skuldebrev. Ett skuldebrev är ett giltigt avtal som båda parter skriver på och är ett enkelt sätt för dig att, med lagen i ryggen, kräva tillbaka skulden vid ett senare tillfälle. Skuldebrev regleras i Skuldebrevslagen, och lawline kan hjälpa dig att upprätta ett juridiskt korrekt skuldebrev.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Är jag enligt gåvolagen skyldig att betala hela mobilen när jag och min sambo kommit överens om att jag ska betala hälften?

2021-04-24 i Gåva
FRÅGA |Hej, min ex sambo och jag beställde en ny mobil till henne och vi sa att vi skulle dela på kostnaden men nu har vi separerats och hon säger engligt gåvolagen ska jag betala hela mobilen. Är detta sant?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån din fråga, förstår jag det som att det är din exsambo som köper mobilen, varpå du betalar hälften av mobilen i pengar till henne. Gåvan eller ditt löfte om gåva utgörs alltså av pengar avseende halva mobilens värde. Då det låter som att du inte har betalat till din sambo än så har gåvan inte fullbordats. Ett muntligt löfte om att man ske ge en gåva är inte rättsligt bindande så länge det inte har upprättats ett skuldebrev som överlämnats till gåvotagaren (se 1 § gåvolagen). Om man ser det på detta sätt är du inte ens skyldig att betala hälften av mobilen. Skulle du ha betalat hälften redan, är gåvan fullbordad och du kan inte kräva tillbaka pengarna. Däremot är du inte skyldig att betala hela mobilen. Svaret på din fråga är alltså att gåvolagen inte ställer upp någon skyldighet för dig att betala hela mobilen.Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan en person som med fullmakt säljer vara åt en annan behålla del av köpeskillingen vid försäljningen?

2021-04-21 i Avtal
FRÅGA |Hej ! jag har en fundering kring fullmakt.Om jag tillexempel ska sälja något men inte själv har möjlighet till det. Så jag ber min kompis, vi skriver en fullmakt där det står att jag vill ha minst 1000kr. Dagen efter säljer min kompis saken och ger mig 1000kr, hen säger sedan att hen sålde den för 1300kr men valde att behålla 300kr själv. Har kompisen rätt att behålla dessa 300kr?
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Uttrycket "minst 1000 kr" Vad som vanligtvis menas med uttrycket "minst 1000 kr" är att varan ska säljas till detta minsta belopp men att den självklart kan säljas till högre pris. I ditt fall verkar det som att kompisen har tolkat detta som att du "bara ville ha 1000kr" och allt därutöver som kompisen förhandlar sig till tillhör kompisen. Det är osannolikt att kompisens tolkning är mer rimlig än din. Det kan också bero på vad som diskuteras mellan dig och kompisen och exakt vad som står i fullmakten. Har kompisen rätt att behålla de 300 kr?Endast om ni har kommit överens om att kompisen får behålla allt utöver 1000 kr. Eftersom kompisens tolkning verkar vara mindre rimlig så kan kompisen göra sig skyldig till ringa stöld (snatteri). Detta eftersom pengarna som kompisen fick vid försäljningen tillhör dig som fullmaktsgivare och nu tänker kompisen behålla pengarna som sina egna, se 8 kap 2 § Brottsbalken. Det krävs enligt bestämmelsen att denna stöld innebär ekonomisk skada för dig. I så fall en ekonomisk skada på 300 kr. Kompisen kan även ha begått avtalsbrott emot dig. Utöver vad som står i den skriftliga fullmakten, är kompisen också förpliktad att följa muntliga instruktioner som du ger. Man kan säga att när ni kommer överens om att kompisen ska sälja varan åt dig har ni ingått ett muntligt avtal. Och när kompisen bryter mot detta har denna begått avtalsbrott. Hur ska fullmakt skrivas?För att undvika sådana här situationer är det viktigt att skriva fullmakten så tydligt det går, så att inga missförstånd eller olika tolkningar kan uppkomma. Till exempel skriva "ska säljas till så högt pris som säljaren går med på men till minst 1000 kr. I den utformningen blir det tydligt att det inte finns något utrymme för kompisen att tolka att något utöver 1000 kr kan denna behålla själv. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Är det tillåtet att höja ett avtalat pris i efterhand?

2021-04-20 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, en person la upp en annons på blocket på en jacka och angav inte något pris. Jag skrev då och frågade vilket pris personen ville ha för jackan och personen svarade då och sa att jag skulle få den för 950 kr. Jag svarade ja, och när jag sen skulle hämta jackan och betala ville hen plötsligt ha 1050 kr. Jag blev jätteirriterad, har inte personen en skyldighet att ta emot 950 kr eftersom hen sa att det var det priset hen ville ha? Tack.
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln enligt svensk rätt är att anbud och accept är bindande för anbudsgivaren och acceptgivaren, vilket följer av löftesprincipen som regleras i 1 § Avtalslagen. En annan grundläggande princip inom avtalsrätten är Pacta sunt servanda, vilken innebär att avtal ska hållas. I detta fall har säljaren gett dig ett anbud om 950 kr, vilket denne är bunden till. Du har sedan accepterat anbudet, vilket innebär att ett avtal har kommit till stånd. Säljaren måste hålla sig till det som har avtalats och har alltså inte rätt att höja priset i efterhand.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man ta tillbaka en gåva?

2021-04-24 i Gåva
FRÅGA |Hej!Det här är kan tyckas en märklig fråga men då åskådning är vitt skild så är svaret av stort intresse.Frågan lyder:Kan en gåva av sak, ensidigt nyckfullt godtycke, hävas av givaren flera år senare?Bakgrund:Jag fick en husvagn av mina föräldrar som mina föräldrar och jag gemensamt uppskattade till ett värde av totalt 20.000kr (tom gasolflaska inkluderad) .Då jag har en bror valde jag att, för att rättvisans skull, ge honom 10.000kr (50%). Efter en kort tid och att aldrig nyttjat husvagnen beslöt jag mig för att sälja den. Om jag skulle lyckas sälja den 20.000kr skulle min andel bli lika stor som den jag givit min bror och insåg att för detta fanns inga garantier men lyckades till sist sälja vagnen för 20.000kr. Innan jag sålde vagnen plockade jag ur gasolflaska för att använda den till min gasolgrill.Så långt allt väl men ovan information ska beaktas som bakgrund till vad som senare ska komma att ske. Efter en tid kom min far och frågade om gasolflaskan som han ville låna vilket han fick och gjorde. Då jag aldrig fick tillbaka gasolflaskan gick min sambo och frågade om flaskan. Han fick då veta att flaskan hade min far givit till min bror. Detta förvånade min sambo som menade att flaskan var min. Den uppfattningen delade inte min far som menade att flaskan var hans.Har min far rätt att hävda äganderätt till något han givit bort? Inget sas om detta och inget förbehåll av någon form fanns vid överlåtandet av husvagnen.Med vänlig hälsningSårad dotter
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att dina föräldrar har gett dig en husvagn utan förbehåll att dess tillhörande gasolflaska skulle tillhöra dem. Efter att du har fått gåvan hävdar dock din far äganderätt till gasolflaskan. Din fråga är därmed huruvida din fars påstående är juridiskt ''korrekt''. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av gåvolagen (Gåvol). En gåva blir juridiskt bindande när den har fullbordats. När en gåva har fullbordats kan inte givaren längre ångra sig och därmed ta tillbaka gåvan (1 § Gåvol). En gåvas fullbordan beror på vilken slags gåva det rör sig om. I ditt fall handlar det om en husvagn, vilket är att anse som ett lösöre. Ett lösöre fullbordas när det kommer i gåvotagarens besittning (2 § Gåvol). Eftersom gåvan är under din omedelbara kontroll föreligger det en giltig överlåtelse. Din far har därmed ingen rätt att ta tillbaka gasolflaskan eftersom ni inte har ingått något avtal om att han fick återta gasolflaskan. Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Är restaurangen bunden till priset på hemsidan?

2021-04-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Idag besökte jag en restaurang efter att ha kollat upp den på nätet först. Dagens rätt var prissatt till 110 kr. När jag kom till restaurangen så var priset för samma rätt 130 kr. När jag ifrågasatte detta så sa personalen att de inte har hunnit uppdatera hemsidan och att jag måste betala det högre priset om jag vill äta där. Får man annonsera ett bris på nätet och ta ett annat pris på plats?
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår det som att du undrar om restaurangen får annonsera ett pris för maten på sin hemsida och sedan ta ett annat pris på plats i restaurangen. För att besvara din fråga tillämpas avtalslagen (AvtL). Restaurangen är inte bunden att sälja till priset på hemsidanEtt bindande avtal sluts genom anbud och accept (AvtL 1 kap. 1 §). Detta innebär t.ex. att en person framför ett erbjudande om att få köpa och sedan kan detta erbjudande nekas eller accepteras av säljaren. Om erbjudandet accepteras är sedan utgångspunkten att detta avtal ska hållas. Om erbjudandet inte är riktat mot en specifik mottagare utan ett obestämt antal mottagare är det inte längre ett anbud utan ett utbud. Till skillnad från anbud är ett utbud inte bindande (AvtL 1 kap. 9 §). Ett utbud på en hemsida ska alltså ses som en uppfordran om att ge ett anbud, när en köpare sedan kommer med ett anbud får säljaren välja att acceptera detta eller neka det. Detta är till följd av vår avtalsfrihet som innebär att vi väljer vilka vi vill ingå avtal med och inte. Prisuppgifter om maten som finns på ett företags hemsida är precis ett sådant utbud. Dessa är riktade mot allmänheten och därmed är detta inte bindande för säljaren. Avtalet blir istället giltigt när företaget accepterar köparens beställning. Avtalet mellan dig och restaurangen skulle alltså bli bindande när du beställer maten och de accepterar detta. Butiken har alltså rätt att tacka nej till ditt erbjudande att köpa varan till priset som står på hemsidan. SammanfattningDu kan inte kräva att få köpa maten till priset på hemsidan. Dock ska butikerna inte visa ett felaktigt pris för att vilseleda sina kunder. Företaget är skyldigt att lämna korrekt och tydlig prisinformation (prisinformationslag 10 §). Du kan anmäla ett företag till konsumentverket om de inte gör det. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,Nadja Nordlund

Kan man bli provanställd flera gånger och behöver arbetsgivaren ge dig ett anställningsavtal?

2021-04-21 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej,jag har blivit uppsagd av min arbetsgivare (jag har en provanställning). Till saken hör att jag före detta hade en provanställning också, jag har alltså blivit anställd två ggr efter varandra med provanställning. Som jag har förstått det är detta inte tillåtet och min nya anställning skulle alltså räknas som en vanligt anställning.På grund av detta har jag krävt att få kopior på båda mina anställningsavtal då jag vill göra gällande att de inte kan säga upp mig då jag inte räknas som provanställd. Arbetsgivarens ombud vägrar att lämna ut anställningsavtalen till mig med hänvisning till att jag redan fått kopior (stämmer ej).Min fråga är alltså: vilken bestämmelse kan jag hänvisa till för att få kopiorna på anställningsavtalen och stämmer det att man inte kan bli provanställd två ggr efter varandra? Kan arbetsgivaren bli skyldig enligt LAS att betala skadestånd eller vite om de inte lämnar ut anställningsavtalen?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du blivit provanställd i två efterföljande perioder och att din arbetsgivare vägrar lämna ut kopior på ditt anställningsavtal. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för reglerna för provanställning samt om arbetsgivaren har en skyldighet att lämna ut ditt anställningsavtal. Slutligen kommer jag redogöra för om arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om denne gör på detta viset. Din fråga regleras i Lag om anställningsskydd (LAS). Kan man bli provanställd i två efterföljande perioder?En arbetsgivare får högst provanställa en arbetstagare i 6 månader (6 § LAS). Det finns ingen möjlighet att förnya provanställningen när denne går ut och ingå ett nytt avtal om provanställning. Den totala tiden får alltså högst vara 6 månader. Om din provanställningstid totalt sett överstiger 6 månader ska din anställning räknas som en tillsvidareanställning (6 § 2 st LAS). Således krävs saklig grund för att avsluta din anställning från arbetsgivarens sida. Kan arbetsgivaren vägra lämna ut ditt anställningsavtal?Enligt 6 c § LAS ska en arbetsgivare senast 1 månad efter det att arbetstagaren har börjat arbete lämna skriftlig information till arbetstagaren - dvs lämna en kopia av anställningsavtalet. Det finns ingen skyldighet att tillhandahålla kopior om arbetstagaren tappar bort sitt "original". Däremot kan det vara en varningsflagg om arbetsgivaren av någon ogrundad anledning vägrar dela med sig av anställningsavtalet. Vid en eventuell process skulle det inte vara till dennes förmån om de fortsatte vägra dela med sig av anställningsavtalet. Kan det vara skadeståndsgrundande att göra så som din arbetsgivare gjort?Ifall din arbetsgivare har sagt upp dig utan saklig grund, anställt dig genom ogiltig provanställning samt vägrat lämna ut anställningsavtalet kan det vara skadeståndsgrundande enligt 38 § LAS. Således kan din arbetsgivare vara tvungen att betala ut lön och andra anställningsförmåner samt ersätta den ideella skada som överträdelserna inneburit. Skadestånden i dessa sammanhang kan uppgå till betydande summor. Du bör observera de preskriptionstider som gäller för skadeståndsanspråk, annars riskerar din talan att gå förlorad (42 § LAS). Du måste väcka talan om ogiltig uppsägning senast 2 veckor efter uppsägningen skett och i vissa fall senast 1 månad (40 § LAS). Vad gäller de andra överträdelserna gäller det att du väcker talan inom 4 månader (41 § LAS). Det räcker med att du meddelar arbetsgivaren om att du tänker väcka talan. SlutsatsEn arbetsgivare får inte förlänga prövotiden mer än 6 månader. Vidare sa arbetsgivaren framställa en kopia på anställningsavtalet senast 1 månad efter påbörjad anställning. Det finns ingen skyldighet att tillhandahålla arbetstagaren kopior av anställningsavtalet, även om detta inte bör vara något problem. Slutligen kan dessa överträdelser aktualisera skadeståndsansvar för arbetsgivaren. Om du önskar gå vidare med ditt ärende och få hjälp med att utforma en stämningsansökan är du välkommen att kontakta mig på: andre.blomquist@lawline.se Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Vad kan man göra om ens 16 åriga barn köper en telefon utan samtycke?

2021-04-20 i Omyndiga
FRÅGA |Hej min 16 åriga dotter har köpt en ny Iphone för 6500kr utan min tillåtelse.Vilka rättigheter har jag när det gäller hennes köp?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är inte helt klar för mig men jag tolkar det som att du undrar om du kan göra något åt din dotters köp. Föräldrabalken reglerar frågor kring underårigs omyndighet och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Först kommer ett mer detaljerat svar på vad som gäller men längre ner i texten kommer även en sammanfattning att finnas.Alla under 18 har inte rätt att ingå avtal eller själv råda över sin egendomSom huvudregel gäller att alla under 18 år är omyndiga och har därmed inte rätt att ingå avtal eller själv råda över sin egendom. Sådana rättshandlingar är ogiltiga om inte förmyndare ger sitt samtycke. Sådant samtycke behöver inte lämnas uttryckligen till den direkta rättshandlingen utan kan grunda sig ett samtycke av mer generell utformning, exempelvis samtycke till att den underåriga köper kläder (9 kap. 1 § och 6 § föräldrabalken och SOU 1988:40 s. 202–203).Samtycke anses i normalfallet föreligga för köp som normalt företas för barn i aktuell ålder. När det gäller avtal som inte "sedvanligen ingås av underåriga" exempelvis dyrare kapitalvaror, gäller att näringsidkaren behöver vara mer försiktig gällande undersökande av samtycke (SOU 1988:40 s. 202–203). Om vårdnadshavaren låter den omyndige själv ha hand om egna pengar, kan den omyndiges avtalspart anses berättigad att utgå från att samtycke föreligger, om inte särskilda omständigheter talar emot det. Exempelvis har en 13-årig flickas dyrare inköp av ett par stövlar ansetts giltigt eftersom de betalats med barnbidragspengar som dottern fick från modern (RH 1988:82). Enligt Allmänna reklamationsnämnden (ARN) vägledande beslut ansågs en 13 årings köp av mobiltelefon för 1 596 kr utan förmyndarnas godkännande obehörigt och myndigheten rekommenderade därför att köpet skulle återgå. En minderårig får dock själv råda över vad hen genom eget arbete förvärvat efter hen fyllt 16 år, det vill säga att den omyndige själv kan köpa saker för de pengar hen tjänat utan att samtycke från förmyndare krävs (9 kap. 3 § föräldrabalken). Ogiltiga avtal ska återgåUnder förutsättning att samtycke inte anses föreligga alternativt att köpet inte har skett med pengar som den omyndige har intjänat själv, så gäller att rättshandlingen inte är bindande för den underårige (9 kap. 6 § föräldrabalken). Som huvudregel gäller vid ogiltiga avtal att vardera avtalspart ska lämna tillbaka vad hen mottagit eller om det inte kan ske, ersätta dess värde (9 kap. 7 § föräldrabalken).SammanfattningOm en 16 åring köper något utan sin förmyndares samtycke och inte av pengar som hen själv tjänat in, gäller att köpet kan anses ogiltigt. Har köpet skett i fysisk butik kan du som förmyndare gå till butiken, återlämna varan om möjligt och kräva pengarna tillbaka. Om butiken motsätter sig detta kan du vända dig till konsumentvägledningen i din kommun alternativt göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden för att få en icke bindande bedömning. I sista hand kan du få ditt ärende prövat i domstol.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,