Kan jag ändra mitt testamente igen?

2019-07-31 i Testamente
FRÅGA |Kan jag ändra mitt testamente igen?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om ändring av testamente regleras i ärvdabalken.Det är fullt möjligt att ändra/upprätta ett nytt testamente. Du kan antingen återkalla det gamla testamentet och skriva ett helt nytt testamente (10 kap 5 § ärvdabalken) eller så kan du göra ett tillägg eller ändra i det redan befintliga testamentet (10 kap. 6 § ärvdabalken). Du kan även upprätta ett helt nytt testamente som gäller tillsammans med det tidigare testamentet. Det är dock säkrast att förstöra det gamla testamentet och upprätta ett helt nytt för att undvika tolkningsproblem och andra oklarheter.Vid ändring av testamente gäller samma formkrav som vid upprättandet av ett testamente, dvs ändringen måste göras skriftligen och undertecknas av dig samt två vittnen (10 kap. 6 § ärvdabalken). Du behöver alltså fortfarande två vittnen för att kunna utföra en ändring i testamentet, det räcker inte med att du själv ändrar/stryker i testamentet. Sammanfattningsvis kan du ändra testamentet genom att antingen återkalla det gamla testamentet och upprätta ett nytt eller göra ändringen i det redan existerande testamentet. Tänk dock på att du fortfarande måste uppfylla formkraven för testamentet (10 kap. 1 § ärvdabalken).Vänligen,

Måste man använda Skatteverkets blankett för bouppteckning?

2018-09-29 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Måste man använda skatteverkets blankett för bouppteckning eller kan man göra en egen? Ex skriva i exel..
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man behöver inte använda Skatteverkets blankett, utan man kan utforma bouppteckningshandlingen själv om man vill. Det är dock viktigt att tänka på att all information kommer med och att man är väldigt noggrann i upprättandet. Tveka inte att kontakta oss igen vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Arvsrätt när en av två barn avlidit

2018-03-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |Ställde en arvsfråga nyss om vårt barnbarn.Vi har en dotter och ett barnbarn efter vår avlidne son.Hur ärver vår dotter.Hur ärver vårt barnbarn Vår son var gift och hade ett barn.
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur arvet kommer att fördelas efter er. Ni nämner att ni har en dotter och ett barnbarn efter er avlidne son. Jag förutsätter i mitt svar att det inte finns flera barn eller barnbarn. Har jag tolkat frågan fel så kan ni bortse från mitt svar och ställa en ny fråga istället!Dottern och barnbarnet tillhör den första arvsklassenFrågor om arv hittar ni i ärvdabalken (1956:637) .Först och främst kan det nämnas att om ni är gifta så ärver ni först och främst varandra, dvs. den maken som avlider först ärver den andra (3 kap. 1 § ärvdabalken). Efter att ni båda avlidit aktualiseras arvsrätt till gemensamma barn och barnbarn.När det kommer till hur arvet mellan er dotter och ert barnbarn ska fördelas, så delas alla arvingar in i olika arvsklasser, vilka i sin tur avgör i vilken turordning arvet ska fördelas. Den första arvsklassen består av bröstarvingar, dvs. barn, barnbarn, barnbarns barn osv. (2 kap 1 § första stycket ärvdabalken). Både er dotter och ert barnbarn tillhör därför första arvsklassen.Dottern och barnbarnet ärver lika mycketHuvudregeln är att era barn ärver lika mycket. Är en av barnen inte längre i livet som i ert fall, ärver istället barnets avkomlingar istället för sin avlidna förälder. (2 kap 1 § andra stycket ärvdabalken). Detta innebär att er dotter och ert barnbarn ärver lika mycket när ni båda avlidit.Vänligen,

Ärver syskonbarn efter ensam släkting?

2018-02-27 i Arvsordning
FRÅGA |Min faster har dött i en ålder av 97 år. Är det vi syskonbarn som ärver? Hon hade ingen annan släkt
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill inledningsvis säga att jag vid besvarandet av din fråga utgår från att det inte finns något testamente från din fasters sida som reglerar fördelningen av arvet. Reglerna om arv finner du i Ärvdabalken (ÄB). När det kommer till arv delas alla arvingar in i olika arvsklasser, vilka i sin tur avgör i vilken turordning arvet ska fördelas. Den första arvsklassen består av bröstarvingar, dvs. din fasters barn, barnbarn, barnbarns barn osv. (2 kap. 1 § ÄB). I Sverige gäller den s.k. parentelprincipen som innebär att den första gruppen måste vara uttömd innan medlemmar ur den andra gruppen kan ta del av arvet efter den avlidne. Är det konstaterat att det inte finns någon släkt i första arvsklassen går arvsrätten vidare till den andra arvsklassen som består av din fasters föräldrar samt syskon. Är ingen av dessa vid liv går arvsrätten vidare till er syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB).Svaret på din fråga blir alltså, att om det inte finns någon släkting i den första arvsklassen eller syskon till er faster så är det ni syskonbarn som ärver henne.Hoppas du är nöjd med svaret!Vänligen,

Avräknas mina skulder innan arvet delas ut?

2019-05-29 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Om jag har skulder där min man inte är medsökande, avräknas mina skulder också innan arvet delas efter testamentet. Vi har inga bröstarvingar.
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv hittar du i ärvdabalken.Oavsett om du skrivit ett testamente eller inte så består arvet av tillgångarna minus skulderna (20 kap 4 § ärvdabalken). Om du avlider så betalas dina skulder ur dödsboet innan eventuell arv kan delas ut enligt testamentet. Skulderna "försvinner" alltså inte när man avlider utan betalas alltid först ur dödsboet innan resterande arv kan delas ut. Du är välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar!Vänligen,

Får jag testamentera en lägenhet med överlåtelseförbud?

2018-06-21 i Testamente
FRÅGA |Hej!Får jag testamentera lägenhet utan rätt att sälja den!Tack
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv och testamente hittar du i ärvdabalken.Ett överlåtelseförbud är möjligt Huvudregeln är att du som testator har frihet att själv välja utformning av ditt testamente. Det finns därför inga särskilda hinder mot att du ställer upp villkor för din borttestamenterande lägenhet. Att testamentera en lägenhet utan rätt att sälja den innebär att du uppställer ett överlåtelseförbud vilket innebär att mottagaren inte har möjlighet att sälja eller ge bort andel av egendomen under sin livstid. Det är din vilja som testator som alltid ska beaktas vid tolkning av ett testamente (11 kap. 1 § ärvdabalken). Inte möjligt att testamentera egendom hur långt som helstDet är dock inte möjligt att testamentera egendom med syfte att det ska gå vidare i släktens framtida generationer (9 kap. 2 § första stycket ärvdabalken). Det är alltså exempelvis inte möjligt att bestämma vad ens barns arvingar ska göra med fastigheten utan överlåtelseförbudet gäller i sådana fall endast gentemot barnet. Vad bör du tänka på?Som svar på din fråga så är det möjligt att utforma testamente i princip hur du vill, det vill säga med överlåtelseförbud eller liknande. Tänk dock på att utforma testamentet så tydligt som möjligt för att du ska vara säker på att din vilja går igenom. Om du exempelvis vill skydda lägenheten så rekommenderar jag att även inta ett villkor i testamentet om att egendomen ska utgöra mottagarens enskilda egendom (7 kap 2 § tredje punkten äktenskapsbalken). Detta innebär i sin tur att testamentstagarens make eller maka inte har tillgång till lägenheten vid en eventuell bodelning (vid skilsmässa). Vänligen,

Vad gäller om två makar avlider samtidigt?

2018-03-19 i Make
FRÅGA |Hej! jag undrar följande fråga.Vad gäller om två makar avlider i en bilolycka och man inte kan fastställa vem som dog först?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det inte framgår i frågan så förutsätter jag att du undrar om hur arvet ska fördelas mellan makarna om det inte går att fastställa vem som avled först. Regler om arv hittar du i Ärvdabalken (958:637).Huvudregeln är att en gift arvlåtares kvarlåtenskap ska tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ärvdabalken) dvs. att makar ärver varandra. Det finns dock en undantagsbestämmelse för situationer där man inte kan avgöra vem som avled först, exempelvis vid en bilolycka. Man utgår då från att arvingen är den först avlidne (1 kap. 2 § ärvdabalken). Om två makar skulle dö samtidigt kommer arvet fördelas som om båda var den som dog sist. Detta innebär att ingen skulle ärva den andra. Du är välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline om din fråga avsåg något annat än det jag utgick ifrån!Vänligen,