Har styvbarn arvsrätt?

2021-07-31 i Arvsordning
FRÅGA |Hej är gift, inga egna barn eller gemensamma. Har fått 4 barn på köpet. Vill inte att någon av barnen ska ärva mig ,? Kan man skriva testamente fastän man är gift??
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga reglerar den svenska arvsrätten (och dess ordning) samt hur man kan sätta denna ur spel genom att testamentera bort egendom. Svaret på din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).Jag har tolkat det som att du är gift med någon som har barn sedan tidigare och att ni inte delar några gemensamma barn. Hur ser arvsrätten ut i Sverige?Hur arvet efter någon fördelas regleras i 2 kap. ÄB och kallas för den legala arvsordningen. Däri uppställs en prioriteringsordning mellan olika arvsberättigade som kallas för olika arvsklasser. Den första arvsklassen ärver före den andra arvsklassen och den andra arvsklassen före den tredje. Den första arvsklassen omfattar avkomlingar till den avlidna (2 kap. 1 § ÄB). Dessa kallas för bröstarvingar och kommer ärva kvarlåtenskapen efter den avlidna jämnt fördelat. Exempelvis så har din partner fyra barn sedan tidigare; dessa kommer då ärva all hans kvarlåtenskap jämnt fördelat enligt arvsrätten. Hur ser arvsrätten ut för dig?Eftersom barnen inte är dina bröstarvingar så kommer barnen inte få ärva dig enligt 2 kap. 1 § ÄB. Styvbarn återfinns varken i den första, andra eller tredje arvsklassen som jag nämnde ovan, vilket innebär att barnen inte kan ärva dig.Hur påverkar ett testamente arvsrätten?Såsom jag antydde ovan så finns det en möjlighet att sätta arvsrätten ur spel. I första hand så utgår man från den svenska arvsrätten vid avsaknad av ett giltigt testamente. Detta innebär dock att någon som väljer att testamentera sin egendom (testator) har en möjlighet att sätta arvsrätten ur kraft. Testatorn har typiskt sett omfattande möjligheter att fördela sin kvarlåtenskap såsom denne önskar. Äktenskapsstatus har ingen påverkan på din rätt att upprätta ett testamente. Om du fortfarande är intresserad av att upprätta testamente så är det alltså fullt möjligt, men märk väl att det inte finns någon risk för styvbarnen att ärva dig. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur ser den svenska arvsordningen ut?

2021-07-20 i Arvsordning
FRÅGA |Min mamma äger en bostad själv. Hon har haft en inneboende hos sig i 20 år. Hon har betalat alla lån räkningar och hans mobil/ bredband. Och alla tillkommande räkningar på hus och bil.Hennes önskan var att vi syskon skulle ärva henne. Han fick inte skriva sig på adressen. Kan han ärva halva huset ändå? Nu är hon avliden.
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din mor har haft en inneboende hos sig samt att hon inte har upprättat ett testamente. Du undrar ifall denna inneboende kan ärva hälften av huset fastän din mamma har levande bröstarvingar (i detta fall: hennes levande barn) som ska ärva henne.För att besvara din fråga så avser jag att redogöra för den svenska arvsordningen först.Hur ser arvsrätten ut i Sverige?Hur arvet efter någon fördelas regleras i 2 kap. ÄB och kallas för den legala arvsordningen. Däri uppställs en prioriteringsordning mellan olika arvsberättigade som kallas för olika arvsklasser. Den första arvsklassen ärver före den andra arvsklassen och den andra arvsklassen före den tredje.Den första arvsklassen omfattar avkomlingar till den avlidna (2 kap. 1 § ÄB). Dessa kallas för bröstarvingar och kommer ärva kvarlåtenskapen efter den avlidna jämnt fördelat.Hur påverkar ett testamente arvsrätten?Man utgår alltså från den svenska arvsrätten vid avsaknad av ett giltigt testamente. Detta innebär dock att någon som väljer att testamentera sin egendom (testator) har en möjlighet att sätta arvsrätten ur kraft. Testatorn har typiskt sett omfattande möjligheter att fördela sin kvarlåtenskap såsom denne önskar.Det framgår däremot inte att din mamma ska ha upprättat ett testamente, så då utgår jag från att det är arvsrätten som styr.Vad gäller i ditt och dina syskons fall?I ditt fall är du och syskonen bröstarvingar i förhållande till din mamma och enligt den gällande arvsklassen ska ni ärva all moderns kvarlåtenskap jämnt fördelat. Förutsatt att den inneboende inte är arvsberättigad enligt den svenska arvsrätten samt att inget testamente är upprättat så kan inte den inneboende ärva halva huset.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Nyttjanderätt för efterlevande make

2021-05-31 i Testamente
FRÅGA |Hej!Min mamma ska gifta sig med sin sambo. Hon är sjuk i en obotlig sjukdom och kommer gå bort inom 1 år. Idag står hon som ägare på huset. Vad händer med hennes tillgångar och med huset när hon dör och är gift? Enligt henne står det i testamentet att huset ska tillfalla oss, betyder det att hennes make måste flytta när hon dör eller har han rätt att bo kvar i huset efter hennes död?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Jag har förstått det som att du främst undrar hur det blir med den efterlevande maken (din mors framtida make) när din mamma går bort. Jag kommer utgå från att din mamma har upprättat ett testamente där hon har valt att lämna huset till dig.Utgångspunkten är då helt enkelt att huset (äganderätten) tillfaller dig. Detta innebär således att det är du som bestämmer över vem som får nyttja huset, och han får alltså inte bo kvar där såvida du inte tillåter det.Däremot så har hon en möjlighet att testamentera på så sätt att han fortsättningsvis får nyttja fastigheten för viss tid (exempelvis tills han avlider). Detta skulle inte påverka din äganderätt till fastigheten, men det skulle innebära att han har rätt att få nyttja huset fortsättningsvis.Jag önskar både dig och din mamma väl och hoppas att du fick svar på din frågaMVH

Får min pappa testamentera bort egendom som annars skulle ha tillfallit mig?

2021-03-20 i Laglott
FRÅGA |Hej! Jag tänker ställa en fråga om arv. Jag är ensambarn o mina föräldrar är gifta. Min pappa äger skog. Nu säger han att han har skrivit i testamentet att mina barn, alltså hans barnbarn, ska ärva hans skog. Vi är inte osams o har aldrig varit, jag o min pappa. Men det här känns konstigt att det inte är jag som kommer att ärva den eftersom jag är hans dotter. Jag vet att min mamma såklart ärver pappa i första hand om han går bort först. Har han rätt att göra så?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har tolkat din fråga som att du undrar ifall din pappa har rätt att testamentera bort hans skog till barnbarnen. Jag tänker utgå från att du är ett ensambarn samt att dina föräldrar inte har några barn sedan tidigare. För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av ärvdabalken (ÄB). Hur ser arvsrätten ut i Sverige? Hur arvet efter någon fördelas regleras i 2 kap. ÄB och kallas för den legala arvsordningen. Däri uppställs en prioriteringsordning mellan olika arvsberättigade som kallas för olika arvsklasser. Den första arvsklassen ärver före den andra arvsklassen och den andra arvsklassen före den tredje. Den första arvsklassen omfattar avkomlingar till den avlidna (2 kap. 1 § ÄB). Dessa kallas för bröstarvingar och kommer ärva kvarlåtenskapen efter den avlidna jämnt fördelat. I ditt fall så är du ensam bröstarvinge och enligt den gällande arvsklassen så ska du ärva all din faders kvarlåtenskap. Däremot så finns det en huvudregel, precis såsom du skriver, som medför att makar ärver varandra (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att den efterlevande maken (din moder) ärver all din faders egendom. Tanken är då att bröstarvingen (Du) kommer ärva både din moder såsom fader när den efterlevande maken har gått bort. Hur påverkar ett testamente arvsrätten? Man utgår alltså från den svenska arvsrätten vid avsaknad av ett giltigt testamente. Detta innebär dock att någon som väljer att testamentera sin egendom (testator) har en möjlighet att sätta arvsrätten ur kraft. Testatorn har typiskt sett omfattande möjligheter att fördela sin kvarlåtenskap såsom denne önskar. Däremot så inskränks testatorns rätt att fördela sin kvarlåtenskap av den så kallade laglotten. Laglotten är en viss andel av kvarlåtenskapen som en bröstarvinge alltid har rätt till. Laglotten uppgår till hälften av det arvet man skulle ha fått om testamentet inte fanns. I ditt fall så ska du utifrån den svenska arvsrätten ärva hela din faders kvarlåtenskap (arvslott), men om han testamenterar bort allt så kan du kräva ½ av arvslotten för att få ut din laglott.Med detta sagt så har du som utgångspunkt rätt till hela din faders kvarlåtenskap efter att den kvarlevande maken (din moder) har gått bort. Däremot så kan din far inskränka din arvslott, men som allra högst får han inskränka den till ½ (laglotten) av vad du annars skulle ha fått. Kan du, genom laglotten, kräva att få skogen? Även fast du har rätt till en stor del av din faders kvarlåtenskap så kan du däremot inte göra gällande att du ska få en specifik del av kvarlåtenskapen (ex. skogen). Ifall din pappa testamenterar bort skogen, men att det inte inskränker din laglott (1/2 av din arvslott) så kan du alltså inte klaga på testamentet. Det är upp till testatorn (din far) att reglera vilken egendom som ska tillfalla vem, förutsatt att din laglott förblir täckt. Om skogen överskrider 1/2 av kvarlåtenskapen så kan du däremot påkalla jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB och framföra ett laglottsanspråk inom sex månader efter att du fått ta del av testamentet. Anspråket kan ske direkt till testamentstagaren (barnbarnen) alternativt genom att väcka talan hos tingsrätten. Slutsats Precis såsom du skriver i din fråga så kommer din mor i första hand ärva din far vid hans bortgång. När hon sedan går bort så kommer den första arvsklassen (bröstarvingar, det vill säga du) att ärva både din far och mor samtidigt. Däremot så kan din pappa sätta arvsrätten delvis ur spel genom att upprätta ett testamente. Då får han möjligheten att testamentera bort uppemot hälften av sin kvarlåtenskap till någon annan än du. Det bästa sättet att komma tillrätta med din önskan att få ärva skogen är nog att uttrycka den önskan till din far, eftersom det i slutändan är hans beslut att ta.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att mitt svar kan ge viss vägledning till dig.

Hur fördelas arvet mellan bröstarvingar?

2021-07-20 i Arvsordning
FRÅGA |En förälder har gått bort. Det finns tre barn varav en av barnen är död. Hen har 4 barn som då ska ärva hen.Om de två barnen som lever inte blir överens med vissa av de 4 barnen vad gäller då? Har de 4 barnen "en röst" eller kan de "köra över" de två överlevande barnen?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ska redogöra för den svenska arvsrätten för att besvara din fråga.Hur ser arvsrätten ut i Sverige?Hur arvet efter någon fördelas regleras i 2 kap. ÄB och kallas för den legala arvsordningen. Däri uppställs en prioriteringsordning mellan olika arvsberättigade som kallas för olika arvsklasser. Den första arvsklassen ärver före den andra arvsklassen och den andra arvsklassen före den tredje.Den första arvsklassen omfattar avkomlingar till den avlidna (2 kap. 1 § ÄB). Dessa kallas för bröstarvingar och kommer ärva kvarlåtenskapen efter den avlidna jämnt fördelat.Ifall ett barn till arvlåtarens (i ditt fall: föräldern) har gått bort innan arvlåtarens bortgång, så kommer i stället barnbarnen att ärva arvlåtaren (det bortgångna barnets barn). Den första arvsklassen innebär alltså att det är släktingar i "nedåtstigande led" från arvlåtaren som ärver denna.Hur kommer arvet fördela sig bland de två barnen samt fyra barnbarnen till arvlåtaren?Eftersom arvlåtaren hade tre barn, kommer alltså dennes kvarlåtenskap fördelas jämnt mellan dessa (1/3 till vartdera barnet). Att ett av barnen har gått bort kommer endast medföra att dennes arv "trillar ned" till dennes barn i stället - alltså arvlåtarens barnbarn. Dessa fyra barn kommer alltså få dela jämnt på den tredjedelen.SlutsatsVartdera barnet ska alltså få kvarlåtenskap till ett värde av 1/3 av arvlåtarens totala förmögenhet (det avlidna barnets barn får då dela på tredjedelen sinsemellan). Vem som ska få något särskilt föremål ur kvarlåtenskapen får bestämmas sinsemellan. Exempelvis om någon (en särskild arvtagare) vill ärva huset som arvlåtaren bodde i och som utgjorde en större del av arvlåtarens förmögenhet, så lär arvtagaren behöva köpa ut resterande arvtagare. Detta så att resterande arvtagare erhåller det arv som dessa är berättigade till. Somliga väljer i stället att sälja av all kvarlåtenskap så att fördelningen sinsemellan blir mindre komplicerad.Det handlar således inte om att "rösta ut" eller "köra över" någon. Alla är berättigad till en viss andel av kvarlåtenskapen och hur detta fördelas får bestämmas sinsemellan.Jag hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Fördela bostadsrätt och möbler genom testamente

2021-05-31 i Testamente
FRÅGA |Hej, jag är en omgift kvinna med barn och min nya man har barn.Min ena fråga är om någon av oss dör räknas våra bankkonto ihop vid bodelning när särkullebarnen ska ha ut sin arvslott?Kan man skriva ett testamente på att den som blir kvar vid en make/ makas bortgång får behålla lösöre såsom möbler och bil?Vi ska nu också köpa en bostadsrätt och jag förstår att särkullebarnen har rätt till sin arvslott vid bodelning. Kan man på något sätt underlätta för den partner som blir kvar efter en avlidit att kunna behålla boendet?Mvh
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar det som att du har två huvudsakliga frågor. Den första är vilka tillgångar som kommer omfattas av en bodelning och den andra är huruvida det är möjligt att testamentera egendom såsom möbler och bostadsrätten. Svaret på dessa frågor återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).Hur sker en bodelning?När ett äktenskap upplöses, exempelvis när ena maken går bort, så ska makarnas egendom fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Utgångspunkten vid en bodelning är att makarnas så kallade giftorättsgods ska ingå enligt 10 kap. 1 § ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Typiskt sett så omvandlas giftorättsgods till enskild egendom genom att makarna förordnar om detta genom ett äktenskapsförord. Att detta är möjligt framgår av 7 kap. 1 §, st. 1 p. 1 ÄktB.Jag kommer utgå från att ni inte har upprättat något äktenskapsförord och att all egendom är giftorättsgods. Detta innebär följaktligen att all er egendom kommer ingå i bodelningen och fördelas 50/50 mellan dödsboet efter den avlidne maken och den efterlevande maken. Detta inkluderar även pengarna på era respektive bankkonton.Går det att fördela bostadsrätten och möbler till den ena maken?Det är viktigt att påpeka att det inte är äganderätten som giftorättsgods och enskild egendom gör anspråk på, utan det är helt enkelt huruvida egendomen ska ingå vid en bodelning. Så ni kan alltså inte upprätta ett äktenskapsförord som fördelar huset mellan er.Däremot så är det möjligt att upprätta ett testamente där den ena maken testamenterar sin andel av bostaden till den andra maken vid ett eventuellt dödsfall. På detta sätt kan ni försäkra er att den efterlevande maken kommer kunna fortsätta bo i bostaden tillsammans med barnen.För hjälp med att upprätta testamentet så rekommenderar jag dig att kolla in möjligheterna att köpa och utforma ett testamente genom Lawline. Annars kan du alltid kontakta Lawline och boka tid för juridisk rådgivning på denna sida.Jag hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Försäljning av ärvd lägenhet

2021-04-30 i Bröstarvinge
FRÅGA |Hej min far äger en lägenhet utomlands som vi har ärva efter farmor. Nu behöver vi sälja den. Har jag rätt till något av vinsten eller är det min far som får allt. Mvh
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har förstått det som att din far äger lägenheten då han har ärvt den av hans mamma (din farmor) och att han nu tänker sälja den. Du undrar om du har rätt till en del av vinsten.Svaret på din fråga återfinns i ärvdabalken (ÄB).Du skriver att din far äger en lägenhet samt att han har ärvt denna och du omnämner inte heller något testamente. Detta innebär förmodligen att din farmors kvarlåtenskap (all den egendom som finns kvar efter att din farmor gått bort) har fördelats enligt svensk arvsrätt.Den svenska arvsrättenHur arvet efter någon fördelas regleras i 2 kap. ÄB och kallas för den legala arvsordningen. Däri uppställs en prioriteringsordning mellan olika arvsberättigade som kallas för olika arvsklasser. Den första arvsklassen ärver före den andra arvsklassen och den andra arvsklassen före den tredje.Den första arvsklassen omfattar avkomlingar till den avlidna (2 kap. 1 § ÄB). Dessa kallas för bröstarvingar och kommer ärva kvarlåtenskapen efter den avlidna jämnt fördelat. Om det endast finns en bröstarvinge så ärver denna hela kvarlåtenskapen.I ditt fall så är alltså din pappa en bröstarvinge i förhållande till din farmor. Detta innebär att, förutsatt att han är ensambarn, han har ärvt all hennes kvarlåtenskap. Detta inkluderar alltså äganderätten till lägenheten. Detta innebär att vid försäljningen av lägenheten så kommer all vinst tillfalla honom.SlutsatsEftersom det är din pappa som äger lägenheten så förutsätter jag att det är han som har ärvt hela äganderätten till lägenheten. Om detta förhållande föreligger så har alltså endast han rätt till vinsten. Såvida inte din farmor kvarlämnade ett testamente som uttrycker att du ska få ta del av vinsten vid en eventuell försäljning av lägenheten så är det alltså detta som gäller. Eftersom du inte omnämner att ett sådant testamente finns, så utgår jag från att det var den svenska arvsrätten som fördelade hennes kvarlåtenskap och då är det din far som är berättigad till hela vinsten.Hoppas du fick svar på din fråga!MVH

Kan en make (ingift faster) ärva sin makes syskonbarn?

2020-12-25 i Arvsordning
FRÅGA |HejÄrver ingift faster?Jag har en kusin som avlidit, han hade inga syskon.Ingen partner, barn eller föräldrar i livet. Ej heller lever några farbröder, morbröder, mostrar, fastrar eller deras parters. Den enda kvar i livet av hans föräldrars generation är min mor, som är ingift faster. även hon änka.Vi som kusiner vet vi inte ärver.Men, hur är det med ingift faster?Alltså min avlidne kusins fars brors hustru.Jag antar att arvet annars går till allmänna arvsfonden.
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den fråga som du har ställt aktualiserar hur arvsordningen fungerar samt hur de så kallade arvsklasserna förhåller sig till varandra. Svaret på din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB), vilket jag kommer utgå från när jag svarar på din fråga.Jag har tolkat att din fråga gäller ifall en make (din mor) till någon vars syskonbarn har gått bort kan ärva syskonbarnet.Den legala arvsordningen och arvsklasserHur arvet efter någon fördelas regleras i 2 kap. ÄB och kallas för den legala arvsordningen. Däri uppställs en prioriteringsordning mellan olika arvsberättigade som kallas för olika arvsklasser. Den första arvsklassen ärver före den andra arvsklassen och den andra arvsklassen före den tredje. Arvsklasserna används alltså för att tydliggöra vem/vilka som kommer att ärva arvlåtarens (den avlidnas) kvarlåtenskap.I ditt fall så gäller frågan din kusin och därför tänker jag beakta vilka som ingår i hans tre olika arvsklasser och ifall någon då skulle vara arvsberättigad. Viktigt att påpeka är att det endast är släktingar som ingår i någon de tre olika arvsklasserna som kan ärva arvlåtaren enligt den legala arvsordningen (2 kap. 4 § ÄB). Såsom du uppmärksammat så kommer alltså dessa pengar att tillfalla den Allmänna arvsfonden ifall det inte finns någon som ingår i en arvsklass samt att inget giltigt testamente finns.Vem/vilka ingår i kusinens tre arvsklasser?Den första arvsklassen omfattar avkomlingar till den avlidna. Detta avser alltså barn, barnbarn och barnbarnsbarn och så vidare enligt 2 kap. 1 § ÄB. I din kusins fall så nämner du att han inte hade några avkomlingar, vilket medför att denna paragraf inte är tillämpbar. Vi behöver alltså beakta nästa arvsklass.Den andra arvsklassen omfattar istället arvlåtarens föräldrar och föräldrarnas avkomlingar enligt 2 kap. 2 § ÄB. Exempel på föräldrarnas avkomlingar är arvlåtarens syskon och syskonens eventuella avkomlingar. I din kusins fall så nämner du att han varken hade föräldrar eller syskon som levde vid hans bortgång. Detta innebär alltså att det inte finns någon som är arvsberättigad enligt den andra arvsklassen. Vi går istället vidare till den tredje och sista arvsklassen.Den tredje arvsklassen omfattar arvlåtarens mor- och farföräldrarna och deras barn (morbröder, farbröder, mostrar och fastrar) enligt 2 kap. 3 § ÄB. Utöver dessa så omfattas inga andra av den legala arvsordningen. Ifall ingen arvsberättigad kan identifieras i någon av dessa tre arvsklasser så går som sagt arvet till den Allmänna arvsfonden. I din kusins fall så ingår inte din moder i den legala arvsordningen då hon inte är en avkomling till din kusins far- eller morföräldrar. Detta skulle däremot din fader ha gjort då han i egenskap av kusinens farbror skulle ha innefattats av den tredje arvsklassen. Dessvärre innebär hans bortgång att han inte kan bli arvsberättigad över huvud taget (1 kap. 1 § ÄB).Slutsatsen är alltså att din mor dessvärre inte ingår i någon av de ovannämnda arvsklasserna och är därmed inte berättigad till något arv. Den enda situationen då din mor skulle kunna varit arvsberättigad är genom ett giltigt testamente. Däremot skriver du att något sådant inte existerar och därför så är det den legala arvsordningen som gäller istället, vilket utesluter din moder från någon arvsrätt. Utifrån informationen du har givit mig så framstår det som mest sannolikt att arvet istället kommer tillfalla den Allmänna arvsfonden.Hoppas att du har fått svar på din fråga,Med vänlig hälsning,