Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?

2020-11-27 i Arvsordning
FRÅGA |Mina barns farfar var kompositör och nu har barnen fått besked från Stim att det finns pengar att ärva. Barnens far dog 2004, var omgift men hade inga barn med nya frun. Den nya frun dog 2005. Jag förstår att mina barn är arvtagare men hur är det med arvtagare efter den nya frun.Det finns inga papper skrivna. Den nya frun har tre syskon varav en är död. Den döda systern har man och ett barn i livet.Nu är frågan ärver fruns syskon och den efterlevande mannen / dottern? Och hur stora delar av arvet ärver var och en? Ärver mina barn 50% att dela på och fruns efterlevande dela på de övriga 50 %?Ser fram emot att få ett förtydligande på detta.Mvh
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om arv finns i ärvdabalken. De kan i viss utsträckning påverkas av testamenten, men utifrån informationen tycks inget testamente vara aktuellt. De som har rätt att ärva är främst bröstarvingar (det vill säga barn, eller barns barn osv, 2 kap. 1 §) och äkta makar (3 kap. 1 §). Precis som du säger träder dina barn in som arvtagare i stället för deras bortgångne far (2 kap. 1 § andra stycket). Fruns efterlevande har ingen rätt till arv I allmänhet gäller att barns arvsrätt är underordnad makes arvsrätt, på så sätt att den efterlevande maken ärver sin avlidne make, och deras barn får ut sitt arv först efter den efterlevande makens död (3 kap. 1 och 2 §). Barnens rätt till arv förändras dock inte av detta. Rätten skjuts så att säga bara upp till förmån för den efterlevande maken, och barnen får arvet vid dennes bortgång istället. Arvtagare efter den nya frun har alltså inte någon rätt till arvet från dina barns far, eftersom det hon skulle kunna ha ärvt av sin man principiellt skulle tillbaka till hans barn vid hennes död. Något sådant anspråk från fruns efterlevande vore dessutom inte aktuellt i detta fall eftersom makes arvsrätt inte har företräde om den efterlevande maken inte också är förälder till barnen: då har barnen istället rätt att ta ut sitt arv direkt om de så önskar (3 kap. 1 § andra meningen och 9 §). Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss med en nya fråga. Med vänlig hälsning,

Vad ärver mina barnbarn när jag avlider?

2020-10-22 i Arvsordning
FRÅGA |Vi har två vuxna barn. Det ena barnet är gift och har ett barn. Det andra barnet är ogift och har två barn.Vad ärver respektive barnbarn när jag (morfar) avlider?Med vänlg hälsning
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar dels vad som händer med arvet efter dig när du gått bort, dels vad det kan göra för skillnad för dina barnbarn om deras föräldrar är gifta eller inte. Reglerna om arv finns i ärvdabalken. Jag börjar med att förklara hur arv går till om man inte själv påverkar det genom att upprätta ett testamente, det vill säga vad som kommer hända om du inte gör någonting. När ärver barnbarnen enligt huvudreglerna? Den som gått bort och därför ska ärvas kallas arvlåtaren. Arvlåtarens barnbarn ärver inte förrän arvlåtarens barn, det vill säga barnbarnets förälder, avlidit (2 kap. 1 § andra stycket). Alltså ärver dina barnbarn inte efter dig direkt vid din bortgång, utan först när de ska ärva efter sin förälder. Det kan i sin tur påverkas av om föräldern är gift: Barns arvsrätt är nämligen underordnad makes arvsrätt, på så sätt att den efterlevande maken ärver sin avlidne make, och dess barn ärver först efter den efterlevande makens död (3 kap. 1 och 2 §). Alltså ärver inte heller dina barn efter dig direkt vid din bortgång, om du är gift och den du är gift med fortfarande lever när du går bort. Detta är förutsatt att denne är föräldern till dina barn. Är den efterlevande maken inte föräldern till den avlidnes barn har det så kallade särkullbarnet rätt att, om det vill, ta ut sitt arv utan att vänta på att även den efterlevande maken ska gå bort (3 kap. 1 § andra meningen). Detsamma gäller i sin tur för när dina barnbarn kan komma att ärva efter sina föräldrar. Det beror alltså på om föräldern vid tiden för sin bortgång är gift, och om dennes äkta make också är barnens förälder. Hur mycket får varje barnbarn enligt huvudreglerna? När dina barn väl får sitt arv efter dig, får de hälften var (2 kap. 1 § andra stycket). Dina barnbarn som är syskon delar i sin tur och i sinom tid lika på det deras förälder ärvde av dig. De får alltså en fjärdedel var av arvet efter dig. Ditt barnbarn som är ensambarn har inget syskon att dela sin förälders del med, så detta barnbarn får alltså hela den resterande hälften av arvet efter dig. Storlekarna kan dock förstås ändras under dina barns liv, om föräldrarna exempelvis spenderar pengar de fått i arv från dig. Med ett testamente kan du i viss mån påverka vem som ärver vad Du kan i viss mån påverka vem som ärver vad efter dig genom att upprätta ett testamente. Makes arvsrätt kan i princip ändras eller helt uteslutas genom testamente, förutsatt att den efterlevande makens egendom uppnår en viss miniminivå även utan arv från den avlidne maken (3 kap. 1 § andra stycket). Du kan även minska arvet som ska till dina barn med hälften, om du exempelvis vill att dina barnbarn ska få ärva direkt. Den andra hälften av vad dina barn annars skulle fått ärva utgör deras laglott, som skyddas av lagen och inte kan fråntas dem genom testamente (7 kap 1 och 3 §). I ett testamente kan du dessutom reglera vad av din kvarlåtenskap du vill ska gå till vilken av dina arvingar, om du t.ex. vill att ett visst av dina barnbarn ska få arv från dig i form av en tavla du äger (11 kap. 10 § första stycket). Om detta är något du vill göra rekommenderar jag att du kontaktar en jurist som kan hjälpa dig upprätta ditt testamente så att varje del blir giltig och verkligen får den effekt du tänkt dig. Om du vill kan du exempelvis kontakta juristbyrån här hos Lawline. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss med en nya fråga. Med vänlig hälsning,

Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?

2020-11-27 i Laglott
FRÅGA |Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Barns arvsrätt regleras i ärvdabalken (2 kap. 1 §). Som huvudregel skulle dina fyra barn ärva en fjärdedel var (2 kap. 1 § andra stycket). Du kan genom att upprätta ett testamente minska arvet som ska till något av dina barn, dock bara med hälften (alltså till en åttondel av det totala arvet, istället för en fjärdedel). Den andra hälften av vad barnet annars skulle fått ärva utgör deras laglott, som skyddas av lagen (7 kap 1 §). Skulle deras laglott enligt testamentet tillfalla någon annan har barnet rätt att begära testamentet jämkat så att de får sin laglott (7 kap. 3 § första stycket). Om barnet inte gör detta inom sex månader förlorar barnet dock sin rätt till sådan jämkning (7 kap. 3 § tredje stycket). Som huvudregel kan du alltså inte göra något av dina barn helt arvlöst, då de har rätt till sin laglott. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss med en nya fråga. Med vänlig hälsning,