Kommer min makes arv påverka mina tillgångar när han går bort?

2021-04-20 i Laglott
FRÅGA |Hej.Vi har skrivit ett testamente, att vi ärver varandra, vi är gifta. Båda har barn sedan innan. Inga gemensamma barn. Vi förstår att barn ska få sitt laglott. Jag har 700 000 kr sparade, maken 500 000, hur ska hans barn ärva?250 000kr?Eller tas från mina sparade pengar med i räkningen?
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelserna om testamenten och arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB).Det är endast bröstarvingar, alltså barn till den avlidne, ur den första arvsklassen som har legal rätt att kräva sin s.k. laglott, oavsett testamente, se 7 kap. 3 § ÄB. Det innebär att de som har legal rätt till arv är barn till den avlidne. Att ni i sin tur är gifta påverkar inte era enskilda barns legala arvsrätt. Då ni är gifta är huvudregeln att arvet från den först avlidne maken gå till den efterlevande maken enligt 3 kap. 1 § ÄB. Det innebär att den andra maken får fri förfoganderätt över arvet och i stort sätt kan göra vad hen vill med egendomen, förutom att testamentera vidare den eller genom gåva väsentligt minska den, se 3 kap. 2-3 § ÄB. När den efterlevande maken sedan går bort får barnen ut en kvotdel av arvet i form av efterarv.I ert fall finns det dock ett undantag gällande särkullbarn, det vill säga barn som inte är makarnas gemensamma. Särkullbarn får som huvudregel sin andel direkt, se 3 kap. 1 § ÄB. Det innebär att om någon av er dör skall arvet som huvudregel gå i sin helhet till era egna barn. Det innebär kort sagt att dina barn kommer att ärva 350 000 kr då det är deras laglott samtidigt som din makes barn kommer att ärva 250 000 kr. Din och din makes relation till varandra är inte av relevans för era barns arv.Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor, tveka inte på att höra av dig igen om något dyker upp eller är oklart. Vänligen

Kan jag ärva min pappas faktura?

2021-04-19 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |HejMin pappa har ett underskott enl bouptäckningen på 15.000. Har betalat det mesta men nu återstår en räkning på boupptäckning som tillkom på 4.500kr som de säger att jag skall betala privat. Men som jag förstått så kan man ju inte ärva skulder. Fakturan står i pappas namn. Vad gör jag och vad har jag för rättigheter? Tacksam för svar.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Skulder är personliga och huvudregeln vid dödsfall och arv är att man aldrig ärver någon annans skulder. Men, om skulderna finns kvar vid den bortgångnas frånfälle är det möjligt att kvarlåtenskapen måste säljas för att betala en del av skulden, detta sker vid bouppteckningen. I detta fall verkar det finnas mer utgifter än tillgångar i dödsboet. Efter som att efterlevande inte ska behöva täcka skulderna måste dödsboet då försättas i konkurs, jfr 2 kap. 3 § Konkurslagen. För att försätta dödsboet i konkurs behöver gäldenären (dödsboet eller dödsbodelägarna) eller en borgenär ansöka om konkurs för dödsboet hos behörig tingsrätt. Behörig tingsrätt är där den avlidne hade sin hemvist innan sin död. Sammanfattningsvis är det precis som du antydde i frågan, skulder kan inte ärvas, men om dödsboet går med underskott måste det försättas i konkurs. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor, tveka inte på att höra av dig igen om något dyker upp eller är oklart. Vänligen

Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?

2021-04-12 i Testamente
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har ett gemensamt barn. Så kom jag in på en artikel där det står att om min sambo dör så ärver jag ingenting utan allt går till barnet ink hus. Men i slutet av artikeln stod det att man kan skriva ett äktenskapsförord. Men när jag googlade på det så måste man vara blivande makar eller redan makar. Vi vill ju egentligen inte gifta oss. Men vad menas med blivande makar? Kan vi förlova oss, sen skriva ett äktenskapsförord och bara inte gifta oss sen? Vi har varit sambos i över 8år och längre lär det bli. Men giftermål är inget för oss. Men stannar vi som "bara" sambos så verkar jag ju inte ha laglig rätt till nånting? Hur gör man som sambos om man vill att den andra partnern ska ärva? Ett testamente verkade ju inte gälla över arvslotten.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelserna om arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB), äktenskapsförord regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Skriva äktenskapsförord? Det är möjligt att skriva ett äktenskapsförord innan man har gift sig, ett äktenskapsförord mellan blivande makar blir dock inte gällande förrän datumet för giftermålet, se 7 kap. 3 § ÄktB. Det finns således ingen mening med att skriva äktenskapsförord om ni inte tänker gifta er. Om arvsrätt och testamente Det är endast bröstarvingar(Barn) ur den första arvsklassen som har legal rätt att kräva sin s.k. laglott, oavsett testamente, 7 kap. 3 § ÄB. Det innebär att de som alltid har legal rätt till arv är barn till den avlidne. Laglotten innefattar halva arvslotten, det innebär att en person som har ett barn och avlider kan testamentera bort halva sin kvarlåtenskap medan barnet har legal rätt till den andra halvan. Skulle ni vara gifta och den ena maken dör, ska arvet från denne gå till den efterlevande maken enligt 3 kap. 1 § ÄB. Det innebär att den andra maken får fri förfoganderätt över arvet och kan i stort sätt kan göra vad hen vill med egendomen, förutom att testamentera vidare den eller genom gåva väsentligt minska den (3 kap. 2-3 §§ ÄB). När den efterlevande maken sedan går bort får barnen ut en kvotdel av arvet i form av efterarv. Den legala arvsordningen är utformad på ett sätt som motverkar att göra bröstavingar arvlösa. Trots att man som make ärver kvarlåtenskapen, är det med fri förfoganderätt och inte med äganderätt. Sammanfattningsvis Precis som du skriver så väger laglotten tyngre än ett testamente, men laglotten innefattar bara halva arvslotten. Man kan därför testamentera bort halva sin kvarlåtenskap till sin sambo. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor, tveka inte på att höra av dig igen om något dyker upp eller är oklart. Vänligen

Utgör köp av fastighet till rabatterat pris förskott på arv?

2021-03-02 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag undrar om hur ett arv ser ut för fast egendom som min bror köpt en del av till underpris? Min far har delat upp sin fastighet i två delar. Värde 2 milj resp 3 milj. På den mindre delen ligger en torpfastighet. För 3 år sedan köpte min bror den mindre delen för endast 1 milj. av far utan min vetskap då vår far var mycket sjuk. Jag fick veta det av en slump ca 6 månader efter köpet. Våra föräldrarna har använt pengarna till att betala av alla lån på sin fastighet.Vad händer när vår far går bort? Mamma vill Inte ha något med skogsfastigheten att göra. Min bror har köpt till underpris av vårt arv och pengarna användes att betala av ett annat arv. Vad händer för mig? Vi är två syskon.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelserna kring arvsrätt regleras i Ärvdabalken (ÄB).Vad händer när din far går bort?Vissa detaljer i svaret kommer att modifieras för att stärka din anonymitet. I svaret kommer jag utgå från att din far inte har skrivit testamente då det inte framgår av frågan. Skulle dina föräldrar vara gifta och den ena maken dör ska arvet från denne gå till den efterlevande maken enligt 3 kap. 1 § ÄB. Det innebär att den andra maken får fri förfoganderätt över arvet och i stort sätt kan göra vad hon vill med egendomen, förutom att testamentera vidare den eller genom gåva väsentligt minska den, 3 kap. 2-3 § ÄB. När den efterlevande maken sedan går bort får barnen ut en kvotdel av arvet i form av efterarv. Skulle dina föräldrar vara gifta kommer alltså eran mor ärva faderns kvarlåtenskap till en början. Skulle dina föräldrar inte vara gifta så har ni barn som bröstarvingar direkt rätt till arvet från fadern. Hur fördelas arvet efter gåvan? Enligt 2 kap 1 § ÄB framgår att arvlåtarens barn taga lika lott, det betyder att arvet ska delas lika mellan dig och ditt syskon. Vad händer då med köpet av fastigheten till reducerat pris? Huvudregeln är att den som vill sälja en fastighet själv får bestämma till vilket pris den ska säljas. Att sälja en fastighet till underpris är alltså inte juridiskt problematiskt. Det finns dock en presumtionsregel i 6 kap 1 § ÄB som säger att en gåva som en person under sin livstid ger till en bröstarvinge räknas som förskott på arv, även en fastighet såld till underpris utgör förskott på arv. Förskott på arv ska räknas med när laglotten ska beräknas. Det betyder att värdet av rabatten, dvs mellanskillnaden på fastighetens pris och marknadsvärde, skall räknas av på ditt syskons arv när din far avlider, se 7 kap 2 § ÄB.Din far kan dock bestämma att fastigheten inte skall utgöra förskott på arv. Om så är fallet är helt upp till din honom. Men, för att föräldrar inte skall kunna missgynna bröstarvingar och kringgå laglottsskyddet finns det s.k. förstärkta laglottsskyddet.Det förstärkta laglottsskyddet regleras i 7 kap. 4 § ÄB och berör gåvor som har överlämnats på sådana villkor eller under sådana omständigheter att den går att likställa med ett testamente. Vad som menas med detta är att en bröstarvinge kan klandra en gåva, som den rabatterade försäljningen kan likställas med, om konsekvensen av den kan jämställas med konsekvensen av ett testamente, och då få ut sin laglott. Reglerna kring det förstärkta laglottsskyddet är dock mycket komplexa, för att kunna ta ställning huruvida det förstärkta laglotsskyddet är tillämpligt hade jag behövt mer omfattande information. Sammanfattningsvis innebär detta att din brors förskott på arv kommer att räknas av på hans arv när fadern sedan avlider, detta förutsatt att fadern inte valt att försäljningen inte skall utgöra förskott på arv, skulle det vara fallet finns det förstärkta laglottsskyddet, hur vida det kan vara tillämpligt är dock svårt att säga. Behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt här.Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänliga hälsningar

Har syskonbarn till en avliden rätt att veta vad kvarlåtenskapen består i?

2021-04-20 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej. Min mamma levde ihop med en man i 25 år innan hon gick bort. Han var inte far till oss barn. Han hade inga egna barn. Han har testamenterat sina tillgångar till oss. Han har 16 st syskonbarn som har fått meddelande om hans död och att vi är testamenterade. 3 st syskonbarn godkänner inte det, men enligt våran jurist har inte det någon betydelse. Bouppteckningen är klar och registrerad. Innan bodelningen ska göras så undrar jag om alla syskonbarn måste veta vad han lämnade efter sig?Med vänliga hälsningar
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Jag har manipulerat uppgifter i frågan för att skydda din anonymitet. Bestämmelserna om testamenten och arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB).Er jurist har helt rätt. Det är endast bröstarvingar, alltså barn, ur den första arvsklassen som har legal rätt att kräva sin s.k. laglott, oavsett testamente, se 7 kap. 3 § ÄB. Det innebär att de som har legal rätt till arv är barn till den avlidne. Då den avlidne inte har några egna barn har han rätt att testamentera sin kvarlåtenskap hur han vill. Utgångspunkten är att ett testamente ses som en ensidig och starkt personlig rättshandling. Den avlidnes syskonbarn har inget rättsligt stöd för att få veta vad kvarlåtenskapen består i. Det finns möjlighet för syskonbarnen att hos skatteverket ta del av offentliga handlingar rörande en person, men då saker som bokföringsuppgifter och somliga beskattningsuppgifter. Handlar det om mer specifika uppgifter kring ägande är det dödsbodelägarna som nu äger kvarlåtenskapen och kan därför välja själva vilken information de vill dela med sig av. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor, tveka inte på att höra av dig igen om något dyker upp eller är oklart. Vänligen

Är en sambo dödsbodelägare när sambolagen avtalats bort?

2021-04-13 i Sambo
FRÅGA |Är en sambo dödsbodelägare när sambolagen har avtalats bort och det inte finns något testamente?
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!En sambo kan inte bli dödsbodelägare såvida inte testamente eller egendom som omfattas av sambolagen finns. Som sambo till den avlidne har man ingen legal arvsrätt. Vilka som blir dödsbodelägare bestäms således av den legala arvsordningen. Det innebär att arvet fördelas utifrån reglerna i 2 kap ärvdabalken (ÄB). Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor, tveka inte på att höra av dig igen om något dyker upp eller är oklart. Vänligen

Vem ärver mig om mitt barn dött före mig?

2021-03-05 i Arvsordning
FRÅGA |Vad händer med min kvarlåtenskap när jag dött om min dotter dött före mig? Jag är änka. Min dotter har två halvsyskon. Jag har två bröder.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelserna om arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB).Inom den legala arvsordningen finns det tre så kallade arvsklasser. Arvsklasserna är den ordning man har för att avgöra vem som är berättigad ett arv. I den första arvsklassen finns den avlidnes barn och barnbarn, se 2 kap 1 § ÄB. Av din fråga tolkar jag det som att du inte har några barn eller barnbarn i livet, man går därför vidare till andra arvsklassen. I den andra arvsklassen finns den avlidnes föräldrar. Om föräldrarna är avlidna innan sitt barn träder eventuella syskon till arvlåtaren i sin förälders ställe, och även dennes barn kan ärva genom istadarätten. Det betyder att dina bröder kommer att ärva dig. Alla arvsberättigade inom samma arvsklass tar lika lott, det innebär att dina bröder kommer att dela på arvet, se 2 kap 2 § ÄB. Detta är hur ditt arv kommer att fördelas förutsatt att du inte har skrivit ett testamente och genom det önskat andra arvtagare. Det är enbart bröstarvingar i första arvsklassen som har legal rätt till arv, ett testamente väger tyngre än övriga arvsklasser. Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Vänligen

Kan man skriva förskott på arv för att täcka laglotten?

2021-03-02 i Förskott på arv
FRÅGA |Min svärfar vill skriva ett testamente till sin sons fördel. Svärfar har en avliden dotter som i sin tur har tre barn.Dessa har han inte någon kontakt med, barnbarnen har han aldrig träffat. Hur skriver han om han vill att dom endast ska få sin del som dom har laglig rätt till och inget mer ? Det gäller pengar som han har på banken.Eller är det lättast att han skriver över pengar när han lever och är detta möjligt att göra en kontoöverföring ?Hur bör han göra?Tacksam för svar
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelserna om testamenten och arvsrätt regleras i Ärvdabalken (ÄB).Är dotterns barn arvsberättigade? Bröstarvingar, dvs den avlidnes barn, har alltid rätt till minst 50% av sin legala arvslott, se 7 kap 1 § ÄB. Det innebär att om den avlidne har två barn och kvarlåtenskapen är 10 000, har varje barn rätt till 5 000. Om den avlidne har testamenterat bort sin kvarlåtenskap har varje barn fortfarande rätt till 50% av sin arvslott, dvs 2 500 var. Huvudregeln är att endast bröstarvingar har rätt till sin laglott och behöver jämka testamentet för att få ut denne, se 7 kap. 3 § ÄB. Om den avlidnes barn avlidit, tillhör barnets barn den första arvsklassen. Det beror på att det i svensk rätt finns en så kallad istadarätt. Istadarätten är rätten att träda in i sin förälders ställe om denne avlidit. Den avlidnes barn blir då legala arvingar och bröstarvingar. Detta innebär att dotterns barn räknas som bröstarvingar och har således samma rätt till arv enligt sin mor enligt lag, 2 kap. 1 § andra stycket ÄB. Kan en gåva utgöra arv?Det finns en presumtionsregel i 6 kap 1 § ÄB som säger att en gåva som en person under sin livstid ger till en bröstarvinge räknas som förskott på arv. Förskott på arv ska räknas med när laglotten ska beräknas, 7 kap 2 § ÄB. Det är alltså möjligt för en gåva att räknas som förskott på arv. Mottagaren får sitt framtida arv minskat med värdet på det givna förskottet.För säkerhets skull kan det då vara bra att teckna ett gåvobrev. Gåva innefattar samma formkrav som ett köpebrev, se 4 kap 29 § Jordabalken (JB). För att gåvan skall vara giltig krävs att det dokumenteras ett gåvobrev som bevis för överlåtelsen. Precis som i en köpehandling måste gåvobrevet innehålla gåvotagare, gåvogivare samt uppgifter kring vad gåvan innefattar. För att ett förskott på arv skall täcka hela arvslotten är det viktigt att summan representerar den procentsats av kvarlåtenskapen som dotterns barn är berättigade, något som kan vara svårt att räkna ut på förhand då det är svårt att veta till vilket värde den avlidnes kvarlåtenskap kommer att värderas, när personen väl avlidit. Gåvan kan ges via banköverföring men jag råder dig som sagt att upprätta gåvobrev för att minimera risk för missförstånd eller bevissvårigheter vid framtida eventuella oklarheter. Sammanfattningsvis betyder detta att dotterns barn är berättigade arv men att en gåva räknas som förskott på arv och ditt förslagna förfarande är möjligt. Känner du dig osäker kring processen kan du alltid boka tid hos någon av våra erfarna jurister för ytterligare hjälp och vägledning här på Lawline. Boka tid kan du göra här.Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänliga hälsningar