Vem betalar för boutredningsman och skiftesman?

2021-04-30 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |En farbror är avliden, ingen hustru i livet och inga barn finns. Då tror jag att syskonbarn går in om inga syskon lever heller.Men det finns ett testamente som visar att all kvarlåtenskap skall tillfalla en annan person utanför släktskap.Men vem betalar då advokaten som förväntar bodelningen och arvsskiftet?Tacksam för svar.
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! När arvet efter ett dödsfall ska delas ut görs både en bodelning och ett arvsskifte. Detta innebär att det både finns möjlighet att utse en skiftesman och en boutredningsman. Beroende på om man anlitar en skiftesman, en boutredningsman eller båda två fördelas kostnaderna olika. Jag kommer redogöra för båda situationerna nedan. Kostnader för en skiftesmanDet är dödsboet som ska betala arvode och ersättning till skiftesman. Det är alltså inte den enskilda dödsbodelägaren, i ditt fall den person som enligt testamentet ärver all kvarlåtenskap som ska betala för en skiftesman. I praktiken innebär detta att kostnaden tas upp som en utgift dödsboet har haft och ska dras av från kvarlåtenskapen innan arvsskifte görs. Det innebär att i ditt fall att det främst är dödsboet som ska betala arvodet och ersättningen till advokaten. Som enskild dödsbodelägare kan man bli ersättningsskyldig om man genom uppsåt eller vårdslöshet bidragit till att dödsbodelägarna varit tvungen anlita advokaten. Om så inte är fallet, behöver man inte betala för skiftesmannen. Kostnader för en boutredningsmanI första hand ska boutredningsmannens ersättning och kostnader täckas av dödsboet. Kan inte dödsboet täcka dessa kostnader, ska den som ansökte om boutredningsman betala beloppet. Har fler i dödsboet begärt en boutredningsman blir dessa gemensamt ansvariga för kostnaderna för boutredningsmannen. Det innebär att boutredningsmannen kan vända sig till vem som helst av de som ansökt om boutredare, och kräva full betalning för sitt arbete. De dödsbodelägare som inte begärt boutredningsman blir alltså inte betalningsskyldiga, utan endast de delägare som ansökt om boutredningsman. SammanfattningDet beror alltså på hur kostnaderna för den som förvaltar dödsboet och arvskiftet fördelas. I de allra flesta fall är det dock dödsboet som står för dessa kostnader och inte de/den som är dödsbodelägare. Bara i vissa undantagsfall kan enskilda dödsbodelägare bli betalningsskyldiga. Har du några fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt till arv om jag är omnämnd i testamente?

2020-12-14 i Testamente
FRÅGA |https://lagen.nu/1958:637#K3P1S2Hej!Jag har känt en äldre farbror sen 2013 och har hjälpt honom att handla och sett till att han hade det bra under åren. Från maj i år så fick jag även bli kontaktperson två timmar i veckan via kommunen för honom för han var så ensam och inga anhöriga. Jag fortsatte på samma sätt som tidigare men fick även hjälpa honom med läkarkontakter och sådant. Han hade även en god man som skötte ekonomin.I slutet på augusti blev han allvarligt sjuk i cancer.Han upprättade ett testamente där några olika personer nämns och även jag.Nu undrar jag om jag får ta emot arv när jag var hans kontaktperson och gammal vän.
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag beklagar sorgen efter din vän.Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan ta emot arv av en gammal vän som testamenterat delar av kvarlåtenskapen (den egendom som tillhört den avlidne) till dig. Regler om detta hittar du i ärvdabalken (ÄB).Till vem kan man testamentera?Vanligen fördelas kvarlåtenskapen fördelas mellan de olika arvsklasserna, det vill säga de efterlevande anhöriga som har rätt att ärva. Finns det dock ett testamente bortser man från denna arvsordning.Vissa personer har alltid rätt till arv dessa är bröstarvingar, vilket är den avlidnes egna barn (7 kap 1§ ÄB) samt i vissa fall efterlevande make (3 kap 1§ 2 stycket ÄB). Bortsett från detta kan man testamentera till vem eller vad man vill. Du skriver att din vän inte hade några anhöriga varför jag inte kommer gå vidare in på detta.SlutsatsDetta innebär att det inte finns några hinder för dig att ta emot arv som gammal vän och kontaktperson utan finns du omnämnd i testamentet kan du ärva.

Ingår min fastighet i arvet som tillfaller särkullbarn?

2021-03-31 i Särkullbarn
FRÅGA |https://lagen.nu/1987:230#K11P1S1Jag är ensam ägare till en fastighet där jag bor tillsammans med min man. Om han skulle dö före mig och hans särkullbarn ska ärva, ingår då min fastighet i särkullbarnets arv?
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag kommer börja att förklara hur en bodelning går till och hur arvet kan komma att fördelas. Sedan kommer jag reda ut din fråga om fastigheten. Slutligen kommer jag sammanfatta mina slusatser.Regler som berör din fråga hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). BodelningNär en make/ maka avlider ska först en bodelning upprättas. En bodelning innebär att man delar upp den egendom som båda makarna innehar. I bodelningen ingår det man kallar för giftorättsgods (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom förutom enskild egendom. Enskild egendom är sådan egendom som på något vis har avtalats att vara just enskild, till exempel genom äktenskapsförord (7 kap 1 och 2 §§ ÄktB). Du skriver att du är ensam ägare men så länge fastigheten inte enskild egendom kommer värdet på denna räknas in i bodelningen. Vid en bodelning räknar man samman giftorättsgodset efter att båda makar gjort avdrag för sina skulder. Den totala egendomen ska sedan delas lika mellan båda makarna (11 kap ÄB). Enkelt sett kan man alltså säga att ni ska dela lika på fastigheten.ArvGifta par ärver i de flesta fall varandra, detta då man som make/ maka har företräde framför gemensamma barn. När det finns barn som inte är gemensamma, särkullbarn, är dock reglerna annorlunda. Som särkullbarn har man nämligen rätt att få ut sitt arv direkt då särkullbarn som regel inte kan ärva den make/ maka som inte är dess förälder. Hela den delen som tillfaller din man efter bodelningen kommer alltså tillfalla hans barn (3 kap 1 § ÄB). Detta betyder att din mans del av fastigheten kommer att ingå i särkullbarnens arv eftersom du förlorar arvsrätten efter din man när det finns särkullbarn. Dock ska tilläggas att det finns en möjlighet för särkullbarnen att avsäga sig arvet tills dess att även du avlider. I sådant fall ärver du hela den delen din fru erhåller efter bodelning och hennes barn får sedan ta del av sin mors arv när även du avlider (3 kap 9§ ÄB). Vem får fastigheten?Som jag skrivit ovan kommer din mans del av fastigheten tillfalla hans barn. När det dock kommer till makars gemensamma bostad är det maken/makan med bäst rätt till bostaden som efter bodelningen ska få behålla den (11 kap 8 § ÄktB). Detta innebär att du som efterlevande make i bodelningen kan erhålla just fastigheten eftersom du är is tort behov av den. Då allt ska delas lika i en bodelning måste du oftast lösa ut din mans barn från den del av fastigheten som de har ärvt. SammanfattningOm din man dör kommer först en bodelning göras där ni delar lika på er egendom, däribland fastigheten. Om hans barn inte väljer att avstå sitt arv till förmån för dig kommer de ärva hans del av bodelningen i vilken halva värdet av fastigheten ingår. Du kan få behålla fastighet men måste då lösa ut din mans del för att hans barn ska kunna erhålla sitt arv. Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline! Med vänliga hälsningar,