Kan jag bli svensk medborgare om jag fått ett betalningsföreläggande?

2019-07-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Kan jeg ble svensk medborgerskap om jeg har noe betalningsföreläggande hos kronofogden! Er skuld fri har inte noe skuld?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om medborgarskap hittar du i lagen om svenskt medborgarskap.Fem kriterier för svenskt medborgarskapFör att du ska kunna få ett svenskt medborgarskap är det vissa kriterier som måste vara uppfyllda. Du måste ha styrkt identitet, ha fyllt 18 år, ha permanent uppehållstillstånd i Sverige, bott i Sverige i minst fyra/fem år beroende på omständigheter samt att du måste ha haft och förväntas ha ett hederligt levnadssätt (11 § lagen om svenskt medborgarskap). Det kriteriet som är relevant i ditt fall och som ska utredas är kriteriet om att du har och kan förväntas leva ett hederligt liv.Betalningsföreläggande är nödvändigtvis inte ett hinder för beviljande av medborgarskapDet är Migrationsverket som bedömer om du uppfyller kriterierna för svenskt medborgarskap eller inte. Vad gäller kriteriet "hederligt liv" tar Migrationsverket hänsyn till om du exempelvis har begått några brott eller om du är skuldsatt. Migrationsverket gör även en framåtsyftande bedömning där de bedömer om det finns risk för att du i framtiden kommer att begå brott eller bli skuldsatt. Det Migrationsverket gör är att utreda om du har skulder, genom att söka i olika register för att få ut uppgifter. När du fått ett betalningsföreläggande kan du antingen bestrida det eller betala det. I vilket fall som helst så blir det inte en skuld hos Kronofogden (förutsatt att du betalar eller bestrider). Ett betalningsföreläggande är därför ingenting som nödvändigtvis hindrar dig från att bli svensk medborgare, förutsatt att föreläggandet inte utvecklas till en skuld hos Kronofogden genom att du inte betalar/bestrider det. Vänligen,

Tillåter Sverige flerfaldiga medborgarskap ?

2019-06-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Jag kommer från Storbritannien och har nyligen fått svenskt medborgarskap. Medan jag väntade på beslutet från Migrationsverket gjorde jag lite släktforskning och upptäckte att jag har rätt till maltesiskt medborgarskap. Tillåter Sverige trippelt medborgarskap ?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om svensk medborgarskap finns i lagen om svenskt medborgarskap. Enligt internationell rätt finns det ingen maximal gräns på hur många medborgarskap du kan inneha (och behålla). Dock så har varje enskilt land sina egna medborgarlagar som kan variera avsevärt. Enligt svensk rätt finns inget hinder mot dubbla eller flerfaldiga medborgarskap. Du måste dock undersöka om Storbritannien och Malta tillåter detsamma och vad deras nationella regler föreskriver angående flerfaldiga medborgarskap. Du kan dock utgå från att om ett land tillåter dubbla medborgarskap så tillåter det även trippla medborgarskap.Vänligen,

Får min fru behålla sitt permanenta uppehållstillstånd om jag dör?

2019-05-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |Min fru och jag gifte oss 2003 och flyttade till Sverige 2005. Hon är Litauisk och Kanadensisk medborgare. Vi har registrerat vårt äktenskap och hon har Put i Sverige sedan 2005. Jag är svensk medborgare, har arbetat och har permanent bostad i Sverige. Får hon behålla sitt Put om jag dör?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om permanent uppehållstillstånd hittar du i utlänningslagen.Ett permanent uppehållstillstånd (PUT) kan återkallas endast i vissa fall. Omständigheter som utgör grund för återkallelse av PUT är att personen flyttar från Sverige (7 kap. 7 § utlänningslagen), att personen medvetet lämnat felaktiga uppgifter som ledde till att uppehållstillståndet beviljades (7 kap. 1 § utlänningslagen) samt genom utvisning efter viss brottslighet (8 a kap. 1 § utlänningslagen).Att du avlider är inte en omständighet som kan leda till återkallelse av PUT, även om din fru från början fick uppehållstillstånd i Sverige pga. anknytning till dig. Din fru får alltså behålla sitt PUT om du dör.Vänligen,

Finns det möjlighet att slippa återkallelse av körkort pga. behov i yrket?

2019-02-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej det är så att jag körde på en bil bakifrån och fick böte på plats 2000kr för att jag inte håller tillräcklig med avstånd. Men i min fall var det på E4 där det var soldetgång och ganska stark där man kunde knappt se något framför sig och det var mycket halt på vägen. Så min fråga är att jag körde på bilen framför mig där hon bromsade mycket krafik och han inte bromsa båkom henne så körde jag på henne. Nu fick jag från transportstyrelsen att jag sa uttra mig. Min fråga är kan jag tappa mitt körkort nu eller tappa den i några månader ? Jag är i mycket behöv av mitt körkort eftersom jag jobbar som taxi chöffer heltid och jag kommer inte få någon inkomst om jag blir av med körkortet och dessutom har jag min lilla familj en pojke på 2 år och frun som är gravid.
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Innan ett beslut tas så skickar transportstyrelsen ett brev där de ber om ett yttrande och där du som förare får förklara dig angående incidenten. I detta yttrande kan du även skriva att du är i stort behov av körkortet samt bifoga ett intyg från din arbetsgivare som styrker detta.Transportstyrelsen kan då ta hänsyn till att du behöver ditt körkort i arbetet och antingen låta dig behålla körkortet eller förkorta tiden för indraget. Jag råder dig därför att skriva ner alla omständigheter som du anser varit försvårande samt tydligt förklara att du är i stort behov av körkortet. Det är väldigt svårt att ge ett direkt svar på vad beslutet kommer att bli, men som jag ser det så finns en chans att Transportstyrelsen tar hänsyn till ditt yrke i deras beslut.Vänligen,

Vad händer med min permanenta uppehållsrätt om vi skiljer oss?

2019-06-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga och behöver hjälp av jurister som kan sitt jobb inom migration osv jag kommer från ett land utanför EU och är gift med EU medborgare snart i 7 år. I början har jag fått 5 års uppehållsrätt efter 5 år har jag ansökt om permanent uppehållskort och migrationsverket har beviljat det. Men senaste ca 1,5 år vi har upp och ner i vår förhållande och min partner blivit alkoholberoende och efter funderingar jag bestämt att skilja mig för det går inte länge leva i sådan situation! Så frågan är vad som händer om vi skiljer oss? Ska min permanenta uppehållsrätt återkallas eller påverkar skilsmässa på nåt sätt min uppehållsrätt?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om permanent uppehållsrätt hittar du i utlänningslagen.En permanent uppehållsrätt kan återkallas endast om du flyttar från Sverige. Att du och din partner skiljer er är inte en omständighet som kan leda till återkallelse av din permanenta uppehållsrätt i och med att ni har bott tillsammans i över 5 år. Din permanenta uppehållsrätt påverkas alltså inte om ni skiljer er och du får därför stanna i Sverige.Vänligen,

Vad händer om jag som 14- åring blir tagen av polisen för olovlig körning?

2019-06-29 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Jag blev tagen av polisen förra veckan. Jag är 14 år och jag undrar vad som händer med mig? Hur längre skjuts mitt körkort upp och vad händer med pricken i registret?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En person som begått ett brott innan denne fyllt 15 år får inte dömas till påföljd (1 kap. 6 § brottsbalken).I och med att du är 14 år så är du inte straffmyndig och kan därför inte åtalas eller dömas i domstol till någon påföljd. Polisen kan dock fortfarande utreda händelsen, vilket kan leda till åtgärder från socialtjänsten. Du har därför inte fått någon "prick" i registret och behöver inte oroa dig för att du inte kommer att få ta körkortet när du fyller 18 år. Det som förmodligen kommer att hända är att polisen kontaktar dina vårdnadshavare och eventuellt socialtjänsten.Vänligen,

Dömd för olovlig körning samt vårdslöshet i trafik- vad händer med mitt nytagna körkort?

2019-02-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Jag körde en lätt mc 250cubik i somras början på augusti 2018 utan körkort och åkte dit på olovlig körning samt vårdslöshet i trafik. Jag tog mitt körkort förra veckan februari 2019. Vad kommer hända med mitt körkort?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få ta körkort och göra körkortsprovet så behöver du ett giltigt körkortstillstånd, vilket jag förutsätter att du fick då du nämner att du precis tagit körkort. Utan ett sådant körkortstillstånd så är det alltså inte möjligt att ta körkort.Detta innebär att Transportstyrelsen i sin bedömning för utfärdande av körkortstillstånd har tagit hänsyn till alla de medicinska och personliga krav som de ställer för att man ska kunna ta körkort. Jag vet inte vad ditt straff blev för dina tidigare trafikbrott, men med tanke på att Transportstyrelsen gett dig ett körkortstillstånd för att få göra körkortsprovet så behöver du förmodligen inte oroa dig för att de ska ta ifrån dig körkortet. De har heller inte återkallat körkortstillståndet efter incidenten, om du hade fått tillståndet innan du blev dömd.Det kan dock vara så att Transportstyrelsen inte hunnit få information om dina tidigare brott och därför inte har haft möjlighet att sätta en spärrtid för ditt körkortstillstånd. Kommer det till Transportstyrelsen kännedom kommer de att göra en prövning i vilken du får möjlighet att yttra dig. Därefter kommer en bedömning att göras i det enskilda fallet. Jag anser dock att detta är ganska osannolikt då du förmodligen hade hört någonting från Transportstyrelsen under alla dessa månader.Tveka inte att höra av dig vid ytterligare funderingar,Vänligen,

vilken paragraf ger polisen rätt att tillträda lägenhet pga. misstänkt misshandel?

2019-02-28 i Polis
FRÅGA |Hej! Om en granne anmälan in en misstänkt misshandel i en lägenhet, på vilken grund har polisen rätt att bereda sig tillträde till lägenheten? Vi här diskuterade att det inte är PL 20, utan snarare PL 21, då den som misstänkt misshandlas är oförmögen att tillkalla hjälp, alternativt gå in med Nöd (BrB 24:4). Vilken/vilka paragrafer är rätt och kan gälla?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta fall har ni rätt i att 21 § polislagen gäller, då den som misshandlas förmodligen är oförmögen att tillkalla hjälp. 20 § polislagen gäller husrannsakan och liknande åtgärder och 24 kap. 4 § brottsbalken om nöd är inte direkt relevant vad gäller polisens rätt att bereda sig tillträde till lägenheten. Den paragrafen som huvudsakligen gäller i detta fall är därför endast 21 § polislagen.Vänligen,