Vart kan jag få hjälp med juridiska ärenden gratis i Stockholm)

2018-11-06 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Som arbetslös/timanställd undrar jag vart man vänder dig för att få hjälp med juridiska ärenden? Har inte råd att betala någon. 10 minuter räcker inte.Behöver träffa någon.Hör till Stockholm
Ajla Velic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!- I första hand rekommenderar jag dig att ställa eventuella frågor som du har här på Lawline. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du behöver juridisk hjälp, vi erbjuder gratis rådgivning. Vår gratistjänst på nätet hittar du HÄR. - I Stockholm finns Gatujuristerna som erbjuder personlig juridisk rådgivning i Stockholm. HÄR kan du hitta deras schema när och vart de befinner sig. - På Stockholms stadsbibliotek kan du få gratis juridisk rådgivning av Advokatjouren, här kan du dock enbart få gratis juridisk rådgivning i 15 minuter, mer information om detta hittar du HÄR. Jag hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny. Och jag vill önska dig ett stort lycka till!Med vänlig hälsning,

Dispositionsrätt gemensamt konto

2018-10-09 i EKONOMI
FRÅGA |HejJag och min sambo säljer vårt hus och pengarna sätts in på ett gemensamt konto och vill att alla uttag måste godkänns av båda två. Hur gör man detta ?
Ellen Johansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är dispositionsrätten för ett gemensamt konto som avgör hur uttag kan göras (dvs om uttag kan göras av kontohavarna var för sig eller enbart tillsammans). Ett konto med gemensam dispositionsrätt innebär att uttag endast kan göras av er tillsammans, bådas godkännande krävs alltså. För att åstadkomma detta kan ni ta kontakt med er bank.Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!Med vänlig hälsning Ellen Johansson

Teckna livförsäkring

2018-09-28 i EKONOMI
FRÅGA |Kan min man som är 83 år och har diagnosen Alzheimers teckna livförsäkring till sin hustrus förmån?
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är försäkringsbolag som bestämmer deras avtalsvillkor för tecknande av livförsäkring. Oftast brukar de erbjuda personer mellan 18-65 års ålder att teckna livförsäkring. Ett fåtal försäkringsbolag kan tillåta personer upp till 70 år, men sällan äldre än så. Med hänsyn till din mans ålder, tror jag tyvärr inte att det går att teckna en livförsäkring i hans namn. Men det skadar aldrig att göra en ansökan, så jag råder dig att vända er till något försäkringsbolag som erbjuder livförsäkring för vidare service.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Rättigheter vid obehöriga transaktioner

2018-09-23 i EKONOMI
FRÅGA |För ca 1 månad sedan blev jag av med en stor summa pengar. Någon har tagit sig in på min banksida, ändrat inställningar och swishat tre ggr, totalt nästan 1/4 miljon. (Jag har definitivt inte lämnat ut mina bank-id uppgifter). Polisanmälan gjordes 20 timmar efter brottet. Polisen kunde då se vem mannen som är mottagare är. Han förekommer i flera liknande brott. Banken säger att de arbetar på det, det kan ta lång tid innan jag får besked om ev återbetalning. Har förstått att kontobedrägerier är vanligt. Vad kan/ska jag göra? Hur lång tid får detta lov att ta? Bör jag ta hjälp av jurist för att sätta press på banken? Banken har ironiskt nog erbjudit sig att jag får låna pengarna - mot ränta.
David Zandian |Hej och tack för att du valt att fråga oss på Lawline!Kontohavaren har skyldigheter som tillkommer för att få skydd mot sådana här bedrägerier. Kontohavaren är skyldig att skydda en personlig kod, vid vetskap om obehörig transaktion genast meddela detta och i övrigt följa de villkor som ingår i avtalet för användande av betalningsinstrument. Om kontohavaren har underlåtit att skydda den personliga koden, och en obehörig transaktion genomförts, ansvarar kontohavaren för hela beloppet eller endast 1 200 kr för konsumenter. I 6 § st. 1 (Lag om obehöriga transaktioner) framgår det att kontohavaren ansvarar för hela beloppet vid en obehörig transaktion om transaktionen genomförts på grund av åsidosättande av en skyldighet och åsidosättandet var genom grov vårdslöshet. Dock står det i st. 2 att en konsument är endast ansvarig för belopp upp till 12 000 kr om denne inte handlat särskilt klandervärt, då svarar kontohavaren för hela beloppet. Grov vårdslöshet skulle kunna vara att förvara kort och kod (eller i detta fallet mobil och kod om jag förstått det rätt) på samma ställe på offentliga platser. Särskilt klandervärda handlingar skulle vara samma som grov vårdslöshet men att man även lämnar sakerna utan uppsikt, eller att man lämnar ut bankkoder. Ett undantag till att få skydd skulle även vara om du underlåtit att underrätta banken om transaktionerna och spärrat dina konton.Alltså för att sammanfatta:Har du underrättat utan dröjsmål från när du fick reda på det, och i övrigt följt dina skyldigheter i stycke 1 så är du inte betalningsskyldig och banken ska ersätta dig.Har du åsidosatt dina skyldigheter är du skyldig upp till ett belopp om 1 200 kr.Har du varit grovt vårdslös är du skyldig upp till ett belopp om 12 000 kr.Har du förfarit särskilt klandervärt så står du för hela beloppet.Om du inte förfarit särskilt klandervärt så ska banken ersätta dig med minst 250 000 - 12 000 = 238 000 kr.Hoppas det här hjälpte!

Vad händer med bolånet och bostaden som jag och min far gemensamt köpt om han dör?

2018-10-27 i EKONOMI
FRÅGA |Jag och min far funderar på att ta varsitt bolån och köpa en bostadsrätt tillsammans, då jag inte kan låna hela summan själv. Men vad händer med hans lån om han går bort? Vi har ju då finansierat en lägenhet med två lån. Kan jag välja att ta över hans lån? Eller kan inte lånet skrivas över på mig, då låneneloppet kanske är för högt?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är genom dödsboet som en avlidnes skulder ska betalas; om ni köper lägenheten tillsammans kommer det således innebära att bostadsrätten till viss del också tillhör dödsboet efter din far. Om de övriga tillgångarna i dödsboet inte räcker för att betala av lånet, innebär det att bostadsrätten kan komma att säljas (19 kap. 13 § ärvdabalken). Huruvida du kan ta över lånet är något som banken måste avgöra. Och detta avgör dem genom den sedvanliga metoden när de prövar huruvida någon ska beviljas ett lån; dvs det beror på din ekonomiska situation. Det är med andra ord inte helt garanterat att du kan ta över lånet, utan det är upp till banken att avgöra den dagen det blir aktuellt. Vänligen

Får informationen i ett kontoutdrag förmedlas från kontoinnehavare till vem som helst?

2018-09-30 i EKONOMI
FRÅGA |Jag har vi ett antal tillfällen erhållit pengar från min styvfar. Mina syskon har nu blivit avundsjuka och gjort någon egen "utredning".Han har då lämnat ut transaktionsuppgifter med belopp, datum och i ett fall kontonummer som transaktionerna skett till.Är det ok att utan vidare lämna den typen av information?
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Jag uppfattar det som att din styvfar har lämnat ett kontoutdrag, avseende en viss tid, till dina syskon. Som bankkund har din styvfar rätt att se sina betalningstransaktioner. I enlighet med bokföringslagen (BFL) sparar banken en kunds transaktionsuppgifter i sju år, se 7 kap. 2 § BFL. Hur länge dessa uppgifter finns tillgängliga för din far att se via hans internetbank är en annan sak. Så länge som uppgifterna finns sparade hos banken brukar en bankkund kunna begära ut dessa uppgifter skriftligen. Betalningar som skett i närtid (inom en månad) kan en bankkund alltid begära ut i skriftlig form d.v.s. på ett kontoutdrag. De uppgifter din styvfar fått från banken om sina transaktioner får din styvfar visa upp för vem han vill. Uppgiften om att en transaktion skett till ett visst kontonummer Du skriver att din styvfar i ett fall lämnat dina syskon upplysningar om att en transaktion skett till ett visst kontonummer. Om dina syskon vet vem som är innehavare av detta konto är kontonumret en personuppgift. Banker hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). En bankkund kan vanligtvis alltid få ut personuppgifter om sig själv. Utlämnande av personuppgifter som rör andra personer ska ske med restriktivitet. Om din styvfar begär att banken ska lämna ett kontoutdrag, avseende en viss period, är det nödvändigt för din styvfar att han av kontoutdraget också kan utläsa till vem transaktionen skett. Kontoutdraget måste, för att fylla sin funktion, innehålla uppgifter om t.ex. betalningsmottagarens kontonummer. Det är alltså tillåtet för banken att lämna din styvfar ett kontoutdrag, eller liknande, med uppgifter om betalningsmottagarens kontonummer. Din styvfar är inte skyldig att följa reglerna om banksekretess. Din styvfar får alltså visa för dina syskon att transaktionen skett till ett visst kontonummer. Hoppas du fått svar på din fråga!

Vem betalar begravningskostnaderna när den avlidnes tillgångar inte räcker?

2018-09-26 i EKONOMI
FRÅGA |Är dödsbodelägare skyldiga att betala begravningskostnaderna om inte den avlidnes tillgångar räcker?
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vem betalar begravningskostnaderna?Begravningsavgift:Som du säkert vet betalar alla som är folkbokförda i Sverige en viss del av sin lön i begravningsavgift. Denna avgift garanterar därmed alla vissa transporter, kremering, gravsättning och en gravrätt i 25 år på allmän begravningsplats. Avgiften bekostar också bisättningslokalen.Dödsboet:Resten av begravningskostnaderna, såsom kista/urna och minnesstund, hamnar dock på dödsboet. Detta innebär precis som du skriver att dödsbodelägarna får dela på kostnaderna då den avlidnes tillgångar inte räcker. Det finns dock så kallad begravningshjälp att få!Begravningshjälp:Om det inte finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet har du som dödsbodelägare möjlighet att vända dig till den avlidnes hemkommun för att få begravningshjälp. Hur stort belopp man kan få hjälp med varierar, men enligt Socialstyrelsens rekommendationer kan det handla om allt upp till 20 000-30 000kr. Här måste dock has i åtanke att dödsboets tillgångar måste vara orörda då man ansöker om hjälp. Detta för att dödsboets tillgångar ska kunna avräknas från det maxbelopp man kan få i begravningshjälp. Detta innebär till exempel att du inte ska betala några räkningar förrän du har ansökt om begravningshjälp. Mer om hur du söker begravningshjälp kan du läsa om genom att klicka här.Hoppas svaret varit till din hjälp och lycka till!Mvh,

Upp till vilken ålder får man ta ett CSN-lån?

2018-09-17 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Om min man, 43 år gammal, vill läsa högskolestudier till gymnasielärare på deltid och på distans.Kan han då vara berättigad till att ta csn lån? Han har inte något csn lån sedan tidigare.Mvh
Maja Qvarnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din man kan söka ett studielån hos CSN på grund av sin ålder. Det går att ha att söka om bidragsdelen hos CSN fram till året personen fyller 56 år. Denna summa behöver inte återbetalas. Lånedelen går också att ansöka om fram till året personen fyller 56 år, men antalet veckor med lån som kan beviljas börjar minska från det år personen fyller 47 år. En tabell med hur många av studiemedel som kan beviljas hittar du på CSN:s hemsida, här. Förutom detta så finns det också andra faktorer som spelar in när det gäller möjligheten att få studiemedel. Exempelvis kan studietakten vara en sådan sak. Hur mycket studiemedel någon kan beviljas beror på i vilken takt personen studerar. Om studietakten inte uppnår minst 50 % kan personen inte få studiemedel. Annat som spelar in är om personen som söker anses ha tjänat eller kommer tjäna för mycket pengar samtidigt som personen har CSN (exempelvis om personen arbetar samtidigt som studierna). Sammanfattningsvis verkar det som att din man kan möjligheten att få studiemedel från CSN. För att ansöka går ni in på CSN:s hemsida. Där finns också massa information om möjligheten till att få studiemedel. Ni hittar den här! Hoppas ni fick svar på er fråga! Med vänlig hälsning,