Har skulden preskriberats?

2017-11-22 i Preskription
FRÅGA |Har skickat tillbaka en vara. Ersättning betalades inte ut utan kvittades mot en "gammal skuld" från 2012 som inte kan påvisas - vilka varor det var - pga för gammalt köp. Ingen påminnelse 2012. De ville först avskriva skulden men högre instans inom företaget sa nej. Har jag rätt att kräva att de avskriver en 5 år gammal "skuld"? Jag brukar inte missa inbetalningar!
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Preskription och preskriptionstidEn skuld preskriberas normalt 10 år efter sin tillkomst, i den mån inte preskriptionsavbrott inträffar. (Preskriptionslagen 2 § första stycket). Preskriptionstiden är däremot 3 år om gäldenären (den skuldsatte) är en konsument. (Preskriptionslagen 2 § andra stycket). Eftersom du skriver om "varor" så antar jag att du är en konsument/kund hos detta företag som påstår att du hade en skuld. Om du är en konsument/kund så ska preskriptionstiden för konsumenter att gälla för dig, dvs. 3 års preskriptionstid istället för 10 år.Att en skuld "preskriberas" innebär att företaget förlorar sin rätt att kräva ut skulden ifrån dig eftersom den blir avskriven efter 10 år eller 3 år (beroende på om du är en konsument eller inte). Om skulden har preskriberats så kan företaget inte med domstolens eller kronofogdens hjälp få en prestation till stånd. (Preskriptionslagen 8 §).Vad är preskriptionsavbrott?Preskriptionsavbrott innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa (om från början) från den dagen då ett avbrott har inträffat. Preskriptionsavbrott inträffar:- När gäldenären (den skuldsatte) erkänner sin fordran genom att bl.a. betala den.- När borgenären (företaget) sänder ett skriftligt krav eller- När borgenären väcker talan mot konsumenten vid bl.a. domstol eller hos kronofogden.Detta står i preskriptionslagen 5 §.SammanfattningDu skriver i din fråga att du inte har fått någon påminnelse alls ifrån företaget. Det här innebär ju att det inte har skett något preskriptionsavbrott från företagets sida. Om du är en konsument så ska preskriptionstiden vara 3 år. Eftersom det har gått fem år nu så ska skulden anses vara preskriberad. Jag tycker självklart att du ska vända dig till företaget och invända att skulden är preskriberad och att du ska få tillbaka dina pengar.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Preskriptionsavbrott från försäkringskassan

2017-11-19 i Preskription
FRÅGA |Hej!Har en fråga angående preskription och preskriptionstid. Hade en skuld hos FK sedan 1997, på förmycket utbetalt bostadsbidrag. När jag i Dec 2015 fick retroaktiva pengar från FK, så utan att avisera mig om detta, så drog man av skulden på bostadsbidraget mot de retroaktiva pengar jag skulle få. Efter det så drog försörjningsstöd också en större summa. Det resulterade i att jag stod utan pengar i 2 månader och höll på att förlora mitt boende. Min fråga är: får det gå till så här, och kan FK hävda att preskriptionstiden för skulden är bruten för att en handläggare ringt och bett om en blankett för avskrivning av skulden?Tacksam för svar!
Binh Tran |Hallå där! Kul att du vänder dig till oss på Lawline! När det gäller preskriptionstid hos försäkringskassan så omfattas det av socialförsäkringslagstiftning och preskriptionslagen ska tillämpas. En skuld hos försäkringskassan preskriberas därmed efter 10 år, preskriptionslagen 2§. Ett preskriptionsavbrott kan ske på många olika sätt, meningen med avbrottsbestämmelserna är att försäkringskassan ska på något sätt påminna dig om att skulden finns. Att en handläggare ringer dig och du på något sätt konverserar om skulden ses som en påminnelse och ett erkännande att skulden finns, preskriptionslagen 5§ 1st 1p. När de gör detta så börjar preskriptionstiden att rulla igen. Hoppas du fick svar på din fråga! MvH

Preskription av fordran för dödsbo

2017-11-11 i Preskription
FRÅGA |Är ett dödsbo skyldigt att betala en 27 år gammal hyresskuld som har legat hos inkassobolag där inga avier gått ut de senaste fem åren före dödsfallet?Skulden finns inte hos kronofogden,enbart hos inkassobolaget.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Ett dödsbo måste betala skulden enligt samma förutsättningar som den avlidne hade behövt betala skulden; dödsboet träder i den dödes ställe, så att säga. Om skulden är en konsumentfordran behöver den inte betalas, eftersom den då är preskriberat i och med att 3 år gått utan delgivning av skulden (2 § andra stycket preskriptionslagen (PreskL)). Jag rekommenderar att du läser ovan nämnda paragraf för att förstå närmare vad detta innebär, eftersom den är så pass enkelt och tydligt skrivenOm det inte är en konsumentfordran gäller den allmänna preskriptionstiden om 10 år, därmed måste skulden betalas (2 § första stycket PreskL).Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Preskription av 20 år gammal skuld

2017-10-25 i Preskription
FRÅGA |Hej!Var nyss och hämtade ett rek. på posten.Däri låg ett papper med en påstådd skuld som var daterad för 20 år sen.Den är underskriven med mitt namn men jag har ingen vetskap eller har glömt vad det gäller!Och det kommer från en nära släkting som jag överhuvud taget inte vill ha med att göra så att ta kontakt för att fråga är uteslutet.Och det står att skulden är uppsagd för betalning som ska ske inom en månad!Jag har aldrig fått någon som helst påminnelse om denna skuld!Vad ska jag göra?
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättslig regleringEn vanlig skuld preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § Preskriptionslagen). Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva att skulden betalas (8 § Preskriptionslagen). Preskription avbryts genom att1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord (5 § Preskriptionslagen).Om preskriptionen har avbrutits genom erkännande, krav eller erinran, löper en ny 10-årig preskriptionstid från dagen för avbrottet (7 § Preskriptionslagen). Din situationDin skuld tillkom för 20 år sedan. Så länge preskriptionen inte blev avbruten inom 10 år från skuldens tillkomst och avbröts igen innan ytterligare 10 år hade gått, innebär det att din släkting har förlorat rätten att kräva att du betalar skulden. Med andra ord; så länge din släkting inte har påmint dig tidigare och så länge du inte har gjort några betalningar tidigare eller på annat sätt erkänt skulden, så har din släkting förlorat rätten att få skulden betald. RådOm din släkting har förlorat rätten att få betalt behöver du inte göra något. Om du förhåller dig passiv kommer troligtvis din släkting gå till kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande när skulden väl har förfallit till betalning. Kronofogden kommer då meddela dig om detta. Du har då möjlighet att svara kronofogden att fordran har preskriberats. Din släkting får då valet att släppa kravet eller gå vidare med kravet till tingsrätten.Även om du har möjlighet att förhålla dig passiv rekommenderar jag att du svarar din släkting att fordran är preskriberad. Det är nämligen bästa sättet att ta reda på om din släkting har bevis för att ha brutit preskriptionen eller inte. Om det visar sig att din släkting har rätt och frågan går vidare till kronofogden kommer du nämligen behöva betala dröjsmålsränta. Det är därför bättre för dig att ta reda på vilka kort din släkting håller på innan det går så långt.Om din släkting går vidare med sitt krav och stämmer dig i tingsrätten, och det rör sig om en större summa, rekommenderar jag att du tar hjälp av någon av våra professionella jurister på Lawline Juristbyrå. Detta kostar 1677,50 kr per timme. Du kan maila mig på johan.landstrom@lawline.se om det blir aktuellt så återkommer en av våra jurister med en offert.Mvh

Preskriptionstid privatlån mellan makar

2017-11-22 i Preskription
FRÅGA |Vad gäller för presskripstionstid för privat lån mellan makar
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 2 § preskriptionslagen (PreskL) omfattas privatlån av den allmänna preskriptionsfristen på 10 år. Det innebär alltså att lånet preskriberas efter 10 år från dess tillkomst. Detta förutsätter dock att fordringsägaren inte vidtar någon preskriptionsavbrytande åtgärd, då det innebär att preskriptionstiden räknas om från början enligt 5 § och 6 § PreskL. De preskriptionsavbrytande åtgärderna är följande:Preskription avbryts genom att1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackordJag hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vilken preskriptionstid gäller för hyresskulder?

2017-11-14 i Preskription
FRÅGA |Hej! Vi hyr en fastighet. Genom åren har vi utfört renoveringar som vi bekostat själva och dragit av utlägg och arbete via hyran. Nu kräver vår hyresvärd tillbaka hyra sedan 10 år tillbaka och uppger att någon överenskommelse om att dra av arbete/utlägg via hyran aldrig skett. Hyresvärden äger huset via sitt företag och vi är privatpersoner och bor fortfarande kvar på fastigheten. Vilken preskriptionstid gäller för en hyresskuld?
Marcus Bäckström |Hej!Tack för att ni valt att ställa er fråga till Lawline. Om ni vill att jag ska komplettera eller förtydliga svaret är ni välkomna att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.Den allmänna preskriptionstiden är 10 år, vilket framgår av 2 § preskriptionslagen. Innebörden av detta är att skulden preskriberas 10 år efter dess tillkomst (exempelvis en förfallen hyresbetalning) om något preskriptionsavbrott inte sker (vad som menas med det begreppet anges i 5 § preskriptionslagen). För konsumenter är dock preskriptionstiden endast 3 år (2 § preskriptionslagen).Det faktum att er hyresvärd är ett företag talar starkt för att det råder ett näringsidkar-konsument-förhållande er emellan. Konsekvensen av detta är att de påstådda hyresskulder som ligger längre än 3 år tillbaka i tiden sannolikt blivit preskriberade. Detta gäller under förutsättning att er hyresvärd inte, förrän nu, krävt in pengarna. Om några krav framförts tidigare förlängs preskriptionstiden med ytterligare 3 år räknat från varje tillfälle.Min rekommendation blir därmed att ni först och främst påtalar för hyresvärden att preskription enligt er mening inträtt för den del av det totala beloppet som är äldre än 3 år. Därför finns det överhuvudtaget inte skäl att diskutera det närmare.Angående den del som ligger närmare i tiden är läget troligtvis mer komplicerat. Utan att kunna uppvisa ett avtal som medger avdrag på hyran för utlägg och arbete kan det bli svårt att vinna en eventuell rättsprocess mot hyresvärden. Det är visserligen konstigt att vederbörande reagerat så sent – men det har ingen avgörande betydelse vid en rättslig prövning. Eftersom den information jag fått är så pass kortfattad vågar jag inte göra någon bedömning av vem som juridiskt sett har det starkaste caset på den punkten.Avslutningsvis är det alltid av godo att få juridisk uppbackning om en konflikt eskalerar till att bli en domstolstvist, även om man är säker på att man har rätt i sak. Därför rekommenderar jag att ni, om hyresvärden vidtar rättsliga åtgärder, direkt anlitar ett professionellt ombud (förhoppningsvis kan det delvis bekostas via er hemförsäkring). Mina duktiga och färdigutbildade kollegor på Lawline kan ni kontakta här.Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid vid condictio indebiti

2017-10-25 i Preskription
FRÅGA |Vid " condictio indebiti", hur länge efter att en felaktig utbetalning har skett kan ett försäkringsbolag kräva sina pengar tillbaka? Vad är preskriptionstiden för försäkringsbolaget?
Gustaf Åleskog |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tänker först snabbt gå igenom vad som gäller vid condictio indebiti.Huvudregeln vid condictio indebiti är att den felaktiga utbetalningen ska återgå. Det finns dock två undantag från denna huvudregel. Om ditt försäkringsbolag medvetet betalat ut den felaktiga summan är du inte skyldig att betala tillbaka pengarna. Det andra undantaget innebär att mottagaren kan få behålla ett felaktigt utbetalt belopp förutsatt att denne "inrättat sig i god tro efter betalningen". Som exempel kan nämnas en arbetstagare som fått för hög lön utan att notera detta (god tro) och sedan till exempel spenderar pengarna eller på annat sätt ordnar sin ekonomi därefter (här inkluderas exempelvis även att man anpassar sitt sparande på ett bankkonto eller dylikt). För att betalningsmottagaren ska undgå återbetalningsskyldighet krävs det alltså både att kravet på inrättande är uppfyllt samt att mottagaren är i god tro.Således, om du har noterat att du har erhållit ett felaktigt utbetalt belopp så anses du inte varas i god tro och försäkringsbolaget kan kräva tillbaka pengarna.Nu till din huvudsakliga fråga. När det sedan gäller preskriptionstiden så finns det ingen särskild regel för preskriptionstiden gällande condictio indebiti. Därför bör den allmänna preskriptionstiden i 2 § preskriptionslagen som är 10 år från fordrans tillkomst vara tillämplig i ditt fall.Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Preskription av skadestånd för personskada

2017-10-17 i Preskription
FRÅGA |År 2003 var jag 7 år gammal och följde med min mammas väninna på jobbet, hon jobbade då på ett tidningstryckeri. Jag fastnade i rullbandet som tidningarna rullas ut på, och hela min arm rullades in "under bandet" och bandet fortsatte rulla så min hud brändes bort. Jag fick andra gradens brännskada på armen, tredje graden mitt på handen och på mitt lillfinger fick jag fjärde gradens brännskada. När vi kom till sjukhuset ville dem ta bort mitt lillfinger då dem trodde den inte skulle ha någon fungerande funktion efter läkningen, men det tillät som tur va inte min mammas väninna. Vi flyttade till Sverige bara några dagar efter denna händelsen, och jag var på sjukhuset varje söndag i två år för att rensa bort död/gammal hud och för att se så att det läkte bra. Jag kunde alltså inte använda min arm normalt på två år. Nu, 14 år senare har jag ett riktigt fult ärr på hela armen och jag får inte svar från något håll vad jag kan göra för att få ersättning för detta. Enligt den svenska vården kunde jag få en operation för att göra ärret mindre synligt, när jag fyllde 19, men det nekar dem nu när jag tar kontakt, idag är jag 22 år... Eftersom jag inte var försäkrad då olyckan inträffade så finns det inget försäkringsbolag som kan hjälpa mig heller. - På arbetsplatsen var det inga skyltar att barn inte skulle vistas på platsen, detta sattes upp efteråt.- Det var inget "skydd" där rullbandet rullar ner, så vad som helst kunde fastna där.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att efter en skadegörande handling, har den skadelidande (i detta fall du) tio år (2 § preskriptionslagen) på dig att göra ditt skadeståndskrav gällande mot skadevållaren (tryckeriet). Har du inte det förlorar du din rätt till ersättning efter preskription inträtt.Har du däremot gjort preskriptionsavbrott (5 § preskriptionslagen), löper en ny tid om 10 år från dagen du gjorde preskriptionsavbrott (6 § preskriptionslagen).Av din fråga framgår dock inte att något preskriptionsavbrott har gjorts, varför ditt anspråk om skadeståndsersättning bör ha preskriberats.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen