Mall för arvsskifte

2019-05-29 i Arvsskifte
FRÅGA |Finns det någon mall som man kan använda för att genomföra ett arvskifte som man kan använda för ändamålet?
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns ingen generell mall för arvsskiften och det går därför bra att formulera ett eget och använda. Det enda formkravet för ett arvsskifte är enligt 23 kap. 4 § Ärvdabalken att det skall vara sktiftligt och att det undertecknas av alla dödsbodelägare. Det finns säkert ett flertalet mallar liggandes ute på nätet men jag kommer inte ge mig in och rekommendera något speciellt då det också beror helt på hur det fylls i. För att skiftet skall bli så korrekt och tydligt som möjligt rekomenderar jag därför att ni kontaktar en verksam jurist som kan hjälpa er. Det kan ni bland annat göra via denna länk. Önskar er all lycka och beklagar er sorg!Hoppas detta var svar på er fråga!

Fastigheter i bouppteckning

2019-04-23 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Om man äger en fastighet och avlider, redovisas inte fastigheten i bouppteckningen då? Gäller en person som avled för länge sedan och det står ingenting om någon fastighet i bouppteckningen men nu påstås det att vb ägde en fastighet.
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en person avlider skall en bouppteckning upprättas och dessa frågor regleras i Ärvdabalkens (ÄB) 20 kapitel. Vad som sedermera skall ingå i bouppteckningen är den avlidnes tillgångar och skulder (20 kap 4 § ÄB).I frågan anges inte vilket civilstånd som den avlidne hade, men det hade inte gjort någon större skillnad. Var personen gift finns en möjlighet att fastigheten som åsyftas var makens enskilda egendom och därför inte skall ingå, i andra fall som inte innefattar enskild egendom skall den dock ingå.En fastighet är en tillgång som alltså skall ingå i en bouppteckning. Om det du skriver stämmer och personen alltså ägde fastigheten på något sätt (antingen själv eller delad) alternativt genom dold samäganderätt (mer om detta går att läsa här) skall den redovisas som en tillgång. För att summera skall en fastighet som personen äger redovisas i en bouppteckning så länge det inte var en parters enskilda egendom. Finns det fortfarande oklarheter eller framkommer annan information får ni gärna lämna en kommentar nedan!

Arvsrätt vid särkullbarn make/sambo

2019-04-29 i Sambo
FRÅGA |Hej!Jag äger 1/1 i den fastighet jag och min sambo + vårat gemensamma barn, 6år.Jag har två särkullebarn varav en är myndig.Om jag avlider, hur blir uppdelningen av fastigheten?Om vi gifter oss, hur förändrar det arvet?Om vi skriver över hälften av huset på min sambo redan nu, hur påverkar det i så fall?Med vänlig hälsning, Patrik.
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Angående första frågan om fastigheten finns det reglerat i Sambolagen. Genom Sambolagens 22 § regleras att när ett samboförhållande upphör, t.ex vid sambos död "har den andra sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt." Att ni har barn tillsammans är ett skäl för detta och det skulle leda till att din sambo skulle få överta fastigheten. Dock skulle detta leda till ett kompensationskrav till ditt dödsbo från dennes sida, vilket i praktiken skulle betyda att om ni inte har samboegendom av stort värde skulle denne tvingas betala kontant ersättning till ditt dödsbo. Begreppet samboegendom är relativt snävt och omfattar bara bostad och bohag som är inköpt för gemensamt bruk. Vid äktenskap skulle all er egendom bli gemensam (med undantag från sådant som är enskild egendom enligt villkor) och därmed även fastigheten. Fördelningen av egendomen vid en bodelning skulle därmed vara enklare eftersom all er egendom skulle kunna användas för att balansera över fastighetens värde om huset läggs på partnerns "lott". Varför ditt dödsbo kommer behöva kompenseras i båda fall är eftersom dina särkullbarn skall få ut sin lott när du avlider. För vidare rådgivning tycker jag att du skall vända dig till en verksam jurist, det går bland annat att göra via denna länk! Hoppas detta var svar på din fråga!