Karenstid vid ansökan om svenskt medborgarskap

2021-04-04 i Migrationsrätt
FRÅGA |Om man blivit dömd till penningstvättbrott och fått straff till samhällstjänst 2 månader . Hur lång är karenstiden till jag kan söka medborgarskap igen ?.
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur lång är karenstiden i ditt fall?För att få svenskt medborgarskap måste den sökande ha levt och förväntas leva ett skötsamt liv i Sverige (11 § 5 p. lagen om svenskt medborgarskap). Har den sökande begått brott måste denne vänta en tid innan den får ansöka om medborgarskap (karenstid). Hur lång karenstiden är beror på vilket straff den sökande har fått. Här kan du se en tabell över de olika karenstiderna.Vad gäller påföljden samhällstjänst kombineras den alltid med villkorlig dom (27 kap. 2 a § brottsbalken) eller skyddstillsyn (28 kap. 2 a § brottsbalken). För villkorlig dom är karenstiden tre år efter domen har vunnit laga kraft, dvs. börjat gälla. En dom vinner, såvida den inte överklagas, laga kraft inom tre veckor från den dag då domen meddelades (50 kap. 1 § rättegångsbalken). För skyddstillsyn är karenstiden tidigast 4 år från den dag skyddstillsynen började. Då du inte nämnde om samhällstjänsten har kombinerats med villkorlig dom eller skyddstillsyn kan jag tyvärr inte säga exakt hur lång karenstiden är för dig. Antingen är den 3 år eller så är den minst 4 år. Migrationsverket gör dock en bedömning från fall till fall, varför karenstiden kan bli längre än 3–4 år.SammanfattningOm samhällstjänsten har kombinerats med villkorlig dom är karenstiden 3 år. Om den kombinerats med skyddstillsyn är den istället 4 år. Karenstiden kan dock, beroende på vilken bedömning Migrationsverket gör, som sagt bli längre än 3–4 år.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Får polisen öppna mina brev?

2021-04-03 i Polis
FRÅGA |Får polisen öppna mina brev? dom stog och väntade på mig tills jag öppnade brevlådan och sen tog dom mig för att tydlign göra en husransakan av lägenheten som visades sig vara tom vilket den varit varje gång dom varit här.
Gabriella Abdulahad |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om husrannsakan finns i 28 kap. Rättegångsbalken (RB).Enligt 28 kap. 1 - 3 §§ RB finns tre situationer då polisen får genomföra en husrannsakan. Den första kallas en reell husrannsakan, 28 kap. 1 § RB, där polisen genomsöker hus, rum eller förvaringsställe efter föremål som kan tas i beslag/förvar eller för att hitta bevis. Eftersöks en person som ska frihetsberövas, hämtas till förhör, kroppsbesiktigas eller kroppsvisiteras genomförs en personell husrannsakan i enlighet med 28 kap. 2 och 2a §§ RB. Den tredje typen av husrannsakan är den som sker i lokal som är tillgänglig för allmänheten eller i lokal som inte är tillgänglig för allmänheten men som används gemensamt av personer som kan antas ägna sig åt brottslig verksamhet, se vidare 28 kap. 3 § RB. I den situation som beskrivs i frågan är det troligtvis en reell husrannsakan och de nu angivna syftena med åtgärden måste därför föreligga för att polisen ska kunna göra ett tillslag.Vidare, när en husrannsakan genomförs kan polisen komma över föremål eller handlingar som kan vara av intresse för en brottsutredning varför det finns möjlighet att ta dessa i beslag, se 27 kap. 4 § RB. Föremål kan tas i beslag om de skäligen kan antagas:1.äga betydelse för utredning om brott (bevis)2.vara genom brott någon avhänt (t.ex. stöldgods)3.på grund av brott förverkat (t.ex. brottsverktyg)Det anförda innebär att om dokument påträffas som är av betydelse för brottsutredningen så kan dessa tas i beslag såsom brevlådan i ditt fall.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella

Får man köra moped klass 2 utan körkort?

2021-04-03 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej jag som har blivit av med mitt am körkort pga hastighetsöverträdelse kan jag få köra moped klass 2 ändå?
Gabriella Abdulahad |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad tråkigt att du blivit av med ditt körkort. För att kunna köra moped klass 2 ska du för det första ha fyllt 15 år och har gått en utbildning hos en godkänd utbildare samt har gjort ett godkänt kunskapsprov hos en godkänd utbildare.SammanfattningsvisFör att kunna köra moped klass 2 behöver du ha ett körkort för moped klass 2.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella

Att överklaga socialtjänstens beslut

2021-03-31 i Myndigheter
FRÅGA |Hej,Om socialtjänsten beslutat att pappan inte får träffa sin son obevakat, går det på något sätt att överklaga ett sådant beslut?Jag och mitt ex ska flytta isär. Hon har en dotter på 8 år sedan tidigare och tillsammans har vi en son på 3 år. Hon har tidigare sagt till mig att hon vill att sonen bor hos mig men att hon har daglig umgänge med honom samt att han sover över vissa dagar hos henne. Det var en bra överenskommelse tyckte båda då hon tycker det blir för mycket själv med båda barnen samt att jag alltid vart den som tar hand om sonen mest på grund av jobb. Nu har den lilla flickan på 8 år ljugit för sin psykolog och sagt att jag slagit min son flertal gånger tills han blöder. Vilket självklart inte är sant. Förskolan har aldrig sett ett blåmärke på min son eller att han far illa. Många som kan intyga det. Men då flickans pappa talat så illa om mig till henne har vi haft problem med en bra relation hon och jag. Kanske därför hon hittat på detta, jag vet inte riktigt. På grund av denna lögn kommer jag inte få ha min sin, han får alltså inte vara ensam med mig. Ingen utredning har gjorts utan so socialtjänsten säger att dom måste tro på flickan. Hur kan jag gå tillväga. Min värld rasar just nu. Tacksam för svar.
Soad Garar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga enligt följande, du undrar om det går att överklaga socialtjänstens beslut om umgänge med din son. För att du ska kunna överklaga beslutet, krävs det att du har fått ett beslut, det har du fått i ditt fall. överklagan ska lämnas in till ditt socialkontor. En överklagan måste göras inom tre veckor från det att du fått beslutet. Om det har gått mer än tre veckor sedan du har fått beslutet, har du inte längre rätt att överklaga. Har du fortfarande rätt att överklaga, ska du meddela din handläggare om att du vill överklaga beslutet, förklara varför och sedan skriva under med ditt namn. Din handläggare kommer då att bedöma om det går att ändra beslutet. Om inte handläggaren ändrar beslutet, ska kommunen skicka ditt överklagande till förvaltningsrätten, se ( 16 kap 3 § Socialtjänstlagen och 37–40 §§ förvaltningslagen.) Skulle förvaltningsrätten inte heller ändra beslutet, kan du överklaga vidare till kammarrätten och till sist till högsta förvaltningsdomstolen, men för de två sistnämnda instanserna krävs ett så kallat prövningstillstånd, se (33–35 §§ förvaltningsprocesslagen). Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur uppfyller jag försörjningskravet som student?

2021-04-04 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag och min fästmö har ansökt till migrationsverket ett sambo visum för 6 månader sedan utan vidare svar.I och med att jag är student (som blir klar om cirka 12 månader) med fullt lån och jobbar extra utöver, så har jag blivit lite orolig ifall vi/jag kan bli avböjda ansökningen, pga att jag är fortfarande student. Har egen lägenhet och en massa sparade pengar.Det jag undrar är om jag behöver oroa mig för att få avslag bara för att jag för nuvarande är student?
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur uppfyller jag försörjningskravet som student? Eftersom din fråga handlar om uppehållstillstånd är följande lagar tillämpliga: utlänningslagen (UtlL) och lagen om tillfälliga begränsningar i utlänningslagen (BegrL) som gäller till och med den 19 juni 2021.Jag antar att din sambo bor i ett land utanför EU och om en vill stanna i Sverige i längre än 3 månader så krävs det ett uppehållstillstånd (2 kap. 5 § UtlL). Jag antar att du och din fästmö har för avsikt att inleda eller är i ett äktenskaps- eller samboförhållande och därför kan din fästmö beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning. Jag antar vidare att du är bosatt i Sverige.Ansökan om uppehållstillstånd måste beviljas före din fästmös inresa i Sverige, detta görs i ett land din fästmö har rätt att vistas i, vilket ofta är hemlandet och ansökan sker via hemlandets ambassad (5 b kap. 15 § UtlL).Personer som kan få uppehållstillstånd på grund av anknytning är de som enligt lagens mening ingår i kärnfamiljen till en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Du som anknytningsperson ska antingen vara medborgare, ha permanent uppehållstillstånd eller ha tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande (5 kap. 3 § första punkten UtlL). Välgrundade utsikter för uppehållstillstånd innebär också att en ska beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning (6 § BegrL). Sambo eller maka/make anses ingå i kärnfamiljen och således även din fästmö om ni är befintliga makar eller sambos innan din fästmö kommer till Sverige. Detta om kravet för din bosättning/uppehållstillstånd är uppfylld (5 kap. 3 § första punkten UtlL).Om ni inte är befintliga makar eller sambos så handlar det om uppehållstillstånd på grund av anknytning för anhöriga utanför kärnfamiljen. Det krävs här att du och din fästmö ska ha för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande. Det krävs även att anknytningspersonen, vilket är du, är medborgare, har permanent uppehållstillstånd eller har tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande (5 kap. 3 a § första punkten UtlL). Ert förhållande ska även framstå som seriöst och en seriositetsprövning ska göras. Det kan även konstateras att det i nuläget är svårare att få uppehållstillstånd på grund av anknytning för en person utanför kärnfamiljen.Det framgår inte i din fråga om ni är befintliga sambos eller makar eller om ni har för avsikt att ingå ett äktenskaps- eller samboförhållande. Jag kan därför inte säga om kraven är uppfyllda eller ej.Vad gäller för att försörjningskravet ska vara uppfyllt?Som du nämner i frågan finns det ett försörjningskrav för anknytningspersonen, det vill säga för dig, eftersom det är du som är bosatt i Sverige och således är personen din fästmö har anknytning till (5 kap. 3 b § UtlL och 9 § och 10 § BegrL).Du måste enligt försörjningskravet kunna försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Detta bevisar du genom att ha regelbundna arbetsrelaterade inkomster. Som en arbetsrelaterad inkomst räknas till exempel:- lön från arbete- arbetslöshetsersättning - sjukpenning - inkomstgrundad pension. I din fråga framgår det inte att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster, du skriver endast att du arbetar extra vid sidan av studierna. Studielån anses inte utgöra arbetsrelaterade inkomster. Du kan också uppfylla kravet på försörjning om du har en tillräckligt stor förmögenhet för att försörja dig själv och din fästmö, samt eventuellt andra som ingår i hushållet. Denna förmögenheten ska ni kunna leva på under minst två år. Eftersom du inte har skrivit hur mycket du har i sparade pengar kan jag inte säga om detta är uppfyllt eller ej.Hur stor din inkomst eller förmögenhet ska vara beror på hur stor familjen är och hur hög boendekostnad du har. Inkomsten måste räcka till den faktiska boendekostnaden och till normalbeloppen för de personer som ska ingå i hushållet. Detta innebär att efter att bostaden är betalad varje månad så ska det finnas pengar som räcker till b.la mat, kläder, hygien m.m. För 2021 är normalbeloppet 8 287 kr för sammanlevande makar eller sambor.Försörjningskravet kräver även att du har en bostad av tillräcklig storlek. För två vuxna utan barn är en bostad tillräcklig om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Att hyra bostaden andrahand går bra, men denna måste vara godkänd av hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden. Inneboende eller att bo hos föräldrar räknas inte som ett godkänt boende. Hur just din bostad ser ut framgår inte av frågan och jag kan därför inte svara på om den är godkänd eller inte.SammanfattningOm din fästmö beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning för kärnfamilj eller utanför kärnfamilj (5 kap. 3 § och 5 kap. 3 a § UtlL) så måste du ha uppfyllt försörjningskravet. Eftersom jag inte vet hur stor din inkomst eller förmögenhet är så kan jag inte svara på om du uppfyller kravet eller ej. Att du är en student spelar ingen roll i lagens mening, utan det handlar om att uppfylla försörjningskravet. Om du hade haft ett regelbundet arbete istället för arbetet vid sidan av studierna hade det underlättat för dig vid bedömningen om du uppfyller försörjningskravet. Du hade då visat en varaktig arbetsrelaterad inkomst. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar er lycka till!Med vänliga hälsningar,

Får jag framföra en 30-moped utan förarbevis eller körkort?

2021-04-03 i Trafik och körkort
FRÅGA |Om jag har fattat lagen rätt, så får jag framföra en så kallad 30-Moppe om jag är född sista september 1994 utan körkort eller förarbevis är det korrekt uppfattat ?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En så kallad 30-moped, alltså en äldre variant mopeder konstruerade för en hastighet på 30 km/h, hör under samma regler som de som kallas klass II-moped. På Transportstyrelsens hemsida finns mer information om äldre 30-mopeder och hur de klassificeras. Idag får en klass II-moped enbart köras av någon som antingen har körkort, traktorkort eller förarbevis (2 kap. 3 § körkortslagen). För de som fyllt 15 år innan den 1 oktober 2009 så krävs det inte någon särskild behörighet (se övergångsbestämmelser 2009:189 tredje punkten). Eftersom du är född sista september 1994 har du fyllt 15 år innan den 1 oktober 2009, och därför behöver du inte körkort eller förarbevis för att framföra en 30-moped. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?

2021-04-01 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret på din fråga regleras i folkbokföringslagen och vallagen. Enligt 5 kap. 1 § vallagen så upprättar den centrala valmyndigheten en röstlängd som bygger på folkbokföringen. Enligt 6 § folkbokföringslagen ska en person folkbokföras på den fastighet och i den kommun där han eller hon är att anse som bosatt. Enligt 7 § folkbokföringslagen anses en person vara bosatt på den fastighet där personen tillbringar sin dygnsvila, men för intagna på kriminalvårdsanstalt innebär inte detta att anstalten blir stället där denne ska vara folkbokförd. Detta beror på en regel i 9 § tredje punkten folkbokföringslagen, som stadgar att en vistelse inte anses leda till ändrad bosättning om den föranleds enbart av vård vid en institution för kriminalvård. Det betyder att en intagen på kriminalvårdsanstalt fortfarande är folkbokförd där den bodde innan den blev intagen. Vissa intagna har kvar sina bostäder under tiden de vårdas på anstalt, exempelvis om den intagne har familj som fortfarande bor kvar där. Skulle familjen flytta, så kommer dock den intagnes folkbokföring flytta med. För de intagna som inte har kvar någon bostad så ska personen anses vara bosatt i kommunen om personen kan hänföras till den kommunen men inte till en viss fastighet (13 § folkbokföringslagen). Var den intagne är folkbokförd är alltså avgörande för i vilken kommun denne röstar. Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad är rättspraxis?

2021-03-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej!Vad innebär begreppet rättspraxis, många advokater brukar hänvisa till det när man kollar på nyhetsreportage osv. Förstår inte vad de menar riktigt.. Tacksam för klargörande!
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avgöranden från domstolar och myndigheter förekommer i form av domar eller beslut. Samlingsnamnet på dessa är rättspraxis och då menar man tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter. Rättsfallet kan dessutom bli vägledande för rättstillämpningen om målet har avgjorts i högsta instans. Ett vägledande rättsfall för rättstillämpningen kallas för prejudikat. Vänligen,