Är det lagligt att använda VPN i sverige?

2020-07-26 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Är det lagligt att använda VPNexpress-tjänster idag i Sverige?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida det är lagligt att använda VPN-tjänster i Sverige. Det korta svaret på din fråga är att det är helt okej att använda VPN-tjänster i Sverige, däribland tjänster från VPNexpress/expressVPN. Det finns alltså inget i Svensk lag som förbjuder användandet av den här typen av program. Däremot är det fortfarande olagligt att (medan man använder en VPN-tjänst) till exempel ladda ner och sprida piratkopierad film. Att det med VPN blir svårare för myndigheter och för upphovsrättsinnehavare att spåra och beivra sådan aktivitet ändrar inte den bedömningen. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att VPN-tjänster i sig är helt lagliga och okej att använda sig av i Sverige. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Vad gäller för min blivande make som är EU-medborgare?

2020-07-26 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag är en svensk tjej, bor i sverige och ska gifta mig med min rumänska fästman. Vi träffades i juli 2019. Han kom till Sverige i december 2019 och har bott hos mig sen dess. Han fick en c/o adress hos mig i mars 2020. Han är arbetssökande och än så länge försörjer jag honom. Han har då uppehållsrätt? Han försöker även gå en SFI kurs men vår hemkommun nekar honom då han inte är folkbokförd. Eftersom vi gifter oss.. kan han söka uppehållstillstånd som make, anhörig? Vad kan han göra för att fortare få ett svenskt personnr så att han kan skaffa bankkonto osv? Vad krävs mer för att han ska ha rätt att studera , läsa svenska ? Studiestöd? Hur länge måste han ha arbetat i sverige för att ha rätt till sociala förmåner , så som föräldrapeng osv?Tacksam för svar
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Uppehållsrätt En person som är medborgare i ett annat EU-land (vilket Rumänien är) kan ha egen uppehållsrätt om hen arbetar, söker arbete, studerar eller kan försörja sig genom egna tillgångar. En EU-medborgare kan även ha uppehållsrätt genom att en familjemedlem har uppehållsrätt. Eftersom du som sambo och blivande maka har svenskt medborgarskap har din partner och blivande make uppehållsrätt i Sverige. (artikel 7 Direktiv 2004/38/EC). Permanent uppehållsrätt inträder om någon av ovanstående situationer förelegat under fem år (artikel 16 Direktiv 2004/38/EC) . Man behöver inte ansöka om uppehållsrätt utan uppfylls något av kriterierna har man det "automatiskt". Uppehållstillstånd Uppehållstillstånd måste man ansöka om och få beviljat till skillnad från uppehållsrätt. För att uppehållstillstånd ska beviljas för en partner måste den som redan bor i Sverige kunna försörja den andre och ha en bostad som är tillräckligt stor för båda att bo i. Din partner kan ansöka om uppehållstillstånd genom anknytning nu i och med att ni har för avsikt att ingå äktenskap (5 kap. 3a § utlänningslagen) eller sen när ni är gifta (5 kap. 3 § utlänningslagen). Om ansökan kommer in innan ni gift er kommer en bedömning göras av seriositeten av ert förhållande. Huvudregeln för uppehållstillstånd genom anknytning är dock att man ska ha ansökt och fått det beviljat innan man kommer till Sverige. Din partner verkar redan bo i Sverige och då kan ett undantag aktualiseras: nämligen att han redan har en stark anknytning till dig här i Sverige och att det då blir lite orimligt att han ska behöva åka till Rumänien för att ansöka (5 kap. 18 § andra stycken punkt 5 utlänningslagen). Det är dock en bedömning som migrationsverket gör och om de inte anser att ni omfattas av undantaget kan din partner behöva åka till Rumänien och göra en ny ansökan därifrån. Svenskt personnummer Om man planerar att bo längre än ett år i Sverige ska man folkbokföra sig här, och då får man även ett svenskt personnummer. För att anmäla att man flyttat till Sverige ska man göra ett personligt besök hos ett av Skatteverkets servicekontor. Alla i en familj som flyttar till Sverige ska följa med, så om din partner till exempel har några barn från tidigare relationer som ska bo med er ska de också vara med. (Skatteverket)Studier i Sverige EU-medborgare kan studera på universitet eller högskola i Sverige. EU-medborgare behöver inte betala någon ansökningsavgift eller studieavgift vid svenska universitets- eller högskoleutbildningar. Däremot kan de behöva skicka in dokument som styrker att de är EU-medborgare i samband med ansökan. (Antagning.se) Om er hemkommun kräver att man är folkbokförd för att få läsa SFI får din partner ansöka om folkbokföring hos skatteverket. Man kan som EU-medborgare ha rätt till studiestöd från CSN. Det finns även här olika grunder, men för din partner blir det på grunden att han har anknytning till dig som bor och arbetar här. För att få självständig rätt till studiestöd krävs att man fått permanent uppehållstillstånd eller har bott och arbetat i Sverige i minst 2 år (CSN).Sociala förmåner Det finns olika regler för olika sociala förmåner. Vid många förmåner uppstår frågan vilket land som ska stå för en förmån om man är medborgare i ett land men bor i ett annat. Hos Europeiska kommissionen kan man läsa mer om förmåner i Sverige och vilka rättigheter man har som EU-medborgare från ett annat medlemsland. Försäkringskassan har hand om föräldrapenning och bedömer om man har rätt att få ut det. Sammanfattning och råd Av den information du uppgett i din fråga låter det som att din partner har uppehållsrätt i Sverige. Han kan söka uppehållstillstånd på flera grunder, men den starkaste är troligen anknytningen till dig. Migrationsverket gör då en individuell bedömning och kan sedan avslå eller godkänna ansökan. För att få ett svenskt personnummer behöver han besöka ett av Skatteverkets servicekontor och folkbokföra sig i Sverige. Som EU-medborgare kan han ansöka till universitets- och högskoleutbildningar i Sverige och om han uppfyller vissa krav kan han också ha rätt till studiestöd från CSN. Om han har rätt till sociala förmåner går inte att svara rakt av på, utan det kan skilja sig åt beroende på vilken förmån det handlar om. Individuella bedömningar görs av berörda myndigheter.Migrationsrätt kan upplevas som lite klurigt med många olika blanketter och alternativa grunder att ansöka på. Vill du ha mer personlig hjälp kan du kontakta Lawlines duktiga jurister.Med vänliga hälsningar,

Kan man byta födelsedatum?

2020-07-26 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |HejJag har en fråga om jag kan byta mitt födelsedag. Jag har föddes 01/01/2003 men det var krig i mittt land och min pappa var i fängelse. När min pappa gick ut så skrivde han att jag har födds 01/01/2006 och det går inte bra för mig jag vill ha rätt födelsedag
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När det kommer till födelsedatum och folkbokföring regleras det av Skatteverket, se här.Det finns möjlighet att ändra de registrerade uppgifterna, men för detta krävs tydlig bevisning genom att du kan uppvisa handlingar som bevisar att de nuvarande uppgifterna som ditt födelsedatum inte stämmer. Exempel på detta är att du har handlingar som är utfärdade av en officiell myndighet i ditt tidigare hemland som exempelvis ett hemlandspass eller andra originalhandlingar som visar ditt riktiga födelsedatum. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.Med vänlig hälsning,

Får jag sprida mina hundars aska?

2020-07-25 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Min aska ska spridas över havet. Kan man samtidigt sprida sina älskades småhundars aska spridas vid samma tillfälle? Kan man lägga deras aska tillsammans med min aska i min urna ?
Camilla Stein |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt kan du sprida dina hundars aska. Det finns ingen information om huruvida dina hundar kan bevaras i samma urna som du. Dessa frågor kan behandlas olika beroende på länet. Jag rekommenderar därför att du vänder dig till länsstyrelsen och miljöförvaltning, för att informera dem om spridandet av dina hundars aska. Vänliga hälsningar,

Kört med återkallat körkort

2020-07-26 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej fått indraget körkort då jag körde 179 på 110 väg och fick därmed 4 månader indraget, idag när det har gått 3 månader blev jag stoppad på en bredvid mekonomen dom hade inte sätt hur långt jag hade kört men jag fick då grov olovlig körning och min fråga är då hur kommer det att bli nu?
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om olovlig körningTrafikbrott regleras i trafikbrottslagen. Olovlig körning innebär att någon uppsåtligen (avsiktligen) kör ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att göra sådant fordon, vilket framgår av 3 § 1 st. 1 men. trafikbrottslagen. I 3 § 1 st. 2 men. trafikbrottslagen framgår det att om man tidigare har innehaft körkort som blivit återkallat så kan den olovliga körningen klassificeras som grov. Straffet för grov olovlig körning är fängelse i högst sex månader.Vad kommer hända nu?Även om fängelse i straffskalan finns det andra regler som kan motverka att du döms till fängelse. Att fängelse finns i straffskalan innebär inte att fängelse ska utdömas, utan att det är möjligt. Böter kan alltså fortfarande bli aktuellt. Vid val av påföljd tas exempelvis hänsyn till ålder eller om det saknas särskild anledning att anta att du skall komma att göra dig skyldig till fortsatt brottslighet. Denna typ av omständigheter är det svårt för mig att ta hänsyn till just nu, eftersom frågan inte innehåller sådan information.I praktiken är det vanligaste att det inte blir någon förhandling i domstol i fall det rörs sig om en olovlig körning. I stället lämnar åklagaren ett så kallat strafföreläggande. Ett strafföreläggande är enkelt uttryckt ett snabbare sätt att dela ut böter.Hoppas du fick var på din fråga!Med vänlig hälsning,

Körning mot rött ljus?

2020-07-26 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, jag har min körkort nästan 5 år och körde jag mot rött ljus
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar det som att du undrar vilka konsekvenser som eventuellt kan följa av att du kört mot rött ljus. Eftersom jag inte har närmre information om den specifika händelsen kommer jag nedan redogöra för vad som i regel gäller vid körning mot rött ljus.Ett körkort ska återkallas bland annat om körkortsinnehavaren har kört mot rött ljus, om överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap 3 § p4 körkortslagen). Vid körkortsåterkallelse enligt 5 kap 3 § p4 ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas (spärrtid). Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap 6 § körkortslagen). Ett körkort ska omhändertas om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer återkallas enligt 5 kap 3 § p4 (5 kap 7 § körkortslagen). För att omhändertagande ska ske krävs övertygande bevisning om brottet.I stället för att körkortet återkallas ska körkortshavaren varnas i sådana fall som avses i 5 kap 3 § p4, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vem har rätt att stoppa trafiken på vägen?

2020-07-25 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, Vem har rätt att stoppa trafiken på vägen? Har tex mannen som kör bärgningsbil har denne person rätt att stoppa mig och andra till fortsatt färd? Vad jag menar med att stoppa trafiken är att komma ut på vägen som polis men ena handen upp. Idag så fick en bil punktering på en väg och bärgningsbilen alltså mannen kom och stoppade trafiken fast man hade utrymme att köra förbi, varpå valde jag att köra vidare fast han lyfte armen (stopp tecknet). Så vem har rätt att stoppa trafik som en polisman?
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vem som har rätt att stoppa trafik, liknande den rätt som en polisman har. Samt om bärgare innehar denna rätt. Enligt vägmärkesförordningen (VMF) har, förutom polis, även vägtransportledare, bilinspektör, kustbevakningstjänsteman och annan person som är utsedd av en myndighet, rätt att ge anvisningar till trafikanter genom att visa tecken. (7 kap. 1 § VMF) Enligt lag har bärgare därmed inte själv rätt att dirigera eller stoppa trafiken. Däremot är det vanligt att bärgningsbilar färdas tillsammans med utryckningsfordon som exempelvis polis, som har den befogenheten. Som trafikant har även du en skyldighet att iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna, för att undvika trafikolyckor. (2 kap. 1 § trafikförordningen) Du har dessutom en skyldighet att visa hänsyn mot de som uppehåller sig vid vägen (2 kap. 1 § tredje stycket trafikförordningen) Sammanfattningsvis har mannen i bärgningsbilen enligt lag inte själv rätt att stoppa trafiken, men kan ta hjälp av polis eller liknande för att få trafiken stoppad. Oavsett, har samtliga trafikanter skyldighet att med omsorg och varsamhet göra vad som krävs för att undvika olyckor i trafiken, samt visa hänsyn till de som uppehåller sig vid vägen.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har vidare funderingar, är det bara att höra av dig igen till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,

Socialnämnden har avslagit ansökan om försörjningsstöd

2020-07-25 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej !Jag undrar om socialtjänsten får ge avslag på ansökan efter ansökan om försörjningsstöd trots rätt papper och allt är rätt som dom efterfrågar.Men jag får ändå inga pengar detta har pågått i snart ett halvår som jag inte har fått några pengar alls .Jag undrar om dom verkligen får lov att göra så
Camilla Stein |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar informationen som att du har skickat in flera ansökningar till socialnämnden och att samtliga ansökningar har fått avslag. Jag förstår det som att du undrar om socialnämnden har rätt att handla på detta sätt. Utifrån din information är det svårt för mig att avgöra om socialnämnden har rätt att avslå din ansökan om försörjningsstöd. För att jag ska kunna göra det krävs det betydligt mer information. Jag kommer därför gå igenom under vilka omständigheter som en enskild har rätt att få försörjningsstöd. Jag ska även gå igenom hur du kan överklaga ditt ärende till en högre instans. Enligt 4 kap 1§ 1 st SOL har den som inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till försörjningsstöd. Detta innebär att den enskilde har, som utgångspunkt, rätt till försörjningsstöd, om den enskilde inte har förmåga att själv säkerställa sin egen försörjning eller på annat vis försörja sig. Den enskilde har således rätt till försörjningsstöd om den enskilde har en bristande arbetsförmåga, funktionsnedsättning, ålder eller annan liknande omständighet föreligger. Den som inte kan försörja sig men kan arbeta har också rätt till försörjningsstöd. Detta under förutsättning att den enskilde står till arbetsmarknadens förfogande, se 4 kap 1 § 2st SOL. Avslag av försörjningsstöd vinner inte negativ rättskraft. Negativ rättskraft innebär att ärendet inte kan prövas igen. Detta innebär att du kan ansöka om försörjningsstöd flera gånger. Socialnämnden kan även avslå ditt ärende flera gånger. Rekommendation Jag rekommenderar dig att läsa motiveringen till avslaget av ditt försörjningsstöd. Undersök om det finns information som du inte anser stämmer överens med din bild av din situation. Ifall det är fallet kan du göra en ny ansökan för försörjningsstöd med ytterligare information som kan styrka din rätt till försörjningsstöd. Ett annat alternativ är att du överklagar ditt ärende. Ett beslut av socialnämnden överklagas till allmän förvaltningsdomstol, 4 kap 1§ SOL och 16 kap 3 § SOL. Ett överklagande av beslutet ska göras skriftligen till förvaltningsrätten. Överklagandet ska däremot lämnas in till socialnämnden, se 43 § FL. Överklagandetiden är tre veckor från den dag då du fick beslutet från socialnämnden. Vänliga hälsningar,