Kan mina barnbarn byta efternamn till mitt flicknamn?

2020-08-10 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan mina biologiska barnbarn byta till mitt flicknamn?
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är ja, dina barnbarn kan byta efternamn till ditt flicknamn. Bestämmelser om namnbyte finns reglerat i Lag (2016:1013) om personnamn (namnlagen). 18 § namnlagen säger att en person får byta sitt efternamn till ett äldre släktnamn som funnits i rakt uppstigande led i minst två generationer. Det får dock inte vara längre sedan någon i släkten bar namnet än fyra generationer tillbaka. Detta innebär att en person kan byta till ett efternamn som t.ex. personens mamma, mormor, mormors mor eller mormors mormor har burit om namnet har funnits inom släkten i minst två generationer. Dina barnbarn kan alltså byta efternamn till ditt flicknamn så länge ditt flicknamn funnits i er släkt i minst två generationer (t.ex. att din mamma eller pappa även bar namnet). Byte av namn görs genom en ansökan till Skatteverket (3 § namnlagen). Information om hur en sådan ansökan går till finns på Skatteverkets hemsida. Hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du ha fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Mvh

Jag tog ut pengar till en tidigare vän, och han lovade att föra över samma summa till mitt bankkonto, vilket han inte har gjort. Hur ska jag göra för att få tillbaka pengarna?

2020-08-10 i Skuld
FRÅGA |Min dåvarande vän frågade mig ifall han kunde föra över 700 kr till mitt konto och om jag kunde ta ut 700 kr till honom för att han påstod att han inte hade sitt bankomatkort med sig. Jag svarade att jag isåfall ville se att överföringen var godkänd, vilket han visade mig och jag såg även att alla uppgifter var rätt. Det går 2-3 bankdagar men jag får inte in pengarna på kontot. Det har gått över en månad nu och jag har fortfarande inte fått pengarna av honom och han påstår att det har blivit något fel med överföringen, men jag har varit i kontakt med min bank om dom kan inte heller se någon överföring ifrån honom. Jag har försökt att kontakta honom men jag verkar ha blivit blåst, finns det något sätt jag kan gå tillväga nu för att få tillbaka mina pengar?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att det inte finns något skriftligt avtal mellan dig och din före detta vän, utan att ni muntligt kom överens om att han skulle föra över pengar till ditt konto efter att du tagit ut pengar till honom.Jag kommer först att besvara om du kan kräva att få pengarna tillbaka trots att ni inte har något skriftligt avtal. Därefter kommer jag att gå igenom hur du kan gå tillväga för att få pengarna tillbaka, och avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.Kan man kräva att få pengarna tillbaka trots att man inte har ett skriftligt avtal?Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt, men kan tyvärr vara svårare att bevisa. Om det finns någon annan bevisning på att du har lånat ut pengar, exempelvis sms eller andra meddelanden där din före detta vän säger att han ska betala eller meddelanden där du uppmanar honom att betala det han är skyldig dig, kan det utgöra bevisning.Hur ska man gå tillväga för att få pengarna tillbaka?Eftersom du redan har försökt prata med din före detta vän utan resultat, rekommenderar jag att du ansöker om betalningsföreläggande via Kronofogden (se mer information på Kronofogdens hemsida, länk här. Det kostar 300 kronor att ansöka. Den kostnaden kan man begära ersättning för i sin ansökan. Kronofogden uppger att man i sin ansökan kan ta med kostnader för sitt eget eller sitt ombuds arbete, och att den kostnad som Kronofogden ersätter normalt är 380 kronor.Efter att man har ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogden kommer Kronofogden att ta kontakt med personen som den som ansökte vill ha betalt av. Då kan det hända att personen betalar, men det kan även hända att personen bestrider betalningsföreläggandet, alternativt att personen inte gör någonting. Om personen vägrar betala, alltså bestrider kravet, får den som vill ha betalt välja om hen vill driva ärendet vidare till domstol.Vad du kan göra nuJag rekommenderar att du tar kontakt med Kronofogden, och frågar dem om de rekommenderar att du ansöker om ett betalningsföreläggande, alternativt ansöker om ett betalningsföreläggande. Dock bör du tänka på att om en person är skyldig en pengar men det inte finns så mycket bevis kan det vara svårt att driva en process, och det är inte säkert att den som är skyldig en pengar har möjlighet att betala skulden. Även om man ansöker om betalningsföreläggande är det alltså inte givet att man får pengarna tillbaka.Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Vilka möjligheter har en man för att få sitt faderskap fastställt trots att kvinnan inte vill involvera honom i barnets liv?

2020-08-09 i Faderskap
FRÅGA |Hej. Min sambo gjorde en tjej gravid precis innan vi träffades, denna tjej skrev sen till honom att han inte ska vara delaktig i barnets liv, någon månad senare påstår hon att hon gjort abort men vi fick nyligen reda på att hon faktiskt är gravid ändå. Min fråga, om hon vägrar uppge min sambo som fader till barnet, kan han då på något sätt kräva faderskapstest i efterhand? Även om hon uppger ett annat namn när faderskapet fastställs.Mvh
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Frågan handlar om en persons möjlighet att bli rättslig förälder trots att mamman inte är intresserad av att involvera personen i barnets liv. Frågans svar regleras i föräldrabalken. Vilka möjligheter har en person att bli rättslig förälder?Den man som inte är gift med kvinna som föder barn inte automatisk blir far utan måste fastställas som far genom dom eller bekräftelse (1 kap. 3 § föräldrabalken). Om kvinnan anger en annan man som pappa till barnet, måste det ändras innan en annan mans faderskap fastställs. När det gäller vilka möjligheter din sambo har att bli rättslig förälder, krävs det att antingen mamman godkänner hans faderskap genom att följa vissa formella krav (1 kap. 2 § andra stycke föräldrabalken) eller att frågan tas upp i domstolen (1 kap. 2 § första stycke föräldrabalken). Vilka personer hat rätt att väcka faderskapstalan i rätten?Som framgår i din berättelse är mamman inte intresserad av att agera för att din sambo ska få sitt faderskap fastställt. Då är den sista möjligheten för att din sambo ska fastställas som pappa är en domstolsavgörande. Men det är inte alla som har talerätt i faderskapsfråga. Din sambo har inte någon rätt att väcka talan utan det är socialnämnden som ska utreda och socialnämnden eller barnet genom modern vårdnadshavaren väcka talan vad gäller fastställande av faderskap (3 kap. 5 § föräldrabalken).Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda konstateras att din sambo inte kan väcka talan för faderskap. Ett alternativ för din sambo är dock att han vänder sig till socialnämnden som har ett ansvar att utreda vem som är far till barnet och att få detta fastställt. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Är det lagligt att använda sig av röstinspelningar som inspelaren själv har deltagit i och kan dessa användas som bevismaterial i domstol?

2020-08-09 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Hej! Min fråga är om jag i en vårdnadstvist kan använda mig av röstinspelningar som bevismaterial. I denna situation gäller det inspelningar jag har gjort när mina barn har berättat om hur dåligt de har mått under tiden deras pappa trakasserade mig och försummade dem pga av ett antal incidenter mellan oss vuxna. Jag vill gärna veta om det är lagligt att använda mig av dessa inspelningar som jag själv har deltagit i , barnen är 6 och 8 år.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB). Är det lagligt för dig att använda röstinspelningarna?Det är olagligt att spela in privata samtal om de som deltar i samtalet inte är medvetna om att inspelning sker och att du som spelar in inte själv deltar i samtalet, brottet kallas olovlig avlyssning (BrB 4 kap. 9 a §). Eftersom du skriver att du själv har deltagit i röstinspelningarna så innebär det att handlingen är fullt tillåten. Kan röstinspelningarna användas som bevismaterial?I Sverige gäller något som kallas för fri bevisföring och fri bevisvärdering (RB 35 kap. 1 §). Detta innebär att du som part kan hänvisa till vilken typ av bevisning som du vill samtidigt som värdet av bevisningen prövas fritt av domstolen. I ditt fall betyder det att du kan använda röstinspelningarna som bevisning i domstolen. Det kan däremot vara så att domstolen inte anser att inspelningarna har speciellt högt bevisvärde eftersom det alltid är osäkert hur inspelningar har kommit till. Inspelningar kan i många fall vara tagna ur ett sammanhang som domstolen oftast inte får vetskap om. Detta kan vara bra för dig att veta om men du kan fortfarande använda dig av inspelningarna som bevisning. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Grovt Bedrägeri enligt Polisen.. 800.000kr Vad kan jag göra??

2020-08-10 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Grovt Bedrägeri enligt Polisen.. 800.000kr Vad kan jag göra??
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad man bör göra om man blivit utsatt för bedrägeri, samt ge råd om vad du kan göra nu. Vad bör man göra om man blivit utsatt för bedrägeri? Bedrägeri regleras i 9 kap 1 § Brottsbalken (här), grovt bedrägeri regleras i 9 kap 3 § Brottsbalken (här). Bedrägeribrottet karaktäriseras av att gärningsmannen vilseleder sitt offer till en disposition vilken innebär en omedelbar förmögenhetsöverföring. Det framgår inte riktigt av din fråga om det är du som är utsatt för bedrägeri, men om så är fallet rekommenderar jag att du gör en polisanmälan om du inte redan gjort det. På Finansinspektionens hemsida (länk här) finns rekommendationer om vad man bör göra om man har gjort en investering i något man misstänker är ett bedrägeri. Om du har bevis som talar för att du blivit utsatt för bedrägeri bör du meddela polisen om detta.Vad du kan göra nu Om du är i behov av vidare rådgivning kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Den make som ska utge egendom vid skilsmässa väljer vilken egendom som ges

2020-08-10 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vid skilsmässan vill han bara behålla halva kamerautrustningen o ge henne andra halva men hon vill ha pengar iställetKan han neka till detta o istället dela på utrustningenDvs bestämmer han eller hon ?
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om bodelning och lottläggning finns i ÄktenskapsbalkenRegler kring bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). I 7 kap 1 § ÄktB fastslås att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Vid en bodelning ska all egendom som är giftorättsgods ingå. Jag utgår i mitt svar från att kamerautrustningen inte är enskild egendom utan giftorättsgods. Vid bodelningen görs först avdrag för att täcka skulder. Därefter delas det kvarstående värdet lika mellan makarna (11 kap 3 § ÄktB). När värdet har delats lika har man fått fram varje makes andel. Varje make har vid den s k lottläggningen rätt att få egendom motsvarande detta värde, och i första hand den egendom som maken själv äger (11 kap 7 § ÄktB). Som jag förstår din fråga är det denna senare del, d v s lottläggningen, som du undrar över. Den make som ska utge egendom väljer vilken egendom som gesHuvudregeln är som jag nämnde ovan att varje make har rätt att få de saker han/hon själv äger på sin lott. Har den ena maken däremot saker till ett större värde än hans/hennes andel i boet kan han/hon behöva kompensera den andre maken genom att utge en del av sina egna saker till denne. Har maken i din fråga egendom som överstiger hans andel så att han behöver kompensera makan, kan han göra det exempelvis genom att ge hälften av kamerautrustningen. Då det är den make som måste avstå saker till den andre maken som har rätt att bestämma vilka saker som den mottagande maken ska få, kan inte makan kräva att bli kompenserad med pengar istället för saker (11 kap 7 § ÄktB). I princip kan den make som ska kompensera den andre välja fritt bland sin egen egendom vad han vill utge. Enda undantaget är om den rikare maken försöker ge den mottagande maken egendom som är uppenbart olämplig för denne. En kamerautrustning är dock inte uppenbart olämplig, eftersom den har ett marknadsvärde och kan säljas ifall mottagaren själv inte uppskattar den. Maken med kamerautrustningen kan alltså bestämma att makan får hälften av kamerautrustningen istället för pengar.SammanfattningsvisDen make som ska utge egendom till den andra maken bestämmer vilken egendom som han ger. Den mottagande maken kan varken välja vilken egendom hon vill bli kompenserad med eller kräva att bli kompenserad med pengar istället för egendom. Oavsett vad den mottagande maken önskar finns det alltså inga juridiska hinder mot att den maken som ska utge egendom ger hälften av kamerautrustningen istället för pengar. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Vem ärver mina föräldrar om syskon ej lever?

2020-08-09 i Arvsordning
FRÅGA |Vem ärver mina föräldrar? Jag har 2 syskon som har gått bort. Den ena brodern var gift och de har gemensamt barn. Den andra var ogift, ej sambo, han har en dotter.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Jag utgår ifrån att du och dina syskon är helsyskon och att det inte finns något testamente från dina föräldrar.Arvsrätten regleras i ärvdabalken (ÄB). Du och dina syskon kallas enligt lagen för bröstarvingar och tillhör första arvsklassen. Bröstarvingar delar lika på arvet. Du nämner att dina två syskon är avlidna, vilket innebär att det är deras barn som ärver efter dem enligt den s.k. istadarätten 2 kap. 1 § ÄB.I fallet där den ena brodern var gift, kommer dock hans andel tillfalla efterlevande maka med fri förfoganderätt först. Det innebär att den efterlevande makan ärver hela arvet och får lov att disponera det relativt fritt, men ej testamentera bort det. Den först avlidnes andra legala arvingar (i detta fall det gemensamma barnet) får istället efterarvsrätt, vilket betyder att det gemensamma barnet får ta del av arvet från sin avlidna släkting när den efterlevande makan avlidit 3 kap. 1-2 § ÄB. Alltså får makan arvet först och efter makans död får barnet arvet som blir kvar.I fallet där brodern hade en sambo och en dotter, får dottern arvet direkt. Detta är med anledning av att sambor inte ärver varandra.Hoppas du har fått svar på din fråga. Återkom gärna vid ytterligare funderingar!Med vänlig hälsning,

Går det att byta advokat mitt i en vårdnadstvist?

2020-08-09 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej! Jag är i en vårdnadstvist och undrar om jag kan byta advokat mitt i en process? I januari ska allt vara klart. (Jag har boendet och pappan varannan helg)Min advokat är den sämsta tänkbara nånsin...han är inte ett dugg intresserad av fallet. Hjälper inte mig och barnen på något sätt förutom att repetera det jag sagt. Han Vägrar bland annat att skicka in bevis jag lämnat som skall in ett vist datum på tingsrättens begäran. Efter massa samtal osv så tillslut skickades det in i sista minuten. Jag fick inte se motpartens inkomna "bevis" förens 2 min innan vi ska in på förförhandlingen så jag hann aldrig ens se dom (har fortfarande inte fått läsa el sett dom). Saker har nu hänt under tiden och jag är nu livrädd för pappan och advokaten vill inte att jag går till polisen med det som hänt?! Allting känns så himla fel med denna advokat! Vad ska jag göra?? Och hur gör jag??
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tråkigt att höra att du inte är nöjd med din advokat, jag förstår verkligen att det är jobbigt. Nedan kommer jag att besvara din fråga utifrån två olika scenarion; antingen att du har bekostat din advokat själv eller för det fall advokaten har bekostats genom rättshjälp. Om du har bekostat din advokat självFör det fall du har bekostat din advokat själv, kan du givetvis byta advokat när du vill. Om så är fallet, rekommenderar jag dig att byta advokat eftersom din nuvarande inte verkar samarbeta särskilt bra och det är viktigt att ha en advokat som du kan ha förtroende för. Om advokaten har bekostats genom rättshjälp Om det däremot är så att din advokat har bekostats genom rättshjälp, vilket innebär att staten betalar, krävs det lite mer för att byta advokat. Byte av ombud (advokat) får endast ske efter särskilt tillstånd och om det finns särskilda skäl (rättshjälpslagen 26 § andra stycket). Med tanke på att din advokat bland annat vägrar att skicka in bevis som du lämnar och istället gör det i sista sekund samt låter dig se motpartens bevisning väldigt sent talar detta för att särskilda skäl föreligger. I ditt fall skulle jag rekommendera dig att trycka på det faktum att det handlar om en vårdnadstvist och att det därför är av extra stor vikt att du har ett förtroende för din advokat. Nästa steg är att fundera på vilken advokat du vill byta till och därigenom kontakta den personen. Tillsammans med din nya advokat kan du göra en skriftlig framställan till tingsrätten om byte av advokat. I den skriftliga framställen rekommenderar jag dig att ta upp de saker som jag beskrivit ovan. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,