Bestämmanderätt vid gemensam vårdnad

2021-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Jag har delad vårdnad av min 15 åring och ett nytt förhållande sedan några år. Tyvärr håller min förra sambo på med att styra barnet även den veckan boendet är hos mig, det rings hela tiden och kontrolleras vad vi gör, vad vi säger och vilka vi umgås med. Barnet blir stressat men vågar inte säga ifrån utan känner sig tvingad att ständigt svara. Det går ut över vår familj då vi aldrig kan vara i fred. Min fd sambo vägrar också att prata direkt med mig utan lägger detta på mitt barn och då exet är mycket kontrollerande skapar det oro för alla. Barnet uttrycker själv en önskan att bo hos oss men är rädd för konflikter och får hos exet inte komma till tals. Hur gör vi för att förbättra situationen för oss och hur mycket kan man hindra exet att kontrollera barnet hos oss? Vi upplever att barnet "straffas" hos oss för att barnet skall välja att inte komma mer för att slippa konflikten då vi inte agerar eller stör exet dennes veckor. Har också löst att barnet gått och pratat med en utomstående när exet stökat som mest
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din förra sambo har ingen rätt att ringa och diktera hur du ska sköta den vardagliga omsorgen av barnet medans barnet är hos dig. Till exempel vad ni ska göra, vilken mat barnet ska äta osv. Din före detta sambo ska inte heller försöka förstöra kontakten mellan dig och ditt barn eller på något sätt försöka övertyga barnet om att inte träffa dig. En förälder som kontinuerligt försöker sabotera kontakten mellan barnet och den andra föräldern har det till sin nackdel vid en eventuell tvist om vårdnad och boende. Eftersom ditt barn är så pass gammalt tar man även en stor hänsyn till barnets vilja. Är det så att boendefrågan blir tvistig och barnet önskar att bo hos er kommer rätten ta hänsyn till barnets vilja i boendefrågan. Mitt råd till dig med tanke på att situationen inte alls verkar hållbar är att först och främst försöka lösa problemen du och sin före detta sambo har genom samarbetssamtal hos familjerätten i din kommun. Där kan ni även skriva ett avtal som reglerar exempelvis barnets boende (6 kap. 14 a § 2 st. föräldrabalken). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ensam vårdnad och umgängesrätt

2021-03-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej, min son är 5 år nu och har inte haft kontakt med sin pappa på två år. Pappan har visat noll intresse för sonen. Pappan och jag har suttit i domstol och han har blivit dömd för olika saker han gjort emot mig. Så nu två år senare hör han av sig och vill träffa sonen. Jag känner mig vilsen. För jag litar inte på pappan alls, med tanke på det han utsatt mig för, sen har han även varit våldsam framför min son. Jag känner inte att jag vill träffa pappan överhuvudtaget med det bagage vi har, och jag tror inte det kommer göra något nytta för sonen eller hans säkerhet att han kommer in inhandla liv igen. Vi har delad vårdnad kan jag nämna oxå. Men jag vill ha egen vårdnad men är rätt att det kan bli motsatt effekt. Jag litar inte på pappan alls och jag är rädd för min sons säkerhet. Hur ska jag göra?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utgångspunkten är att det är förenligt med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Barnet ska vidare ha rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken).Jag förstår din fråga som att du dels är orolig över att pappan ska begära umgänge med sonen, dels att du vill ha en ändring i vårdnaden från gemensam till ensam vårdnad. Pappan har en möjlighet att vända sig till domstol för att få umgänget med sonen fastställt (6 kap. 15 a § föräldrabalken). Det är svårt för mig att säga ett utfall eftersom jag inte känner till alla omständigheterna i ditt fall och därför inte kan säga hur domstolen skulle resonera i umgängesfrågan, men det är möjligt att domstolen efter att ha gjort en riskbedömning och på grund av att pappan inte har träffat sonen under en längre period tillerkänner pappan en begränsad umgängesrätt för att senare kunna skapa förutsättningar för en mer varaktig kontakt. Umgänget kan även i början ske med ett så kallat umgängesstöd, eller på andra sätt än fysiska träffar.Angående vårdnaden pekar våld och övergrepp mot den andra föräldern på att vårdnaden inte bör vara gemensam. Vänder du dig till domstol för att få vårdnadsfrågan ändrad pekar den här aspekten på att du bör tilldelas vårdnaden ensam. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad ska jag göra vid umgängessabotage?

2021-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, är skild från 2 år tillbaka och har tre barn. Vi har delade vårdnad av barnen men mitt ex tar barnen på min vecka ibland utan att säga till, jag blir orolig och vet inte var barnen är ibland. Hon vill inte kommunicera med mig och svara inte på mobil eller sms då måste allt kommunikation sköts genom barnen vilket jag tycker är så dåligt. Tycker inte det är okay hon tar barnen utan jag vet om på min veckan och undrar vad jag ska göra? Polis anmäla känns lite konstigt men jag måste göra något så hon förstår hur allvarligt situation är. Tack för svar Mvh Chris
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ditt ex kan självklart inte ta barnen på din vecka utan ditt medgivande, genom att göra detta gör hon sig skyldig till umgängessabotage. En förälder är skyldig att respektera umgängesrätten, umgängessabotage är därför är en indikation på att vårdnaden bör ändras vid en en eventuell vårdnadstvist. Det du kan göra när ditt ex förhindrar dig att träffa barnen på din vecka är att begära verkställighet (21 kap. 1 § föräldrabalken). Man försöker alltid att få föräldern att lämna ifrån sig barnet frivilligt, ett beslut om verkställighet kan även förenas med vite. I mer sällsynta fall kan hämtning av barnet ske med hjälp av polis (21 kap. 2, 3 §§ föräldrabalken). Vill du undvika att ta det till domstol råder jag dig att i första hand vända dig till familjerätten i din kommun, där kan du och ditt ex genom samarbetssamtal få hjälp att lösa situationen och komma överens. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Umgänge mot en ungdoms vilja

2021-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej min fråga är om ett domslut som ej har följts. mamman har ingen kontakt med mig. hon har ensam vårdnad om sonen som är nu 14 år fyller 15 i slutet av året. när är det så att sonen själv bestämmer om han vill eller inte komma? ska inte domen följas ändå? Är väldigt fundersam vad jag ska göra.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I takt med barnets stigande ålder måste man ta hänsyn till barnets vilja. En tonåring på 14 år har uppnått en sådan ålder och mognad att en umgängesdom normalt inte kan verkställas mot barnets vilja (21 kap. 1 § föräldrabalken). Det går således inte att tvinga en ungdom i den åldern att umgås med en förälder oavsett domslut. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Tvist om vårdnad och boende

2021-03-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag hade en fråga om vårdnadstvistJag undrar vilka lagar som blir relevant (aktualiseras) i ärende om jag och min man tvistar om vårdnaden (våran just nu gemensamma vårdnad av vårt barn 7 år ), jag yrkar för att vårdnaden ska bifalla mig samt boende hos mig, men helgumgänge med min före detta man. Han yrkar för delad vårdnad, men annars att han får vårdnaden om jag ej går med på delad vårdnad. Ingen uppståndelse har skett men jag känner mig mer lämpad att ta hand om vårdnaden och boende hos mig. Vårt barn har ingen egen åsikt om boende undan trivs hos båda. Jag och min före detta man har inga samarbetssvårigheter. Jag undrar även om ni har tips på liknande fall från nja eller hovrätt som jag kan läsa om, där liknande fall som jag är med om har skett. Tack på förhand!
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Alla beslut om vårdnad, boende och umgänge görs med utgångspunkt i vad som är förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Vad som är relevant vid en bedömning av boendet är bland annat vilken av föräldrarna som bäst kan se till att barnet får en bra kontakt och ges en möjlig att träffa andra föräldern (Göta hovrätts dom den 9 november 2012 i mål T 2152–12). En annan viktig princip vid boendefrågan är den så kallade kontinuitetsprincipen. Principen går ut på att barn inte ska flyttas från som invanda miljö. Barnet ska därför bo kvar hos den föräldern som bor nära barnets skola, kompisar och fritidsaktiviteter. En större vikt läggs dock vid att barnet ska ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar än vid kontinuitetsprincipen. Växelvis boende kan även bli aktuellt om det är så att föräldrarna bor förhållandevis nära varandra och har en god samarbetsförmåga.Vid vårdnadsfrågan tittar man på många liknande principer som vid boendefrågan, främst vem av föräldrarna som kan tillförsäkra en god kontakt med den andra föräldern och föräldrarnas samarbetsförmåga (NJA 2007 s. 382). Domstolen vill oftast ge föräldrarna en gemensam vårdnad om det inte finns starka skäl som talar emot. Utefter din beskrivning låter det som att gemensam vårdnad bör gälla i ert fall. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Kostnader för umgängesresor

2021-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Jag har en dotter som jag betalar underhåll för. Mamman har ensam vårdnad. Dottern bor 33km från där jag är skriven men för tillfället bor jag 10 mil bort pga nytt jobb. Det blir umgäng var och varannan helg. Och det är jag som hämtar och lämnar dottern med en bil som jag lånar.Kan jag dra av resor för umgänge i deklarationen? Eller på något annat sätt få en del av utgifterna täckta?Ingen går på försörjningsstöd. Så inget sånt. Men kanske finns något annat som är passande för detta fall?Det finns ej utrymme i ekonomin för boendeföräldern att betala en del av resekostnaderna. Dessutom skulle hon bara börja tjafsa om annat, så det är inget att ens fundera på.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den föräldern som barnet ska umgås med har det primära ansvaret för kostnaderna för barnets umgängesresor. Bor barnet tillsammans med endast en förälder ska emellertid den föräldern ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern (6 kap. 15 b § föräldrabalken).Den förälder som barnet bor hos ska vara skyldig att ta del av resekostnader endast när avståndet mellan bostadsorterna är relativt stort. I förarbetena anges som riktlinje att avståndet ska överstiga tio mil.Utgångspunkten vid fördelning av resekostnader är föräldrarnas ekonomiska förmåga. Även andra omständigheter än ekonomiska förhållanden kan beaktas vid skälighetsbedömningen. En sådan omständighet kan vara att en förälder utan någon godtagbar anledning flyttar långt bort. Saknar boendeförälder den ekonomiska förmågan att betala för umgängesresorna är föräldern inte skyldig att erlägga någon betalning. Du kan inte själv göra avdrag för umgängesresorna efter eget tyckande, vill du få kostnaderna för umgängesresorna reglerade och du och den andra föräldern inte kan komma överens får du vända dig till domstol. Eftersom du är skriven i en bostad som ligger förhållandevis nära dotterns bostadsort samt att avståndet även till bostaden där du för tillfället bor inte överstiger tio mil blir utgångspunkten att du står för kostnaderna själv. Om ingen av er har möjligheten att stå för umgängesresorna kan bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen bli aktuell, men jag uppfattar inte att den situationen föreligger i ditt fall. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Utökat umgänge

2021-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |HejHar ett umgängesavtal som gäller var tredje helg samt vartannat lov. Bor på annan ort. Ibland vill barnen även träffas utöver avtalet. Kan då den andra föräldern neka detta varje gång även om man erbjuder sig att hämta barnen eller umgås på den orten barnen bor på? Har delad vårdnad. Barnen är 9 samt 11 år gamla.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En dom eller ett umgängesavtal ska följas, mamman gör alltså inget fel så länge du får träffa barnen de tider då umgänget är reglerat. Däremot finns det ingenting som hindrar er som föräldrar att tillsammans komma överens om ett utökat umgänge. Vill du utöka umgänget och få det reglerat kan du antingen vända dig till familjerätten för att skriva ett avtal som reglerar umgänget, avtalet får då samma rättsverkan som en dom (6 kap. 15 a § 3 st. föräldrabalken). Du kan även vända sig till domstol för att få umgänget utökat om ni som föräldrar inte kan komma överens. Domstolen kommer att pröva frågan om det finns nya omständigheter som befogar det, till exempel att det har gått lång tid sedan den förra domen. Vid alla beslut rörande umgänge tar man barnets vilja i beaktande (6 kap. 2 a § 3 st. föräldrabalken). Har barnet fyllt tolv år är det endast i undantagsfall som barnets vilja inte beaktas. I ditt fall är ett av barnen 11 år gammalt vilket betyder att barnets vilja i vanliga fall beaktas vid frågor som rör umgänge. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Fördelning av kostnader vid umgängesresor

2021-03-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!! Min exman flyttade 3 timmars bilfärd enkel resa ifrån vår son, jag flyttade senare så avståndet blev 2 timmars bilresa enkel väg istället. Han har vår son var 3e vecka torsdag - söndag och lov. (Sonen är född -15 så till hösten fungera inte längre torsdag- söndag.)Jag betalar honom 300kr vid varje umgänge dom har, han kräver att jag ska betala mer. Vad är rätt? Vi kom överens via familjerätten att jag skulle betala detta o det gör jag gärna så sonen får tid med sin pappa! Vi har delad vårdnad men jag är boendeförälder. Han hämtar o lämnar då jag ej har körkort. Tack på förhand
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den föräldern som barnet ska umgås med har det primära ansvaret för kostnaderna för barnets umgängesresor. Bor barnet tillsammans med endast en förälder kan emellertid den föräldern behöva ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern (6 kap. 15 b § föräldrabalken).För att det ska finnas en skyldighet att bidra till resekostnaderna ska barnet bo tillsammans med endast en av föräldrarna. Den förälder som barnet bor hos ska vara skyldig att ta del av resekostnader endast när avståndet mellan bostadsorterna är relativt stort. I förarbetena anges som riktlinje att avståndet ska överstiga tio mil. I ditt fall verkar avståndet överstiga tio mil vilket gör att du kan behöva ta del i kostnaderna för resorna. Utgångspunkten vid fördelning av resekostnader är föräldrarnas ekonomiska förmåga. Även andra omständigheter än ekonomiska förhållanden kan beaktas vid skälighetsbedömningen. En sådan omständighet kan vara att en förälder utan någon godtagbar anledning flyttar långt bort. Saknar boendeförälder den ekonomiska förmågan att betala en viss summa eller någonting alls för umgängesresorna är föräldern inte skyldig att erlägga någon betalning. Ni kan precis som du nämnt vända er till familjerätten för att via samarbetssamtal komma överens om fördelningen av resekostnaderna. Är det inte ett alternativ kan kostnaderna även regleras i en dom, den som vill få till en ändring av resekostnaderna får således vända sig till domstol. Exakt hur mycket var och en ska betala i ditt fall är det svårt för mig att att avgöra eftersom jag inte vet omständigheterna, däremot verkar det som att beloppet 300 kr/umgängesresa har grundat sig på befintliga omständigheter och bör därmed gälla tills någonting annat har fastslagits. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar