Får mina föräldrar göra en kreditupplysning utan mitt godkännande?

2019-02-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har föräldrar som har gjort kreditupplysningr på mig utan mitt godkännande, de har även ringt till kronofogden och fått utdrag hemskickade om mig. Vad är tillåtet enlig lagen? Jag känner mig överkörd och det finns inga avtal om överförmyndare eller ekonomisk förvaltare. Med vänlig hälsning, Veronica Malmqvist
Fredrik Jonsson |HejOch tack för att du vänder dig till Lawline.Den som begär en personupplysning, alltså en kreditupplysning om en privatperson, ska ha ett så kallat legitimt behov av den. Det innebär att hen ska ha, eller vara på väg, att ingå ett kreditavtal med dig eller att hen i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning beträffande dig. En hyresvärd kan ha ett legitimt behov av en kreditupplysning om du ska hyra en bostad. Ett annat fall kan vara om en arbetsgivare tänker anställa dig i en högre position som dessutom innebär ett ekonomiskt ansvar, till exempel som bolagets ekonomichef.Vad gäller skulderna hos kronofogden är dessa allmänna handlingar och dina föräldrar kan begära ut dem. De lyder under offentlighetsprincipen.

Har inte fått lön för arbetat tid

2019-02-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej har provtjänstjobbat som chaufför i 2v fick inte lön för nyårsafton 2018 är det rimligt tack kjelle
Fredrik Jonsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Naturligtvis har du rätt till lön för arbetad tid. Detta har inte gått rätt till. Föreslår att du vänder dig till din arbetsgivare och om inte det hjälper så skulle jag kontakta facket (de kan hjälpa även om du inte är medlem) och sedan ta dig vidare därifrån. Lycka till!

Får jag ha inneboende medan jag får bostadstillägg?

2019-02-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Hos min bekant uppstått följande fråga.Kan en kompis bo gratis hos min bekant. Denna kompis är papperlös invandrare och har ej inkomst. Min bekant har bostadstillägg.Tack för svaret!
Fredrik Jonsson |Hej!Tack för att du vänder din till Lawline.Har du en inneboende som hyr del av din bostad bestäms kostnaden för hela bostaden och fördelas mellan de som bor i bostaden. Din del av bostadskostnaden ligger till grund för beräkning av bostadstillägget.Om du blir sambo måste du och din sambo göra en fullständig ansökan gemensamt. Detta gäller även om det bara är en av er som har rätt till bostadstillägg.Men jag uppfattar det som att din bekants kompis inte betalar någon hyra och är gäst så det bör inte påverka bostadstillägget någonting eftersom din bekant fortfarande betalar hela hyran själv.Hoppas detta gav svar på din fråga!

Får jag undanta anställda från turordningsreglerna?

2019-01-31 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej,driver ett mindre företag med totalt 4 anställda, nu behöver jag tyvärr säga upp en anställd pga av arbetsbrist. Har förstått att jag kan göra undantag för 2 st och den det handlar om är nr 3 i ordningen och orsaken till att nummer 3 väljs är att personen inte har samma kompetens som nr 1 och 2. Nummer 3 har aktivt valt att inte lära sig fler moment än det minsta möjliga. Så enligt vår kompetensmatris så ligger nr 3 "sämst" till när det gäller kunskap.Nu är det så att nr 3 är med i ett fackförbund (företaget har inget kollektivavtal), har jag förstått rätt att jag måste varsko/förhandla med fackförbundet innan jag pratar med den aktuelle anställde?Tack på förhand/F
Fredrik Jonsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.Din fråga rör arbetsrätt och bestämmelserna hittar vi i lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).Mycket riktigt får du göra undantag (högst 2 antällda) från turordningsreglerna eftersom ditt företag har mindre än 10 anställda. Detta stadgas i 22 § LAS. Innan du gör någon uppsägning av denna anställda har du en skyldighet att utreda om det finns möjlighet att omplacera. Du har också en förhandlingsskyldighet med den anställdes fackförbund enligt 10-14 MBL. Som arbetsgivare har behöver du uppfylla din förhandlingsskyldighet, sedan är det du som slutligen fattar beslutet. Jag rekommenderar att du tar kontakt med berört fack.Lycka till!

Kan jag låna pengar privat för att köpa hus?

2019-02-28 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Jag och min fru ska köpa ett hus som ägs av min far. Är det möjligt att genomföra köpet utan att blanda in bank för betalning? Till exempel genom en avbetalningsplan eller ett privatlån från säljaren. Finns det risk att stora delar av beloppet vid sådana upplägg skulle gå bort i skatter?Mvh C
Fredrik Jonsson |Hej!Det är möjligt att ingå avtal med säljaren eller någon annan och upprätta avbetalningsplan. Enklast gör ni det genom att upprätta ett enkelt skuldebrev. Skuldebrev regleras i 3 kap. Skuldebrevslagen.Hoppas detta gav svar på din fråga!

Kan jag begära ut mail mellan mina chefer?

2019-02-28 i Trakasserier
FRÅGA |Hej,Fråga ang oegentligheter, kränkande särbehandling, på Svenska Kraftnät i Sundbyberg. Kan man ha rätt till kopior på mail mellan HR-chef och "avd.-chef och mellanchef" när man misstänker att innehållet kan avslöja saker som är att betrakta som kränkande särbehandling av anställd. Det jag känner till är att den anställde fick det "sämre" efter det att en mellanchefen haft ett möte med HR-chefen.Den kränkande särbehandlingen har pågått sedan hösten 2015... -han tvingades bort från sin tjänst m.h.a. Knowit AB som gjort en anketundersökning där man frågade utvalda personer om "problem" som inte fanns.Avd-chef har medgett att Knowits undersökning inte gick rätt till.. Fram tills idag har man plockat bort nästan alla andra arb.-uppgifter som han hade.Facket gör inget, facket centralt säger att detta ska lösas på arb.-platsen, men facket lokalt törs inte göra något då dom vet att då riskerar dom att utsättas av samma särbehandling....Är det lönt att vända sig till Förvaltningsrätten??
Fredrik Jonsson |Hej!Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det blir ett kort svar här: Nej, det kan du inte. Mail mellan din HR-chef och mellanchefen är inga offentliga handlingar. Hade du jobbat på kommun eller landsting hade det varit en annan sak, då lyder de under offentlighetsprincipen.

Hur mycket ärver jag och mitt syskon?

2019-02-28 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej jag och min syskon genom går just nu ett generationsskifte och vad kan jag som har ett fungskonshinder krävaTack på förhand
Fredrik Jonsson |Hej!Jag uppfattar din fråga som att du vill veta hur mycket du och ditt syskon kommer ärva. Dessa regler hittar vi i Ärvdabalken (ÄB)Är ditt syskon ett helsyskon och ni har samma föräldrar så ärver ni lika stor del var, och det inte finns något testamente som säger annorlunda.Hoppas det var svar på din fråga!

Vi har ärvt en villa och min bror vill köpa ut mig, kan jag förvänta mig marknadsvärdet?

2019-01-31 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej Vi är två syskon som är dödsbodelägare till en villa, värderad till 3 miljoner. Min bror vill köpa ut mig, och bo i huset. Kan jag kräva att jag får en del som motsvarar marknadsvärdet?Tack för en bra sida.
Fredrik Jonsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga rör arvsrätt och arvslotter och reglerna där hittar vi i ärvdabalken (ÄB)Jag utgår från att det inte finns något testamente och att ni således har ni ärvt halva fastigheten var som er arvslott. Om så är fallet måste din bror kompensera dig halva värdet av fastigheten och vill du ha ut så mycket som möjligt så är det marknadsvärdet du ska kompenseras.Hoppas detta gav svar på din fråga!