Avtalsbrott elfaktura

2019-12-31 i Avtal
FRÅGA |I mitt hyreskontrakt ingår uppvärmning. Min elfaktura är för en månad över 4000 kr. Bostaden är på 65 kvm. El-bolaget säger att det måste vara eluppvärming som jag debiteras för. Hyresvärden vill inte tillstå det. Vad händer juridiskt om jag inte betalar full hyra? Hyran är 8000 kr. Är det han eller jag som begår avtalsbrott?
Oscar Rudén |hejsan och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! I detta fall har vi ett avtal som behöver tolkas och utifrån den information som jag har fått i detta fall borde innebörden av avtalet vara att om dessa 4000 kr i elfaktura kommer från eluppvärmningen så har Hyresvärden gått med på att stå för denna kostnad. Om dessa 4000 kr däremot har uppstått på grund av någon annan typ av elanvändning, så har hyresvärden ingen skyldighet att betala. Det är svårt att ge ett rakt svar när man inte har all information, jag skulle tipsa att gå till en jurist med avtalet och låta dem ta en titt på det om det finns några undantag eller liknande. Hoppas detta var svar nog på din fråga.

Straff narkotikabrott

2019-12-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!För ett och ett halvt år sedan förlorade en kille, då 19 år, körkortet på grund av drogfylla. Han hade rökt på kvällen innan (jag vet inte vad men kanske hasch) och togs någon gång dagen efter detta. Han förlorade körkortet.Nu har han kört upp igen och fått tillbaka sitt körkort.Nu, två dagar innan julafton, kom polisen hit till mig eftersom att han har bott hos mig de senaste månaderna. De hade då tagit honom när han skulle sälja hasch. De hittade också hasch i en av hans väskor. Han hade sagt till polisen att haschet skulle finnas där. Jag blev naturligtvis upprörd!Hans pappa har varit i kontakt med polisen och fått veta att det killen hade på sig och det som hittades hos mig var värt cirka 20000-50000 kronor på marknaden.Han har nu fått en offentlig försvarare.Vad kan han få för straff?Han säger att han inte brukar något alls sedan han förlorade körkortet. Han sålde nu för att tjäna lite pengar eftersom han de tre senaste månaderna varit arbetslös.Kan han få någon strafflindring?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Eftersom vi behandlar narkotikabrott i denna fråga så kommer vi använda oss av narkotikastrafflagen (NSL) och Brottsbalken för att besvara frågan. Jag utgår helt i mitt svar från den information som jag har blivit tilldelad. NSL säger då att ringa narkotikabrott kan ge 6 månaders fängelse, ringa innebär alltså att man inte anser att brottet är så allvarligt, "vanligt" narkotikabrott kan ge mellan 6 månader till 3 år i fängelse, alltså narkotikabrott som varken är ringa eller grovt, och grovt narkotikabrott kan ge 2 år till 10 år i fängelse. Det är svårt att säga exakt vad som kommer ske i detta fall, dock brukar ringa narkotikabrott innebära att man haft på sig x antal gram, varav narkotika som värderas till 20 000–50 000 kr högst troligt är för stora mängder för att kunna bedömas som ringa. Fängelse från 6 månader och uppåt är troligen att förvänta sig. En del av straffet kan omvandlas till böter men det är ovist om så kommer ske. Eftersom han är 19 år så kommer han att få en så kallad straffrabatt. Detta innebär att om en person över 21 år skulle få 3 års fängelse, så kommer en person på 19 år att endast få 2/3 av det straffet för samma typ av brott (29 kap 7 § Brottsbalken).Sammanfattat kommer troligen fängelsestraff från 6 månader och uppåt att delas ut och så kallad straffrabatt på grund av hans ålder kommer att gälla. Hoppas detta var till hjälp!

Avtalstolkning och syfte med avtal

2019-11-27 i Avtal
FRÅGA |Hej.En vän till mig (Maria) lämnade sin kattunge till annan person (Elenor) för "vård och hjälp". Primära problemet var att katten var mager och saknade aptit. Vid överlämnande upprättades ett handskrivet dokument vilket ordagrant lyder enligt efterföljande: "(Datum antecknat i marginal) Härmed lämnar jag Mia XXX 1 st. kattunge född april, namn Maja till Elenor XXX för vård och hjälp, tassar vita, svart vitt bröst."Undertecknad av Maria XXXElenor XXXI skrivande stund har katten (Maja) återfått aptiten, förmodligen via Elenors goda omvårdnad. Dock har ett problem uppstått i och med att Elenor vägrar att lämna tillbaka katten till Maria. Som lekman i juridik men med mångårig erfarenhet inom immaterialrätt är det min bestämda uppfattning att föreliggande dokument INTE utgör en gåva eller permanent överlåtelse av katt (Maja) till vårdare (Elenor).Vore dock av stor hjälp att få ett utlåtande från en jurist.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga så har ett avtal upprättats om omvårdnad av en katt, och nu vägrar den som tagit hand om katten att lämna tillbaka denna. Jag kommer endast i mitt svar att utgå från den informationen jag har fått. I denna situation har vi ett avtal som kan lösa hela situationen. Vi har alltså ingen lag vi kan vända oss till. Det som krävs är för att lösa problemet är att tolka avtalet. Vad säger avtalet oss och vad var meningen med avtalet?Utifrån den information du berättar för mig nu, bör man tolka avtalet som ett avtal om överlåtande av nyttjanderätt. Enligt avtalet ska Ellinor endast ha katten för att vårda denna, hon ska få ha katten hos sig men det är ingen överlåtelse. Det är inget köp eller gåva därför att detta innebär utbyte av pengar gentemot tjänst eller vara, eller att man uttrycker i avtalet/gåvobrevet att det rör sig om en köp/gåva. Inget av detta har skett. Äganderätten har inte överlåtits. Maria äger alltså fortfarande katten men har låtit Ellinor få ha katten ett litet tag.Detta innebär alltså att man kan se avtalet som ett låneavtal av katten tills denna blir frisk. Man kan också anse att hela syftet med avtalet var att lämna ifrån sig katten för att denna skulle bli frisk och sedan hämta tillbaka katten. Detta innebär för din vän Maria att Ellinor inte äger katten och inte har någon rätt att behålla katten med hjälp av avtalet. Detta bör dock eventuellt konsulteras med en jurist med vana att hantera avtalssituationer.

Förverkande av hyresrätt

2019-11-25 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag driver ett kafe i Lund, vår hyresvärd är Lunda fastigheter, i vår kontrakt står 3 år med uppsägningstid 9 mån, om inget uppsägning sker löper 3 år till. Jag har sköt mina hyror ordentlig. Kan hyresvärden säga upp mig? På vilka grunder då?Tack för svar
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta i vilka situationer ditt hyresavtal kan sägas. Eftersom denna fråga rör hyra och fastigheter så är det jordabalkens 12 kap. 42 § vi ska titta i för att finna ett svar. En hyresrätt gällande lokal kan förverkas (sägas upp) under följande omständigheter:Om man är försenad med hyran vid ett flertal tillfällenOm man hyr ut lokalen i andrahand utan hyresvärdens tillståndOm man är vårdslös och orsakar utbrott av ohyra (mögel osv) eller vanvårdar lokalenOm man använder lokalen till brott eller i brottsliga sammanhangOm man struntar i att utföra en uppgift som har skrivits med i hyreskontraktet som är av yttersta vikt för hyresvärden att man utförAnnars har hyresvärden rätt att i god tid efter cirka 3 år från senaste förlängningen säga upp avtalet. Detta innebär för dig att om kontraktet går ut och hyresvärden vill säga upp detta så har hen rätt till det. Skulle du av någon anledning uppfylla kraven nämna ovan så kan kontraktet sägas upp i förtid.Hoppas att detta var till hjälp

preskriptionstid våldtäkt

2019-12-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan, vad kan man göra i ett fall där våldtäkt förekommit upprepade gånger under en längre period i ett förhållande emellan en femtonårig tjej och tjugoårig man, konversationer Finns sparade som bekräftar att samtycke ej funnits, men det skedde för nästan 5 år sedan?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Eftersom vi behandlar sexualbrott så kommer vi vända oss till Brottsbalken (BrB) för att besvara denna fråga. Det vi vill undersöka är om det är möjligt att anmäla detta till polisen och väcka åtal mot den potentiella gärningsmannen, trots att det gått 5 år. Endast domstol kan bedöma om bevisningen genom konversationerna är tillräckliga, jag kan därför inte ge ett svar på om bevisningen i sig är tillräcklig. BrB 6 kap 1 § säger då att våldtäkt har en preskriptionstid på 10 år och grov våldtäkt har 15 års preskriptionstid, vilket innebär att graden av våldtäkt ger två olika preskriptionstider. I detta fall så går det där med att göra en polisanmälan som kan leda till åtal då man har 10 till 15 år på sig, varav det i detta fall endast gått 5 år. Om det inte skulle anses som våldtäkt kan man ändå anmäla den potentiella gärningsmannen för antigen sexuellt tvång eller sexuellt ofredande (BrB 6 kap 2 § respektive BrB 6 kap 10 § 2 stycket). Sexuellt tvång har en preskriptionstid på 5 år, grovt sexuellt tvång har en preskriptionstid på 10 år och sexuellt ofredande har en preskriptionstid på 5 år. I detta fall innebär det att preskriptionstiden för våldtäkt, grovt våldtäkt och grovt sexuellt ofredande på 10, 15 och 10 år är aktuella. För att göra en mer exakt bedömning rekommenderar jag att kontakta med våra egna jurister eller andra jurister som är experter inom området, om en anmälan blir aktuell. Hoppas svaret var till hjälp.

Hur mycket mat får ett barn äta i skolan?

2019-11-27 i Skola och utbildning
FRÅGA |Hej jag har en fråga, när det gäller skolmaten. Finns det regler eller något, hur mycket mat ett barn får ta. Tex max 3st fiskpinnar eller max 4st köttbullar m.m . Eller ett barn får få och ta mat fler gånger. Min son går på kunskapskolan i Landskrona. Eller om du vet var man ska vända sig till,. tack för svar mvh
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande hur mycket mat ett barn får äta i skolan styrs inte av lag eller annan reglering från stat, myndighet eller vidare. Det som troligen främst styr hur mycket mat eller antal portioner är skolans matbudget, där en trolig uträkning av hur mycket barnen äter och hur mycket mat man kan laga utifrån budgeten är det som styr antalet portioner. Beslutet hamnar på skolan och dess personal att bedöma sådant. Jag skulle kontakta skolverket i din eller närmsta stad och skolan detta berör för att få mer information. Hoppas det var till hjälp!

Preskriptionstid av skuld

2019-11-25 i Preskription
FRÅGA |1994 försattes mitt bolag i konkurs,jag flyttade till Spanien 1997 men,blev inskriven av misstag i Sverige 2003 och då dök det upp en fordran från en bank på 600 000,härrörande till konkursen.Då jag av Skatteverkets misstag blev inskriven 2003 rättades detta till redan 1 mån senare. Jag är fortfarande skriven i Spanien och avser nu att ev återkomma till Sverige igen.Kommer då denna skuld att "dyka upp igen ",det är ju 16 år sedan.Tacksam för svar
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstiden gällande fodringar (skulder) är generellt 10 år om inte det har skett ett preskriptionsavbrott. (Preskriptionslagen 2 §). Preskriptionsavbrott innebär att borgenären väcker talan i domstol om indrivning av skuld, skickar påminnelse om inbetalande av skuld eller att gäldenären gör en amortering eller utfäster annat godkännande av fordran gentemot borgenären (Preskriptionslagen 5 §). Vad innebär detta för dig? Det betyder att din skuld gentemot borgenären skrivs av efter 10 år, räknat från senaste betalningen eller påminnelsen som du har fått. Det betyder att om den påminnelsen du fick 2003 är den senaste, så preskriberades din skuld 2013. Det bör därför, utifrån de omständigheter jag har fått tagit del av, innebära att denna skuld inte är aktuell och inte kommer dyka upp om du flyttar tillbaka till Sverige. Hoppas detta var till hjälp

köp och försenad leverans

2019-11-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag la ut ett klädesplagg på blocket som jag hade fått i present. Sålde plagget och skulle frakta med PostNord. Då köparen swishade mig, och jag lämnade in paketet till ombudet så påstod köparen att jag ej lämnat in paketet. Hade då bett hen att ta det lungt och vänta tills nästa dag för att se om statusen uppdaterats. Hen började då hota med att polisanmäla mig och att jag skulle swisha tillbaka pengarna då jag enligt hen har lurat hen. Så jag swishade tillbaks hela beloppet och ringde därpå postnord, som sa till mig att paketet inte har skickats och att jag kan hämta ut paketet (Förklarade situationen).Ett par dagar senare skriver hen till mig och frågar var paketet är. Förklarar då att jag hämtade ut paketet och att jag inte vill ha något mer med personen att göra. Men hen forstätter att skriva och få mig att framställas som en bedragare. Är det något som kan hända, då hen hotat att polisanmäla mig? Förstår inte riktigt vad problemet är, hen påstår ju att jag ska ha lurats. Tack!
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din situation som att du har sålt kläder till en annan person över nätet, kläderna har inte kunnat levererats med postnord, varav du betalar tillbaka pengarna du har fått och sedan hämtar tillbaka dina kläder. Eftersom i det i ditt fall rör sig om ett köp/säljförhållande mellan två privatpersoner, så är det köplagen vi ska vända oss till för att förstå situationen.Köparen har rätt att kräva att köpet ska hållas fast vid eller hävas och få skadestånd, om varan hen har köpt är försenad. (Köplagen 22 §). Köparen har rätt att kräva av säljaren att fullfölja köpet, om det inte föreligger stora hinder i säljarens väg som gör det svårt eller omöjligt för säljaren att kunna leverera varan (Köplagen 23 §).Köparen har rätt att häva köpet om förseningen orsakar stora problem för köparen och säljaren borde eller förstod detta. Om köparen avger en tilläggstid ( extra tid säljaren har på sig att leverera varan) som inte är oskäligt kort, kan köpet hävas om varan inte levereras inom tilläggstiden.(Köplagen 25 §).Köparen har rätt till ersättning för skador (ekonomiska) som uppstår på grund av säljarens försening att avlämna varan, om inte säljaren kan visa att problemet som uppstod var utanför hans kontroll, de ska ha uppstått utan förvarning och de ska inte gå att ha övervunnit. (Köplagen 27 §).Vad innebär det här för dig?Detta innebär att om hen som köpte dina kläder hade väntat ett litet tag och inte fått kläderna, så hade hen haft rätt att kräva att du skulle försöka leverera kläderna igen, antigen via postnord eller DHL eller liknande. Nu orkade dock inte den här personen vänta, varav hen krävde att få pengarna tillbaka. Att få hela beloppet tillbaka innebär att man häver avtalet. I detta fall, utifrån den information jag fått av dig, så verkar det inte som att kraven för att få häva ett köp var uppfyllda. Köparen hade inte en rätt att häva avtalet. Men eftersom du betalade tillbaka alla pengar så godtog du hävningen. Det innebär att avtalet hävdes. När ett avtal hävs så återgår alla prestationer, det innebär att köparen får tillbaka sina pengar och du får tillbaka dina kläder, vilket har skett i det här fallet. Köparen skulle kanske kunna ha rätt till skadestånd, dock är det svårt utifrån den information jag har fått att säga att en skada verkligen har uppkommit för köparen. Ingen förlust gällande ytterligare pengar, arbetstid eller liknande verkar ha skett. Min slutsats blir då att köparen inte kan kräva skadestånd av dig. Med det sagt, blir slutsatsen att inget konstigt har hänt i ditt fall. Allt har skett enligt lag och köparen har ingen möjlighet att ställa ytterligare krav på dig eller polisanmäla dig. Hoppas detta var till hjälp!