Namnbyte - skatteverket

2019-09-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag vill ändra mitt mellannamn till mitt tilltalsnamn.Hur göra det?
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du ansöker om namn hos Skatteverket. Vissa ansökningar har en avgift, medan andra är avgiftsfria. Du ansöker på olika blanketter beroende på vilken ändring du vill göra.Du kan ansöka om det här:Lägg till eller ta bort förnamn. Ändra stavning på förnamn. Ändra ordning mellan dina förnamn.Läs mer på https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/namn.4.18e1b10334ebe8bc80004083.htmlHoppas att du fick svar på din fråga.

Ofredande genom mail och sms

2019-09-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag har blivit anmäld för ofredande och då fått kontaktförbud. Det finns bevisningar i form av swisch meddelande , mail och sms. Jag blev erbjuden förenklad delgivning. Vet inte nu hur jag skall göra. Har varit på förhör och delgett min version av saken. Vad är troligt att det blir för straff, och hur troligt är det att dom väcker åtal.
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom jag inte har någon aning om innehållet i dem meddelande, mail och sms som du har skickat, och i vilken omfattning du har skickat dessa meddelanden, är det omöjligt för mig att svara på vilket straff du skulle få om du döms för brottet. Mitt svar nedan är därför ytterst preliminärt! Vilket straff är troligt?Enligt 4 kap 7 § Brottsbalken döms den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.Som du ser finns fängelse med i straffbestämmelsen som ett alternativt straff. Det ska dock till väldigt mycket för att en person ska bli dömd till ett fängelsestraff för ofredande. Det krävs i princip en störande kontakt av ett mycket allvarligt slag som pågått under längre tid. Om du dessutom är ostraffad sedan tidigare lär ett fängelsestraff vara helt uteslutet. Troligtvis skulle straffet bli villkorlig dom. Om du däremot skulle bli dömd igen kan både böter och i värsta fall fängelse bli aktuellt. Hur troligt är det att åklagaren väcker åtal? Det beror på hur stark bevisningen mot dig är. Åklagaren är skyldig att väcka åtal om åklagaren anser att hen kan se fram emot en fällande dom. Åklagaren ska alltså anse att bevisning är tillräcklig för att du ska bli fälld av en domstol för att väcka åtal. Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor.

Vad är ett straffbud?

2019-09-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad är straffbud?
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett straffbud är en förklaring av vad som är straffbart (ett budskap om att en viss handling är straffbar). Straffbudet är alltså själva innehållet i en straffbestämmelse. Ett exempel är 1 § 3 kap Brottsbalken som har följande straffbud: ''Den som berövar annan livet, döms för mord...'' Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor!

Utom rimligt tvivel

2019-08-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad menas med att ett misstänkt brott måste bevisas "utom rimligt tvivel " menar dom att det måste gå att bevisa till 100 % eller nästan till 100 %?
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Utom rimligt tvivel är det högsta beviskravet i svensk rätt och tillämpas då en åklagare väljer att väcka åtal mot en person för ett brott. Utom rimligt tvivel betyder att en person kan dömas för ett brott, även om det i och för sig finns vissa frågetecken i utredningen. Det ska alltså inte finnas något rimligt tvivel om att den åtalade personen har begått brottet. Ett exempel kan vara att det finns fem vittnen som har sett en viss person misshandla en annan. Offrets blod har också hittats på den åtalades knogar. Den åtalade nekar och berättar att det var en statsminister Stefan Löfven som utförde misshandeln. I en sådan situation kan man ju säga att det finns ett visst tvivel (det hade ju kunnat vara statsministern som utförde misshandeln), men tvivlet är inte rimligt. Det är osannolikt att den åtalades berättelse stämmer. Att den åtalade är gärningsman är utom rimligt tvivel. Det finns säkert bättre exempel att leta fram på google! Det behöver alltså inte vara 100 %, man brukar prata om 95 %. Hoppas att du fick svar på din fråga.

Sexuella trakasserier - frångå anställningsavtal?

2019-09-29 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej, jag har sagt upp mig på mitt jobb pga olika anledningar egentligen. En av anledningarna är att min chef beteer sig illa mot mig då han skriver väldigt olämpliga och sexuella sms till mig på fritiden. Detta är inget jag sa till honom när jag sa upp mig eftersom jag tycker det är jobbigt. Min uppsägningstid är 3 månader men jag står inte ut med att vara omkring honom då jag känner mig väldigt obekväm och rädd att något ska hända. Hur kan jag gå tillväga för att slippa jobba med honom under 3 månader till eftersom han vägrade att släppa mig tidigare.
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huvudregeln är givetvis att om uppsägningstiden som framgår av anställningsavtalet gäller. Det innebär att du är skyldig att arbeta under uppsägningstiden, och har rätt att få betalt. Om en arbetstagare väljer att inte gå till jobbet under uppsägningstiden, och arbetsgivaren lider ekonomisk skada på grund av detta, kan arbetstagaren bli skadeståndsskyldig. Frågan är då, om du har rätt att avsluta anställningen med omedelbar verkan på grund av olämpliga och sexuella sms av din chef. Enligt 4 § tredje stycket i Lagen om anställningsskydd (LAS), får en arbetstagare med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Denna bestämmelse gäller bland annat om arbetsgivaren har begått ett brott mot arbetstagaren, t.ex. sexuella trakasserier eller ofredande. Jag skulle säga att din rätt att frånträda avtalet omedelbart beror på allvaret och innehållet i de sexuella sms som din arbetsgivare har skickat. Som du beskriver det är sms:en ''väldigt olämpliga''. Frågan är dock om de kan betraktas som en brottslig gärning. Jag skulle råda dig att ta hjälp av en advokat eller vända till dig din fackförening i detta ärende, eller kontakta vår juristbyrå på info@lawline.se. Hoppas att du fick svar på frågan och lycka till.

Vad kan hända juridiskt om man kör på en katt?

2019-09-29 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Om någon påstår att man har kört på en katt fast man inte själv har märkt det, vad kan hända då?
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. De juridiska konsekvenserna av att köra på en katt kan bli följande:1. Du kan bli stämd i en allmän domstol av kattens ägarePersonen som äger katten kan begära att du betalar skadestånd. Inom juridiken är en katt att anse som en ägodel med ett visst ekonomiskt värde. Om du förstör någon annans egendom, kan du bli skyldig att ersätta ägaren för ägarens ekonomiska förlust eftersom du har orsakat personen en ekonomisk sakskada. Om kattens ägare menar att du har kört på katten, måste ägaren bevis detta. Kattägaren har alltså bevisbördan för att du har kört på katten. 2. Du kan bli bli åtalad i allmän domstol för skadegörelseAtt medvetet förstöra någon annan egendom är ett brott som kallas skadegörelse (se 12 kap 1 § Brottsbalken). I en sådan situation måste åklagaren bevisa dels att du har kört på katten, dels att du gjort detta uppsåtligen (med mening/avsiktligt). Notera att ingen av dessa alternativ verkar särskilt troliga, och det är mycket sällan en sådan situation som du beskriver blir lösta i en allmän domstol. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Skyldighet att vårda make vid demenssjukdom?

2019-08-30 i Underhåll
FRÅGA |om en av makarna drabbas av demenssjukdom hur långtgående är den andra makens skyldighet att vårda och ta hand om den demenssjuke?
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inga regler som ålägger makar skyldighet att vårda varandra eller ta hand om varandra. I vissa fall kan dock en make/maka åläggas att betala underhåll till den andra maken. Det kan alltså finns en skyldighet att ta hand om sin make/maka ekonomiskt (se 6 kap Äktenskapsbalken). Men man kan aldrig ålägga en make en skyldighet att ''ta hand'' om den andra makens hälsobehov eller liknande på samma sätt som vårdnadshavare. Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor.

Narkotikabrott och transportstyrelsen

2019-08-28 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! För cirka 2 veckor sedan blev jag intagen till polisstationen för att lämna urinprov, som sedan visade positivt på THC (ringa narkotika genom inhalering). Gick med på strafföreläggande och erkände brottet (vill klargöra att jag blev stoppad av polisen till fots), jag är även medveten om dagsboten och belastningsregistret men det jag undrar över är hur stor chansen att transportstyrelsen återkallar/drar in mitt körkort är och isf hur länge? Har haft körkort sedan februari detta år, prövotiden gäller då fortfarande, har ej blivit åtalad eller dömd sedan innan, blev dock stoppad på en vanlig kontroll i min bil där föraren blev åklagad för drograttfylleri, ringa narkotikainnehav och ringa narkotika, jag var passagerare och lämnades på plats av polis då både jag och bilen var "grön". Detta inträffade häromdagen. Mitt nuvarande jobb har inget krav på körkort men ligger cirka 1-1,5 timme bort med buss, vilket förlänger resan med MINST 50 minuter, då jag jobbar mycket nätter blir jag isf tvungen att ta mig hem till fots (ganska exakt 1 mil(2-3 timmar)). Då jag är utbildad bilmekaniker hade jag som plan att hitta ett jobb i den branschen, har hunnit söka x antal jobb som mekaniker också, vilket inte längre skulle vara en möjlighet om det dras in. Kan något av detta påverka transportstyrelsens beslut och hur goda grunder finns det för att överklaga om körkortet skulle dras in.MVH en snubbe som flippar burgare för minimilön
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nedan har jag klistrat in på vilka grunder ett körkort kan återkallas. Som du ser kan körkortet återkallas på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende eller annat brott än trafikbrott. Jag skulle dock inte tro att ringa narkotikabrott är tillräckligt för att återkalla ditt körkort. Det skulle kännas godtyckligt i min mage. En person som blivit dömd för ringa narkotikabrott behöver ju inte ha det dåliga omdömet att sätta sig i en bil påverkad. Om du däremot blir dömd igen kan det bli större problem, eftersom det då går att argumentera för att du påvisar ett visst vanebeteende gällande narkotika. Återkallelse av körkortDet är viktigt för trafiksäkerheten att man följer de regler som finns för trafiken. Om du bryter mot reglerna eller på annat sätt visar att du inte är lämplig att ha körkort kan det återkallas. Körkortet skall återkallas om man gjort sig skyldig till följande trafikbrott:grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri, grovt rattfylleri, smitning. upprepade trafikbrott, hastighetsöverträdelse, körning mot rött ljus, ej iakttagit stopplikt, omkörning vid övergångsställe eller brott mot annan från trafiksäkerhetssynpunkt väsentlig regel, allt om inte överträdelsen kan anses ringa (5 kap 3 § körkortslagen)Körkortet skall även återkallas av följande skäl:opålitlighet i nykterhetshänseende, annat brott än trafikbrott eller personliga förhållanden i övrigt, sjukdom, skada eller dylikt, ej följt föreläggande att lämna läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov.Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor.