Underhåll under betänketiden

2019-10-19 i Underhåll
FRÅGA |HejÄrvi makar skyldiga varandra att försörja varandra t o m dendag så vår skilsmässa verkställts? Vi har barns om bor lik mycket hos båda,inga lån, inga hus etc utan det jag undrar är: våra hyror är olika höga och det skiljer cirka 2000 kr på hyrorna. Han bet mindre än jag och han tjönsr mer än jag. Är han skyldig att betala lite år mig?
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om underhåll inom äktenskap regleras i 6 kap. äktenskapsbalken (1987:230). Det stämmer att det finns en försörjningsplikt mellan makar under äktenskapet (även under betänketiden), fram tills skilsmässan verkställts. Detta innebär att makarna ska, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma (t.ex. boende och mat) och personliga behov (t.ex. kläder, nöjen, studier) skall tillgodoses (6:1 ÄktB). Om pengar för personliga behov inte räcker till för den ena maken bör den andra maken skjuta till med de pengar som behövs (6:2 ÄktB).I din fråga framgår inte hur mycket pengar ni tjänar och hur stora skillnaderna är. Min uppfattning är att så länge du har råd med de gemensamma och personliga behoven, har du inte rätt till pengar i form av underhåll från din make. Däremot, om det är stor skillnad på din ekonomiska standard efter separationen eller om du inte kan få ekonomin att gå ihop, kan det bli aktuellt med att din make betalar underhåll till dig fram tills skilsmässan verkställs. Om det är nödvändigt med underhåll och din make vägrar betala underhåll till dig, kan domstolen ålägga maken att göra det enligt 6 kap. 5 § ÄktB. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Betala skatt på gåva från utlandet?

2019-10-19 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej! Jag har nära och kära som bor i Usa som vill skicka höga summor till mig som gåva plus lite hjälp med mina framtida studier via paypal. En av dem hade tänkt skicka 4000 dollar till mig via paypal som gåva och jag undrar kommer det hända att jag kommer betala en stor avgift om jag får höga summor sänt till mig via paypal i sig? Eller händer det ingenting om jag har höga summor i mitt paypalkonto? Jag har nämligen tänkt att spara pengarna där så det byggs på. Men om jag överför t.ex 6000-7000kr från mitt paypalkonto till mitt svenska bankkonto kommer jag betala nån form av skatt? Eller gäller det bara om det överstiger 19640 har jag för mig. Även fast jag fick pengarna som gåvor och inte nån form av lön. Jag vill nämligen inte få juridiska problem, skatteverket,paypals problem ang om jag överför l pengar från mitt paypal till mitt svenska bankkonto. mvh
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige är gåvoskatten numera avskaffad, vilket framgår i 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229). För att en något ska räknas som en gåva krävs det att tre kriterier är uppfyllda: 1) Gåvan ska bygga på frivillighet, 2) Det ska finnas en gåvoavsikt, och 3) Det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren.Gällande Skatteverket; om gåvan uppgår till 150 000 kronor från utlandet måste en kontrolluppgift till Skatteverket lämnas, enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen. Nu är detta inte omständigheterna ditt fall, men det kan vara värt att nämna. Däremot finns det en avgift som Paypal tar för internationella betalningar. Detta regleras i avtalet mellan dig och Paypal. För frågor om avgifter kan du kontakta Paypal.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Behövs arbetstillstånd för EES-medborgare efter 3 månader i Sverige?

2019-10-11 i Migrationsrätt
FRÅGA |Vad jag har förstått har en EES-medborgare uppehållsrätt i Sverige, i 3mån. Om en person kommer från exempelvis Frankrike och vill arbeta i Sverige och överskrider 3 mån, behöver den personen då efter 3 mån ansöka om arbetstillstånd? är ett arbetstillstånd samma som ett uppehållstillstånd pga arbete?
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med upphållsrätt avses en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige i mer än tre månader utan uppehållstillstånd, enligt 3 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716).Enligt 3 a kap. 3 § UtlL har en EES-medborgare uppehållsrätt om han eller hon:1) är arbetstagare eller egenföretagare i Sverige 2) har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning, 3) är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller 4) har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.Reglerna syftar till att möjliggöra den fria rörligheten inom EU för EES-medborgare och deras familjemedlemmar. Kraven på uppehålls- och arbetstillstånd gäller därför inte för EES-medborgare med uppehållsrätt, vilket även framgår av 2 kap. 8 b och 8 c §§ UtlL. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Anställningsbevis vid ansökan om medborgarskap?

2019-09-23 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej jag ska snart lämna in en ansökan om medborgarskap. Hjälper det om jag styrker min ansökan med anställningsavtal och annat liknande, exempelvis skatteutdrag, som visar att jag har levt ett skötsamt liv här?Tack för hjälpen!Mvh
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kraven för att få svenskt medborgarskap beviljat genom naturalisation framgår i 11 § lag (2001:82) om svenskt medborgarskap. Ett av kraven är att personen ska ha haft och förväntas ha ett hederligt levnadssätt. Detta innebär främst att man inte ska ha begått något brott, då det leder till att man får vänta med medborgarskapet tills karenstiden har gått ut. Det kan också inverka negativt i bedömningen om en person har obetalda skatteskulder eller underhållsskulder. I sådana fall kan individens vilja att göra rätt för sig vara avgörande. Om du inte har sådana skulder eller kriminell bakgrund, behöver du nog inte skicka med något extra dokument för att bevisa att du levt ett skötsamt liv. Men det skulle nog inte skada om du ändå skulle vilja skicka med det.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hur identifieras en förare vid hastighetsöverträdelse?

2019-10-19 i Trafik och körkort
FRÅGA |hej jag fick för fortkörning fartkamera hastigheten va på 80 och körde på 90 bilen stod på bolag men fick bild på mig hur kan dem se det
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Trafiksäkerhetskameran tar bild på föraren som kör fortare än hastighetsgränsen, och bilden jämförs med pass- eller körkortsfoto. Om bilden på föraren stämmer överens med pass- eller körkortsfoto blir föraren av fordonet underrättad med ett dokument som innehåller bild och mätdata. Ifall det inte går att identifiera föraren, skickas en förfrågan till ägaren av fordonet om vem som kört fordonet vid tidpunkten för hastighetsöverträdelsen. Källa: Polisen.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Räknas tiggande av falsk anledning som bedrägeri?

2019-10-19 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |tigga pengar och ge en falsk anledning till det och sen behålla pengarna för egen vinning. Räknas det som bedrägeri?
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bedrägeri, enligt 9 kap. 1 § brottsbalken (1962:700), kännetecknas av att gärningspersonen vilseleder någon att att agera eller underlåta agera, vilket innebär vinning för gärningspersonen och skada för den vilseledde. Enligt lagkommentaren till paragrafen kan bedrägeri röra sig om en person som kommer med felaktigt preciserad information, med avsikten att inte göra rätt för sig, och sedan ta emot bidrag utan göra det avsedda. Alltså kan det utgöra bedrägeri om en person, som tigger pengar för ett visst ändamål till något som hen från början är medveten om inte stämmer, och sedan behålla pengarna för egen vinning och ekonomisk skada för offret. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan FB-meddelanden användas som bevis?

2019-09-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Jag har blivit utsatt för en stöld av en kompis. Jag har sparade messengermeddelanden där jag skrivit till kompisen "hur kunde du stjäla ifrån mig jag trodde vi var vänner" och kompisen svarade i ett meddelande "jag stal från dig för att du hade en dyr klocka". Kan detta användas som bevis mot min kompis om kompisen inte heter sitt riktiga namn på Facebook? Tänker att det kanske blir svårt att bevisa att det är den här personen som skrivit detta då kompisen går under ett helt annat namn på Facebook, eller går det bevisa att kompisen är den han är genom att visa bilder på honom från hans Facebook?
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk processrätt finns en princip som kallas för fri bevisprövning, enligt 35 kap. 1 § rättegångsbalken. Denna princip innebär att domstolen är fri att pröva och värdera i princip vilket bevis som helst som framläggs under en förhandling. Att du har lyckats få fram ett erkännande till brott via meddelanden, är något som kan användas av polisen i en förundersökning. Det går nog bra använda dig av meddelandena även om det inte är hans riktiga namn på Facebook, i och med att det finns bilder som kan identifiera honom samt IP-adress. Vilket bevisvärde ett visst bevis ska tillmätas är dock varierande, så jag råder dig att vända dig till polisen och göra en ev. polisanmälan för att få tillbaka din klocka.Med vänlig hälsning,

Förlora underhållsstöd efter nytt äktenskap?

2019-09-23 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Min sambo har en son sedan tidigare. Hon har ensam vårdnad om sonen och får underhållsbidrag genom försäkringskassan, då pappan ej har råd att betala. Sonen och pappan träffas aldrig. Om jag och min sambo skulle få barn eller gifta oss, kan då hon förlora sitt underhållsstöd från sonens pappa? MvH
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 7 kap. 1 § föräldrabalken framgår att föräldrar svarar för underhållet av barnet. Eftersom du inte är förälder till din sambos son, kan inte ert äktenskap i sig utgöra att din sambo förlorar sitt underhållsstöd från sonens pappa. Däremot säger 7 kap. 5 § FB att den som varaktigt bor tillsammans med annans barn och med förälder som har vårdnaden om barnet, är underhållsskyldig mot barnet, om han eller hon är gift med föräldern eller har eget barn tillsammans med föräldern. Om det finns särskilda skäl, kvarstår underhållsskyldigheten även sedan barnet har flyttat hemifrån. Regeln innebär att du kan bli underhållsskyldig för barnet om, dock inte i den utsträckning barnet kan få underhåll från pappan.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,