Är det tillåtet att spela musik med hög volym i en ICA butik?

2019-07-31 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Får man spela musik med Högt volym i en ICA butik??? Vilka regler gäller???
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arbetsmiljö hittar du i arbetsmiljölagen.Det framgår av arbetsmiljölagen att de arbetshygieniska förhållandena vad gäller ljud ska vara tillfredsställande (2 kap. 4 § arbetsmiljölagen). En intresseavvägning ska därför göras, tex intresset av att musik spelas ska vägas mot intresset av att musiken stör. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att en god arbetsmiljö upprätthålls samt vidtar åtgärder för att det uppfylls (3 kap. 2 § arbetsmiljölagen). Lagen är inte tydlig i frågan, utan en intresseavvägning måste göras. Min rekommendation är att prata med arbetsplatsens skyddsombud alt. arbetsgivaren vid klagomål som rör arbetsmiljön.Vänligen,

Vilka rättigheter har en sambo för att få loss sin del av bostadsrätten?

2019-07-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min dotter har separerat. Hennes x bor kvar i bostadsrätten som de äger 50% var i. Han flyttar inte ut, men kan inte köpa ut henne. Hur kan hon få honom att gå med på försäljning av bostadsrätten? Vilka lagliga rättigheter har hon att få loss sin del i bostadsrätten?
Maria Simeonidou |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att din dotter och hennes ex inte varit gifta. Jag kommer därför i mitt svar utgå från att de varit sambos. Det kan inledningsvis sägas att regler om sambos finns i sambolagen.Bodelning ska göras om någon av samborna begär detNär ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av samborna begär det senast ett år efter samboförhållandets upphörande (8 § sambolagen). Det som ingår i bodelningen då är bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Din dotter har alltså rätt att begära bodelning för bostaden. Är det så att ex-sambon motsätter sig detta finns det möjlighet att ansöka om att en bodelningsförättare förordnas (26 § sambolagen). Din dotter bör ansöka om en bodelningsförättareI och med att ex-sambon inte vill gå med på att sälja lägenheten och inte heller kan köpa ut henne så är bodelningsförättare det bästa alternativ som hon kan använda sig av. Är det så att de inte kan enas om en bodelning, ska domstolen på ansökan av den ena förordna en bodelningsförrättare (26 § sambolagen). Bodelningsförätttaren ser då till att bouppteckningen förrättas. Om det inte går att nå en frivillig överenskommelse ska bodelningsförrättaren genomföra en tvångsdelning, dvs. bodelningsförrättaren ska besluta hur egendomen ska delas upp. Är det så att ingen av de kan lösa ut varandra ur bostaden kommer bostaden troligtvis att utbjudas till försäljning. Vägrar ex-sambon att samarbeta får även domstolen på ansökan av bodelningsförättaren förelägga att döma ut vite (se 26 § sambolagen som hänvisar till 17 kap. 5 § äktenskapsbalken). Min rekommendation är att främst försöka förklara för ex- sambon att bostad och bohag ska delas lika mellan sambor samt att din dotter har rätt att påkalla bodelning enligt lag. Är det så att ex-sambon vägrar samarbeta rekommenderar jag att ta hjälp av en bodelningsförättare som kommer att se till att en bodelning sker på ett korrekt sätt. Du kan läsa mer om hur man ansöker om bodelningsförättare HÄR.Vänligen,

Fick lämna polisstationen utan att lämna urinprov- kan de höra av sig flera månader senare?

2019-07-31 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej!Blev stannad av lokala civilpoliserna i mars, och eftersom jag hade OCB (rullpapper) valde dom att ta in mig på piss. Jag orkade inte och erkände att det kommer vara positivt för thc, samt att jag godtog strafföreläggande.Men då fick dom ett annat ärende, och behövde lämna mig på västberga arresten, där jag senare fick gå hem utan att ha lämnat urinprov. Nu har de gått 4 månader och dom har fortfarande inte hört av sig?Finns det chans att dom gav upp och struntade i det? Han ville inte nöja sig med bara erkännande eftersom "det räcker inte som bevis, du kan säga det fast tro fel och därför behövs urinprov för att fastställa bla bla"
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att dom helt enkelt struntade i det i och med att det har gått fyra månader och ingen har hört av sig ännu. Eftersom att du inte lämnade något urinprov, finns det inga som helst bevis på att du vid det tillfället skulle ha olagliga substanser i urinet. Det låter väldigt osannolikt att de skulle ringa upp dig nu flera månader senare och vilja återuppta ärendet i och med att det inte finns något urinprov att utgå från.Vänligen,

Kan jag bli svensk medborgare om jag fått ett betalningsföreläggande?

2019-07-31 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Kan jeg ble svensk medborgerskap om jeg har noe betalningsföreläggande hos kronofogden! Er skuld fri har inte noe skuld?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om medborgarskap hittar du i lagen om svenskt medborgarskap.Fem kriterier för svenskt medborgarskapFör att du ska kunna få ett svenskt medborgarskap är det vissa kriterier som måste vara uppfyllda. Du måste ha styrkt identitet, ha fyllt 18 år, ha permanent uppehållstillstånd i Sverige, bott i Sverige i minst fyra/fem år beroende på omständigheter samt att du måste ha haft och förväntas ha ett hederligt levnadssätt (11 § lagen om svenskt medborgarskap). Det kriteriet som är relevant i ditt fall och som ska utredas är kriteriet om att du har och kan förväntas leva ett hederligt liv.Betalningsföreläggande är nödvändigtvis inte ett hinder för beviljande av medborgarskapDet är Migrationsverket som bedömer om du uppfyller kriterierna för svenskt medborgarskap eller inte. Vad gäller kriteriet "hederligt liv" tar Migrationsverket hänsyn till om du exempelvis har begått några brott eller om du är skuldsatt. Migrationsverket gör även en framåtsyftande bedömning där de bedömer om det finns risk för att du i framtiden kommer att begå brott eller bli skuldsatt. Det Migrationsverket gör är att utreda om du har skulder, genom att söka i olika register för att få ut uppgifter. När du fått ett betalningsföreläggande kan du antingen bestrida det eller betala det. I vilket fall som helst så blir det inte en skuld hos Kronofogden (förutsatt att du betalar eller bestrider). Ett betalningsföreläggande är därför ingenting som nödvändigtvis hindrar dig från att bli svensk medborgare, förutsatt att föreläggandet inte utvecklas till en skuld hos Kronofogden genom att du inte betalar/bestrider det. Vänligen,

Får sambons pappa kräva oss på pengar genom inkasso?

2019-07-31 i Inkasso
FRÅGA |Hej jag och min sambo. Bor hos hennes föräldrar sen 3 månader tillbaka och vi har just nu ingen inkomst. Och från ingenstans, kräver. Hennes pappa oss på pengar 2500kr. Fast vi aldrig har fixat ett kontrakt. Varken muntligt eller skriftligt kontrakt. Han har även också börjat säga att han ska skicka det till inkasso när vi inte ens har fått en betaldag. Det han gör mot oss kan väll verkligen inte vara lagligt?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att det inte finns något kontrakt så kommer det bli svårt för din sambos pappa att driva in den påstådda skulden även om han har rätt att vända sig till inkasso. Är det så att han driver detta till inkasso/kronofogden så rekommenderar jag er att bestrida den påstådda "fakturan" och förklara att ni inte fått en betaldag och att ni inte har ett kontrakt samt att ni uppfattade att ni fick bo där tillfälligt utan kostnad. Han bestämmer dock om han vill att ni ska betala en summa varje månad samt om ni får bo kvar där. Dock är det någonting ni gemensamt ska komma överens om, det går således inte att kräva pengar utan att motparten vet att det kostar, så som jag har uppfattat har skett i er situation.Vänligen,

Vad gäller för gemensamt sparkonto när ett samboförhållande upphör?

2019-07-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej !För 15 månader sedan slutade jag förhållandet med min sambo, hon bor inte i vår hyreslägenhet, men hon är fortfarande registrerad på samma adress som jag.Hon har inte begär någon bodelning. Vi hade ett gemensamt konto i banken och sparade pengar men jag hade i 15 år mer inkomst än hon.Hon ställde inte några problem då, när jag överförde pengar till mitt eget konto från 15 månade tillbaka.Vi hade ett muntligt kontrakt att jag skulle behålla pengar . Nu reklamerar hon halva att pengar Min fråga är, måste jag delar pengarna i hälften?Vilka är mina rättigheter?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om samboförhållanden hittar du i sambolagen.Sparkonto ingår inte i bodelningDu nämner att din sambo inte begärt någon bodelning. För att en bodelning ska ske så krävs det att en av samborna begär detta senast ett år efter att förhållandet upphört (8 § sambolagen). Även om hon hade begärt bodelnig så ingår inte ett gemensamt sparkonto i bodelningen. I bodelning ingår endast samboegendom dvs gemensam bostad och bohag som är förvärvat för gemensamt bruk (3 § sambolagen).Du har rätt till dina pengarEtt sparkonto ingår som sagt inte i bodelningen i och med att det varken utgör bostad eller bohag. Vad som gäller för sparkonto är att din andel av pengarna ska gå tillbaka till dig och hennes andel av pengarna ska gå tillbaka till henne. Du måste alltså kunna bevisa att du har lagt in mer pengar i sparkontot än henne genom att exempelvis få fram kontoutrag som bevisning. Är det så att du har bevis på att du har satt in en viss procent av pengarna så har du också rätt till dom. Kan ni inte under några omständigheter fastställa vem som satt in vad så är huvudregeln att pengarna ska delas lika. I och med att ni inte är gifta så har hon ingen rätt enligt lag att få en större andel summa än den hon egentligen satt in på kontot och på så sätt äger.Vad gäller ert muntliga kontrakt är det väldigt svårt att bevisa. Dock har du lagen på din sida i detta fall så du behöver inte vara orolig. Jag rekommenderar dock att alltid försöka få ner avtal i skriftlig format i framtiden för att undvika missförstånd och eventuella tvister.Vänligen,

Kan jag ändra mitt testamente igen?

2019-07-31 i Testamente
FRÅGA |Kan jag ändra mitt testamente igen?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om ändring av testamente regleras i ärvdabalken.Det är fullt möjligt att ändra/upprätta ett nytt testamente. Du kan antingen återkalla det gamla testamentet och skriva ett helt nytt testamente (10 kap 5 § ärvdabalken) eller så kan du göra ett tillägg eller ändra i det redan befintliga testamentet (10 kap. 6 § ärvdabalken). Du kan även upprätta ett helt nytt testamente som gäller tillsammans med det tidigare testamentet. Det är dock säkrast att förstöra det gamla testamentet och upprätta ett helt nytt för att undvika tolkningsproblem och andra oklarheter.Vid ändring av testamente gäller samma formkrav som vid upprättandet av ett testamente, dvs ändringen måste göras skriftligen och undertecknas av dig samt två vittnen (10 kap. 6 § ärvdabalken). Du behöver alltså fortfarande två vittnen för att kunna utföra en ändring i testamentet, det räcker inte med att du själv ändrar/stryker i testamentet. Sammanfattningsvis kan du ändra testamentet genom att antingen återkalla det gamla testamentet och upprätta ett nytt eller göra ändringen i det redan existerande testamentet. Tänk dock på att du fortfarande måste uppfylla formkraven för testamentet (10 kap. 1 § ärvdabalken).Vänligen,

Kan jag flytta utomlands med vårt gemensamma barn utan pappans tillåtelse?

2019-07-30 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och mitt ex har en son tillsammans, sonen blir 4 iår. Vi har gemensam vårdnad. Vi bor på samma ort men sonens pappa jobbar i Norge och bor där mån-tors. Jag har nu fått jobb i norge och vill flytta dit men pappan säger blankt nej. Vad kan jag göra?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om barn och gemensam vårdnad hittar du i föräldrabalken.Samtycke krävs för flytt som kan inverka på den gemensamma vårdnadenHuvudregeln vid gemensam vårdnad är att föräldrarna gemensamt har rätt att bestämma beträffande barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken och 6 kap. 13 § föräldrabalken). Detta innebär att föräldrarna som har gemensam vårdnad om ett barn inte utan den andre förälderns samtycke får fatta beslut som kan anses vara ingripande för barnets framtid. Att flytta med ett barn till ett annat land/långt ifrån den andra föräldern anses som ett beslut som är ingripande. Så länge du inte har ensam vårdnad om barnet eller har pappans medgivande så får du alltså inte flytta med barnet hur långt du vill. Du kan ansöka om att domstol ska avgöra i fråganI och med att ni inte är enade om ett sådant beslut så får du inte flytta med barnet. Du kan dock ansöka om att domstol ska fatta beslut i frågan, där domstolen kommer att se till vad som kan anses vara barnets bästa och vad som kan anses vara den mest stabila lösningen för att den gemensamma vårdnaden ska kunna utföras på bästa sätt.Det är dock svårt att på rak arm säga vad domstolen kan komma fram till i och med att jag inte har information om hur långt från pappan du vill flytta. Det domstolen kommer att beakta är framför allt om flytten kommer att inverka negativt på den gemensamma vårdnaden. Vänligen,