Kan körkortet återkallas på grund av trafikolycka?

2020-06-21 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag körde idag på en person vid ett övergångsställe. Jag blev totalt bländad av solen och såg absolut ingenting jag saktade därför ner farten rejält så jag låg nånstans mellan 20-30 på en 40 väg, jag hade även tagit ner solskyddet men såg ändå ingenting då solen var väldigt låg (det var tidigt på morgonen). Det var alltså en total olyckshändelse och jag har så extremt dåligt samvete för detta.. polis osv var på plats och gjorde en polisanmälan men vad kan hända nu? Jag har fortfarande prövotid, kan jag bli av med körkortet pga detta?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att få körkortet återkallat (dvs för att bli av med körkortet) måste någon av punkterna i 5 kap. 3 § körkortslagen vara uppfyllda. Det gäller både för de med prövotid samt för de som inte har prövotid längre. Det är alltså inte lättare att bli av med sitt körkort bara för att man har prövotid. Skulle du bli av med ditt körkort måste du dock göra om kunskapstesterna, vilket inte alltid krävs för de utan prövotid. I 5 kap. 3 § körkortslagen anges att ett körkort ska återkallas om föraren gör sig skyldig till någon av de trafikförseelserna som nämns. Som exempel nämns grov vårdslöshet i trafik i första punkten. Gör man sig skyldig till sådant brott ska körkortet återkallas.Det är även teoretiskt möjligt att vårdslöshet i trafik av normalgraden kan leda till att körkortet återkallas (se sjätte punkten), men då krävs det också att det kan antas att du som förare med anledning av brottet inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. I förarbetena och i praxis har det dock visat sig att 5 kap. 3 § sjätte punkten tar sikte på kvalificerad brottslighet som utförs yrkesmässigt eller varit särskilt grov. I praxis har det exempelvis rört sig om mordbrand, narkotikabrott, våldtäkt, olaga intrång.Det brott som du kan ha begått, som ligger närmast till hands, är vårdslöshet i trafik av normalgraden (1 § lag om straff för vissa trafikbrott). Brottet aktualiseras i det fall en vägtrafikant i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna. Eftersom du inte såg någonting är det möjligt att du inte har varit så varsam som situationen krävde, även om du saktade in mycket. Alltså kan du ha begått ett brott i och med trafikolyckan. Däremot ser jag inte att du kommer att bli av med körkortet eftersom det kräver större överträdelser. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Skadestånd för sakskada på bil

2020-05-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!En vän kom till mig och ville provköra min bil. Jag sade att det räcker med att han bara startar bilen för att bli glad, då jag gjorde om hela avgas systemet dagen innan. Han får nycklarna och istället för endast starta bilen så körde han iväg. På en trasig väg låg han i ca 200/250kmh. Fick inte stopp på bilen och flög genom en gupp med suven.Några bil delar gick av. Sedan tog jag in 2 olika verkstads personer för felsökning som hittade en del som måste bytas ut. Personen som körde vägrar betala dessa delar och säger att han har en vän som mekaniker som har 40% rabatt hos bmw. Då jag kollade upp detta så finns det inget 40% hos bmw. Misstänker att dom köper / har delar från skroten eller från en vanlig bil. Min är då en M bil som kräver M delar.Hur gör jag? Fick även reda på nu i dagarna att personen var påverkad och utan körkort..Jag vill ha min bil lagad o hel igen men vill inte att dom sätter dit skit delar som ska gå sönder efter en kort stund. Mvh
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lag som är tillämplig i detta fall är skadeståndslagen (SKL) eftersom du som skadeliden vill kräva ersättning från den skadevållande.Av skadeståndslagen framgår följande. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SKL). Det är ostridigt att din vän orsakade skadan till följd av att ha kört bilen i alldeles för höga hastigheter på en dålig väg. Din vän har inte nödvändigtvis haft uppsåt till att vålla skada, men har agerat oaktsamt. Den bedömningen grundar jag på att din vän begått såväl vårdslöshet i trafik (1 § lag om straff för vissa trafikbrott) som olovlig körning (3 §), samt rattfylleri (4§) och möjligen även fler brott i och med agerandet. Att brott har begåtts, varpå skada därav uppkommit talar för ett oaktsamt agerande, vilket gör din vän skadeståndsskyldig.Att din vän är skadeståndsskyldig i förhållande till en sakskada innebär att du har rätt att få ersättning för reparationskostnader (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Huvudregeln vad gäller reparationskostnader är att det inte ska kosta mer än skadans värde. Avsteg från huvudregeln kan göras. En förutsättning är att det kan anses rimligt att reparera föremålet och att kostnaden för reparationen håller sig inom rimliga gränser. Skulle reparationskostnaderna vara alldeles för höga är det möjligtvis rimligare att inte laga bilen utan istället kräva ersättning för dess återanskaffningsvärde minus bilens ålder och bruk. Jag förutsätter dock att det är mer värt att reparera bilen. I och med att du har rätt till ersättning för reparationskostnaden har du en fordran mot din vän. Din vän har alltså en skuld gentemot dig. Det är inte hans rätt att diktera villkoren för hur reparationen ska göras. Särskilt inte när hans förslag är orimlig. Du har rätt att få din bil reparerad så att den motsvarar det skick den var innan skadan. Det kan ju inte göras med bildelar som egentligen inte ska ingå in din bil.Vad du skulle kunna göra är att strunta i hans förslag och istället reparera bilen hos en reparatör du litar på. Be om ett kostnadsförslag på reparationen. Öka den summan med 15 % och skicka till din vän. Säg då att han måste vara beredd att betala detta. Anledningen till att du ska be om kostnadsförslag hos reparatören och öka det med 15 % är med anledning av konsumenttjänstlagen. Där sägs att om en reparatör ger ett ungefärligt prisförslag så kan ändå priset i slutet vara 15 % högre. Exempelvis: reparatören säger att reparationen kommer kosta ungefär runt 3 000 kronor. När reparationen är slut får summan ändå landa på 3 450 kronor (450 = 15 % av 3 000). Att du ökar kostnadsförslaget med 15 % och sedan skickar till din vän är i min mening en bra idé. Då förbereder du din vän på det högsta priset som reparationen kan kosta. Skulle din vän vägra betala kan du antingen vända dig till kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Alternativet är att hota med att stämma honom i tingsrätten.Ytterligare möjlighetEftersom din vän begått brott är det inte helt otänkbart att detta är ett polisärende och att din vän kommer att åtalas. I sådana fall skulle du kunna höra av dig till förundersökningsledaren i målet och begära att åklagaren ska driva ditt skadeståndsanspråk samtidigt som åklagaren driver sin ansvarstalan. Denna rätt har du enligt 22 kap. 2 § rättegångsbalken. För dig skulle det heller inte kosta någonting. Denna möjlighet finns alltså bara om detta har blivit en polisutredning. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Får man förvara hund i bil på natten?

2020-05-29 i Påföljder
FRÅGA |Hejsan! Finns det någon lag på att man inte får förvara sin hund i bilen över natten?Hunden sitter då ensam i en bil i ca 10 timmar utan någon uppsyn.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret på din fråga är nej, det finns ingen lag som säger något om hur länge man får förvara en hund i en bil. Däremot finns det bestämmelser i lagar, och i riktlinjer från jordbruksverket som kan vara vägledande. De lagar som är relevanta är 16 kap. 13 § brottsbalken, som straffbelägger djurplågeri, samt 9 kap djurskyddslagen. Vad 16 kap. 13 § brottsbalken säger är att om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, så gör man sig skyldig till djurplågeri. Även om det inte i lagens mening är frågan djurplågeri kan annat medföra att ett visst agerande är förbjudet.Utan att vara expert på hundar skulle jag kunna tänka mig att en hund som är fast i en bil riskerar att utsättas för sådan vanvård som förutsätts för djurplågeri i lagens mening. Även jordbruksverkets föreskrifter skulle kunna förbjuda att en hund får sitta i en bil en hel natt (även om kravet för djurplågeri inte har uppnåtts). Att sitta i en bil en hel natt utan sin ägare kan sannolikt göra en hund stressad. Det särskilt om det går människor eller andra djur i närheten. En bil måste såklart vara i rätt temperatur för hunden. På nattetid utgör dock temperatur sannolikt inte särskilt stort problem. Det beror dock på väderförhållandena. Även syresättningen i bilen är av relevans.Enligt jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd för hållande av hundar anges i 1 kap. 6 § att temperaturen och luftfuktigheten ska vara lämplig för hunden som förvaras. i 1 kap. 5 § anges att förvaringsutrymmen för hundar ska vara konstruerade så att de är enkla att rengöra och desinficera.Att försumma sin tillsyn över en hund kan innebära ett par påföljder: dels kan det innebära att ägaren meddelas förbud att ha hand om djur (djurförbud). Sådant beslut kan meddelas av länsstyrelsen, exempelvis när någon allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett djur, har misshandlat ett djur eller har gjort sig skyldig till djurplågeri (se 9 kap. 1 § djurskyddslagen). Dels kan djuret omhändertas efter beslut av länsstyrelsen om djuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte rättas till efter tillsägelse av kontrollmyndigheten (se 9 kap. 5 § djurskyddslagen). Att en hund förvaras i en bil hela nätter kan, enligt min bedömning, åtminstone innebära sådant agerade som kan leda till att hunden omhändertas eller att ägaren meddelas djurförbud. Skulle en hund sitta i en bil en hel natt rekommenderar jag att kontakt tas med länsstyrelsen. Skulle hunden utsättas för någon direkt fara kan polisen kontaktas. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Hur lång tid har säljaren på sig att avhjälpa felet?

2020-05-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en helt ny moped i lördags den 16.05. 20 dagen efter den slutade fungera,jag mejlade i söndags och berättade om fele. I måndags jag väntade fram till middag och fick inget svar på mitt mail då ringde jag till företaget och vi kom överens att de hämtar mopeden för att felsöka och reparera. Jag väntade till idag och ringde till verkstaden för att höra hur lång de har kommit med den, fick svar att det är hög säsong och dem har mycket att göra, och dem har inte hunnit titta på den. Jag undrar hur lång tid de har ret att behålla mopeden för reparation, och om jag har ret få en ny moped pga vi har haft den en dag?Tack på förhand för svar.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du köpte mopeden av ett företag är konsumentköplagen gällande i detta fall. När det är fråga om ett fel på varan, vilket det är här, har du som köpare rätt att i första hand kräva avhjälpande eller omleverans. (26 § konsumentköplagen). Avhjälpande betyder att företaget rättar till felet, genom att exempelvis laga mopeden. Omleverans innebär att du får en ny moped av samma modell. Säljaren behöver inte vidta någon av dessa om det skulle innebära oskäliga kostnader för denna. Då blir istället andra påföljder, så som hävning, aktuellt. I detta fall är det tänkbart att omleverans skulle vara oskäligt kostsamt för säljaren. Därför är det i första hand aktuellt att avhjälpa felet genom att laga mopeden.I lagen står det ingen specifik tid angiven för hur lång tid säljaren har på sig att avhjälpa felet. Det enda som står är att avhjälpandet ska ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (26 § tredje stycket konsumentköplagen). I förarbetena till lagen (se proposition 1989/90:89 s. 120) står det att vid bedömningen för vad som är skälig tid ska, i första hand köparens intressen beaktas. Då kan man titta på köparens behov av att få varan i felfritt skick. Man kan också titta på säljarens möjligheter att avhjälpa felet, enligt lagens förarbeten. Utgångspunkten är dock att säljaren omgående ska påbörja avhjälpandet. Som jag förstår det hämtade företaget upp din moped den 18 maj. Sedan, när du ringde dem på onsdagen den 20 maj (samma dag som du skickade in denna fråga) hade de ännu inte börjat undersöka mopeden, pga att det är högsäsong. Som utgångspunkt borde de åtminstone påbörjat avhjälpandet omgående efter att de hämtat upp mopeden. Dina intressen av att få en felfri vara ska såklart prioriteras. Däremot säger förarbetena till konsumentköplagen att även säljarens möjlighet att avhjälpa felet ska bedömas. Nu vet jag inte om de hunnit påbörjat avhjälpandet, men i och med att det bara gått några få dagar är min bedömning att företaget ännu inte har passerat vad som är skälig tid. Vid denna tidpunkt borde de dock åtminstone ha påbörjat avhjälpandet. SlutsatsFöretaget ska avhjälpa felet inom skälig tid. Nu har det bara gått knappt en vecka vilket fortfarande torde vara inom skälig tid. Det går inte exakt att säga hur lång tid de har på sig att laga mopeden, men sannolikt några veckor beroende på felet. Om det pågår längre tid tycker jag du ska begära att få en ny moped, alternativt häva köpet. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Råkade ta med en sak ut ur butiken - anklagad för ringa stöld

2020-06-05 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej, jag är 17 år, anklagad för ringa stöld på biltema. Händelsen gick till såhär, jag gick in för att köpa en bil läsare (OBD 2). Jag började direkt leta vid ingången där det fanns "mekaniska" grejer som dataprylar, laddare, mobilskal osv, jag tänkte att det kan finnas där. kollade runt en massa för att hitta det jag sökte och det användes emot mig i slutändan att jag såg tydligen nervös ut? Kollade runt en massa? Samt gick fram och tillbaka mellan hyllor. Allt för att hitta en OBD 2. När jag ändå var där såg jag mobilskalshyllan, jag behövde ett nytt skal och det hade jag även i åtanke. Jag ville se hur skalet skulle Se ut på min telefon så jag gjorde en grej som inte får göras i butik vilket är att öppna upp kartongen, satt med en liten klisterlapp. Testade skalet, Perfekt! Tyckte jag. Så kom jag på det att juste! Läsaren. Så jag började googla. Jag stod där i säker 5 min. Skalet var på min telefon vilket jag inte tänkte på under tiden. Jag fick fram hylla och avdelning. Toppen tyckte jag så gick jag mot hyllorna. Fanns inte där så personal hänvisa mig till kundservice. Där var den. Jag betalade och passerade kassan. Nån hoppar ut framför mig, jag tänkte att "oj han kanske bara snubbla framför mig", han greppar tag och en av hans kollegor kommer och tar tag i mig bakifrån. Jag fattade inte vad som hände. Efter några sekunder förstod jag. Men det var försent. Skalet kosta 74kr. Jag skäms.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som inte framgår av din fråga är om du har blivit polisanmäld för händelsen. Jag utgår dock från att det är så eftersom detta annars inte är ett juridiskt problem. Tilläggas kan att det är möjligt att du blivit polisanmäld utan att veta om det ännu. Om polisen skäligen misstänker dig för brottet kommer du att bli underrättad om misstanken (23 kap. 18 § rättegångsbalken). Med hänsyn till mobilskalets låga värde är det korrekt att det är frågan om brott av ringa grad. Stöldbrotten tillhör kategorin "uppsåtsbrott" och kräver således en avsikt att tillägna sig någon annans egendom för att brottet ska vara begånget. Det är ostridigt att du fört ut mobilskalet från butiken. Frågan är om du hade uppsåt till handlingen. Uppenbarligen var ju din avsikt inte att stjäla mobilskalet. Däremot kan ditt agerande tolkas som det. Skulle det bli en rättsprocess av händelsen är det viktigt att komma ihåg att det är åklagaren som måste bevisa att det är ställt utom rimligt tvivel att du hade uppsåt till gärningen. Åklagaren måste här presentera någon form av bevisning som talar för ditt uppsåt och som ställer det utom rimligt tvivel. Uppenbarligen har någon sett dig och kanske fanns det övervakningskameror. För att inte bli dömd här räcker det med att du skapar rimligt tvivel. Något som kan tyda på att du hade uppsåt till stöld är att du öppnar förpackningen, men det är i sig inte tillräckligt för att automatiskt ha uppsåt till gärningen. Att öppna förpackningen är inte nödvändigtvis ett brott heller. Närmast är det ringa skadegörelse, men eftersom en klisterlapp var det enda som hindrade dig från att öppna den har du sannolikt inte begått någon skadegörelse över huvud taget. Att öppna förpackningen kanske inte är det hyggligaste att göra i en butik men det är inte automatiskt brottsligt. Dessutom är det rimligt att du ville testa skalet på mobilen innan du köpte den. Du har alltså här en förklaring som skapar rimligt tvivel avseende att du öppnade förpackningen. Mycket av ditt agerande kan tolkas på två sätt. Att du gick omkring och letade en massa menar de är tecken på att du var nervös inför brottet. Samtidigt kan det ju tolkas som att du helt enkelt letade efter det som du egentligen skulle köpa, OBD 2-läsarenDå händelsen kan tolkas på två sätt skulle jag säga att det inte är ställt utom timligt tvivel att du hade uppsåt att tillägna dig produkten. Det du berättar låter som något som skulle kunna hända vem som helst. Att glömma bort att du satt på skalet på mobilen är inte brottsligt. Att verka vara nervös för att du gick runt mycket har en enkel förklaring som stöds av att du dels tog hjälp av kundservice för att hitta produkten, dels att du faktiskt också köpte den. Sammantaget kan man säga att du har lite av en uppförsbacke då flera saker kan tolkas som uppsåt. Däremot förefaller din berättelse trovärdig och den skapar rimligt tvivel. Så länge det finns rimligt tvivel är åklagarens bevisbörda inte uppfylld och en domstol skulle inte kunna döma dig till ansvar för brott. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänlig hälsning,

Kan ett företag heta något liknande som ett annat företag i samma bransch?

2020-05-29 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, Jag ska starta ett företag inom klädbranschen och har en fråga gällande namn.Ska inte gå in på för många detaljer men kan ge motsvarande exempel. Jag planerar på att döpa företaget till ett för och efternamn tänk t.ex. Ralph Lauren, Tommy Hilfiger etc. Efternamnet hade jag tänkt uppkalla efter ett träd som ska stå för hållbarhet. Det finns idag ett företag inom samma bransch som är uppkallat efter det trädet som jag är inne på att använda tänk tex Mulberry, Timberlake, Berkeley...Jag undrar om dessa eller motsvarande företag har ensamrätt för dessa gamla trädnamn?Dvs kan jag kalla mitt företag för tex Erik Mulberry utan att riskera varumärkesintrång?Kan tilläggas att tanken inte är att "gratisåka" på ett annat varumärke utan tanken är bygga ett eget originellt varumärke.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lag som är tillämplig på din fråga är varumärkeslagen (förkortat VML). Om vad som kan utgöra ett varumärke sägs följande i 1 kap. 4 § VML: "Ett varumärke kan bestå av alla tecken som har särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i Patent- och registreringsverkets varumärkesregister.Med tecken avses särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror, färger, ljud och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning". Det betyder alltså att väldigt mycket kan varumärkesskyddas. Även namn på träd, förutsatt särskiljningsförmåga. Att ett varumärke har särskiljningsförmåga innebär att det kan skiljas från varor eller tjänster som tillhandahålls i den egna näringsverksamheten från dem som tillhandahålls i en annan (1 kap. 5 § VML). Bristande särskiljningsförmåga innebär alltså att ett varumärke inte kan skiljas från ett annat i en annan näringsverksamhet. Är det frågan om bristande särskiljningsförmåga kan man inte få ensamrätt till varumärket.Ett varumärke som uppfyller samtliga krav kan antingen registreras eller inarbetas på marknaden för att få varumärkesskydd.Beträffande de varumärken du angav som exempel så finns de registrerade i svensk varumärkesregister. Även om de inte skulle vara registrerade skulle de fortfarande anses vara tillräckligt inarbetade för att ändå erhålla varumärkesskydd. Att exempelvis kalla sitt företag för Erik Mulberry och verka inom klädbranschen skulle således inte ha tillräcklig särskiljningsförmåga från det andra företaget Mulberry.Med hänsyn till att du planerar att använda ett varumärke som redan används av en näringsverksamhet i samma bransch förutsätter jag att de har varumärkesskyddat sitt företagsnamn; antingen genom registrering eller inarbetning. Skulle det vara varumärkesskyddat är min bedömning att ditt planerade varumärke inte har tillräcklig särskiljningsförmåga gentemot den andra näringsverksamheten. Det torde vara så även om du använder ett annat förnamn. Att verka i samma bransch och ha ett liknande namn skulle då högst sannolikt innebära ett varumärkesintrång. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp, även om det inte innebar det utfall som du hade gynnats av. Med vänliga hälsningar,

Är arbetstagare ersättningsskyldig för skador i tjänsten?

2020-05-27 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej jag jobbade på ett åkeri och lyckades ha sönder en hydraulkolv och körde sönder vänster hörn på lastbilen och nu kräver dom mig på ersättning för skadorna och tänker ta min lön får man göra det?Dom hävdar att det beror på oaktsamhet för att jag hade min hund med mig i hytten trots att jag inte fick det
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du beskylls för att ha haft sönder egendom tillhörande företaget du jobbar för, dvs din arbetsgivare. Arbetsgivaren kräver nu dig på ersättning som de menar ska dras av från din lön. Kravet grundar sig på din påstådda oaktsamhet till att inte iakttagit erforderliga försiktighetsåtgärder.Beträffande sakskador på annans egendom tillämpas, som utgångspunkt skadeståndslagens (SKL) bestämmelser. Jag vill göra dig medveten om att skadeståndslagen kan avtalas bort. För dig innebär det att om ditt anställningsavtal eller annat avtal skulle säga något annat än vad som framgår i mitt svar så gäller det avtalet i första hand. I mitt svar kommer jag utgå från skadeståndslagens bestämmelser. Det blir då upp till dig att undersöka om du har avtalat om något som gör att lagens bestämmelser inte kan tillämpas. PrincipalansvarSkadeståndslagens utgångspunkt när det kommer till skador orsakade av en arbetstagare är att det är arbetsgivaren som ska svara för skadorna. Det kallas för principalansvar och innebär att en arbetsgivare inte kan kräva ersättning för uppkomna skador av arbetstagaren. Det principalansvaret framgår av 3 kap. 1 § SKL. Det finns dock undantag till principalansvaret, vilket framgår av 4 kap. 1 § SKL. Där stadgas att en arbetstagare bara kan bli skyldig att betala om vissa förutsättningar är uppfyllda. För det första krävs det att arbetstagaren agerat fel eller försumligt (oaktsamt) i tjänsten. Skulle det bara vara fråga om en olycka kan inte arbetstagaren bli skyldig att betala. I ditt fall kan jag inte göra någon självständig bedömning om huruvida du agerat försumligt. Men som jag förstår det har skadorna uppkommit genom att du bröt mot någon typ av säkerhetsregel när du hade hund med dig i hytten. Baserat på det drar jag slutsatsen att du har agerat försumligt i tjänsten. Utöver försumlighetskravet krävs det att synnerliga skäl föreligger. Det är något som talar till din fördel. Synnerliga skäl föreligger i situationer när det inte är rimligt att låta arbetstagaren ansvara för skadorna. Det skulle kunna vara om du medvetet saboterat. Utöver det kan synnerliga skäl även föreligga om du själv skulle ha ett särskilt stort ansvar för arbetet eller om du har arbetsledande uppgifter. Observera dock att det i sig inte nödvändigtvis medför skyldighet att ersätta skador. Med hänsyn till att det bara är då synnerliga skäl föreligger, som arbetstagare ska behöva ersätta för uppkomna skador, drar jag slutsatsen att du inte ska krävas på ersättning i detta fall. Det gäller även om det konstateras att du agerat oaktsamt.Arbetsgivares kvittningsrättUtöver skadeståndslagen finns ett till hinder för din arbetsgivare vilket är att de inte hur som helst får dra av från arbetstagares lön. Att dra av lön med anledning av en skada kallas för kvittning. Kvittning skulle vara möjlig i detta fall om det är fråga om en klar och förfallen fordran som avser ersättning för skador som uppsåtligen har vållats av arbetstagaren (3 §). I ditt fall har du inte haft för avsikt att något skulle gå sönder, dvs du har inte agerat uppsåtligen. Skadan har snarare uppstått genom oaktsamhet. Det innebär att arbetsgivaren inte genom tvång kan dra av från din lön. Skulle det ändå ske blir arbetsgivaren skadeståndsskyldig gentemot dig (8 §). SlutsatsDin arbetsgivare har principalansvar. Principalansvaret innebär att arbetstagaren inte ska bli ersättningsskyldig för skador som uppkommit i tjänsten genom fel eller försummelse. Skulle synnerliga skäl föreligga kan arbetstagaren ändå bli ersättningsskyldig. Min bedömning är dock, baserat på vad jag vet om händelseförloppet, att sådana synnerliga skäl inte föreligger. Även om det skulle föreligga får arbetstagaren inte dra av från din lön. Skulle arbetstagaren göra detta blir denna skadeståndsskyldig gentemot dig. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp. Med vänliga hälsningar,

Fel på vara vid köp av katt

2020-04-30 i Köplagen
FRÅGA |För ca 2 månader sedan köpte jag en katt för 6000kr. Säljaren sa i annonsen att katten hade ett EU pass för sällskapsdjur som skulle medfölja vid försäljningen. Inget avtal skrevs vid köpet men jag har kvar smskonversationer som kan styrka att ett pass påstods finnas och att jag skulle få det. Vid hämtning av katten (åkte 30 mil enkel resa för att hämta katten) sa hon att passet var borttappat men att hon lovade att skicka det på post.När det ej dykt upp på några veckor frågade jag efter det och hon sa att hon glömt att skicka och lovade att skicka passet samma eftermiddag. Ännu har inget pass dykt upp och nu svarar hon inte längre på samtal eller sms. Jag känner mig lurad och blåst på pengar eftersom katten såldes dyrare pga passet.Kan jag polisanmäla detta? Eller på något sätt kräva henne på ersättning för att hon lurat mig?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som inte direkt framgår av din fråga är om köpet genomfördes av säljare i egenskap av företagare eller privatperson. Skillnaden blir vilken lag som ska tillämpas; köplagen eller konsumentköplagen. I ditt fall tror jag inte att lagvalet kommer spela någon större roll då du har ett bra case. Jag kommer utgå från att säljaren är en privatperson vilket gör köplagen tillämplig. I det fall köplagen ger dig rätt kommer du även ha det i det fall konsumentköplagen egentligen ska tillämpas. Lagvalet spelar således inte någon större roll. Jag kommer börja med att gå igenom det civilrättsliga köpet och vilka påföljder som kan följa där. Därefter kommer jag att behandla den eventuella brottsliga aspekten av händelsen.Köplagen – fel i varaFör att exempelvis kräva ersättning eller andra påföljder förutsätts att det föreligger fel på varan i juridisk mening.Varan ska i fråga om art, mängd, egenskaper och annat stämma överens med vad som har avtalats (17 § köplagen). Ni har avtalat om att det ska ingå ett EU-pass till katten. Då denna inte har överlämnats föreligger fel på varan. Påföljder vid felKöparen får göra gällande påföljder när fel föreligger. I första hand ska avhjälpande eller omleverans komma i fråga. Avhjälpande skulle vara att få EU-passet skickat, vilket du har testat utan resultat. Omleverans är heller inte tillämplig i detta fall.Då avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga är prisavdrag aktuellt (37 § köplagen). Prisavdraget ska beräknas på skillnaden mellan varans värde i felaktigt skick och i avtalsenligt skick. Frågan är alltså hur mycket EU-passet förhöjde priset på katten. Den delen ska du få tillbaka i prisavdrag. Utöver prisavdrag kan du även ha rätt till skadestånd i form av ersättning för den ekonomiska skada du lidit på grund av felet. Min bedömning är att säljaren agerat försumligt i detta fall vilket medför att du har rätt till ersättning för både direkta och indirekta skador. Det som krävs för att få ersättning är att du faktiskt har lidit någon form av ekonomisk skada. Det kan vara att du har haft utgifter på grund av felet eller har utebliven vinst eller lidit annan ekonomisk skada. I sådana fall har du rätt till sådan ersättning samt prisavdrag.Är handlingen brottsligFör att en polisanmälan ska ha någon funktion krävs det att agerandet är brottslig. Polisanmälan på enbart grunden av civilrättslig tvist kan inte leda till något polisiärt agerande. Alltså förutsätts brott.Det brott som närmast föreligger är brottet bedrägeri i 9 kap. 1 § brottsbalken. Bedrägeri är ett uppsåtsbrott vilket innebär att gärningsmannen ska vidtagit gärning med avsikt att uppnå viss effekt. Beträffande bedrägeribrott ska gärningsmannens avsikt vara att vilseleda brottsoffret att vidta disposition för att själv få ekonomisk vinning och brottsoffret att lida ekonomisk skada.I detta fall är det tydligt att du har lidit ekonomisk skada och att säljaren fått ekonomisk vinst. När säljaren har sagt att det ingår EU-pass har denne framkallat eller förstärkt en overklig föreställning. Något EU-pass levererades ju aldrig. Säljarens beskrivning av varan har fått dig att vidta disposition, dvs köpa katten. Rent objektivt föreligger brottet bedrägeri. Det som jag inte kan svara på är om uppsåt föreligger hos säljaren. Det som måste utredas är om det var säljarens avsikt att vilseleda dig att köpa katten till ett dyrare pris i tron om att du också skulle få ett EU-pass till katten. SlutsatsEtt fel föreligger i köprättens mening varpå du har rätt till prisavdrag och eventuellt skadestånd i det fall du lidit någon ytterligare ekonomisk skada på grund av felet. Jag rekommenderar att du även gör en polisanmälan. Detta eftersom de objektiva kraven för brottet bedrägeri är uppfyllda. Det blir då upp till en åklagare att avgöra om uppsåtet går att bevisa. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänlig hälsning,