Kan man klara sig undan med en varning istället för indraget körkort vid rattfylla?

2020-06-30 i Trafikbrott
FRÅGA |kan man klara sig undan med en varning istället för indraget körkort när man blivit stoppad med0.34promille och 0.17 mg i utandningen jag är 64 år gammal och yrkeschaufför i hela mitt liv körde bilen hem från kompis på skogsväg hem i 10 minuter
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!RattfylleriFör det första finna det olika brott, rattfylleri (mellan 0.2 och 1.0 promille) samt grovt rattfylleri som ligger på värden över 1.0 promille. Lägg märke till att vid sådana här brott så startas det två olika processer, ett straffrättsligt (domstolen) och ett ärende hos Transportstyrelsen angående körkortet. Vid rattfylleri brukar det straffrättsliga utfallet oftast vara förenat med dagsböter, medans det vid grovt rattfylleri det kan bli aktuellt med fängelse som påföljd.Varning eller indraget körkortet?Generellt sätt kan man säga att i de flesta fall leder rattfylleri till att körkortet återkallas. Men när det rör sig om låga halter som 0.2–0.3 promille (0.10-0.15 mg i utandningen kan man klara sig undan återkallelse och endast få en varning. Eftersom dina värden ligger precis över dessa riktvärden är det svårt att säga exakt hur utfallet blir i ditt fall. Det går åtminstone inte att utesluta att du kan klara dig undan med endast en varning.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Har ordningsvakten rätt som slänger ut mig från krogen?

2020-06-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Om man sitter på en krog och dricker öl för sig själv utan att störa ordningen på något sätt. Kan då en ordningsvakt slänga ut en med argument att man har druckit för mycket? Om det är så så undrar jag över vilket lagstöd det är denna går på? Det är alltså en person som inte behöver lobbas ( han är inte en fara för sig själv eller någon annan) samt att personen alltså inte är på något sätt ordningsstörande. Servitrisen hade även serverat personen en öl jämt innan ordningsvakten kom. Detta var alltså jag och jag var inne på min tredje öl när han kom. Jag såg alltså väldigt avslappnad ut och kan ses som full, det förstår jag i sig. Men som sagt så är min fundering gällande lagstöd i detta fall. Tack för svar.
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En krog är inte en offentlig plats och krogägaren har därför rätt att välja vilka personer som får vara där och serveras så länge ett avvisande inte grundas på en diskrimineringsgrund.Enligt 8:20 alkohollagen måste ett serveringsställe med serveringstillstånd vid servering av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks. En krog kan därför välja att avvisa personer som bedöms vara för berusade för att säkerställa att de inte förlorar sitt serveringstillstånd.Om ordningsvakten inte arbetar på krogen och om krogägaren inte bett ordningsvakten om hjälp med avvisandet bör ordningsvakten inte avvisa dig om ditt uppträdande inte varit ordningsstörande.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vad krävs för att återskapa Sveriges riksrätt? Och kan folket kräva det via folkomröstning?

2020-06-28 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad krävs för att återskapa Sveriges riksrätt? Och kan folket kräva det via t.ex. folkomröstning?
Andreas Broman |Allmänt om riksrättI Sverige finns precis som du säger ingen riksrätt sedan år 1974. Men kan också tilläggas att den innan dess inte hade använts på över 100 år. Så även om riksrätten har funnits länge så kan det knappast sägas vara ett vanligt förfarande i modern tid i Sverige. Åtal mot statsråd regleras genom 13:3 Regeringsformen (RF). Bestämmelsen säger att statsråd kan dömas för brott i utövningen av sin tjänst om personen grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Ett eventuellt åtal skulle prövas av Högsta domstolen (HD).Kan folket kräva en folkomröstning?I Sverige kan inte folket kräva någon folkomröstning utan det är politikerna som beslutar om en folkomröstning ska hållas. Lägg därmed till att även om det blir en folkomröstning så är den så kallad en "rådgivande folkomröstning". Vilket betyder att även om folket röstar för en sak, är inte politikerna tvungna att följa resultatet. Vad krävs för att återinföra riksrätten?Säg nu att riksrätten ska återinföras, vad behöver då ändras? För det första behöver man ändra på nuvarande reglering i exempelvis 13:3 RB. Eftersom RB är en av de svenska grundlagarna, är det mer komplicerat att ändra grundlagar än "vanliga" lagar. För att kunna ändra en grundlag krävs det två likalydande beslut med ett riksdagsval emellan. Förutom det så kan även riksdagen anordna en folkomröstning i en grundlagsfråga. Denna folkomröstning kan således inte folket själva kräva utan den måste startas av riksdagen.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Går det att sänka ett barns arv?

2020-04-26 i Bröstarvinge
FRÅGA |Min sambo har en dotter från ett tidigare förhållande, nu skulle han vilja sänka hennes arvslott till 12% , går det?
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv hittar du i ärvdabalken (ÄB).Om det inte finns något testamenteUpprättar din sambo inget testamente så gäller det att barnen (bröstarvingar) delar på arvet, 2:1 ÄB. Detta kallas för barnens arvslott, om det exempelvis finns två barn så blir deras arvslott 50% var av arvet. Om sambon upprättar ett testamenteUpprättar din sambo ett testamente kan han disponera över sin egendom till stor del hur han vill. Dock har barn alltid rätt till den så kallade "laglotten", vilket innebär att en förälder aldrig kan göra sina barn arvlös. Laglotten utgör 50% av det totala arvet. Beroende på hur många barn din sambo bar, så får barnen dela lika på minst 50%. Finns det exempelvis två barn (bröstarvingar) har dessa rätt till att minst få 25% av arvet. Har din sambo fyra barn, har var och en av dessa rätt till minst 12,5% av arvet och så vidare.Går det att sänka ett barns arv?Så både jag och nej. Din sambos bröstarvingar (hur många de nu är) får som minst dela lika på 50% av kvarlåtenskapen. Detta är omöjligt att sänka. Vad sambon gör med resterande 50% av kvarlåtenskapen, är däremot helt upp till han. Han kan ge resterande 50% till bara ett av flera barn, eller liknande. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Om jag blir av med mitt B-körkort, förlorar jag även AM/BE/C/CE behörigheterna?

2020-06-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Blev av med mitt körkort då jag körde mot rött med personbil. I och med att jag fortfarande hade prövotid kvar så måste jag göra ett nytt teoriprov samt uppkörning. Jag hade AM/A1/A2/B/BE/C/CEmåste jag göra om teoriprov och uppkörning för varje behörighet igen eller räcker det med endast proven för B- behörigheten?
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett återkallat körkort innebär att föra det eller de motordrivna fordon som behörigheten genom körkortet avser. Ett återkallat B-körkort kan även påverka behörigheten att föra annat fordon än det fordon som förts vid tillfället för brottet men det varierar från fall till fall. (Se 5:4 körkortslagen). Detta bör framgå av beslutet eller domen. Jag rekommenderar dig att kontakta transportstyrelsen för att ta reda på vad som gäller för just dig.Om körkortet blir indraget måste du göra om teoriprov och uppkörning för varje indraget körkort.Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Hur skriver jag ett äktenskapsförord när jag inte vill blanda min enskilda egendom med giftorättsgodset?

2020-06-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min blivande make och jag ska skriva äktenskapsförord. Jag har olika bankkonton/banktillgodhavanden och liv- och kapitalförsäkringar som jag vill ska vara min enskilda egendom. Jag kommer dessutom att ibland ändra dem. Jag undrar nu hur jag ska kunna märka ut kontona så de forfarande utgör min enskilda egendom och inte blandas med giftorättsgodset. Vad händer med pengar som inte är specificerade på konton. Min blivande make har en lägenhet som han ska sälja och de pengarna kommer att placeras på konton och försäkringar
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är ett äktenskapsförord?Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar. I svensk rätt är utgångspunkten att det råder avtalsfrihet och att man därför får avtala om nästan vad som helst så länge det inte bryter mot lag eller bryter mot grundläggande moral och etik. Enligt 7:1 Äktenskapsbalken (ÄktB) så är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. 7:2 § pt.1 ÄktB stadgar att egendom som angetts som enskild i ett äktenskapsförd är att anse som enskild egendom. Enligt 7 kap 2 § 2 st. så är dock avkastning från enskild egendom giftorättsgods om ni inte väljer att avtala även om det i äktenskapsförordet. Enligt 7:3 § ÄktB så kan makar eller blivande makar upprätta ett äktenskapsförord där de bestämmer vad som ska vara enskild egendom eller giftorättsgods. Paragrafen stadgar även att ett nytt äktenskapsförord kan ändra ett tidigare. Bankkonton och banktillgodohavanden är sådant som du kan skriva in som enskild i egendom i äktenskapsförordet. Det finns inget undantag till huvudregeln om avtalsfrihet avseende liv- och kapitalförsäkringar. Vad innebär detta för dig?Det innebär att ni kan avtala fritt om ifall det ska anses vara enskild egendom. Både pengarna på dina konton, din blivande makes konton, pengarna från försäljningen av lägenheten och diverse försäkringar. Alla tillgångar som inte omnämns i äktenskapsförordet är att anse som giftorättsgods och ospecificerade tillgångar blir därför inte enskild egendom om ni inte avtalar om det. Jag skulle rekommendera att skriva in i äktenskapsförordet att alla tillgångar på vissa konton ska anses vara enskild egendom och att all avkastning från de pengarna som finns där nu kommer att vara enskild egendom. Om ni väljer att placera mer pengar på dessa konton så skulle jag dock rekommendera att skriva ett nytt äktenskapsförord där ni inkluderar de nya summorna för att inte riskera sammanblandning vilket skulle kunna komplicera frågan. Det går även att avtala om att det inte finns någon giftorättsgods och att allt är enskild egendom vilket kanske skulle vara lättare i ert fall.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Påföljd vid att köra motorcykel utan körkort?

2020-04-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, om jag har prövotid på B-körkort och blir stoppad på tung motorcykel utan körkort för den, vad är den troligaste påföljden?
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om trafikbrott finns i lag om straff för vissa trafikbrott. Vad är straffet för att köra MC utan körkort?Att köra en motorcykel utan behörigt körkort benämns olovlig körning, 3 §. Påföljden vid olovlig körning är böter. Oftast leder brottet till 1500 kr eller 30 dagsböter. Men jag kan givetvis inte svara exakt i ditt fall vad böterna blir, utan det får omständigheterna i varje enskilt fall avgöra.Om den olovliga körningen är att anse som grov, kan dock påföljden bli fängelse i upp till sex månader. Men då måste personen till exempel haft ett körkort som tidigare blivit återkallat, eller att brottet skett vanemässigt. Skulle det vara första gången du begår brottet och inte har blivit av med körkortet förut så skulle jag anta att påföljden i ditt fall inte är grov olovlig körning, utan "vanlig". Påföljden för detta skulle i så fall bli böter.Om återkallelse av körkortUtöver det jag nämnde ovan finns det också en risk att du får ditt körkort återkallat. Det är transportstyrelsen som gör den bedömningen. Huruvida bedömningen görs i ditt fall vågar jag inte svara på exakt. Däremot kan jag ställa upp några överträdelser som transportstyrelsen brukar väga in i bedömningen när dem återkallar ett körkort. Rattfylleri Grov vårdslöshet i trafik (till exempel köra mot rött ljus) Opålitlig i nykterhetshänseende Annat allvarligt brott än trafikbrott Jag hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Kan jag avbeställa en bil utan kostnad?

2020-04-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Är en gubbe på 78 år. Skrev en order på en ny Golf 20200301. Fått endast diffusa leveransbesked beroende på coronasituationen i världen. Bilen är ännu inte tillverkad .Mitt mentala hälsotillstånd har dramatiskt blivit sämre pga att jag är en hjärtpatient i övre riskzonen.Helst av allt vill jag annullera ordern utan kostnad! Snälla kan jag göra så i denna eländiga situation?
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!KonsumentköplagenEftersom du är en konsument och har köpt din bil från ett företag (näringsidkare) så är konsumentköplagen tillämplig. Konsumentköplagen (KKL) är tvingande, vilket betyder att den inte kan avtalas bort och företagen är tvungna att följa dess bestämmelser.Kan man avbeställa en bil?Det går bra att avbeställa köpet av en bil ända fram till leveransdagen. Se 37 § KKL.Går det att annullera ordern utan kostnad?Denna fråga blir lite svårare att ge ett exakt svar på, men jag ska försöka ge dig vägledning så gott jag kan.Genom 37 § KKL som jag nämnde tidigare finns det möjlighet att avbeställa bilen innan leverans av den har skett. Dock om säljaren haft kostnader under tiden så har säljaren viss rätt att ta ut dessa för avbeställningen. Stöd för detta går att hitta i 41 § KKL.Bestämmelsen ger utrymme för säljaren att ta ut kostnader för till exempel utarbetande av offert, vård och förvaring samt utebliven vinst. Det finns även möjlighet för säljaren att ta ut en förutbestämd avgift för avbeställning. Du bör alltså se över den delen i avtalet som reglerar avbeställningar. För som jag nämnde ovan har säljaren en rätt att ta ut ett visst ersättningsbelopp om du som köpare avbeställer. Överlag så gäller det dock för säljaren att alltid vara motiverad till de kostnader den avser att ta ut på grund av en avbeställning.Förutom stödet i KKL så finns det även generella branschöverenskommelser rörande just avbeställningar av bilar, BÖ 2014:04 Dessa hittar du här. Jag väljer att nämna branschöverenskommelserna för det finns en intressant bestämmelse i punkt 11 E. Den säger nämligen att säljaren inte har rätt till någon ersättning OM avbeställningen avser en bil vars pris som är dyrare än 7,5 prisbasbelopp samt konsumenten efter avtalets ingående råkat i varaktiga betalningssvårigheter genom till exempel sjukdom. (Ett prisbasbelopp år 2020 utgör 48 300 kr så 7,5 prisbasbelopp blir då ca 362 000 kr).Exakt om denna bestämmelse är tillämplig i ditt fall låter jag vara osagt. Däremot kan det ju vara så med tanke på ditt hälsotillstånd har blivit sämre.SammanfattningJag skulle säga att huvudregeln säger att säljaren har rätt till att begära en avgift när man avbeställer en bil. Hur stor denna avgift blir går inte att säga på förhand. Säljaren har möjlighet att reglera detta redan i köpeavtalet, en förutbestämd avgift. Dock ska avbeställningsavgiften alltid vara motiverad till de kostnader säljaren haft. Utöver det så öppnade jag även att det finns en möjlighet att avbeställa en bil utan kostnad. Dock så krävs det specifika omständigheter för detta. Till exempel att bilen totala pris är under ett visst belopp samt köparen har råkat i betalningssvårigheter pga. exempelvis sjukdom.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning