Går det att gynna ett barn med testamente?

2019-11-14 i Laglott
FRÅGA |Hej!Enkel fråga: Jag kollade nyss "Arvtagare okänd" där de tydligt sades att man inte enligt lag kan testamentera bort hela sitt arv och utelämna sina barn. De har alltid rätt till minst 50%.Men hur är det om ett testamente säger att fördelningen mellan två syskon ska vara olika?Finns det regler för att arvet alltid ska delas 50/50 eller kan den som testamenterar bestämma tex 75/25 till sina två barn?
Henrik Resare |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).Enligt huvudregeln har varje barn rätt till en lika stor del av arvet (ÄB 2 kap. 1 §). Om den avlidne har två barn har de således rätt till 50% var av arvet. Andelen på 50% är vad som kallas barnets arvslott.Hälften av barnets arvslott utgör dennes laglott (ÄB 7 kap. 1 §). Laglotten har barnet alltid rätt till, oavsett om den avlidne testamenterat bort allting till någon annan. I fallet med två barn har alltså båda barnen en laglott på 25% av den avlidnes egendom.Om den avlidne har testamenterat allting till ett av sina barn (eller testamenterat 75% till ena barnet) så har det andra barnet således rätt till 25%. Barnet kan inte få mindre än 25%, men får inte heller mer än 25% om testamente till förmån för någon annan finns (ex. syskon).Hoppas du fick svar på din fråga!

Uppsägningstid vid hyra av bostadsrätt

2019-10-23 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag har hyrt en bostadsrätt i andra hand. Bostadsrätten har hyrts ut som bostad och bör således omfattas av privatuthyrningslagen. Kontraktet gällde tidsbegränsat på tolv månader. Jag flyttade in i slutet av augusti och i slutet av september meddelade min "hyresvärd" att hen har för avsikt att sälja lägenheten inom den kommande framtid och att jag således behöver se mig om efter ett nytt boende, även om tidpunkten för försäljningen ännu inte var färdig. Jag har nu fått ett kontrakt på en annan lägenhet med relativt snar inflytt. I kontraktet har min hyresvärd (innan vi skrev på) ändrat tiden för uppsägning från hyresgästens sida från 1 månad till 2 månader. När jag nu säger upp kontraktet den 18 oktober menar därför hyresvärden att uppsägningen då inträffar två månader efter uppsägningen i slutet av kalendermånaden, dvs den 31 december. Vid diskussion med en bekant som är jurist menar denne att hyresvärden inte alls kan lägga till denna klausul om att jag som hyrestagare inte har rätt till en månads uppsägningstid då det står i lagen att det är en månad som gäller. När jag själv försöker läsa lagtexten tycks det mig som att detta gäller om hyresavtalet är på obegränsad tid men jag kan inte uttyda vad som egentligen gäller vid ett kontrakt som är tidsbegränsat. Frågan är alltså om jag bör ta upp detta med min hyresvärd eller vad som egentligen gäller? (Mitt nya hyreskontrakt gäller från 1 december och jag skulle annars stå med dubbelhyra under hela december).Mvh
Henrik Resare |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Precis som du säger så gäller privatuthyrningslagen (lag om uthyrning av egen bostad) när du hyr en bostadsrätt i andra hand. Det förutsätter dock att hyresvärden inte sysslar med uthyrning i näringsverksamhet och att hyresvärden inte har hyrt ut flera lägenheter. Lagen är tvingande till hyresgästens förmån. Det innebär att avtalsvillkor som är sämre för dig än lagens villkor inte gäller, lagens villkor gäller istället (privatuthyrningslagen 2 §). Enligt lagen kan du säga upp avtalet oavsett om det gäller på bestämd eller obestämd tid. Efter uppsägningen löper uppsägningstiden till det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen (privatuthyrningslagen 3 § andra stycket). Uppsägningstiden är alltså minst en månad. Det gäller både för tidsbestämda och tidsobestämda avtal. Det betyder att du enligt lagen, om du säger upp avtalet den 18 oktober, har en uppsägningstid som tar slut den 30 november. Detta gäller trots att ni har avtalat om längre uppsägningstid. Jag uppfattar det som att du redan har sagt upp hyresavtalet. Om du inte har gjort det så bör du göra det så snart som möjligt. Hoppas du fick svar på din fråga!

Efterarvsrätt efter syskon

2019-10-18 i Efterarv
FRÅGA |Hej! I hur många led räknas man som efterarvinge? Min enda bror, som var ogift och utan barn, gick nyss bort och båda våra föräldrar är i livet. Mina föräldrar ärver väl honom i första hand, men gör detta mig till efterarvinge?
Henrik Resare |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).I första hand ärver barn, i andra hand föräldrar. Om någon förälder är död ärver syskon (ÄB 2 kap. 1 §). Du ärver alltså inte din bror, eftersom båda dina föräldrar lever.Efterarvsrätt aktualiseras främst då den döde var gift. Då ärver maken allt, och den som enligt arvsordningen (barn först, sen föräldrar osv.) är arvinge får endast en rätt till efterarv. Det innebär att arvingen får ut sitt arv vid den efterlevande makens död (ÄB 3 kap. 1 och 2 §§). Efterarvsrätt kan även följa av bland annat testamente. Exempelvis hade din bror kunnat testamentera sin egendom till dina föräldrar och föreskrivit att du har rätt till efterarv. Du har alltså inte någon rätt till efterarv. Men du ärver ju dina föräldrar, varmed din brors egendom eventuellt tillfaller dig ändå. Skillnaden mot om du hade haft rätt till efterarv är i princip att dina föräldrar kan testamentera bort egendomen, vilket de inte hade kunnat göra om du hade efterarvsrätt.Hoppas du fick svar på din fråga!

Tillstånd till andrahandsuthyrning av bostadsrätt

2019-10-03 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej. Jag äger en bostadsrätt och söker nu en hyresrätt via bostadsförmedlingen. Kan jag hyra ut min bostadsrätt till min son tills jag hittar en köpare som betalar det jag gav så det inte blir så stor förlust? Eller bestämmer hyresvärden hur jag ska göra med bostadsrätten?
Henrik Resare |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om andrahandsuthyrning av bostadsrätt finns i bostadsrättslagen (BRL).Du får hyra ut din bostadsrätt om bostadsrättsföreningens styrelse lämnar tillstånd till det (BRL 7 kap. 10 §). Om styrelsen inte accepterar uthyrningen så kan du ändå få tillstånd av hyresnämnden. Tillstånd ska lämnas av hyresnämnden om du har skäl för uthyrningen och bostadsrättsföreningen inte har någon befogad anledning att vägra låta dig hyra ut till din son (BRL 7 kap. 11 §).Skäl för uthyrningen kan exempelvis vara att bostadsrätten är svår att sälja på grund av förutsättningar på marknaden. Ett annat skäl kan vara att du vill hjälpa din son genom att låta honom bo i lägenheten. Tillståndet ska vara tidsbegränsat. Tänkbart är att hyresnämnden i en sådan här situation lämnar tillstånd för andrahandsuthyrningen i ett år.Att bostadsrättsföreningen inte har någon befogad anledning att vägra låta dig hyra ut tar sikte på främst din sons personliga kvalifikationer, till exempel att han är skötsam och inte stör grannar eller dylikt. Din sons ekonomiska förhållanden spelar ingen roll. En annan befogad anledning att vägra skulle kunna vara om många av föreningens bostadsrätter redan är uthyrda i andra hand.Sammanfattningsvis bör du alltså i första hand gå till styrelsen. Om styrelsen vägrar lämna tillstånd till uthyrningen så bör du vända dig till hyresnämnden. Utifrån de givna omständigheterna skulle jag säga att det är troligt att hyresnämnden godkänner uthyrningen.Hoppas du fick svar på din fråga!

Uthyrning av bostadsrätt till familjemedlem samt avgift för andrahandsuthyrning

2019-11-14 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Min far äger en lägenhet som han vill hyra ut till mig. Min frågor är: om min far hyr ut till mig inom familjen har då förening.en rätt att neka?Sedan undrar jag över det här med en avgift som kan tas ut av föreningen i och med andrahandsuthyrning. Om det inte står i stadgarna något om vilket belopp de tar vid uthyrning; har då föreningen rätt att ta ut en summa? Blir inte det en "hitta på summa" som de egentligen inte har rätt till?
Henrik Resare |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om andrahandsuthyrning av bostadsrätt finns i bostadsrättslagen (BRL). Kan bostadsrättsföreningen neka andrahandsuthyrningen?Som utgångspunkt gäller att din far får hyra ut bostadsrätten om styrelsen samycker till det (BRL 7 kap. 10 §). Först och främst bör ni alltså kolla med styrelsen. Om styrelsen inte accepterar uthyrningen så kan ni ändå få tillstånd till uthyrningen av hyresnämnden. Tillstånd ska lämnas av hyresnämnden om din far har skäl för uthyrningen och bostadsrättsföreningen inte har någon befogad anledning att vägra låta honom hyra ut till dig (BRL 7 kap. 11 §).Skäl för uthyrningen kan exempelvis vara att bostadsrätten är svår att sälja på grund av förutsättningar på marknaden. Ett annat skäl kan vara ditt behov av en bostad. En familjemedlems behov av bostad anses ofta som ett tungt vägande skäl.Att bostadsrättsföreningen inte har någon befogad anledning att vägra låta din far hyra ut till dig tar främst sikte på dina personliga kvalifikationer, till exempel att du är skötsam och inte stör grannar eller dylikt. Dina ekonomiska förhållanden spelar ingen roll. En annan befogad anledning att vägra skulle kunna vara om många av föreningens bostadsrätter redan är uthyrda i andra hand.Kan föreningen ta en avgift för andrahandsuthyrningen?Bostadsrättsföreningen har i princip rätt att ta ut en avgift för andrahandsuthyrningen. Det förutsätter dock att det är föreskrivet i stadgarna att en sådan rätt finns. Om det inte står någonting i stadgarna får föreningen alltså inte ta ut någon avgift för andrahandsuthyrningen (BRL 7 kap. 14 §).SammanfattningSammanfattningsvis så bör ni alltså först kolla med styrelsen. Om styrelsen vägrar, så finns det enligt min bedömning mycket goda möjligheter att hyresnämnden lämnar tillstånd. Någon avgift för andrahandsuthyrningen behöver din far inte betala.Hoppas du fick svar på din fråga!

Brottsligt att propagera för att något ska avkriminaliseras?

2019-10-19 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Egen härd är guld värd! Köpa och sälja hyresrätter är straffbart numera! löper jag någon risk för att fällas för något brott om jag trots detta propagerar öppet för att lagen bör ändras så att det blir tillåtet att köpa och sälja hyreskontrakt - värdepapper?
Henrik Resare |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi yttrandefrihet och åsiktsfrihet, det innebär (som du säkert har koll på) att du får ha vilka åsikter du vill och i princip får yttra vad du vill. Som utgångspunkt har du alltså all rätt att propagera för att det borde vara tillåtet att köpa och sälja hyresrätter. Att medborgarna engagerar sig i sådana här frågor är en av demokratins grundpelare, i synnerhet då det gäller så viktiga frågor som hur staten ska få utöva sin ingripande makt att kriminalisera gärningar.Yttrandefriheten är dock inte helt utan gränser. Om du i ditt propagerande förmår någon att köpa eller sälja en hyresrätt kan du ha anstiftat till brottet, vilket är brottsligt (brottsbalken 23 kap. 4 §). För att dömas för anstiftan krävs det bland annat att du har framkallat beslut hos någon att begå brottet.Du bör även undvika att rent allmänt uppmana folk att köpa eller sälja hyresrätter. Att uppmana allmänheten att begå brott kan nämligen vara brottet uppvigling (brottsbalken 16 kap. 5 §). Sammanfattningsvis har du alltså ingenting att oroa dig över så länge du inte uppmanar eller försöker få folk att sälja eller köpa hyresrätter.Hoppas du fick svar på din fråga!

Tillstånd till användande av upphovsrättsskyddat fotografi

2019-10-14 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Vi är 3 elever som ska starta ett UF företag. Vi ska göra en hoodie där det ska vara ett tryck med ett lejon på. Vi har hittat en bild på en sida där man får använda bilderna. Vi skickade ett mail och frågade om det okej att använda bilden på vår Hoodie. Vi har lite svårt att tolka svaret vi fick. Får vi använda bilden?Svaret:As long as you are not selling or using the image(s) commercially, or if there's a bigger product than the image (like a book, etc.), then yes, you can use them. If you have time to read the forum thread below - where they discussed the license - please do so:Vi är tacksamma om vi vill svara på vår fråga!
Henrik Resare |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om rätt till fotografier finns i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen, URL).Som utgångspunkt gäller att alla fotografier skyddas (URL 49 a §). Att fotografiet är skyddat innebär att fotografen har en ensamrätt att framställa exemplar av fotografiet. Att producera tröjor med bilden på räknas som ett framställande av fotografiet. Att trycka tröjor med fotografiet på är således ett intrång i fotografens upphovsrätt, och kan leda till att ni måste betala skadestånd.Användandet av fotografiet innebär dock inget intrång i fotografens upphovsrätt om ni har fått tillstånd till användandet. Av licensen i det här fallet framgår: "Don't sell unaltered copies of an image. e.g. sell an exact copy of a stock photo as a poster, print or on a physical product."Licensen medger alltså inte ett användande som innebär att ni har en oförändrad kopia av fotografiet på eran fysiska produkt avsedd att säljas (tröjan). Enligt licensen kan ni dock använda fotografiet på tröjan om ni ändrar fotografiet. Licensen förbjuder endast "unaltered copies", det vill säga oförändrade kopior. Hur mycket ni behöver ändra fotografiet för att användandet inte ska innebära ett intrång är svårt att säga. I min mening bör ni dock vara försiktiga med små förändringar (exempelvis att byta färg eller att vinkla fotografiet).Sammanfattningsvis bör ni alltså inte använda fotografiet i oförändrad form. Antingen så får ni försöka hitta andra fotografier på andra sidor (och läsa deras licenser) eller helt enkelt redigera bilden.Hoppas du fick svar på din fråga!