Traktamente

2020-06-30 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hejsan. Jag undrar om skattepliktiga traktamente ska räknas som inkomst eller om det går som löneförmån?
Emma Gurander |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Din fråga rör skatterätt och därmed inkomstskattelagen (IL).Traktamente är en form av kostnadsersättning som en arbetsgivare ger ut till anställda, som är tänkt att täcka ökade levnadskostnader vid tjänsteresor. Ökade levnadskostnader är exempelvis utgifter för logi samt högre måltidskostnader. Huvudregeln är att traktamente ska tas upp i inkomstslaget tjänst som en intäkt (11 kap. 1 § IL). Däremot finns det undantag, då delar av traktamentet inte behöver tas upp (12 kap IL). Då den anställde är på tjänsteresa utanför den vanliga verksamhetsorten och övernattar dras de ökade levnadskostnaderna av. Dessutom finns det schablonavdrag i form av normalbelopp eller maximibelopp, då man får en bestämd summa i avdrag på sitt traktamente. Sammanfattningsvis så är ett skattepliktigt traktamente en kostnadsersättning som tas upp i inkomstslaget tjänst och hanteras som en intäkt, sedan kan man få olika avdrag på detta traktamente beroende på hur tjänsteresan har sett ut. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad innehåller ett belastningsregister?

2020-06-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga. Om man nu är dömd för t.ex. ringa narkotika och en myndighet hämtar ut ens papper från belastningsregistret. Ser dom vilken typ av drog det var som är anledningen till att man blev dömd för brottet? Eller ser dom bara själva brottsrubriceringen?Tack på förhand!
Emma Gurander |Hej, Tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Din fråga rör Lagen om belastningsregister (BRL). Belastningsregister innehåller främst information om du har fått påföljder/straff vid ett brott. Lite mer specifik information om vad ett belastningsregister innehåller finns även att hitta i förordning om belastningsregister. Uppgifter som belastningsregistret ska innehålla är exempelvis namn, personnummer, påföljden, domen, plats för brottet, beslut om utvisning osv (2 § i Förordning om belastningsregister). Belastningsregistret innehåller därmed uppgifter om själva gärningen, hur den gick till. Men belastningsregister kan variera i hur omfattande de är i sin kvantitet och kvalitet. För att få reda på exakt vilken information som finns med i ditt belastningsregister så rekommenderar jag dig att begära ut ditt belastningsregister, vilket du enkelt kan göra via Polisens hemsida. Du har en lagstadgad rätt att begära ut ditt eget belastningsregister (9 § BRL). Således kan du kontrollera uppgifterna, och vara säker på vad en framtida arbetsgivare kan se och inte se i ditt belastningsregister. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Pregabalin Narkotika

2020-06-21 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag har en fundering kring läkemedlet pregabalin. Hur ser straffskalan ut? Låt säga att polis lyckats ta 400gram pregabalin i pulver form via brev hos mig, vad förväntas jag få för påföljd? Har en dom på ringa narkotikabrott sen 3 år tillbaka i övrigt inga belastningar.
Emma Gurander |Hej, Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Pregabalin är ett läkemedel som sedan några år tillbaka är narkotikaklassat, därmed kan man bli dömd för narkotikabrott för användning, innehav och smuggling av pregabalin enligt narkotikastrafflagen (NSL). Enligt tidigare domar så kan straffvärdet på pregabalin jämföras med straffvärdet för cannabis. Att olovligt inneha narkotika är att anse som ett narkotikabrott (NSL 1 §, punkt 6). Det innefattar även att det är ett uppsåtligt brott och handlande. Det är sedan arten och mängden på narkotikan som avgör straffvärdet (NSL 2 §). 400 gram anses vara en ganska stor mängd (om man gör en jämförelse med cannabis), och det bör således ligga på narkotikabrott av normalgraden (NSL 1 §). För narkotikabrott av normalgraden kan man tilldelas högst fängelse i tre år. Det finns därmed en presumtion om fängelse för detta brott (Brottsbalken 30 kap. 4 §). Omständigheten att du tidigare är dömd för ett liknande brott (narkotikabrott), är inte till din fördel utan ses som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffet (Brottsbalken 29 kap. 4 §), och kan därmed höja straffet. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Hemfridsbrott och Nödvärnsrätt

2020-06-11 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående intrång på hemfridzon. Där jag och min familj bor har vi problem med människor som går på våran privata väg och inkräktar på våran privata tomt inom hemfridszonen. Till och från beter sig människor hotfullt mot oss och vägrar respektera när vi säger till dom att dom måste lämna våran tomt. Vi har poliser inom våran vänskapskrets som har sagt till oss att man får använda tillräckligt mycket kraft/våld som är precis nödvändigt för att ta bort dom från tomten/hemfridszonen men jag skulle gärna vilja stämma överens med även en advokat eller liknande om detta stämmer och vad alla mina rättigheter är och vad jag får göra när folk gör intrång på min privata mark och hemfridszon.Mvh
Emma Gurander |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Din fråga berör lite olika aspekter gällande hemfridszonen och husägarens rätt att avlägsna personer från denna hemfridszon. Allemansrätten Till att börja med har vi en allemansrätt i Sverige, som innebär att alla ska ha tillgång till naturen. Huvudregeln är att alla får befinna sig i naturen och på annans tomt så länge man inte stör eller förstör (Regeringsformen 2 kap. 15 §). Men från denna allemansrätt finns det såklart undantag, däribland att alla måste visa hänsyn för hemfridszonen. Hemfridszonen är området närmast runt ett bostadshus, inom detta område har husägaren rätt till sitt privatliv. Hemfridsbrott Eftersom allemansrätten inte gäller inom hemfridszonen så kan den som inkräktar på hemfridszonen göra sig skyldig till hemfridsbrott. Den som olovligen går in på någon annans tomt kan göra sig skyldig till hemfridsbrott (Brottsbalken, BrB, 4 kap. 6 § första stycket). Hemfridsbrott innefattar intrång där någon har sin bostad, inklusive trädgården. Det räcker med att du, eller ni som är husägare eller boende i huset, ber denna oönskade gästen att gå ifrån er tomt samt att denne oönskade gästen vägrar, för att det ska anses som hemfridsbrott. Om man blir dömd för hemfridsbrott tillkommer böter som straff. Nödvärn Ni som husägare eller boende har en lagstadgad rätt till nödvärn om det visar sig att folk vägrar lämna er tomt (Brb 24 kap. 1 § andra stycket tredje och fjärde punkten). Om en ovälkommen gäst befinner sig på er tomt, och ni har bett denne att lämna, men denne vägrar, så har ni rätt att ta till med nödvändig och rimlig mängd våld för att få denne att avlägsna sig. Så länge ni inte passerar gränsen för vad som är uppenbart oförsvarlig våldsanvändning så har ni en rätt till nödvärn. Nödvärnsrätten är en ansvarsfrihet, vilket innebär att man inte kan bli dömd för brott om man håller sig inom gränserna för nödvärnsrätten. SammanfattningVad jag kan utläsa från din fråga, så har ni förstått problematiken kring hemfridszonen korrekt. Det vill säga, att ni har rätt att använda så mycket våld som är nödvändigt för att avlägsna dessa ovälkomna gästerna från er tomt. Ni har således en nödvärnsrätt och personerna på er tomt begår troligtvis hemfridsbrott. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Kan en dörrvakt neka mig tillträde?

2020-06-29 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Jag undrar om en dörrvakt på en restaurang/bar har rätt att neka inträde på grund av att jag varit tillsammans med en kille som känner ägaren på baren. Jag har aldrig varit otrevlig eller stökig på något sätt och vis, alltså blivit nekad pga personliga "intriger" Är det ens giltiga grunder till att neka mig inträde hädanefter?Tacksam för svar!
Emma Gurander |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din fråga rör främst ordningslagen (OL). Eftersom en restaurang och bar enligt lagens mening inte räknas som en offentlig plats så är det inte fri tillgång till dessa platser (1 kap. 2 § OL). Restaurangägarna och övriga ansvariga har rätt att välja vilka de vill ska vistas inom restaurangen. De har därmed även rätten att neka personer tillträde till deras verksamhet och lokal. Däremot har restaurangägare och liknande aldrig rätt att neka tillträde om det har en diskriminerande grund. Det måste då falla in under någon av de sju diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. Det rör sig dock inte om diskriminering i detta fall. Sammanfattningsvis så har en restaurang/bar rätt att neka personer tillträde till lokalen så länge det inte är diskriminerande. Vänliga Hälsningar,

Försvarsspray

2020-06-22 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej jag har en fråga som jag vet får man inte ha peppar sprej eller använda det i Sverige men man fick använda alla sorters försvarssprej så länge det inte innehåller nåt med oC eller nåt sånt får man då göra hemma gjorda självförsvars sprejer som då inte innehåller oC
Emma Gurander |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Det finns dessvärre inget tydligt svar på denna fråga enligt lagstiftningen, den hamnar dessvärre aningen i gråzonen. Pepparsprayer är i Sverige olagliga eftersom de faller in under vapenlagen. Även andra anordningar som har liknande verkan och ändamål kan också falla in under vapenlagen. Föremålen jämförs då med skjutvapen. Det finns däremot lagliga försvarssprayer som säljs på marknaden i Sverige, dessa innehåller då inte pepparextrakt (Oleoresin Capsicum). Försäljarna av dessa försvarssprayer har dock fått rätt att tillverka och sälja dessa i Sverige. Köparna och användarna av dessa behöver inte ha någon licens eller liknande. Men dessa pepparsprayer får enbart användas i nödvärnssituationer. Lagstiftningen kring en hemmagjord försvarsspray är tämligen oklar. Det kan vara så att den faller in under Vapenlagen, om den är så pass farlig (vilket är svårt för mig att avgöra). För att avgöra detta måste man veta lite mer om anordningens tillverkning och funktion. Om den faller in under vapenlagen så kan du behöva licens för att få använda och ha med dig den på offentliga platser. Om du inte har licens för den kan man bli skyldig för ringa vapenbrott, då straffet kan bli böter och max sex månaders fängelse. Jag skulle rekommendera att du vänder dig till Polisen för ytterligare vägledning. Hoppas du fick lite vägledning i frågan, men som sagt så finns det inget tydligt svar på din fråga. Vänliga hälsningar,

Skyldigheter att klippa ner häck vid korsning

2020-06-12 i Alla Frågor
FRÅGA |HejVilka skyldigheter i lagen har man på att klippa ner en häck om man bor i en korsning?Jag har läst att den ska vara 80cm hög 10m åt båda hållen, men är det ett krav i lagen eller ett önskemål från kommunerna?Vad kan man bli skyldig för om man inte följer rekommendationerna?
Emma Gurander |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din fråga rör främst Plan och bygglagen (PBL). Som fastighetsägare har man en skyldighet att hålla sin tomt i vårdat skick samt att se till att den sköts så att risken för olycksfall och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer (PBL 8 kap. 15 §). Sikten är något som är av vikt för alla trafikanter. Det råder dock lite olika rekommendationer från olika kommuner, så gällande de specifika måtten ska man vända sig till sin egna kommun. För många av kommunerna gäller det dock att fastighetsägarna som har en hörntomt (befinner sig i en korsning), ska se till att växter och buskage inte är högre än 80 cm över gatans nivå. Detta får sedan sträcka sig 10 meter åt vardera håll. Om det uppstår olägenheter i trafiken för att man inte har klippt ner sin häck ordentligt så kan det leda till att kommunen förelägger fastighetsägaren att klippa ner växtligheten kombinerat med eventuellt vite. Däremot, om en olycka uppstår på grund av att du inte har klippt din häck så kan det leda till att du som fastighetsägare blir skadeståndsskyldig (PBL 8 kap. 15 §). Jag rekommenderar således att du klipper ner din häck till rekommenderad standard. Det är krav i lag att fastighetsägare ska hålla sin tomt i skick, så att tomten inte orsakar olyckor eller liknande på grund av exempelvis dålig sikt. Hoppas du fått svar på din fråga. Vänliga hälsningar,

Hemfridsbrott

2020-06-07 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, nu undrar jag bara om jag kan förbjuda någon att komma in på våran trädgård och hus?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. HemfridsbrottDen som olovligen går in på någon annans tomt kan göra sig skyldig till hemfridsbrott (Brottsbalken, BrB 4 kap. 6 § första stycket). Hemfridsbrott innefattar intrång där någon har sin bostad, inklusive trädgården. Det räcker med att du, eller ni som är husägare eller boende i huset, ber denna oönskade gästen att gå ifrån er tomt samt att denne oönskade gästen vägrar, för att det ska anses som hemfridsbrott. Ni som är boende i huset har en lagstadgad rätt att be någon att lämna ert hem eller tomt, när dem väl befinner sig på er tomt. Ni kan därmed polisanmäla denna oönskade gästen för hemfridsbrott. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,