Vem har rätt till efterarv?

2019-11-25 i Efterarv
FRÅGA |Arvsrätt vid avliden efterarvinge? Träder efterarvingens barn in som efterarvingar? Vi var 3 syskon som är efterarvingar till vår mors syster och man iett barnlöst äktenskap.Vår bror avled i höst. Vad gäller vid vår mors systers mans bortgång?Vilka utgör efterarvingar?Jag och min syster ?Alt. tillsammans med vår avlidne brors barn
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om arv och efterarv finns i Ärvdabalkens (ÄB) andre och tredje kapital.När er mors syster avled ärvde hennes make enligt reglerna i 3 kap. 1 § första stycket ÄB. Bestämmelsen stadgar att om arvlåtaren var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Finns det barn utom äktenskapet (särkullbarn) har dess rätt att få ut sin del av arvet direkt. Så är inte aktuellt i ert fall.När den efterlevande maken (er mors systers make) går bort träder reglerna i 3 kap. 2 § ÄB in. Lever vid den efterlevande makens död någon bröstarvinge till den först avlidna maken eller dennes föräldrar, syskon eller syskons avkomling ska som utgångspunkt hälften av den efterlevande makens bo tillfalla dem som då har den bästa arvsrätten efter den först avlidna maken. Fördelningen sker i den ordning som lagen stadgar, innebärande att om er mors syster och hennes make hade haft ett barn (bröstarvinge) hade vederbörande varit först att ärva. I ert fall finns det däremot varken bröstarvinge eller föräldrar som kan ärva, varför syskon och syskons avkomlingar aktualiseras. I första hand skulle i sådana fall er mor ha rätt till efterarv efter sin syster. Om er mor lever kommer hon ensam att ärva den hälft som utgör efterarv efter hennes syster (under förutsättning att hon är enda syskonet). Såsom frågan är ställd tolkar jag det däremot som att er mor är avliden varför ni, i lagen benämnda "syskons avkomlingar", har rätt till efterarv.Den hälft av kvarlåtenskapen som ska utgå i efterarv kommer att fördelas i tre delar då ni är tre syskon. En del av efterarvet går till dig, en till din syster och en till din avlidne brors barn då de träder istället för sin far och delar på hans del (den s.k. istadarätten). Sammanfattningsvis och som svar på din fråga innebär det att efterarvingar efter er moster är du, din syster och er avlidne brors barn, under förutsättning att er mor inte är i livet. Lever er mor är det istället hon som har rätt till efterarv och ni ärver henne den dag hon går bort.Hoppas du fått klarhet i vad som gäller. Om något är oklart eller du behöver hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för frågor, offert och tidsbokning. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Är det rimligt med 12.000 kronor i böter för rattfylleri och olovlig körning?

2019-11-21 i Påföljder
FRÅGA |Är det rimligt att få 12000 kronor i böter om man har kört bil med indraget körkort för rattfylla?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tyvärr går det inte att ge ett exakt svar på huruvida bötesbeloppet är rimligt eller ej. Böterna för olovlig körning och rattfylleri är i regel dagsböter. Antalet dagsböter fastställs utifrån hur allvarligt brottet anses vara. Storleken på dagsböterna fastställs utifrån vilket inkomst och förmögenhet den dömde har. För någon med hög inkomst och förmögenhet kan det således vara rimligt med så höga böter som de du beskriver. Tanken med dagsböter är att straffet ska bli lika kännbart för den som har en högre inkomst som för den som har en lägre.Vänligen,

Varför måste pengarna sättas in på mitt kort när jag lämnar tillbaka en vara?

2019-11-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej.Har köpt en vara. Efter några dagar ångrade jag mig. Gick till butiken lämnade varan med kvittot och sedan vill de att jag ska sätta i mitt kort igen så att jag får mitt återköp. Sjukt irriterande! Varför kan inte jag få kontanter? Du gäller 250:-. Jag blir tvungen att vänta några dagar innan pengarna är på kortet. Nu har jag sökt och läst på internet angående återköp. Det enda jag förstod var att pengarna inte ska rinna ut någonstans och att regeringen på det viset har kontroll av DITT pengaflöde.Jag hänger inte med! Kan någon förklara hur det ligger till?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att ångra ett köp (dvs. det som ofta benämns öppet köp) är ingen skyldighet, rent juridiskt. Öppet köp är ett avtal mellan dig och näringsidkaren, dvs den som säljer till dig. Näringsidkaren har således ingen skyldighet att erbjuda öppet köp och heller ingen skyldighet att lämna tillbaka i kontanter. Det är rent avtalsrättsligt mellan dig och företaget.Många företag gör just som du beskriver, en del av avtalet är att återbetalningen ska ske till kontokort istället. Det kan bero på mycket; vissa butiker hanterar inte kontanter alls, medan andra butiker använder det för att det ska säkerställas att det är den som köpt varan och ingått avtalet om öppet köp, är samma person. Det säkerställs genom att pengarna sätts in på samma kort som det handlades med.Vänligen,

Måste jag betala lånet till min sons flickvän?

2019-11-21 i Fordringar
FRÅGA |Min sons flickvän skriver på ett lån som går till en bil. Hon har inte körkort och han har kronofogden så bilen skrivs på mig. Hon anmäler honom för andra saker han sitter häktad, Nu tycker hon jag skall betala lånet. Lånet är inte bindande till bilen ens.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag förstår det skulle din son ta ett lån, men var inte kreditvärdig, varför hans flickvän istället tog lånet. Din son använde sedan pengarna för att köpa en bil. Bilen skrevs på dig. Din son sitter nu häktad och flickvännen kräver att du betalar lånet.Utgångspunkten är att den som skrivit på lånet är betalningsskyldig för det (i förevarande fall flickvännen). Flickvännen har därför det yttersta ansvaret mot banken. Det kan finnas ett avtal mellan flickvännen och din son, innebärande att han är skyldig henne pengar (om han t.ex. lovat att betala hela eller delar av lånet). Däremot har inte du och flickvännen något avtal, innebärande att du inte är betalningsskyldig varken mot banken eller flickvännen. Utifrån hur din fråga är ställd har du ingen skyldighet att betala varken till banken eller din sons flickvän.Vänligen,

Vad är praxis?

2019-11-21 i Påföljder
FRÅGA |Ordet praxis förekommer på många ställen men vad innebär praxis egentligen? Jag gör ett gymnasiearbete och undersöker vad som krävs för att misshandel ska ge fängelse. Domstolen tolkar ju lagen, men hur kan man förklara praxis i detta fall? Skulle ni kunna beskriva hur det fungerar?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vi besvarar i regel inte skolfrågor, varför jag inte kan ge dig ett svar på vad som krävs för att misshandel ska ge fängelse.Däremot kan jag kortfattat förklara vad praxis är. Bestämmelsen om misshandel lyder:Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. (3 kap. 5 § Brottsbalken).Som du sannolikt kan utläsa är bestämmelsen ganska kortfattad och straffet kan variera från böter till fängelse i högst två år. Någonstans måste det således dras en gräns för när ett brott ska anses ge fängelse istället för böter. Sådan gräns kan dras vid t.ex. skillnaden mellan örfil och knytnävslag, mellan ett knytnävslag och flera knytnävslag, mellan slag och spark osv.Praxis innebär i regel att Högsta domstolen avgjort i ett mål att en bestämmelse skall tolkas på ett visst sätt, och alla efterkommande rättegångar som har att bedöma överträdelsen av samma bestämmelse, skall tolka den på samma sätt. Om Högsta domstolen fastställt att det ska utdömas (som exempel) fängelse vid knytnävslag mot ansiktet är det något som räknas som praxis.Lycka till med ditt arbete!Vänligen,

Kan mitt körkort dras in på grund av fortkörning och för kort avstånd till framförvarande fordon?

2019-11-21 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej Jag blev stoppad av polis i fredags förra veckan och bötfälls av polisen med 3000kr pga fortkörning 13 km i timmen för fort på 100väg samt för kort avstånd till lastbil 0.5 sekund under en sträcka på 700 meter. Polisen sa att det skulle rapporteras till transportstyrelsen men ingenting om indraget körkortet bara en varning kunde bli aktuellt. Kan transportstyrelsen fatta ett annat beslut? Ev indraget körkortet?Hur långt tid kan det ta innan dom fatta ett beslut på transportstyrelsen
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Polisen kan bara informera om vad som i regel sker vid rapport till Transportstyrelsen. Det slutliga beslutet tas av myndigheten.I regel återkallas inte körkort vid en så ringa fortkörning som 13 km i timmen på vägsträcka med begränsning om 100 km/h. I regel krävs det att hastighetsbegränsningen överskrids med 30km/h på sådan vägsträcka. Körkortet kan dock även återkallas om du brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt om överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § p4 körkortslagen). Regeln om att hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon har i rättspraxis ansetts vara väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Varför det kan finnas grund att återkalla körkortet. Det går dock att argumentera för att du haft för kort avstånd under så liten tid att brottet ska anses som ringa och körkortet inte återkallas eller att det istället utdelas en varning.Tyvärr går det inte att ge något besked om hur lång tid eventuellt beslut från Transportstyrelsen tar då det varierar väldigt mycket. Innan återkallelse sker kommer du dock få möjlighet att yttra dig vari du kan framföra t.ex. att brottet var ringa då det skedde under så kort tid.Vänligen,

Måste min sambo skriva under för att jag ska säga upp lägenheten?

2019-11-21 i Hyresavtal
FRÅGA |Jag ska flytta ifrån min sambo som jag vill bryta upp mitt förhllande med och för att kunna säga upp min del av hyreskontraktet så måste jag ha hennes underskrift. Båda är skrivna på lägenheten och hon har ingen inkomst men vill behålla lägenheten ändå så därför vill hon inte skriva under min uppsägning. Hur ska jag ta mig vidare i detta scenario? Jag är inte intresserad i någon bodelning eftersom jag anser det skulle vara orättvist mot min sambo eftersom hon har betalat för de flesta möbler och hushållstilläg men om jag så måste gå vidare med det alternativet så får det gå.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.På hyresförhållande gäller reglerna i 12 kap. Jordabalken (JB), det som ofta brukar benämnas hyreslagen. Huvudregeln är att hyresavtal gäller för obestämd tid. Hyresavtal som gäller för obestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § JB). Under tiden som du står kvar på lägenheten är du ansvarig för betalning av hyran, men även för lägenhetens vårdplikt. Vårdplikten innebär att du som hyresgäst är ersättningsskyldig för skador som uppkommer genom eget vållande, genom vårdslöshet eller försummelse av såväl dig själv som gäster och hantverkare (jfr 12 kap. 24 § JB). Det är således en god idé att säga upp din del av hyreskontraktet om du inte längre bor kvar. För att säga upp din del av kontraktet behöver du inte ha den andre hyresgästens (din f.d. sambos) underskrift.Om du säger upp din del av kontraktet gör hyresvärden i regel en ny prövning av huruvida den kan godkänna att den kvarvarande hyresgästen står som ensam ansvarig för hyresavtalet. Din f.d. sambo har rätt att ensam stå som ansvarig för hyresavtalet om hyresvärden skäligen kan nöja sig med henne som hyresgäst (jfr 12 kap. 47 § JB). Tänk på att du ska göra din uppsägning skriftligen. Ofta har hyresvärdar färdiga blanketter för uppsägning av del av hyresavtal. På samma blankett ska i regel den av hyresgästerna som vill bo kvar underteckna. Rent juridiskt finns det däremot inte något krav att använda sådan blankett eller underskrift från den andre hyresgästen för att uppsägningen av din del av hyresavtalet ska vara giltig. Om det hade krävts den andre hyresgästens underskrift för att du skulle säga upp din del av avtalet hade vederbörande annars kunnat blockera din uppsägning genom att vägra skriva under, vilket inte är möjligt.Sammanfattningsvis krävs det inte att din f.d. sambo som vill bo kvar i lägenheten skriver under för att du ska säga upp din del av hyresavtalet. Om du säger upp din del av hyresavtalet kommer hyresvärden att göra en prövning av om den kan godkänna att din f.d. sambo står som ensam ansvarig för hyresavtalet. Om hyresvärden skäligen kan nöja sig med henne som hyresgäst har hon rätt att ansvara för hyresavtalet själv. Du kan således säga upp din del av hyresavtalet och du ska göra det skriftligen. Det kan dock vara en god idé att du kontaktar hyresvärden och förklarar att du vill säga upp din del och att din f.d. sambo vill bo kvar.Vänligen,

Vad gör jag om jag jobbar mer än jag får betalt för?

2019-11-21 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej ! Vi har upptäckt att vi jobbar 173 tim/mån men har betalt för endast 171,5 timmar är de okej att göra så som företag ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Givetvis är utgångspunkten att du ska ha betalt för den tid du arbetar. Däremot finns det i vissa kollektivavtal en balansräkning innebärande att man vissa månader arbetar några timmar mer och andra månader några timmar mindre. Under hur många månader det ska balanseras framkommer av kollektivavtalet.Min rekommendation är att du i första hand kontaktar din arbetsgivare för att diskutera det du kommit fram till. Om du inte når framgång är min rekommendation att du kontaktar din fackförening om du är medlem. Facket kan hjälpa dig att räkna på ditt schema och hjälpa dig vidare i kontakt med arbetsgivaren.Vänligen,