Boendeförälder som hindrar barnet att träffa umgängesföräldern

2021-06-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej min ex-fru har bestämt att jag inte längre får träffa min dotter som nu snart är tre år.Hon meddelade mig detta igenom ett sms den 30/4 där hon skrev att hon befarade att jag var alkoholist och drog beroende, hon fortsatte med att skriva att jag inte skulle kontakta henne utan jag skulle ringa hennes kontakt på familjerätten. Jag tog då först kontakt med beroendeenheten i min hemstad där jag fick hjälp med provtagning för droger och alkohol, dessa prover visar båda negativt.Jag ringer även till familjerätten och framför det min ex-fru har skrivit, jag meddelar även att jag påbörjat provtagning för att ha bevis så att jag får träffa min dotter, jag frågar om jag ska skicka provsvaren till dem men de säger att de inte behöver se dem utan att jag ska skicka det direkt till mitt ex. Jag har upprepade gånger försökt att komma i kontakt med mitt ex utan framgång, och det svar jag får efter två veckor från familjerätten är att mitt ex inte förstår vad provtagnings anteckningarna betyder. Jag har fortsatt att gå på provtagning bara för att ha bevis för att möta hennes anklagelser med.Nu har jag lyckats få ett möte med familjerätten och mitt ex, det är satt till den 14/6 jag har fortfarande inte fått träffa min dotter och mitt ex ignorera mina samtal och sms.Vi har delad vårdnad mitt ex är boende förälder och jag är umgänges förälder Jag undrar så klart vad jag ska göra för att få träffa min dotter. Vad har mitt ex för rättslig rätt I hennes förfarande.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att ni har ett reglerat umgänge i dom eller avtal, ditt ex måste därför låta dig träffa din dotter under umgängestillfällena. Ett undantag är om hon vet att din dotter kan fara illa och att det därför inte vore förenligt med din dotters bästa att låta er träffas.Du skriver att du har varit och tagit prover som visar att du inte missbrukar och att du även skickat proverna till ditt ex. Låter ditt ex fortfarande inte dig träffa din dotter under dina umgängestillfällen kan hon göra sig skyldig till umgängessabotage. Vill inte ditt ex samarbeta och samtala via familjerätten kan du begära verkställighet av umgänget.Vill du begära verkställighet av en dom eller beslut som reglerar umgänget görs en ansökan hos tingsrätten i den ort där din dotter har sin hemvist (21 kap. 1 a § föräldrabalken).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Dold samäganderätt till hund

2021-06-30 i Samägandeavtal
FRÅGA |Min exsambo kräver nu delad vårdnad av hunden. Det är jag som står på köpekontraktet och var den som betalade hunden. Exsambon stod för endast en mycket liten del av köpesumman och i början var hon mycket tydlig med att det var min hund. Det är även jag som stått för alla försäkringar osv.Nu har det gått över ett halvår där hunden endast har bott hos mig. Nu vill dock exsambon ha hunden på halva tiden trots att hon inte alls tagit något ansvar över den alls under lång tid varken ekonomiskt eller faktiskt. Så i slutändan har hon verkligen någon rätt till hunden?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går inte att ha delad vårdnad om en hund, däremot kan det föreligga en dold samäganderätt om ni gemensamt köpte hunden under ert samboförhållande.För att dold samäganderätt ska föreligga krävs det att tre kriterier är uppfyllda: 1. Hunden ska vara köpt för gemensamt bruk, alltså till er båda. 2. Den av er som inte står som ägare ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag för hunden vid köpet.3. Ni båda ska ha varit medvetna om att syftet med köpet var att äga hunden gemensamt det ska alltså ha förelegat en så kallad gemensam partsvilja till att hunden tillhörde er båda. Är punkt 1 och 2 uppfyllda blir punkt 3 enligt praxis automatiskt uppfyllt.Eftersom din exsambo betalade en del av köpesumman under ert förhållande tyder detta på att ni hade som avsikt att äga hunden gemensamt. Samtidigt skriver du att sambon var tydlig med att hunden enbart skulle tillhöra dig. Om du har några bevis på detta, till exempel skriftliga, kan man se bidraget som en gåva och kravet för dold samäganderätt blir inte uppfyllt eftersom någon gemensam partsvilja inte förelåg. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Fråga om vårdnadshavares bestämmanderätt rörande ett umgängesschema

2021-06-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Jag är pappa till en 11 mån lite flicka. Jag och mamman lever inte ihop. Efter flera månader av till försök med relation är det nerlagt för 3v sedan. Vi var tillsammans de 2 första månaderna efter födsel. Sen fick jag inte komma hem längre. Vi har umgåtts alla tillsammans sen fram till nu. Det har varit regelbundet hela tiden mån tis ons fredag och ofta några timmar på helg. Vi har tillsammans åkt å hälsat på mina föräldrar 10 mil bort. Bott i stuga tillsamman över helg. Träffat syskon ihop. M a o har jag etablerat en dotter pappa relation med olika vanor. Vi har dock sällan varit enbart hon å jag. Nu har mamman sedan 3 v upprättat ett schema som innebär mycket lite tid för mig med dottern. 3ggr/v a 4h. Då är vi själva. Vi är ute. Eller gör annat som äter fikar plaskar i damm ute. Vi kan inte åka hem till mitt hus eller till hennes farmor farfar då tiden inte räcker. Jag har valt att följa schemat för bråka klarar jag inte. Men jag accepterar egentligen inte schemat. Flickan å jag kan inte löngre göra det vi gjort tidigare. Som mysa efter frukost. Ttöffa familj. Natta. Vår relation tar skada. Anser jag medans mamman tycker detta är rimligt med så lite så flickan ibland inte vet vem jsg är då det går 3dygn mellan träff. Att mamman inte vill förhandla är konstigt och måste ju strida mot något. Att hon har vårdnad ger inte henne rätt att bestämma detta. Ibland har jag tänkt att jag kunde gjort samma som mamman. Ja inte lämnat dottern till mamman å gjort ett eget schema.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är förenligt med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § 2 st. föräldrabalken). Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § 2 st. föräldrabalken).Du anger inte att det finns något reglerat umgänge mellan dig och dottern i någon dom eller ett juridiskt bindande avtal, samtidigt skriver du att du och dottern träffas så pass sällan att ni har svårt att bygga upp en relation. Du har rätt att regelbundet träffa din dotter, oavsett om mamman själv har vårdnaden. Hur ofta du har rätt till umgängekan jag inte svara på men umgänget bör ska kontinuerligt.Vill du ha fler umgängestillfällen med din dotter är mitt första råd att via familjerätten i er kommun tillsammans med dotterns mamma gå på samarbetssamtal för att komma överens om hur umgänget ska se ut. Där kan ni även skriva ett juridiskt bindande avtal som reglerar umgänget, avtalet får samma rättsverkan som en dom. Kan ni inte komma överens via samarbetssamtal måste du vända till till rätten för att få umgänget reglerat i en dom (6 kap. 15 a § föräldrabalken). När du har fått umgänget fastslaget måste dotterns mamma följa domen och kan således inte själv bestämma över umgängestillfällena.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Resa bort med barnet över den andra förälderns umgängesdagar

2021-06-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, min son har umgänge med sin pappa hos familjerätten varannan torsdag. Men om man ska resa bort, kan jag som vårdnadshavare avboka ett sånt besök eller bryter jag då umgängesrätten min son har med sin pappa? Vi har varit i vårdnadstvist och tingsrätten dömde till umgänge med umgängesstöd i 6 månader. Mvh
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan resa bort med din son med det får inte inkräkta pappans umgängesdagar. Du och din sons pappa kan själva komma överens om att du reser bort med din son över pappas umgängesdag, men det är inget beslut som du kan ta självständigt. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Gemensam vårdnad och påverkan av barnens dagliga omsorg

2021-06-30 i Barnrätt
FRÅGA |HejJag har en fråga angående mina barn som jag&exet har gemensam vårdnad om.De är snart 8&6 år gamla,de har tagit våra separation väldigt hårt. Jag kan inte kan lita på mitt ex överhuvudtaget gällande något, han bryr sig inte att barnen blir ledsna över separationen&vi flyttade precis isär.Det enda som är viktigt för honom är att ha sex, missbruka allt som kommer i hans väg.Han är ej elak mot barnen utan jag litar ej på honom. Han har verkligen bokstavligt bara satt sig själv och hans sexuella behov &jag barnens.Förra veckan hade vi ett samtal med äldsta då hon inte mår bra och har sett pappa pratar med andra tjejer hela tiden. Vi kom överrens om att hon inte ska behöva varken se dessa kvinnor eller behöva träffa någon. Men idag berättade min äldsta dotter att mitt ex har visat bilder på den kvinna som vi pratade om under samtalet,han träffar 3ggr& jag har aldrig träffat henne. Trots att min dotter sagt flertalet gånger att hon mår dåligt pga av allt med hans tjejer så har han nu HJÄRNtvättat mina barn lurat de med att de ska henne och berätta trots mina barns oro. Sedan har han berättat att de kanske ska ska bo ihop. det har gått 3 veckor sedan jag flyttade ut. Det är som ett bakhåll för jag vet att mina barn skulle bli förstörda &just nu är de ledsna& reda på att de inte bara är kompisar.Det kan inte vara OK att göra detta utan min tillåtelse.Kan jag säga att han inte får dra in barnen då de ej vill? Han förstår inte att de inte vil.Vad gör jag?Kan jag förbjuda de just nu?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom ni har gemensam vårdnad beslutar ni tillsammans om frågor som rör barnens personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). När dina barn är hos ditt ex bestämmer han själv över den dagliga omsorgen av barnen. Den dagliga omsorgen innefattar bland annat vilken mat barnen ska äta, sovtider, fritidsaktiviteter men även vem barnen träffar. Du kan inte förbjuda ditt ex att ta hem en ny partner för att du inte samtycker till relationen, även när barnen är där. Så länge inte hans partner till exempel missbrukar eller på något annat sätt skadar barnen medans barnen är hemma hos ditt ex finns det inget sätt för dig att påverka vem ditt ex träffar. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad krävs för att förlora vårdnaden?

2021-06-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA |6 kap. 7 § föräldrabalkenHej, jag är gravid i vecka 9 och vill behålla barnet men pappan är starkt emot det även om jag sagt att jag inte kräver något av honom utan är villig att ha detta barnet själv. Vi har ingen romantisk relation och ser inte att det skulle förändras i framtiden heller, att detta hände var ren oförsiktighet från bådas sida. Vilket båda var väl medvetna om redan i förväg. Han säger att han inte vill ha barnet alls, men om jag föder det kommer han genomgå ett faderskapstest för att sedan gå till rätten för att försöka få ensam vårdnad om barnet då han hellre har "sitt oönskade barn själv" framför att dela vårdnaden eller låta mig ha egen vårdnad. Han hotar även med att ta sitt liv då han inte vill leva med skulden av att utsätta ett barn för så dåliga förutsättningar som han anser att en ensam mamma skulle ge. Till den saken hör att jag har en pågående skuldsanering, men i övrigt en god och stabil inkomst och är absolut redo att bli mamma men han anser att just min ekonomi är ett problem vilket jag vet att den inte är. Jag undrar egentligen vad jag eventuellt kan riskera om jag fullföljer graviditeten? Finns det en risk att jag förlorar barnet helt? Jag vill inte förstöra hans liv, som han så fint säger att jag gör med detta, men en abort för mig känns som något oerhört svårt och knappt tänkbart att genomgå.Tacksam för alla råd ni kan ge!
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du och barnets pappa inte är gifta kommer du att få ensam vårdnad om barnet när barnet är fött (6 kap. 3 § föräldrabalken). Pappan kan därefter om han vill via rätten ansöka om gemensam vårdnad och umgänge med barnet (6 kap. 5, 15 a §§ föräldrabalken). Ni kan även tillsammans via familjerätten i er kommun komma överens om vårdnads och umgängesfrågan. Där kan ni skriva ett avtal som reglerar vårdnaden och umgänget, avtalet får efter ett godkännande av socialnämnden samma rättsverkan som en dom. Gällande vårdnaden kan gemensam vårdnad utebli om rätten anser att det föreligger så pass grova icke övergående samarbetssvårigheter mellan föräldrarna att gemensam vårdnad skulle påverka barnet negativt. Ett barn har som huvudregel rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § 2 st. föräldrabalken). Ett barn har även rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken), finns det inga starka skäl som säger emot kommer pappan till barnet få rätt till umgänge om han begär det.Det krävs mycket för att en förälder ska fråntas vårdnaden, så som ett pågående missbruk eller annan försummelse som medför fara för barnets hälsa och utveckling (6 kap. 7 § föräldrabalken). Det finns ingenting som tyder på att du skulle fråntas vårdnaden över ditt barn. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vårdnadshavares bestämmanderätt över barnets boende

2021-06-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Jag har två barn, en dotter på 7 och en pojke på 5. Dom har inte samma pappa. Jag har ensam vårdnad om båda mina barn. För ett år sedan flyttade vi till en ny stad pga av jag fick ett arbete. På hemorten där sonens pappa bor var jag arbetssökande och hade ekonomisk hjälp. Barnen börjar nu rota sig här och har kommit in i förskola och skolan, fått kompisar osv. Pappan till pojken vill att jag ska flytta tillbaka så att han kan hjälpa till mer och umgås mer med sin son. Han har pojken idag varannan helg och ibland mer som över lov, jul osv. Jag har kontaktat familjerätten eftersom jag o pappan inte kan komma överens och ska nu gå på samarbetssamtal. Dotterns lärare har under ett utvecklingssamtal sagt att det inte är lämpligt för flickan att byta skola igen, dels för att hon nyligen bytt, och det har tagit tid för henne att anpassa sig, och dels för att hon behöver extra stöd i skolan och att ytterligare en flytt skulle innebära mer problem för just henne. Jag undrar om familjerätten käverkligen kan kräva att jag ska flytta närmare pappan till pojken då han själv vill finnas med mer?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som ensam vårdnadshavare bestämmer du själv över barnets personliga angelägenheter, det innefattar även vart barnet ska bo. I takt med barnets stigande ålder tas även hänsyn till barnets egna önskemål och synpunkter (6 kap. 11 § föräldrabalken).Som boendeförälder har du ett gemensamt ansvar med barnets andra förälder att se till att barnet får en möjlighet att regelbundet träffa den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § 2 st. föräldrabalken). I ditt fall träffar din son sin pappa regelbundet, du uppfyller alltså kraven på att utefter hur din livssituation ser ut främja ett umgänge mellan din son och hans pappa . Familjerätten kan inte kräva eller tvinga dig att flytta närmare sonens pappa.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Umgänge mot barnets vilja

2021-06-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hejsan Jag är 50 år är gift sedan 1998 men tyvärr separerad från min man från augusti 2019 .Vi har två barn i åldrarna (vid den tiden 11 och 16)Min man gör allt för att förstöra för mig för att inte träffa min flicka som snart blir 13 och som vi har delad vårdnad om.Trots mina ihärdiga försök ville han inte samarbeta med familjerätten (försökte två gånger med de och även med socialtjänsten) om att komma överens om att träffa dottern.Han lät henne bestämma när och om hon skulle eller ville träffa mig. Det var inte bra för henne och gjorde att hon inte mådde bra. Dessutom är det inte hon som är den vuxna utan vi och det gjorde henne bara förvirrad och ångestfylld. Vilket det också har visat sig nu. Skolan flaggade för att de märkte att hon mådde dåligt och har gjort en oros anmälan till socialtjänsten för hon har ångest och skadar sig själv. Det är vi föräldrar som skulle gjort den biten så som jag hade velat att vi från början hade kommit överens om, men min man är varken resonlig, kommunikativ eller förstående för andra och deras känslor. Nu har hennes pass gått ut och han vill att jag skall skriva på så att hon skall få ett nytt. Jag litar inte längre på honom då han inte på något sätt har visat att han uppmuntrar mitt och hennes relation och vill inte att han tar henne utomlands utan mig. Det jag undrar är om det finns något annat sätt än att dra honom inför rätten för att få lagligt umgänge med min dotter? Och hur fungerar det rent praktiskt? Tack på förhand.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att din dotter inte vill träffa dig och att pappan inte försöker främja ett umgänge mellan dig och din dotter. Det anses förenligt med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § 2 st. föräldrabalken). Det betyder att den föräldern som barnet bor hos ska uppmuntra till en kontakt med den andra föräldern. En förälder som medvetet försöker hindra barnet från att träffa den andra föräldern kan göra sin skyldig till umgängessabotage.Det framkommer inte i din fråga om det finns något reglerat umgänge i en dom, jag förutsätter att så är fallet. Oavsett om det finns ett reglerat umgänge eller inte och trots det jag skrev ovan, går det inte att tvinga att tonåring att mot sin vilja träffa en förälder. När ett barn är 13 år tas stor hänsyn till barnets vilja vad gäller frågan om umgänge (6 kap. 2 b § föräldrabalken). Därför verkställer man i regel inte en dom om umgänge när det rör sig om en tonåring, ifall tonåringen själv motsätter sig att träffa föräldern (21 kap. 1 § föräldrabalken).Rent praktiskt kan du begära verkställighet av en dom där du har fått umgänge med din dotter reglerat. Du kan även vända dig till rätten för att få ett umgänge fastställt. Däremot kommer rätten att ta så pass stor hänsyn till din dotters vilja att ett umgänge i regel inte kommer kunna tvingas fram. Det blir därför svårt för dig att genom den rättsliga vägen tvinga din dotter till att träffa dig när hon har uppnått den åldern hon är i nu. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar