Barnets boende efter en skilsmässa

2021-05-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej! Jag vill skilja mig från min man men vi har en tvåårig son tillsammans. Min man vill flytta tillbaka hem till sin mor när vi skiljer oss, hans mamma bor i en lägenhet med fyra rum tillsammans med sin mindre dotter. När vi skiljer oss kommer min ex-man flytta tillbaka till sin mor och då bo där tillsammans med min son. Jag tycker inte att min svärmor ska få ta hand om min son och agera som vårdnadshavare under tiden när min ex-man ska få ta hand om min son. Kan min fästmans boende (när han bor hos sin mor) anses vara negativt eftersom han inte har en egen bostad då? Jag vill ha mest vårdnad om vår son när vi skiljer oss. Jag tror att min fästmans mamma kan hindra oss från att samarbeta och komma överens för barnets bästa. Vad kan jag göra? Jag vill inte att min son ska bo med min svärmor och växa upp med henne. Jag har inga problem med pappan till min son. Pappan missbrukar inte och så, jag vill att pappan till min son ska kunna träffa sin son. Men jag vill inte att min son ska bo hos min nuvarande svärmor.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att barnet ska ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Barnets vårdnadshavare har dessutom ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står barnet särskilt nära så långt möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § 3 st. föräldrabalken). Barnets farmor är en sådan person som i normala fall kan anses stå barnet särskilt nära, du ska således som utgångspunkt inte försöka hindra barnet från att träffa sin farmor. Rätten kan besluta om barnets boende om ni inte själva kan komma överens i frågan (6 kap. 14 a § föräldrabalken). Det kan även bli så att ni får ett växelvist boende och därmed ska ha barnet boendes hos er lika länge. Att pappan till barnet bor tillsammans med sin mor i en stor lägenhet ska inte vara avgörande för vårdnadsfrågan. Beslutar rätten att barnet ska bo med pappan en viss tid kan och bör du inte försöka hindra barnet från att träffa sin farmor. Barnets farmor kommer inte att bli eller kunna agera som barnets vårdnadshavare enbart för att barnet periodvis bor där. Rätten vill som utgångspunkt ge föräldrarna gemensam vårdnad vid en skilsmässa om ingenting annat talar emot. Umgängessabotage är någonting som kan ha en påverkan i vårdnadsfrågan men så som din fråga är upplagd nu har jag svårt att läsa in några konkreta exempel på umgängessabotage som skulle kunna vara till pappans nackdel i en vårdnadstvist. Hoppas att du fick svar på din fråga!

När meddelas det interimistiska beslutet efter den muntliga förberedelsen?

2021-05-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Hur lång tar det tid ett interimistiskt beslut om vårdnadstvist efter den muntliga behandlingen? Jag fick tid för muntlig behandling på tingsrätten om 3 månader och undrar hur lång tid tar det efter den att man få sitt interimistiskt beslut efter den muntliga behandlingen ???
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten kan fatta ett tillfälligt, så kallat interimistiskt beslut i vårdnadsfrågan innan den slutgiltiga domen meddelas (6 kap. 20 § föräldrabalken).Det interimistiska beslutet meddelas ofta i anslutning till den muntliga förberedelsen i målet, du kan få besked redan efter en vecka. Det interimistiska beslutet gäller tills dess att den slutgiltiga domen meddelas och kan därmed ändras, men har ofta en styrande inverkan på det slutgiltiga avgörandet.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Beslutanderätt vid val av förskola när det föreligger gemensam vårdnad

2021-05-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej Jag har genom dom boendet för vår gemensamma barn som är 4 år . Pappan har umgänge med barnet från tors kl 17 till måndag varannan helg . I november fick vi flytta hastigt från orten där barnet har sin nuvarande barnomsorgsplacering då huset vi hyrde såldes så vi fick flytta till en lägenhet centralt inom samma kommun fast några mil bort (ca 2,5 mil)Jag jobbar sedan tidigare inom vården på ett annat ort vilket gör det nu betydligt svårare eller tom omöjligt för mig vissa dagar att lösa vardagspusslet med fsk på ett annat ort. Jag har ansökt om ett annat placering närmare hemmet men denna avslogs av kommunen då pappan tackade nej och jag tackade ja med motiveringen om att vi har växelvis boende ( han har barnet ca 8 dagar i månaden) på helgen och att pappan använder placeringen (ca 2 dagar i månaden dvs fredagar ) . Pappan tackade nej till barnomsorgplaceringen närmare hemmet för mig . Kan verkligen kommunen avslå barnens placering och påstå att det är växelvis boende i detta fall ? Vad kan man göra ? Vad säger lagen ?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Byte av skola anses vara ett så pass ingripande beslut att båda vårdnadshavarna måste ge sitt godkännande, annars ska det rådande förhållandet bestå (6 kap. 11 § föräldrabalken).Vad gäller barnomsorg är inte åsikterna helt eniga men enligt JO bör val av förskola kunna hänföras till den dagliga omsorgen. Enligt JO talar därför mycket för att den vårdnadshavare som barnet bor hos i normalfallet har beslutanderätten i frågan om vilken förskola som ska väljas för ett barn, se JO 1999/2000 s. 283 och beslut den 14 januari 2002, dnr 3285-2000. Situationen i ditt fall Det finns inte någon konkret lagstiftning som säger att du har bestämmanderätten vad gäller val av förskola, däremot har JO dragit slutsatsen att val av förskola ska hänföras till den dagliga omsorgen och därför ska den vårdnadshavare som är boendeförälder ensam ha beslutanderätt i frågan. Detta på grund av att boendeföräldern vars ekonomi och arbetsförhållanden är av betydelse för val av barnets omsorg därför ska kunna ha det avgörande inflytandet i val av förskola.Undantaget är barnomsorg med särskild inriktning, till exempel religiös. Sådan typ av barnomsorg anses inte falla under den dagliga omsorgen och därför krävs båda vårdnadshavarnas samtycke. Jag skulle få ärendet omprövat med hänvisning till JOs uttalande. Eftersom du är boendeförälder och barnet enbart bor hos pappan en kortare tid av månaden och då mestadels på helgerna, bör du enligt ovan nämnda resonemang själv kunna bestämma gällande val av förskola. Hopps att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Möjligheten att flytta med barnet vid gemensam vårdnad

2021-05-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej jag har två barn som är 7 och 9 år. Har delad vårdnad med deras pappa. Jag bor med gångavstånd till skola, alla kompisar bor här och träningar. Pappan bor just nu 7 minuter härifrån med bil men har nu köpt ett hus i en annan kommun och det tar 35 minuter med bil från hemmet till skolan. Det känns väldigt olustigt. Får han flytta barnen till en annan kommun. Jag tror det kommer bli väldigt långa dagar för barnen i skolan och på fritids, dom kommer inte ha möjlighet att umgås med kompisar och deras träningar kommer dom komma hem väldigt sent ifrån om dom ens kommer få gå på dom.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid gemensam vårdnad bestämmer vårdnadshavarna tillsammans i frågor som rör barnens personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Boende är just en sådan fråga där båda vårdnadshavarna som utgångspunkt måste vara överens, därför kan man inte vid gemensam vårdnad flytta med barnen på eget bevåg. Det låter i din fråga som att flytten skulle påverka barnen negativt i den aspekten att deras sociala liv med kompisar och fritidsaktiviteter skulle bli lidande. Detta talar för att en flytt inte är lämplig, är inte ni båda överens om flytten ska rådande förhållanden bestå. Situationen i ditt fall Pappan kan inte utan ditt samtycke vid gemensam vårdnad och växelvist boende flytta med barnen till en annan kommun, främst när avståndet blir så pass stort att barnens sociala liv och fritidsaktiviteter påverkas negativt. Kan ni inte komma överens om flytten ska rådande förhållanden bestå, delvis barnen ska bo kvar där barnen bor nu. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Verkställighet av dom

2021-05-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej har en fråga mitt X är misstänkt för att ha bränt vårt barn med tändare på benet en läkare polisanmälde och anmälde till Soc, läkaren dokumenterade skadan och det är ett märke efter att det läkt.Jag har haft barnet sen februari jag har begärt intremistiskt beslut i enskild vårdnad. Åklagaren la ner utredningen i börjar på bevis trots att barnet berättat för förskolepersonal Soc mamma hur det gått till. Pappan vill nu ha umgänge med barnet jag kräver övervakat umgänge vilket Soc håller med om. Idag hänvisar pappan till avtalet som tingsrätten dömande till sist vi var där och menar på att om jag inte lämnar barnet begär han verkställighet av dom kan han göra det när vi ska upp i rätten mindre än 2 veckor?Han har även varit anmäld för grov kvinnofridskränkning men även det lades ner.Oerhört tacksam för svar oerhört orolig
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Pappan kan i princip begära verkställighet eftersom utgångspunkten är att vad domstolen har bestämt om vårdnad och umgänge ska verkställas. Dock utförs inte verkställigheten på det sättet att barnet direkt hämtas utan det är en process där man tar hänsyn till flera aspekter. Rätten ska vägra verkställighet om det är oförenligt med barnets bästa (21 kap. 6 § föräldrabalken). Finns det uppgifter som visar att en umgängesförälder begår övergrepp mot barnet ska verkställighet vägras. I ditt fall låter det som att rätten bör vägra verkställighet med beaktande av barnets bästa, även om verkställigheten inte avslås utser rätten först en medlare som ska försöka få verkställigheten att ske på en frivillig väg. Med tanke på att ni ska upp i rätten för att avgöra vårdnadstvisten om endast två veckor kommer pappans begäran om verkställighet inte få någon effekt till dess. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Har umgängesföräldern en skyldighet att ta med barnet på fritidsaktiviteter?

2021-05-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej.Min styvson har nu fått flytta hem till oss efter en boende och vårdnadstvist. Det är 8 mil mellan oss och hans mamma så dem har nu umgänge varannan helg. Sonen vill nu börja på fotboll och då ha träningar i veckorna och matcher under helgerna. Vi anser att de är nödvändigt både för de sociala samt hans hälsa. Är det så att hans mamma då har skyldighet att se till att han kommer till matcher osv när han är hos henne eller vad är det som gäller?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När styvsonen är hos umgängesföräldern är det den föräldern som ensam bestämmer i frågor som rör den dagliga omsorgen av barnet. Fritidsaktiviteter är någonting sådant som hänförs till den dagliga omsorgen och därmed är det styvsonens mamma som själv har bestämmanderätt rörande sådana aktiviteter när sonen är hos henne. Tycker styvsonens mamma att avståndet till matcherna är alldeles för långt när hennes son är där, kan ni inte på någon juridisk väg tvinga henne att åka på matcherna bara för att barnet får spela fotboll när han är hos er. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Barn som inte vill träffa umgängesföräldern

2021-05-31 i Barnrätt
FRÅGA |Min son är snart 15 år.Jag är umgängesförälder och pappan har det stadigvarande boendet. Vi har delad vårdnad. Detta från ett tingsrättsbeslut sedan 2012I januari lämnade jag in en orosanmälan till kommunen där min son och pappan bor. Detta på grund av vad min son berättade om hans hemmiljö under en helg när han var hos mig.Sedan dess har kommunen startat en utredning.Sedan dess har även min son valt att inte vilja ha med mig att göra, Han och hans pappa hävdar att jag har gjort orosanmälan för att "sätta dit" pappan. Nu har jag inte haft kontakt med min son på 3 månader.Jag har läst om det här med umgängessabotage. När kan detta hävdas och hur går jag tillväga för att dra igång ett sådant ärende?Jag har tyvärr ingen kontakt med pappan heller. Det enda jag vet är att han har pratat om vilken dålig förälder jag är till socialtjänst. Han har då bland annat pratat om att jag är psykiskt instabil, jag får min son att må dåligt, att jag orosanmäler pappan i tid och otid. (Jag har gjort denna anmälan och det är den enda jag har gjort.) Han har berättat om ett spelmissbruk som jag tar mig ur för 2 år sedan. Alltså alla slaga saker för att sätta mig i ett dåligt ljus,Jag står just nu väldigt rådvill. Jag känner att jag vill göra någonting men vet inte vad jag kan göra. Jag vill respektera min son men samtidigt så känner jag att hans pappa manipulerar hela situationen och gör så att min son inte vill komma hem till mig,
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att det anses förenligt med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § 2 st. föräldrabalken). Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Boendeföräldern ska därmed inte försöka påverka barnet till att inte vilja träffa den andra föräldern på umgängestillfällena (6 kap. 15 § 2 st. föräldrabalken).I takt med barnets stigande ålder måste barnets vilja beaktas (6 kap. 2 a § 3 st. föräldrabalken). Det går inte att tvinga en äldre tonåring till att träffa umgängesföräldern om barnet motsätter sig det. Exempelvis beslutar inte domstolen om verkställighet när det går mot en tonårings vilja (21 kap. 1 § föräldrabalken). Situationen i ditt fall Boendeföräldern ska enligt lag försöka främja en relation mellan dig och din son, att baktala dig och försöka få sonen att inte vilja träffa dig kan ses som umgängessabotage. Samtidigt har din son uppnått en så pass hög ålder att stor hänsyn tas till hans vilja. Skulle du exempelvis begära verkställighet kommer inte domstolen att verkställa umgänget mot din sons vilja på grund av hans ålder. Det är svårt att ge dig några fler konkreta råd men jag hoppas att du fått en bättre förståelse för hur rättsläget ser ut. Med vänliga hälsningar

Vem kan vara vårdnadshavare åt ett barn?

2021-05-31 i Barnrätt
FRÅGA |HejJag är mormor till 2 underbara barn ena är 2 1/2 år den andra är snart 4 månader.Min dotter har haft väldigt jobbigt sen hon fick barn igen då den äldsta som har problem att sova och vakna ofta samt lillen som har kolik.Dottern mår inte alls bra och det känns otroligt jobbigt för mig, jag hjäper så gott jag kan då jag jobbar.. Då hon har sagt flera gånger till mig att hon orkar inte längre och vill skada sig själv, vill inte leva längre. Om jag skulle kunna få tillfälle vårdnaden över iallafall lill grabben. Hon är sambo men han jobbar också. Eftersom både barnen sover dåligt och vaknar ofta skulle jag mer än gärna villja hjälpa till. Hoppas verkligen att det finns någon möjlighet att kunna ställa upp, om jag som mormor vill har vårdnaden för att hjälpa min dotter borde det ändå vara möjligt, min dotter har sagt att hon skulle ge det för att orka vara en bra mamma till sin stora tjej. Vet inte annars hur jag kan hjälpa!Hoppas ni kan hjälpa mig!Hälsningar Anna
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är endast barnets föräldrar som kan vara vårdnadshavare (6 kap. 2 § föräldrabalken). Vid särskilda fall kan rätten utse en så kallad särskild förordnad vårdnadshavare, en särskild förordnad vårdnadshavare utses om barnets föräldrar har avlidit eller om båda vårdnadshavarna brister i barnets omsorg på ett sådant sätt att det medför en konkret fara för barnets hälsa eller utveckling ( 6 kap. 7- 9 § föräldrabalken). Har barnet två vårdnadshavare och enbart en av vårdnadshavarna brister i omsorgen av barnet ska rätten anförtro vårdnaden åt den andra föräldern ensam (6 kap. 7 § 2 st. föräldrabalken). Först när även den andra föräldern brister i omsorgen av barnet ska rätten anförtro vårdnaden åt en särskild förordnad vårdnadshavare. Skulle barnet tilldelas en särskild förordnad vårdnadshavare är det i praktiken möjligt för barnets mormor att bli särskild förordnad vårdnadshavare till barnet. Situationen i ditt fall För att barnet ska tilldelas en särskild förordnad vårdnadshavare krävs det att båda barnets vårdnadshavare allvarligt brister i barnets omsorg. Brister enbart en av vårdnadshavarna i omsorgen av barnet flyttas vårdnaden över till den andra vårdnadshavaren ensam. Det ska föreligga en konkret fara för att barnets hälsa eller utveckling skadas, exempelvis i fall där barnet utsätts för psykisk eller fysisk misshandel. Skulle din dotter inte anses lämplig som vårdnadshavare kommer barnets andra vårdnadshavare att få vårdnaden ensam. Har din dotter gemensam vårdnad med sin sambo är det inte ett tillräckliga skäl att han jobbar mycket för att öppna upp för en särskild förordnad vårdnadshavare att ta över vårdnaden av barnet. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar