Vad krävs för ett giltigt avtal?

2020-09-07 i Anbud och accept
FRÅGA |Hejen tjejkompis till mig hade bokat en resa med sin pojkvän, hon skulle bjuda honom på resan. Han gör slut ett tag innan och hon skulle inte få tillbaka sina pengar för hans del. Hon frågar mig om jag har lust att åka med på den här charterresan. Jag tänker att visst, vad trevligt att hon vill ha med mig som sällskap. Vi är där en vecka och har det trevlig och när vi kommer hem ber hon mig swischa pengarna för resan. Jag fattar ingenting, trodde att hon tänkte bjuda mig då hon ändå inte fått pengarna tillbaka. Vi hade inte pratat något innan om att jag ska köpa resan eller betala något och hon har inte ens nämnt vad resan kostade. Vem har rätt i detta fall? Hon tycker jag är fräck och jag säger att jag hade tackat nej om jag visste att hon ville ha betalt.
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar det som att du undrar om du är skyldig att betala pengarna för resan. Det framgår inte av frågan om det är hälften av summan, som din tjejkompis vill att du betalar, men detta påverkar inte min slutsats. Avtalslagen är tillämplig lag. Vad krävs för ett giltigt avtal?För att ni kan anses ha ingått ett giltigt avtal om att till exempel dela på kostnaden för resan krävs ett anbud och en accept (1 §, 1 stycket, avtalslagen). Ett anbud hade till exempel förelegat att din tjejkompis hade frågat om du ville åka på charterresa med henne och angett summan du skulle betala. Detta hade du i så fall kunnat acceptera och då hade du varit skyldig att betala enligt ert avtal.Anbud och accept kan lämnas skriftligt, muntligt eller genom s.k. konkludent handlande. Avtal sluts genom konkludent handlande när parterna helt enkelt agerar som om ett avtal existerar. I ditt fallUtifrån informationen i frågan har ni inget skriftligt eller muntligt avtal om att du ska betala. Man kan diskutera om det var så pass uppenbart att hon menade att du skulle betala till exempel hälften av summan, att du, genom att tacka ja till resan, även tackade ja till att betala "din del". I så fall har ni ingått ett avtal genom konkludent handlande. Men om man ska ingå avtal genom konkludent handlande måste det vara tydligt vad man avtalar om. I ditt fall har ni inte ens pratat om att dela på kostnaden och du visste inte vad resan kostade. Detta är alltid en bedömningsfråga.Min bedömning är att du inte är skyldig att betala. Särskilt det faktum att du inte ens hade fått veta vad resan kostade, talar för att du inte kan anses ha accepterat att betala. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga. Och jag hoppas att ni hittar en bra lösning. Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Vänligen,

Vad gäller när det inte är specificerad om anställningen är heltid eller deltid?

2020-09-05 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej vad gäller om jag haft ett visstidsanställning som ej specificerar om det varit deltid eller heltid båda rutorna i kontrakt som ska specificera det är ej ifyllda.
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet Jag tolkar det som att du undrar över vad som gäller när har varit visstidsanställd och det inte framgår av anställningsavtalet huruvida du har jobbat heltid eller deltid. Med andra ord tolkar jag frågan som att du inte är kvar i anställningen. Frågor rörande individuella anställningsavtal regleras främst i lagen om anställningsskydd.I ditt fallSenast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Detta gäller dock inte om anställningstiden är kortare än tre veckor (6 c § lagen om anställningsskydd). Arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig gentemot dig (och eventuellt fackföreningen) om denna regeln inte beaktas. I ditt fall verkar det dock ha blivit fel, eftersom du har fått ett anställningsavtal där rutorna inte var ifyllda. Lagen reglerar inte vad som gäller specifikt i ditt fall. Därför måste man tolka ert avtal. Om det är korrekt att du redan har avslutad anställningen, gäller det som faktisk har inträffat. Om du jobbade heltid var det en heltidsanställning. Om du jobbade deltid är det helt enkelt detta som gäller. Om jag har missuppfattat fråga och du fortfarande är kvar i denna visstidsanställning, blir svaret lite annorlunda. Även i detta fall gäller det att tolka ert avtal. En bra utgångspunkt är förstås att prata med din arbetsgivare och försöka reda ut vad ni hade för avsikt när ni ingick avtalet.Arbetstid kan regleras i kollektivavtalDet är även möjligt att det finns en branschpraxis på området, som till exempel regleras i ett kollektivavtal och som gäller på din arbetsplats. Det är inte helt ovanligt att anställningsformer och arbetstider regleras i kollektivavtal. I så fall torde detta fungera såsom ledning i bedömningen av vad som kan anses avtalet mellan er.Hur du kan gå vidare med din frågaOm du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga.Vänligen,

Kan en svensk medborgare gifta sig utomlands?

2020-09-02 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Jag är svensk medborgare vill gifta mig i Schweiz min pojkvän bor i Schweiz . Han är utlänska medborgare.
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet Jag tolkar frågan som att du vill veta om det är möjligt att gifta sig i Schweiz, när man är svensk medborgare. Det framgår inte av frågan huruvida ni vill gifta er inför en svensk myndighet i utlandet eller inför en utländsk myndighet samt om det ska vara en borgerlig eller kyrklig vigsel. Därför kommer jag att svara mer allmänt på din fråga.Det är möjligt att gifta sig utomlandsDet är möjligt att gifta sig utomlands.När ni vet mer om hur ni vill gifta er, kan det vara bra att ta direkt kontakt och fråga vilka dokument som behövs. Du kan behöva intyg om hindersprövningen och vigselintyg från Skatteverket. Tänk på att du i vissa fall måste visa ett intyg för Skatteverket om att vigseln har ägt rum och sen ska Skatteverket bedöma om vigseln är giltig i Sverige.Jag rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Vänligen,

Får min arbetsgivare omplacera mig pga att jag studerar?

2020-08-21 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej!Jag blev omplacerad på min arbetsplats pga att jag studerar. De anser att jag förmodligen kommer sluta på arbetsplatsen när jag är klar med studierna. Och då behöver de stärka upp kompetensen genom att ta bort mig och sätta ditt någon annan.Nu är jag inte klar med studierna fören om ett år, och under den tiden kommer jag jobba kvar på 80%.Det är heller inte säkert att jag får ett jobb någon annanstans när jag är klar.Kan de göra så? Ta för givet att jag inte kommer jobba kvar när jag och klar och flytta på mig redan nu? Det känns inte rätt att bli omplacerad för att man studerar.
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av frågan hur ingripande omplaceringen är. Därför kommer jag att ge dig ett mer generellt svar.Huvudregeln är att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. Om omplaceringen är inom din arbetsskyldighet måste du utföra arbetet och arbetsvägran kan utgöra saklig grund för uppsägning. Du är skyldig att utföra arbete som har ett naturligt samband till arbetsgivarens verksamhet, utförs för arbetsgivarens räkning, och som faller inom dina allmänna yrkeskvalifikationer.Arbetsgivaren omplaceringsmöjlighet begränsas enligt huvudregeln av ditt kollektivavtalsområde. Om din arbetsgivare, genom ett ensidigt beslut, omplacerar dig till arbete som tillhör ett annat kollektivavtalsområde kan detta anses utgöra avskedande utan saklig grund.Bastubadarprincipen (från AD 1978 nr 89) utgör en generell begränsning av arbetsgivarens rätt att omplacera arbetstagarna. Principen innebära att arbetsgivaren måste visa objektivt godtagbare skäl för omplaceringar som beror på arbetstagaren personligen och som får särskilt ingripande verkningar. Skälen kan provas av domstol.Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Vänligen,

Vad ska jag göra om hyresgästen ej flyttar ut efter uppsägningstiden?

2020-09-06 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej har en hyresgäst som ej betalt hyran på 6mån. Har skickat uppsägning rekommenderat brev vill sälja huset vad ska jag göra om hyresgästen ej flyttar ut efter uppsägningstiden som är väl 3månader
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är problemetJag tolkar det som att du undrar över vad du kan göra om hyresgästen ej flyttar ut efter uppsägningstiden. I så fall kan Kronofogdemyndigheten hjälpa dig (1 §, lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Kronofogdemyndigheten kan hjälpa digOm hyresgästen inte flyttar ut efter uppsägningstiden kan du ansöka om s.k. "vanlig handräckning" hos Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten kommer då att se till att hyresgästen vräkas (avhysas) från lägenheten. Det innebär helt enkelt att kronofogdemyndigheten kommer och flyttar personen från lägenheten, när hen inte har rätt att bo kvar (3 §, 1 stycket, 1 p., lagen om betalningsföreläggande och handräckning).Hur du kan gå vidare med din frågaDu kan läsa mer på kronofogdemyndighetens hemsida här.Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga.Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Vänligen,

Hur kan jag kräva pengarna tillbaka när varan är felaktig?

2020-09-05 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag har köpt en begagnad klocka via en auktionssida (Tradera). Säljaren är registrerad som företag och påstår sig renovera alla sina klockor innan försäljning. Jag betalade ingen jättestor summa men som student är 1200kr ändå mycket pengar. Jag kände mig trygg i garantier om ångerrätt (mot fraktkostnad) och goda omdömen. Tyvärr visade sig klockan vara i mycket sämre skicka än bilderna i annonsen antydde varpå jag tog klockan till en urmakare som bekräftade att den var svårt vattenskadad. Urmakaren var dessutom kritisk till huruvida klockan verkligen blivit renoverad och menade på att jag betalat alldeles för mycket pengar för en klocka i så dåligt skick. När jag åter tog kontakt med säljaren dröjde det avsevärd tid innan jag fick svar men efter en tid lovades pengarna tillbaka mot att jag stod för frakten tillbaka. I nuläget har jag skickat tillbaka klockan via spårbart paket men säljaren har slutat svara på mail och idag fick jag veta att denne inte hämtat ut klockan som istället returneras tillbaka till mig. Det hela har nu tagit över en månad och jag börjar tvivla på att jag kommer få några pengar. Istället sitter jag här med ett vattenskadat ur och dubbla fraktkostnader. Finns det något sätt för mig att kräva pengarna tillbaka trots att det hela gäller en, i många sammanhang, liten summa? Om det gör någon skillnad så skedde betalningen via PayPal. Stort tack på förhand!
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet Jag tolkar frågan som att du vill veta hur du ska agera när du har köpt en felaktig vara och vill kräva pengerna tillbaka. Detta regleras i konsumentköplagen (och lagen om distansavtal), när säljaren är näringsidkare och köparen är konsument.Du har rätt att få pengarna tillbaka Utifrån informationen i frågan har du reklamerat i tid. Ni verkar vara överens om att klockan är behäftat med fel. Därför har du som rätt att få reparerat varan, få en ny motsvarande vara, få prisavdrag eller häva köpet. Du har även rätt till skadestånd (22 § konsumentköplagen). Detta påverkas inte av hur mycket klockan har kostat. Ni har kommit överens om att du få häva köpet, vilket innebär att du pengarna tillbaka och säljaren får klockan tillbaka. Du har redan utfört din del av avtalet, när du skickade klockan retur, och säljaren måste förstås hålla sitt löfte. Detta påverkas inte av att du har betalat via PayPal. Däremot är det förstås viktigt att du även i detta hänseende sparar bevis. Vad kan du göra när säljaren inte håller sitt löfte Det är alltid viktigt att kommunicera tydligt och skriftligt (om möjligt), när det uppstår konflikter som denna. Det är även bra om du sparar konversationen.Du har två möjligheter i nuläget. En möjlighet är att ta hjälp från Kronofogdemyndigheten (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Du kan börja med att kontakta Kronofogdemyndigheten. Du kan läsa mer om detta här på Kronfogdemyndighetens hemsida.En annan möjlighet är att gå till domstol. I så fall rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga.Vänligen,

Är kundrecensioner som ligger publikt upphovsrättskyddade?

2020-09-01 i Immaterialrätt
FRÅGA |Är kundrecensioner på tillexempel Amazon som ligger publikt upphovsrättskyddade?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet Jag tolkar frågan som att du vill veta om kundrecensioner kan skyddas av upphovsrätt. Detta regleras i upphovsrättslagen. Även mycket kort text kan skyddas av upphovsrätt Litteräre verk skyddas enligt upphovsrättslagen. För att en text kan anses vara ett verk, måste texten uppnå "verkshöjd", vilket innebär att den måste ha visst mått av originalitet och personligt skapande för att skyddas av upphovsrättslagen (1 kap., 1 §, upphovsrättslagen). Enligt rättspraxis från EU kan även mycket korta litteräre verk skyddas av upphovsrätt. Därför är svaret att kundrecensioner kan vara skyddad av upphovsrätt. Detta påverkas inte av om texten ligger publikt.Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga. Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Vänligen,

Jag blev lurad att ta lån, måste jag betala?

2020-08-21 i Skuld
FRÅGA |Blev lurad att ta ett lån i mitt namn av min före detta. Kan jag juridiskt kräva av honom att betala hälften
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr har du ingen rätt att tvinga din före detta att betala hälften av lånet. Lånet står i ditt namn, så du är skyldig att betala av lånet.Det framgår inte av frågan hur du blev lurad, eller om lånet har överlåtits mellan olika borgenärer. Därför antar jag att det rör sig om lindrigt tvång. Jag antar vidare att långivaren inte har överlåtit sin fordran på dig till någon annan.Du har undertecknat en rättshandling (lånet). Utifrån din fråga kan rättshandlingen vara framkallat genom lindrigt tvång (till exempel när man utsätter någon för icke-allvarliga hot). Lånet är endast ogiltigt om långivaren själv utövade tvånget, eller om hen insåg eller borde inse att du blev utsatt för lindrigt tvång av din förre detta. Om långivaren inte insåg/borde inse denna omständighet, måste du betala enligt ert avtal (29 § avtalslagen).Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Vänligen,