Kan ett mål prövas på nytt efter att domen vunnit rättskraft om den tilltalade erkänner?

2020-12-04 i Domstol
FRÅGA |Om en sexförbrytare blir frikänd i tingsrätten, kan han senare ändra domslutet genom att erkänna
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om en åtalad person blir frikänd i tingsrätten kan domen överklagas (49 kap. 1 § RB). Överklagan ska göras inom tre veckor från den dag domen meddelades (51 kap. 1 § RB). I domen inte överklagas vinner den rättskraft, vilket innebär att målet inte kan prövas på nytt (30 kap. 9 § RB). Efter att domen vunnit rättskraft finns bara två sätt att angripa den: klagan över domvilla eller begära resning. Klaga över domvilla kan bara göras om det funnits något formellt fel, exempelvis att det förelegat ett rättegångshinder eller begåtts ett grovt rättegångsfel (59 kap. 1 § RB). För att beviljas resning till den tilltalades nackdel krävs exempelvis att ett vittne har lämnat ett falskt vittnesmål eller, för brott där fängelse i mer än ett år är föreskrivet, det åberopas en ny omständighet eller bevis där det görs sannolikt att omständigheten hade lett till en fällande dom (58 kap. 3 § RB). För att målet på nytt ska kunna prövas efter att tingsrättens dom vunnit rättskraft krävs därför att det görs sannolikt att hans erkännande skulle lett till en fällande dom, vilket inte är en självklarhet då det vanligen krävs mer bevisning än den tilltalades erkännande för en friande dom.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!Vänliga hälsningar,

Vem har rätt till en redan såld varvräknare monterad i bilen som sålts vidare?

2020-12-03 i Alla Frågor
FRÅGA |hejsan! jag sålde en varvräknare som var monterat i min bil till en privatperson. Och sen dagen efter så säljer jag bilen till en bilhandlare , och av misstag så glömmer jag att ta bort varvräknaren från bilen.. kan jag som kund vända mig mot bilhandlaren och kräva att få ut varvräknaren?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga gäller vad som händer när två sakrättsanspråk ställs emot varandra. Köparen av varvräknaren har ett anspråk på att få varvräknaren och bilhandlaren har ett anspråk på att få bilen (med varvräknaren i). Huvudregeln i sakrättskonflikter är att den som har den "äldsta rätten" vinner. Det innebär i ditt fall att personen som köpte varvräknaren skulle ha rätt att få varvräknaren. Det finns dock ett undantag till huvudregeln som säger att om den senare köparen gör ett godtrosförvärv så har han bäst rätt. Som jag tolkar det hade du bilen och varvräknaren i din besittning när du sålde den till bilhandlaren. Jag utgår också ifrån att bilhandlaren nu har bilen och varvräknaren i sin besittning. Eftersom varvräknaren var monterad i bilen och du inte upplyste bilhandlaren om att du sålt varvräknaren till en annan person borde bilhandlaren inte misstänkt att du inte var behörig att förfoga över varvräknaren. Bilhandlaren var därför i god tro och har gjort ett godtrosförvärv av varvräknaren (2 § GFL). Du kan därför inte kräva att få ut varvräknaren från bilhandlaren. Min rekommendation är dock att kontakta bilhandlaren och fråga om bilhandlaren ändå kan tänka sig att lämna ut varvräknaren till dig. Bilhandlaren är dock inte skyldig att göra det.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan turordningsreglerna åberopas om jag tackar nej till omplaceringserbjudande?

2020-12-02 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej. arbetar idag på ett företag med ca 30 anställda. företaget vill göra en flytt gällande 4-5 personer som skall erbjudas anställning "sk verksamhetsövergång" till annat företag med annat orgnummer inom koncernen.det nya bolaget kan ej erbjuda samma typ av tjänst i längden som vi alla har idag och vi har endast garant på att behålla aktuell lön i 12 mån. moderbolaget har ett väl utvecklat bonussystem vi blir utan i framtiden och vi önskar idag få med oss rätten till intjänad bonus för 2020.vad gäller om vi tackar nej till den erbjudna nya försämrade tjänsten utan trygghet och lönegarantier. kan vi då åberopa rätten till turordningsregel enl las i moderbolaget där vi idag är anställda?sägs vi upp pga arbetsbrist om vi tackar nej, vad har vi att sätta emot?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga så kommer de tjänster ni har i dagsläget att försvinna. Arbetsgivaren har därför valet att antingen säga upp er på grund av arbetsbrist eller omplacera er. För att arbetsgivaren ska kunna säga upp er krävs saklig grund (7 § 1 st LAS). Saklig grund föreligger inte om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren omplacerar er (7 § 2 stycket LAS). Arbetsgivaren är skyldig att utreda möjligheterna för omplacering. Omplaceringsskyldigheten gäller de arbeten som är lediga och som ni som arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer för. Det finns inget krav på att arbetsgivaren ska skapa nya arbeten. Arbetsgivaren är inte heller skyldig att undersöka om lediga arbeten finns inom andra företag inom koncernen, vilket er arbetsgivare verkar ha gjort i det här fallet. Det erbjudande ni fått om omplacering verkar vara skäligt. Att få en något lägre lön samt uteblivet bonussystem är sådana förändringar som ändå faller inom skäligt erbjudande. Eftersom er arbetsgivare har erbjudit er en ledig tjänst så har arbetsgivaren fullgjort sin omplaceringsskyldighet. Om ni tackar nej till tjänsten kan ni sägas upp på grund av arbetsbrist, om det faktiskt föreligger en arbetsbrist, vilket jag har utgått ifrån i min tolkning av frågan. Turordningsreglerna sätts också ur spel om ni tackar nej till ett skäligt omplaceringserbjudande. Eftersom arbetsgivaren har erbjudit er en annan tjänst och därmed fullgjort sin omplaceringsskyldighet så har arbetsgivaren saklig grund för att säga upp er på grund av arbetsbrist. Min rekommendation är att ni tar kontakt med fackförbundet på er arbetsplats om något sådant finns. De kan hjälpa er att tillvarata era intressen i sådana här lägen.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Ska säljaren stå för att bilen gick sönder 2 dagar efter köpet?

2020-12-02 i Köplagen
FRÅGA |Hej.Jag köpte en bil av en privatperson förra veckan. Jag provkörde bilen lite och gjorde en ganska lätt ytlig besiktning. Det här var ju på kvällen så det var ju rätt dumt, men nu gjordes det iaf. Jag swishade betalning för bilen till säljaren, inget köpekontrakt gjordes då han saknade penna och jag tänkte allt är nog i sin ordning. Det jag har är en konversation mellan mig o säljaren, och även Blocketannonsen för bilen som talar om att den är i gott skick. Två dagar efter jag köpt den går kupéfläkten sönder pang bom. Helt död när jag ska starta den på morgonen, det hade varit en väldigt kall natt och hela bilen var igenfrostad. Jag kontaktar säljaren och får bara ett spydigt svar tillbaka att jag kan inte hålla på att bråka om småsaker och sånt här kan gå sönder. Njae tänker jag, lite lägligt att det går sönder precis 2 dagar efter de har lyckats lura på mig skrothögen. Jag har skickat flertal sms till säljaren, det är konstaterat att det är ett fläktmotstånd som är trasigt och jag har bett henne stå för kostnaden, hon svarar inte på något av mina sms. Har jag nån chans att komma någon vart med det här eller ska jag bara inse att jag blivit lurad?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du har köpt bilen av en privatperson blir köplagens regler tillämpliga. Bilar som säljs begagnat säljs ofta med klausulen "I befintligt skick", och även om det inte har uttalats så är det ofta underförstått. Även om bilen är såld i befintligt skick är det felaktig om den är i väsentligt sämre skick än du med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter haft fog att förutsätta (19 § 1 stycket KöpL). Att kupéfläkten är trasig skulle eventuellt kunna utgöra ett fel på bilen, det beror bland annat på vad du betalt för bilen och vad du därför haft fog att räkna med gällande bilens skick. Säljaren är dock bara ansvarig för felet om det fanns vid köpet (21 § 1 stycket KöpL). Du anger att kupéfläkten gick sönder "pang bom" 2 dagar efter köpet. Eftersom fläkten fungerade vid köpet lär det bli svårt för dig att bevisa att felet fanns redan vid köpet. Gällande bilar är det trots allt så att de kan gå sönder närsomhelst. Min bedömning är att du troligtvis inte kommer ha framgång med att driva en tvist mot säljaren angående detta. Eftersom det är ett gränsfall så är risken stor att du kommer förlora tvisten och därmed stå med dyra rättegångskostnader. Min rekommendation är därför att se om säljaren kan tänkas gå med på en kompromiss och eventuellt betala en viss del av reparationskostnaden.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Måste jag ansöka om nytt körkortstillstånd om mitt körkort blir återkallat under prövotiden?

2020-12-04 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej,Jag blev av med mitt körtkort efter att ha blivit tagen med laser. Åkte 106 kmh på en 60 kmh väg. Jag undrar nu om jag kommer att behöva söka om ett nytt körkortstillestånd eftersom jag haft en prövotid?Spärrtiden lutar mot 3 eller fler månader
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att ditt körkort löpte med prövotid när det blev återkallat.Eftersom du överskridit hastighetsgränsen på ett sätt som inte anses som ringa ska ditt körkort återkallas (5 kap. 1 § KörkortsL). Efter att körkortet återkallats får nytt körkort utfärdas endast om du har körkortstillstånd och har avlagt godkänt teoriprov och förarprov (5 kap. 14 § 1 stycket KörkortsL). För de som inte har prövotid och får en spärrtid på högst ett år finns ett undantag som säger att man inte behöver göra om teori-och förarprovet (5 kap. 14 § 2 stycket KörkortsL). För körkort som utfärdas efter godkänt förarprov löper en prövotid på två år (3 kap. 18 § KörkortsL). Eftersom du hade prövotid när ditt körkort blev återkallat så behöver du göra om både teoriprov och förarprov för att kunna få ett nytt körkort utfärdat efter spärrtiden (5 kap. 15 § 1 stycket KörkortsL). Transportstyrelsen kan även besluta att du få nytt ska inge ansökan om körkortstillstånd om det framkommit omständigheter som ger anledning att pröva lämpligheten av att meddela körkortstillstånd (5 kap. 15 § 3 stycket KörkortsL).Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan säljarens konkursbo kräva tillbaka bilen jag köpt och betalat för?

2020-12-03 i Återvinning
FRÅGA |Hej.Jag köpte en bil av ett företag i mars och vi hade muntligt avtal om köpet.Företaget gick sen i konkurs i augusti och nu kräver konkurs boet tillbaka bilen jag har betalat 313000:- för, kan dom göra det eller gäller vårat muntliga avtal?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga köpte du bilen som privatperson av ett företag. Konsumentköplagens regler blir därför tillämpliga (1 § KKöpL). Jag tolkar det som ett du har bilen i din besittning. Det som kan orsaka problem är att ni enbart har ett muntligt avtal. Kravet för att din bil ska vara skyddad mot konkursboet är att du och säljaren har ett giltigt avtal (49 § KKöpL). Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt avtal, men det är svårare att bevisa att det finns ett muntligt avtal. Att det är svårare att bevisa avtalet betyder dock inte att något giltigt avtal inte finns eller att du är tvungen att lämna ifrån dig bilen. Att konkursboet skulle kunna återvinna bilen, d.v.s. häva köpet, blir bara aktuellt om du medvetet köpt bilen till uppenbart underpris och dessutom vetat om att företaget hade ekonomiska problem (4 kap. 5 § KL). Min rekommendation till dig är att bestrida konkursboets krav på att du ska lämna tillbaka bilen. Du har trots allt haft bilen i din besittning en längre tid och du uppger att ett giltigt avtal finns. Om du har någon annan bevisning i form av exempelvis mejl eller sms kan det styrka ditt anspråk.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan mitt körkort bli indraget trots att jag bara fått beslut om penningböter?

2020-12-02 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej, jag körde för fort och blev tagen i en fartkamera. Jag körde i 106km/h på en 70 väg. Jag har fått veta att om man kör i 31 km/h för fort eller högre blir man av med körkortet. Men nu när jag fick hem brevet står det att påföljderna bara är penningböter 4000kr. Kan detta ändras så att jag får indraget körkort när jag erkänner mig skyldig. Eller kommer detta stå fast?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I Sverige har vi bara två typer av påföljder: fängelse och böter. Återkallande av körkort är därför ingen påföljd, trots att det kan upplevas som ett straff. Det finns därför inget hinder mot att både utdöma böter och återkalla körkortet. Påföljden penningböter kan utdelas av Polismyndigheten. Det är Transportstyrelsen som beslutar om indraget körkort. Du kan därför fortsatt få ditt körkort indraget trots att du tilldelas böter. Eftersom du överskridit högsta tillåtna hastighet på ett sätt som inte är ringa ska ditt körkort återkallas (5 kap. 3 §4 punkten KörkortsL).Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Måste min son ersätta vagnskada på lånad bil som skadades av en olyckshändelse?

2020-12-02 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej min son lånade bil av en vän av ren olyckshändelse råkade han åka av vägen. vännen hade bara halvförsäkring på bilen så det täcker inte vagnskada. Nu kräver han att sonen ska betala reparationen. är han skyldig till det? Det handlar om mycket pengar. vad gäller vad kan han kräva?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom det inte framgår att din son och hans vän avtalat i förväg om ett skadeståndsansvar så utgår jag ifrån att inget sådant avtal finns. Skadeståndslagens regler blir därför tillämpliga (1 kap. 1 § SkL). Skadan på bilen är en sakskada. Din son ska ersätta skadan om han uppsåtligen eller genom oaktsamhet vållat skadan (2 kap. 1 § SkL). Eftersom ingen annan varit inblandad i händelsen och det inte framgår att någon annan yttre orsak orsakat händelsen så är din son vållande till skadan. Eftersom du skriver att det var en olyckshändelse har din son inte uppsåtligen vållat skadan. Frågan blir då om din son vållat skadan genom vårdslöshet. Bedömningen här blir beroende på hur din son agerat vid bilkörningen. Har han hållit sig inom hastighetsbegränsningen? Har han anpassat hastigheten efter väglag och sikt? Har han haft full uppmärksamhet på bilkörningen? Som du förstår är det här en bedömning som är för svår för att göra i det här forumet med den begränsade information jag har om händelsen. Jag kan därför inte ge något definitivt besked angående om din son ska ersätta skadan eller inte. Om din son skulle befinnas vara skadeståndsskyldig ska ha ersätta reparationskostnaden för bilen (5 kap. 7 § SkL).Mitt råd till er är följande:Om ni gör bedömningen att din son inte agerat vårdslöst överhuvudtaget kan ni bestrida kravet. Var dock medvetna om att ägaren till bilen kan väcka talan i tingsrätt, vilket kan leda till att din son tvingas betala reparationskostnaderna och eventuellt rättegångskostnaderna. Om ni däremot gör bedömningen att det finns omständigheter som talar för att din son till viss del varit vårdslös och att det finns risk att förlora tvisten i domstol så rekommenderar jag er att försöka finna en kompromiss med ägaren av bilen. Kanske kan ägaren gå med på att din son betalar en viss del av reparationskostnaderna?Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!Vänliga hälsningar,