Vilka kriterier gäller för att få sinkskatt på pension?

2021-03-25 i Inkomstskatt
FRÅGA |Vilka kriterier gäller för att få sinkskatt på pension. Om det inte finns väsentlig anknytning till Sverige förståss. Krävs någon form av avtal mellan två länder för att få sinkskatt. Frågan har uppstått pga Sverige vill säga upp skatteavtal med Portugal. Om det går igenom får vi som flyttat till Portugal sinkskatt eller vanlig inkomstskatt .
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fysiska personer är obegränsad skattskyldighet enligt 3 kap. § 3 inkomstskattelagen (IL). Detta innebär att alla inkomster ska beskattas i Sverige. När förutsättningarna för obegränsad skattskyldighet inte är uppfyllda beskattas du endast för särskilt uppräknade inkomster, detta innebär att du blir begränsad skattskyldig enligt 3:17 IL. Inkomst av anställning beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) om inte den skattskyldige begär att få bli beskattad enligt IL.Vad som gäller för digOm du inte längre bor i Sverige och dessutom saknar väsentlig anknytning till Sverige är du begränsat skattskyldig. Den som är begränsat skattskyldig kan begära att bli beskattad enligt SINK. Krav för beskattning enligt SINKFör att en person ska vara skattskyldig enligt SINK krävs att följande tre villkor är uppfyllda- är en fysisk person- är bosatt utomlands- uppbär en enligt SINK skattepliktig inkomst enligt § 3 SINKEnligt SINK 5 § p. 5 är pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, svensk kommun eller svensk region en skattepliktig inkomst.Vad gäller skatteavtalet mellan Sverige och Portugal innebär detta att Sverige kommer nu ta ut skatt på de hittills skattefria pensionerna från och med den 1 januari 2020, förutsatt att de anses härröra från Sverige. Resultatet kommer alltså bli att svensk pension kommer att beskattas med 25 % för svenskar som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som bosätter sig i Portugal.Vänligen,

Är taxeringsvärdet samma sak som kapitalvärde?

2021-02-12 i Fastighet
FRÅGA |Hej. Räknas taxeringsvärdet på ett fritidshus likamed ett kapitalvärde
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Taxeringsvärdet är inte samma sak som marknadsvärdet för ett fritidshus. Enligt Skatteverkets hemsida grundar sig taxering på försäljningar i fritidshuset område, inom loppet av två år. Det ska motsvara 75% av kapitalvärdet d.v.s. marknadsvärdet (sannolika) för två år sedan. Med det sagt, är taxeringsvärde inte samma sak som kapitalvärde. För ytterligare information, rekommenderar jag dig att gå in på Skatteverkets hemsida som berör just taxering- och marknadsvärde.Vänligen,

Kan man ångra en fastighetsförsäljning?

2021-02-12 i Köp och hyra av fastighet
FRÅGA |Jag har ångrat villaförsäljninngen fått handpenning av köparen skrivit under köpekontrakt 25/9-20 vad gör jag? Köparna har tillträde 26/2-3.
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt rör sig om försäljning av fastighet och regleras i Jordabalken (JB). Vid köp av fastighet, vilket är en fast egendom, föreligger formkrav (1 kap. 1 § JB). Köp av fast egendom sluts genom ett upprättande av en köpehandling, som skrivs under av både säljaren och köparen. Handlingen ska innehålla en uppgift om köpeskilling och en förklaring av säljaren att egendomen överlåts till köparen (4 kap. § 1 JB).Om man inte lever upp till dessa formkrav är parterna inte bundna av avtalet. Det krävs dock att någon av parterna åberopar felet för att köpet ska bli ogiltigt (4 kap. § 1 st. 3 JB).Vad som gäller för digI din fråga framgår det att du skrivit under köpekontraktet, samt fått en handpenning som talar för en vilja i att bli bunden av avtalet. Det framgår inte i din fråga, men jag presumerar att även köparen skrivit under köpekontraktet. Om köpekontraktet dessutom innehåller uppgift om köpeskilling, och en tydlig överlåtelseförklaring är du bunden av avtalet eftersom det uppfyller formkraven i jordabalken. Men om köpeavtalet inte uppfyller ovannämnda formkrav, ska du åberopa detta fel till köparen för att köpet ska bli ogiltigt. Därmed blir du obunden.En annan väg är om du kommer fram med köparen att riva köpekontraktet, förutsatt att det är frivilligt från köparens sida. En sådan annullering av handlingen är möjligt om det inte finns en tredje man med i bilden. D.v.s en utomstående part, bortsett från köparen och säljaren. (Jfr § 34 Avtalslagen).Vänligen,

Vad blir följderna av att ha samlag med person under 15 år?

2021-02-01 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejDet är en tjej som anmält min bror för våldtäkt.Tjejen är 14 år gammal. Dom bägge hade kommit överens att bägge vill ha sex o sen ångrar hon. Det är inte första gången hon gör det, hon har gjort så med flera killar som hon anmält om våldtäkten även fast ingen av dom har våldtagit henne. Många har vittne som backar upp för min bror. Men vad tror du rätten kommer besluta? Min bror har aldrig hamnat häkte.
Natalin Kabro |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt rör sig om sexualbrott, och regleras därför i brottsbalken (BrB).Enligt svensk rätt blir man s.k. byxmyndig när man fyllt 15 år. Person som genomför ett samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, begår våldtäkt mot barn, detta uttrycks i 6 kap. § 4 BrB.Paragrafen är en skyddsregel som ska skydda barn under 15 år från att bli sexuellt utnyttjade av äldre personer. Dock är det viktigt att nämna att det föreligger försvårande och förmildrande omständigheter. En typiskt förmildrande omständighet anses vara om det rör sig om ett par som ligger väldigt nära i åldern, exempelvis 14 och 15 år. En försvårande omständighet är om fler förgripit sig på barnet, eller om gärningsmannen som är över 15 år bland annat använt våld och/eller visat särskild hänsynslöshet. I situationen där bägge parter är under 15 år, föreligger inget hinder mot samlag i lag, detta eftersom båda anses vara barn och ännu inte straffmyndiga; de har en likvärdig ställning.Vad som gäller för digSammanfattningsvis, så är det svårt att ta ställning till vad rätten kommer att besluta. Dels för att jag inte vet hur gammal din bror är, och dels för att jag inte tagit del av samtliga omständigheter i det aktuella fallet. Rättens beslut beror mycket på hur gammal din bror är (åldersskillnaden), vad som utfästs, skillnaden i utveckling mellan personerna och om samlaget varit helt frivilligt. Sedan framgår det inte om tjejen gjort en anmälan, detta är ett krav för att en rättegång ska kunna ske överhuvudtaget. Vänligen,

Får jag ett beviljat körkortstillstånd med autism och add diagnos?

2021-03-25 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Jag blev beviljad körkortstillstånd år 2018 tror jag och det gäller ännu några år till men jag har under vårterminen 2021 fått en autism och add diagnos. Jag tänker att satsa på att ta körkortet denna sommar. Har jag någon skyldighet att meddela om mina diagnoser till transportstyrelsen?
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I körkortslagen 3 kap. 2 § står det att körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. När anses man då vara en lämplig förare?Med lämplighet avses att du med hänsyn till de medicinska förhållandena har tillfredsställande syn för att köra fordon av det slag ansökningen avser och att du i övrigt uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten (3 kap. 2 § 3 st. körkortslagen).På transportstyrelsens hemsida står det att person som har autism eller liknande diagnos i de flesta fallen kan få körkortstillstånd utan problem. Det du behöver göra är dock att lämna ett läkarintyg som visar aktuell status för din diagnos. För intyget finns det en blankett https://www.transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Vag/korkort/lakare-och-optiker/lakarintyg-adhd/ som din läkare kan fylla i. Vänligen,

Vad räknas som ett samboförhållande?

2021-02-12 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo är båda folkbokförda på varsin adress. Jag äger huset som vi gemensamt bor i, men är inte folkbokförd där. Räknas vi som sambos juridiskt sätt?
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan du ställt rör sig om familjerätt och regleras i Sambolagen (SL).Vad som avses med sambor uttrycks genom 1 kap. § 1 SL. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans, i ett parförhållande, och har ett gemensamt hushåll. (Det ska ha gått minst sex månader för att anse att man stadigvarande bor tillsammans). (1 kap. § 2 SL): Ett samboförhållande upphör omSamborna eller någon av dem ingår äktenskapOm samborna flyttar isärOm någon av samborna avliderVad som gäller för digSom du nämner i din fråga bor ni gemensamt i ett hus, jag antar även att ni är i ett parförhållande. I din fråga framgår det inte om ni har ett gemensamt hushåll, men jag antar det i och med att ni bor tillsammans. Ni uppfyller heller inte kraven på 1 kap. § 2 SL, eftersom ingen av er har flyttat isär. Ni uppfyller således sambolagens krav på ett samboförhållande.Vänligen,

Hur hittar jag inköpspriset till en bostadsrätt?

2021-02-12 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag är ensam arvtagare av min fars bostadsrätt som nu ska säljas.Hur räkna ut arvsvinsten då jag inte hittat inköpspriset (för 30 år sen).
Natalin Kabro |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du nämner i din fråga behöver du ta reda på inköpspriset för bostadsrätten för att räkna ut arvsvinsten. Eftersom det gäller en bostadsrätt, så behöver du ta kontakt med aktuell bostadsförening. Är det inte möjligt för föreningen att bistå med detta, får du vända dig till Lantmäteriet med ditt ärende.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Är en gåva skattepliktig?

2021-01-28 i Gåvoskatt
FRÅGA |HejJag kommer att få en kattunge från en vän i Finland som kommer att få en kattunge av mig senare. Är detta skattepliktigt?
Natalin Kabro |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör skatterätt och regleras i Inkomstskattelagen (IL).Om du fått kattungen från din vän som en gåva, är huvudregeln att den är skattefri enligt (8 kap. § 2 IL). Vidare gäller följande, för att en gåva ska vara skattefri, ska den både vara frivillig och det ska även föreligga en gåvoavsikt mellan parterna. Men om gåvan ska ses som en ersättning för t.ex ett arbete/tjänst är det en skattepliktig inkomst.Ibland kan gåvomottagaren ge något i utbyte mot gåvan, detta kallas blandat fång, men det behöver inte innebära att den ursprungliga gåvan tappar sin benefika karaktär helt. Vänligen,