Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn

2021-07-31 i Adoption
FRÅGA |6 kap. 2 § föräldrabalkenOm jag som ensamstående förälder med ensam vårdnad gifter mig med någon som inte är barnets biologiska pappa, kan min blivande man då få delad vårdnad om det barnet eller adoptera det? Barnets biologiska pappa bor utomlands och har ingen kontakt i nuläget. Han har aldrig haft vårdnad då vi aldrig varit gifta och heller aldrig ansökt om delad vårdnad. Vad skulle man behöva tänka på för att ge det barnet en trygg framtid lagligt sett ifall adoption inte är möjligt?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är enbart barnets föräldrar som kan bli vårdnadshavare (6 kap. 2 § föräldrabalken). I vissa fall kan rätten förordna vårdnaden åt en eller flera så kallade särskilt förordnade vårdnadshavare. Det görs enbart när båda föräldrarna är döda eller obenägna att ta hand om barnet på grund av exempelvis missbruk. Är det möjligt för enbart en förälder att vara vårdnadshavare ska den föräldern få vårdnaden ensam (6 kap. 9 § föräldrabalken). Det är möjligt för din blivande make att adoptera ditt barn om du samtycker och är ensam vårdnadshavare (4 kap. 6, 8 §§föräldrabalken). Är barnet 12 år eller äldre krävs även barnets samtycke till adoptionen (4 kap. 7 § föräldrabalken). Utöver detta krävs det att adoptionen är förenlig med barnets bästa och att en adoption i det enskilda fallet anses lämplig (4 kap. 1,2 §§ föräldrabalken). För att adoptionen ska anses lämplig ska syftet med adoptionen vara att skapa ett förhållande som finns mellan en förälder och barn, delvis den som adopterar barnet ska vilja leva och fostra barnet som om barnet vore dennes biologiska barn. Hänsyn måste även tas till den förälder som vid en adoption förlorar föräldraskapet, delvis barnets biologiska pappa. Vid en genomförd adoption kommer ni båda ses som föräldrar till barnet och båda kan därmed bli vårdnadshavare. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Förälder som motsätter sig utökat umgänge eller växelvist boende

2021-07-31 i Barnrätt
FRÅGA |Jag bor ihop med min sambo, min dotter på 7 år och hans två döttrar på 9 och 10.Vi har bott ihop i två år o våra tre tjejer trivs superbra iiho. Jag fungerar även väldigt bra ihop med hans tjejer, vi har jätte fin kontakt.Vi har de senaste året haft varannan vecka, men efter en lite bagatell grej så tillåter inte de andra två barnens mamma och deras bonuspappa att de är här vva.Han har haft varannan vecka i stort sätt hela barnens liv, men efter en olycka där hans hem brann upp och han då inte hade ett fast boende där barnen fick plats så gick de över till varannan helg.Vi flyttade till en 5a förra året så vi alla skulle få plats och barnen fick egna rum vilket inte är billigt att hyra och krävs nu på underhåll. Nu har ju de fått för sig att de bästa för barnen är att de bara är här varannan helg, även fast barnen vill va kvar och verkligen inte vill åka hem så säger de att de inte får de.De försöker också minska barnen umgänge med mig för att de inte tycker om mig när jag vart arg för de i början på året bytte barnhelg för de passade hennes jobb bättre när de vart två ojämna veckor på raken.De har inte nedskrivet på något papper om vem som har jämn eller ojämn vecka.O de betydde då att vi inte hade barnen samma helg, så de slutade då med att min dotter va hos oss varje helg för att de ville umgås med varandra. Sen dess får inte barnen va här om bara jag är hhemma. De kommer typ ingen vart i ffamiljerätten. Kan man göra såhär? Är de tingsrätteen nästa?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår frågan som att det för tillfället inte finns något reglerat umgänge och att du önskar din sambos barn ska kunna tillbringa mer tid hos er men att barnens mamma som är boendeförälder motsätter dig detta. Du skriver också att föräldrarna har försökt lösa frågan via samarbetssamtal men inte lyckats. Det som tyvärr då återstår är att vända sig till tingsrätten för att få ett utökat umgänge eller växelvis boende fastställt. Då kan rätten även bestämma mer detaljerat när din sambos barn ska vistas hos er, exempelvis vilka dagar eller vilken vecka. Har din sambo redan ett växelvis boende reglerat i en dom sedan tidigare kan han vända sig till rätten för att få domen verkställd (21 kap. 1 § föräldrabalken). Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Har man en skyldighet att tvinga barnet och träffa umgängesföräldern?

2021-07-31 i Barnrätt
FRÅGA |Om vårdnadshavaren lämnar sitt barn till den andra föräldern för umgänge över helgen som det är dom på och efter barnet har varit hos föräldern i en timme sticker den hemifrån och vill inte tillbaka utan tar sig själv hem till den andra vårdnadshavaren. Vems ansvar är det att se till att barnet stannar på umgänget. Ska vårdnadshavaren skjutsa tillbaka barnet eller ligger det på den som har umgänget. Barnet är 12år.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det anses förenligt med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a § 2 st. föräldrabalken). Barnet har rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnet behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § föräldrabalken). Den förälder som barnet stadigvarande bor hos ska därför uppmuntra barnet till att träffa umgängesföräldern.I takt med barnets stigande ålder och mognad ska större hänsyn visas till barnets vilja vad gäller exempelvis umgängesfrågor. Det går inte att tvinga en tonåring att umgås med en förälder mot sin vilja. Vid 12 års ålder brukar domstolen i regel ta så pass stor hänsyn till barnets vilja att ett umgänge mot barnets vilja inte fastställs (6 kap. 2 b § föräldrabalken). Därför verkställer man normalt inte heller ett umgänge mot en tonårings vilja (21 kap. 1 § föräldrabalken). I ditt fall ska boendeföräldern försöka uppmuntra barnet att umgås med den andra föräldern. Att tala illa om umgängesföräldern eller på något annat sätt försöka förmå barnet att inte åka dit tyder på att det inte är barnets egentliga vilja att inte träffa umgängesföräldern. Försöker boendeförälder få barnet att åka till umgängesföräldern men att barnet vid 12 års ålder trots detta motsätter sig det och åker därifrån finns det i regel inget sätt eller skyldighet att tvinga barnet att åka dit. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Utlandsresor med barnet vid gemensam vårdnad

2021-07-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej!Gemensam vårdnad, växelvis boende, vad gäller?Vi har våran dotter varannan vecka, nu påstår hennes mamma att hon ska ta med våran dotter utomlands i 2 veckor, jag anser att det kan hon inte göra utan mitt samtycke eftersom att semestern dom planerar går ut över "min vecka", medans hon påstår att det spelar ingen roll.Hjälp mig, vad gäller, vill veta vem som har rätt i denna frågan.
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När föräldrar har gemensam vårdnad beslutar de tillsammans i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11, 13 §§ föräldrabalken). För att gemensam vårdnad ska fungera när föräldrarna inte bor ihop måste en förälder själv kunna bestämma i frågor som rör den dagliga omsorgen av barnet så som val av kläder, sovtider, vilken mat barnet ska äta och hur barnet ska tillbringa sin fritid. Möjligheten att ta med barnet på kortare resor till utlandet hänförs också till den dagliga omsorgen och är därmed ingenting som kräver båda vårdnadshavares samtycke. Utlandsresor får dock enbart göras om de inte kränker barnets umgänge med den andra föräldern. Din dotters mamma kan således ta med er dotter på en utlandsresa utan ditt samtyckte så länge inte resan går in på dina umgängesveckor. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Träna lös hund på allmän plats

2021-07-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan, Jag + 4 till vuxna tränade våra hundar på allmän plats. Kommunalt förvaltad äng(trimmad gräsmatta men inte en fotbollsplan). Det är inte en avgiftsbelagd kurs utan 5 privatpersoner som utövar sin hobby. Hundträning betyder i detta fall apportering: en hund i taget får på kommando hämta en sk dummie (tygpåse med sand). När hunden tar dummien så blåser man två snabba signaler i en hundvisselpipa för att markera att hunden ska komma tillbaka med sin apport. När vi gjorde denna träning mellan 20-21 onsdag kväll 28/7 började en hund i området att skälla väldigt högt och mycket. Enligt hundägaren beror skällandet på ljudet av våra visselpipor samt att hunden ser oss utföra träningen. Hundens skällande gör att hundägarens barn inte kan sova och det är såklart inte roligt. Husägaren + bekant med okänd relation kommer då ut och hävdar bestämt att vi har ofredat dem och att ett åtal kommer att leda till fällande dom. Husägarens följeslagare utrycker flertalet gånger att det vi gjort är olagligt och att de kan göra det riktigt jobbigt för oss(rättsligt) om vi inte slutar. Min juridiska fråga är helt enkelt om detta har någon som helst bäring i svensk lagstiftning och vad vad som kan hjälpa oss att reda ut situationen. Den moraliska frågan i att vi kan utöva träning på annan tid och hålla oss längre bort från det specifika huset är diskuterat men jag är intresserad av den juridiska bäringen för anklagelserna. Har vi gjort något olagligt?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det rör sig i ert fall troligtvis inte om något ofredande om inte visselpiporna låter väldigt högt precis utanför någons bostad. Det låter mer som att det är en annan skällande hund som skapar störningen. Däremot kan ni ha gjort erskyldiga till överträdelser av andra bestämmelser. Eftersom ingen av era hundar skäller stör inte era hundar omgivningen ljudmässigt. Däremot kan det vara så att ni beroende på vilken kommun ni bor i bryter mot kommunens lokala ordningsföreskrifter genom att ha hundarna lösa på offentlig plats.Stockholms kommun tillåter exempelvis enbart hundar att vara lösa i hundrastgårdar eller i så kallad hundrastområden " 20 § Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de områden där kommunen anordnat hundrastplatser. Kopplingstvång gäller inte heller inom Långholmens klippbad". För att få reda på vilka regler som gäller i just er kommun måste ni titta på kommunens lokala ordningsföreskrifter. Överträdelser av kommunens lokala ordningsföreskrifter kan leda till penningböter enligt 3 kap. 22 § 2 st. ordningslagen. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Nekat umgänge på grund av befarat missbruk

2021-07-31 i Barnrätt
FRÅGA |HejOm man har ett domstolsbeslut där det står att barnet har rätt till umgänge med den andre vårdnadshavaren varannan helg samt att den visar sig drogfri. Och då på Ett test visar positivt men som har egentligen inte med droger att göra utan medicin som hen nu inte kan bevisa att det är. Kan den andre vårdnadshavaren då neka umgänge hur länge som helst även om den andre visat sig drogfri på testerna ett antal gånger.??
Victoria Ruzbarsky |Hej!Jag uppfattar din fråga som att det nyligen har förekommit ett positivt drogtest hos umgängesföräldern vilket resulterar i att boendeföräldern har nekat umgängesföräldern att träffa barnet. Barn har som huvudregel rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Om boendeföräldern befarar att det inte är förenligt med barnets bästa att träffa umgängesföräldern på grund av ett positivt drogtestet kan boendeföräldern hålla barnet hemma. Samtidigt har umgängesföräldern kvar rätten att begära verkställighet av domen för att få umgänget till stånd. Ett umgänge kommer dock inte verkställas om umgängesföräldern aktivt missbrukar eftersom det inte anses förenligt med barnets bästa att vistas i sådana miljöer (21 kap. 1 § föräldrabalken). Missbruk hos en förälder kan för övrigt vara ett skäl till att den missbrukande föräldern inte bör ha vårdnaden om barnet (6 kap. 7 § föräldrabalken). Alternativet att vända sig till familjerätten för att via samarbetssamtal få hjälp att reda ut situationen och komma överens finns alltid att tillgå. Eftersom situationen kan vara mer komplex än vad texten utger kan det eventuellt vara föräldrarna till hjälp. Visar det sig att en förälder som tidigare missbrukat har varit fri från missbruk en längre tid kan ett umgänge återigen komma till stånd. I en sådan situation kan tingsrätten besluta att umgänget till en början ska ske med ett så kallat umgängesstöd (6 kap. 15 c § föräldrabalken). Hoppas att du fick svar på din fråga!

Undanhålla barnets pass vid gemensam vårdnad

2021-07-31 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! En vän till mig har delad vårdnad med sin exman. Han menar på att han vill ha deras barns pass, och att hon ska ta med det. Vännen vill inte detta eftersom han inte vill uppge varför han ska ha passet, och vägrar uppge detta. Är det brottsligt att undanhålla ID från en delad vårdnadshavare?Tack på förhand!
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom gemensam vårdnad föreligger har båda föräldrarna rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11, 13 §§ föräldrabalken). Därmed har både din vän och hennes exman rätt att ha barnets pass. Den brottsrubricering som eventuellt skulle kunna vara möjlig när en förälder vid gemensam vårdnad förser sig i ensambesittning av barnets pass är egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken). Det finns en dom från Hovrätten för Nedre Norrland med målnummer B 2165-16 där en liknande situation likt frågan du ställer förekom. Hovrätten menade att egenmäktigt förfarande inte förekom eftersom föräldrarna hade gemensam vårdnad och den ena föräldern därmed inte har bättre rätt till passet än den andra föräldern. Att egenmäktigt förfarande skulle förekomma i ditt fall är därför mycket osannolikt. Däremot kan man säga att undanhållande av barnets pass utan en rimlig orsak är en typ av samarbetssvårighet mellan föräldrarna. Samarbetssvårigheter ger inte automatiskt skäl för ensam vårdnad utan det krävs att samarbetssvårigheterna sker i en så pass hög grad att barnet märkbart påverkas negativt. Att enbart inte vilja lämna ut barnets pass är inte för sig självt skäl för ensam vårdnad om din väns exman begär det i rätten, men kan vara en faktor bland andra som skulle kunna väga över till att vårdnaden inte bör vara gemensam. Din vän och hennes exman kan vända sig till familjerätten i sin kommun för att via samarbetssamtal få hjälp att försöka enas i frågor som rör barnet. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Skäl för ensam vårdnad

2021-07-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Min sambo har en 8-åring från ett tidigare förhållande som bor hos oss varannan vecka.När han är hos sin pappa så sitter han bara i källaren och spelar tv-spel för att pappan inte vill hitta på något. De åkte tex inte ens och badade trots att det var över 30 grader en hel vecka. Maten han blir serverad där är nudlar, panpizza och gorbys. Vi försöker att äta hemlagat minst 5 dagar i veckan och "aktivera" honom så mycket som möjligt. Men vi märker att han får mindre och mindre ork och att han har börjat "lägga på sig".Vi misstänker även att pappan har blivit anorektisk då han rasat i vikt ner till skin och ben samt att 8-åringen aldrig ser honom äta.Kan detta vara grund för ensam vårdnad?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När föräldrar har gemensam vårdnad beslutar de tillsammans i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11, 13 §§ föräldrabalken). För att gemensam vårdnad ska fungera när föräldrarna inte bor ihop måste en förälder själv kunna bestämma i frågor som rör den dagliga omsorgen av barnet så som val av kläder, sovtider, vilken mat barnet ska äta och hur barnet ska tillbringa sin fritid. Den ena föräldern kan inte få ensam vårdnad så länge barnet inte far illa i vardagen, att barnet får äta snabbmat och spela tv-spel när barnet är hos den ena förälder är i regel ingenting som föranleder en sådan allvarlig brist i barnets omsorg att ensam vårdnad är aktuell. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar